G01H 1/00

Systém na meranie vibrácií v pracovných strojoch s optoelektronickým prenosom údajov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7257

Dátum: 02.10.2015

Autori: Hrehová Stella, Balara Milan, Vagaská Alena, Vojtko Imrich, Krchová Denisa

MPK: G01H 1/00, G01H 17/00

Značky: meranie, pracovných, strojoch, vibrácií, údajov, systém, prenosom, optoelektronickým

Text:

...ku kontaktnému nosiču dotykových snímačov vibrácií, ktoré sú s príslušnými prístrojmi na úpravu a spracovanie signálov spojené pomocou tienených káblov. Snímače vibrácií môžu byť uložené v zvislom, vodorovnom, priečnom smere alebo v inom zvolenom smere. Snímače generujú signály o prebiehajúcich vibráciách na nízkej energetickej úrovni, preto sú okamžite pri mieste ich vzniku zosilňované predzosilňovačmi. Medzi nosičom (snímačov) a...

Spôsob bezkontaktného monitorovania turbín, najmä jednotlivých lopatiek parnej alebo plynovej turbíny v elektrárňach, a systém na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288140

Dátum: 17.10.2013

Autor: Štarman Stanislav

MPK: G01H 1/00, G01P 3/68, G05B 23/00...

Značky: tohto, turbiny, elektrárnách, lopatiek, najmä, parnej, systém, turbin, vykonávanie, jednotlivých, plynovej, spôsobu, bezkontaktného, monitorovania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob bezkontaktného monitorovania turbín, najmä statických a dynamických parametrov jednotlivých lopatiek parnej alebo plynovej turbíny v elektrárňach, kde turbína zahŕňa jedno alebo viac lopatkových kolies, upevnených na spoločnom hriadeli. Pri prevádzke turbíny sa bezkontaktne snímajú polohy jednotlivých otáčajúcich sa lopatiek počas ich prechodu v blízkosti aspoň jedného snímača (2, 3, 4), situovaného v statickej časti turbíny zvonka...

Meracia zostava na meranie vibrácií rotačných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6356

Dátum: 02.01.2013

Autori: Peťková Viera, Zelenaj Anton

MPK: G01M 7/02, G01H 1/00

Značky: meracia, zostava, vibrácií, strojov, meranie, rotačných

Text:

...kde nasadenosť výrobných zariadení je vysoká a výpadok z činnosti by spôsobil veľké ekonomické straty, ohrozenie zdravia či dokonca životov, ako i poškodenie životného prostredia. Ide hlavne o energetické zariadenia, výrobné linky s nepretržitou prevádzkou, či merania pri pásoch s pohybujúcimi sa časťami, a pod.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch sú zobrazené uskutočnenia meracej zostavy na meranie vibrácií...

Systém na bezkontaktnú diagnostiku turbín, najmä jednotlivých lopatiek parnej alebo plynovej turbíny v elektrárňach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5670

Dátum: 04.03.2011

Autor: Štarman Stanislav

MPK: G01H 1/00, G01M 13/00, G01M 1/00...

Značky: bezkontaktnú, plynovej, diagnostiku, parnej, turbiny, najmä, lopatiek, systém, turbin, jednotlivých, elektrárnách

Text:

...odrazu lúča od lopatky.Jednotlivé snímače l až g sú pripojené k vyhodnocovacej jednotke á, ktorá zahŕňa externý alebo intemý predzosilňovač, najmenej jeden komparátor (viacero komparátorov slúži pre niekoľko rôznych hladín amplitúd signálu), sústavu čítačiek na odmeriavanie časových prechodov lopatiek turbíny a zobrazovaciu a archivačnú jednotku, ktorá zobrazuje, spracováva a archivuje odčítané hodnoty jednotlivých časových intervalov a...

