G01H 11/08

Akustický prvok s premennou rezonančnou frekvenciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267080

Dátum: 12.02.1990

Autori: Turek Ivan, Palček Peter

MPK: G01H 11/08

Značky: akustický, frekvenciou, rezonančnou, premennou, prvok

Text:

...frekvenciou podľa obr. 1 pozostáva z dvoch duralových elektrőd l, medzi ktorými je zatmelená platnička 3 piezoelektrickej keramiky. K duralovým elektrödam l je pripojená cievka 1 s pohyblivým jarmom Q.Zmenou impedancie cievky vyvolanej zmenou polohy jarma § sa mení veľkost elektrického náboja, ktorý sa v dôsledku piezoelektrických vlastností platničky 3 vytvára na jej elektrödach l a tým sa mení i efektívny modul pružnosti platničky...

Piezoelektrický menič pre detekciu a generáciu akustických vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 262771

Dátum: 11.04.1989

Autori: Turek Ivan, Palček Peter

MPK: G01H 11/08

Značky: detekciu, generáciu, akustických, měnič, piezoelektrický

Text:

...ktorá sa šíri iba v jedinom zo smerov kolmých na povrch platničiek, v čom spočíva .nový účinok v porovnaní s doteraz používanými meničmi.Do ktorého z možných smerov menič vyžaruje, závisí od znamienka ťázového .rozdielu elektrických napäti, ktoré sú .privedené na .piezoelektrické platničky..Ako .priklad .takéhoto meniča uvádzame menič .pre .detekciu a generáciu vlny v určenom smere vo vlnovode podľa v.ýkresu.Takýto menič pozostáva z...

Snímač kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247539

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hlinka Jan, Požárek Václav, Motl Josef

MPK: G01H 1/00, G01H 11/08

Značky: snímač, kmitů

Text:

...tak, že je zajištěna jeho výborná funkce i životnost i při nešetrném zacházení se snímačem kmitů.Příklad provedení snímače kmitů podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese, kde obr. 1 ukazuje snímač kmitů v podélném řezu a obr. 2 příčný řez snímačem kmitů v rovině A-AV snímači kmitů l je piezokeramický element 3 kolmo zasunut do základní desky 3 a na svých protilehlých krajích připájen svými stříbrnými elektrodami k sběrné měděné prvé...