G01G 23/01

Vyhodnocovací zařízení pro pásové váhy s konstantní rychlostí pásu s inkrementačním čidlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266765

Dátum: 12.01.1990

Autor: Eckstein Čeněk

MPK: G01G 23/01

Značky: vyhodnocovací, konstantní, rychlostí, čidlem, zařízení, pásu, váhy, inkrementačním, pásové

Text:

...výchylku, je k k disposici digitální informace nezatížená drifty e nelinearitou. S výhodou lze využít inkrementační fotoelektrická čidla nebo indukční snímače pro odměřováni souřadnic na numericky řízených obráběcích strojích. Tato čidla jsou schopna vyjádřit odchylku e rozlišením na jednu tisícinu mm. Aplikace zařízení podle vynálezu na existující vážící mosty mechanických pasových vah nebo jiných pssových veh určen ch k rekonstrukci...

Vyhodnocovací zařízení pro pasové váhy s inkrementačním nebo lineárním indukčním čidlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265896

Dátum: 14.11.1989

Autor: Eckstein Čeněk

MPK: G01G 23/01

Značky: vyhodnocovací, zařízení, indukčním, váhy, inkrementačním, lineárním, čidlem, pásové

Text:

...zařízení podle vynálezu»Na pákový mechanismus vážícího mostu Q je mechanicky připojeno inkrementační nebo lineární indukční čidlo 1 připojené svým výstupem na vstup obvodu pro odměřování souřadnic g, na jehož výstup je připojen prvý vstup programovatelného děliče s řízeným dělícím poměrem 2, na jehož druhý vstup je připojen výstup impulsního snímače L rychlosti pasu Q, přičemž na prvý výstup programovatelného děliče s řízeným dělícím poměrem...

Zařízení pro zachycení reakce síly pro metrologickou kontrolu vah

Načítavanie...

Číslo patentu: 264214

Dátum: 13.06.1989

Autori: Bořil Zbyněk, Václavík Karel

MPK: G01G 23/01

Značky: zachycení, reakce, kontrolu, zařízení, metrologickou, síly

Text:

...vah. Jeho podstata spočívá v tom, že reakci síly používané ke kontrole vah zachycuje na základový rám váhy z otevřených ocelových rofilů u vah, kde pákový systém není umístěn v rytu.Výhody zařízení pro zachycení reakce síly pro metrologickou kontrolu vah spočívají v tom, že toto zařízení především umožňuje použít zařízení pro metrologickou kontroluvah. Bez tohoto zařízení je tento způsob kontroly u vah, jejichž základový rám jevyroben...

Zařízení pro zachycení reakce síly zatěžovacích prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263407

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bořil Zbyněk, Václavík Karel

MPK: G01G 23/01

Značky: prvků, zatěžovacích, síly, reakce, zařízení, zachycení

Text:

...prvku rovnoběžně se směrem působení tíhové síly váženého materiálu. Posuvem opěr po základovém rámu váhy lze nastavit výslednici působíoích sil zatěžovacích prvků do směru, který je totožný se směrem tíhové síly váženého materiálu. Tím lze přesně vyrovnat hodnotu zatížení závažového ústrojí při silovém působení zatěžovaoích prvků s hodnotou tíhového působení váženého materiálu. Konečným výsledkem pak je zpřesnění metrologické kontroly vah....

Zařízení pro přenos síly zatěžovacích prvků na váhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263266

Dátum: 11.04.1989

Autori: Václavík Karel, Bořil Zbyněk

MPK: G01G 23/01

Značky: prenos, zařízení, zatěžovacích, váhy, síly, prvků

Text:

...materiálu při normálním provozu váhy. Tyto odchylky pak způsobují chyby ve výsledcích metrologické kontroly vah.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že zatěžovací.prvek, jenž je jedním koncom připojen ke konzole psvně spojené s ramem váhy,je druhým koncem připojen k vyrovnávací desce, která je volně uložena na prístupné ploše váhového nosníku.Vyšší účinek vynálezu spočíva v tom, že vyrovnavací...

Měrná stolice zařízení pro metrologickou kontrolu vah

Načítavanie...

Číslo patentu: 262724

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bořil Zbyněk, Václavík Karel

MPK: G01G 23/01

Značky: stolice, metrologickou, kontrolu, zařízení, měrná

Text:

...je to, že dochází ke zkreslování hodnoty výsledné síly zatěžovacích prvků, která působí na indikač~ ní část kontrolního měřidla. To je způsobováno tím, že síly jednotlivých zatěžovacích prvků nejsou beze zbytku zachyceny indikačníčástí kontrolního měřidla. Tím pak dochází k chybám ve výsledcích metrologické kontroly vah.Uvedené nevýhody odstraňuje měrná stolice podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že zatěžovací prvky jsou jedním...

Zařízení pro zachycení reakce síly zatěžovacích prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262321

Dátum: 14.03.1989

Autori: Václavík Karel, Bořil Zbyněk

MPK: G01G 23/01

Značky: zatěžovacích, reakce, zachycení, prvků, síly, zařízení

Text:

...k této ose rozloženy po obou jejích stranách.Vyšší účinek vynálezu spočíva v tom, že posuvem spodních operných patek v otvorech základového rámu váhy lze jednotlivé konzoly přemístit do poloh, V nichž směr výslednice působících sil jednotlivých zatěžovacích prvků je totožný se směrem působení tíhové sílyK váženého materiálu. Tím lze přesně vyrovnat hodnotu zatížení závažového ústrojí při silovémpůsobení zatěžovacích prvků s hodnotou tíhového...

Ústrojí pro uchycení tahového a tlakového snímače síly na stůl stroje na ověřování siloměrných měřidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 256779

Dátum: 15.04.1988

Autori: Chlumský Miloslav, Novák Václav

MPK: G01L 25/00, G01G 23/01

Značky: snímače, stroje, stůl, síly, tahového, tlakového, uchycení, měřidel, siloměrných, ústrojí, ověřování

Text:

...měřidel lze provádět stále v jedné úrovni, tj na horní ploše stolu, přičemž všechny používąné součástky jsou shodné a jenom.vyrovnávací podložka je uzpůsobena tvarom a rozměry siloměrnőmu měřidlu. To přináší rovněž velké výhody výrobní, montážní i provozní. Výhodou je též to, že pro oba typy eiloměrných měřidel se použije jediná teplctní komora. K výhodám dále patří, že tahově snímače síly lze buč opřít dnem o izolační podložku nebo...

Zařízení pro metrologickou kontrolu vah

Načítavanie...

Číslo patentu: 251300

Dátum: 11.06.1987

Autori: Bořil Zbyněk, Václavík Karel

MPK: G01G 23/01

Značky: zařízení, metrologickou, kontrolu

Text:

...proti závažové metodě, odstranění obtížné fyzické práce, v malé hmotnosti celého zkušebního zařízení, v úspoře nákladů na kontrolu proti klasické metodě, v rychlosti a možné rychlé bezprostŕední opakovatelnosti kontroly.vynález je popsán na příkladu provedení, které je schematicky znázorněno na výkrese taktoHydralické čerpadlo łje propojeno tlakovým rozvodem g současně s hydraulickými válci 3 a 4.Zatěžovací zařízení váhy lg je...