Spôsob a zariadenie na analýzu kmitania a databanky vzorov pre ňu a použitie databanky vzorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17270

Dátum: 02.11.2009

Autor: Seuthe Ulrich

MPK: G01H 1/00

Značky: analýzu, zariadenie, databanky, použitie, vzorov, kmitania, spôsob

Text:

...sú tieto známe spôsoby obmedzené na trieskové obrábanie.Zo stavu techniky nie sú známe žiadne spoľahlivé spôsoby na báze zvuku na pozorovanie iných procesov spracovania, ako napriklad zváranie (laserové zváranie, zváranieTak sa v súčasnej dobe používajú na monitorovanie laserového pôsobenia spôsoby,ktoré merajú svetlo odrazené od miesta pôsobenia a zo spektra popripade z intenzity sa snažia odvodiť, ako prebieha laserové...

Spôsob a zariadenie k analýze vibrácií, vzorová databanka k tomuto účelu a použitie vzorovej databanky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15131

Dátum: 02.11.2009

Autor: Seuthe Ulrich

MPK: G01H 1/00

Značky: analýze, vzorová, databanka, vzorovej, databanky, účelu, vibrácií, tomuto, spôsob, použitie, zariadenie

Text:

...umožňuje viacrozmemé dátové vyhodnocovanie, základ pre presné posúdenie súčasti, obrobku, nástroja a/alebo obrábania.Viacrozmemé vyhodnotenie môže byť pre výhodné uskutočnenie ilustrované s tromi rozmermi napríklad prostredníctvom prostredia, ktoré sa potom môže rozkladať v priestore rozprestretom napríklad prostredníctvom osí frekvencie, času a amplitúdy. Prostredie vizualizuje zvukové emisie v časovém priebehu a vykazuje pritom...

Spôsob kontroly kvality

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1876

Dátum: 16.10.2003

Autori: Melz Matthias, Wang Zhiguo, Micko Jan

MPK: G01H 1/00, G01N 29/34, G01N 29/04...

Značky: kontroly, spôsob, kvality

Text:

...že rezonancia sa pohybom pohyblivého dielusa rezonancia skutočne pozoruje, keď sa vybudzuje periodickým pohybom s rovnomerne vzrastajúcou (alebo klesajúcou) frekvenciou, preto rozhodujúcim spôsobom závisí od relatívnejfázovej polohy medzi budiacim pohybom a rezonanciou pri zhode oboch svojich frekvencii. Táto fázová poloha je však náhodnou veličinou. Preto môže dôjsť k tomu, že najmä intenzita silne tlmených rezonancií sa nezisťuje...

Tvarovací obvod tónového signálu syntenzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266489

Dátum: 12.01.1990

Autori: Vichreckij Leonid, Ljatte Jurij

MPK: G01H 1/00

Značky: tvarovací, signálu, syntenzátoru, obvod, tónového

Text:

...B Taönuue.Hpú onopnoü qacToTe,paBHoñ 223 Fu, qacrora abmonnoro cnrnàna Ha oöonx,Bmxoax ynpannaemoro nénnrena 2 nmeew auaqeunn, yxaaannme B Tañnnue. Taxnm oőpasom, nennwenb 2 Qopmpyer cerxy Bmxohbm uacToT B nuąnasone ow 32,7 Pu(cwpoxa 2 Taőnnn), qwo cooTBercTByeT uacToTe HOTH H 0 B KOHTDOKTQBG, na 7904 Tu (crpoxa 1 maönnuu), qrq COOTBGTCTBYÉŤ HOTG CH naroň oxwaam. HorpemHocTL opMMpyeMoro My 3 HKaHbHOPO anyxopsna onpenenáeTcn Ko 3...

Způsob nedestruktivního měření mechanických vlastností materiálů uvnitř masívních konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265054

Dátum: 12.09.1989

Autori: Weiss Vladimír, Olmer Jiří

MPK: G01H 1/00

Značky: mechanických, způsob, konstrukcí, měření, materiálů, uvnitř, vlastností, masívních, nedestruktivního

Text:

...zkušebního tělesa a současně sena čele krakorce nebo v místě.jeho vetknutí snímá odezva zkušebního tělesa, to je časový průběh kmitavého pohybu nebo poměrně deformace, popřípadě fázový vztah jejich časového průběhu k časovému průběhu budící síly.Způsob měření mechanických vlastností materiálů uvnitř ma~ sivních konstrukcí a zařízení podle vynálezu je blíže ilustrovano na l a 2 a příkladu.~ Na obr. l a 2 je znázorněno zařízení sestávající z...

Zapojení pro měření amplitudy harmonického kmitání mechanických částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 247376

Dátum: 16.11.1987

Autori: Ulrich Jioí, Hrubý Karel

MPK: G01H 11/06, G01H 1/00

Značky: harmonického, amplitudy, zapojení, mechanických, měření, kmitání, částí

Text:

...tubus a využívající světelné stopy dráhy lesklé plochy kuličky vsazené do vývrtu na čelněm profilu listu lopatky. není zobrazeno, protože je známé.Obr. 2 začíná dvojicí snímačů l, 11 impulsů od kmitající mechanické části. Každý zesnímačů l, 11 je prvním členem řetězceÍjehož dalšími členy jsou postupně za sebou vždy jeden Zesilovač 3, 21 a jeden Schmittův klopný obvod Qr ÍL Výstup z prvého schmittova klopného obvodu Q je propojen s prvým...

Průchodka vodiče stěnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238030

Dátum: 15.10.1987

Autor: Vyroubal Jiří

MPK: G01H 1/00

Značky: průchodka, stěnou, vodiče

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je účinná a dlouhodobě spolehlivá ochrana spoje vodiče proti působení pronikajícího média u vodiče uloženého ve stěně v ucpávce. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že ucpávka /12/ je u konce bližšího aktivnímu prostředí pracovního prostoru /3/ opatřena dekompresní komorou tvořenou druhým zahloubením /6/ spojeným s vnějším prostředím /20/ o nižším tlaku a na druhém konci je opatřena třetím zahloubením /10/ spojeným s prostředím o...

Zapojení pro statistické odrušení ultrazvukových indikací

Načítavanie...

Číslo patentu: 248537

Dátum: 12.02.1987

Autor: Švachouček Stanislav

MPK: G01H 1/00, G01H 17/00

Značky: odrušení, ultrazvukových, indikaci, zapojení, statistické

Text:

...indikací podle vynálezu jehož podstatou je to že výstup indikací ultrazvukového zařízení je připojen na prvý vstup reverzibilního čítače a výstupxhodinové frekvence ultrazvukového zařízení je připojen přes děličku na druhý vstup reverzibilního čitače, který je opatřen výetupem.Nového účinku se dosahuje tím, že zapojení podle vynálezu oproti zatím používaným způeobům statistického vyhodnocení umožňuje správně vyhodnotit přítomnost vady i v...

Způsob měření středního všesměrového činitele zvukové pohltivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 237466

Dátum: 15.01.1987

Autor: Kyncl Zdeněk

MPK: G01H 1/00

Značky: zvukové, měření, pohltivosti, způsob, středního, všesměrového, činitele

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu měření středního všesměrového činitele zvukové pohltivosti při všesměrovém dopadu zvuku v ohraničeném prostoru. Způsob měření řeší problém stanovení poměru akustické energie pohlcené stěnami k akustické energii, dopadající na stěny, v závislosti na spektru zvuku s vysokou přesností a poměrně nízkou pracností. Jeho podstatou je, že se impulsní zvukové pole vybudí krátkým impulsem, emitovaným zdrojem a sférickou vyzařovací...

Snímač kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247539

Dátum: 15.01.1987

Autori: Požárek Václav, Hlinka Jan, Motl Josef

MPK: G01H 11/08, G01H 1/00

Značky: kmitů, snímač

Text:

...tak, že je zajištěna jeho výborná funkce i životnost i při nešetrném zacházení se snímačem kmitů.Příklad provedení snímače kmitů podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese, kde obr. 1 ukazuje snímač kmitů v podélném řezu a obr. 2 příčný řez snímačem kmitů v rovině A-AV snímači kmitů l je piezokeramický element 3 kolmo zasunut do základní desky 3 a na svých protilehlých krajích připájen svými stříbrnými elektrodami k sběrné měděné prvé...