G01F 25/00

Zapojenie na kontrolu presnosti prietokomerov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287968

Dátum: 12.07.2012

Autor: Edr Václav

MPK: G01F 25/00, F24D 17/00, G01F 1/00...

Značky: zapojenie, kontrolu, prietokomerov, presnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na kontrolu presnosti prietokomerov tvorí vnútorná cirkulačná slučka (10) vybavená vstupným vedením (2) so vstupným prietokomerom (1), výstupným vedením (3) s výstupným prietokomerom (5) a aspoň jedna odbočka (11, 12, 13, 14, 15) k jednému výtoku (111, 112, 113, 114, 115) na odber teplej vody, pričom vedenie medzi vstupným prietokomerom (1) a prvou odbočkou (11) k prvému výtoku (111) v smere toku vody je na kontrolu presnosti...

Plynomer

Načítavanie...

Číslo patentu: 286974

Dátum: 27.07.2009

Autori: Prétre Philippe, Wenk Alexander, Kleiner Thomas, Matter Daniel

MPK: G01F 1/74, G01F 25/00, G01F 15/00...

Značky: plynoměr

Zhrnutie / Anotácia:

Plynomer na meranie spotreby zmesi plynu, ktorý vyhodnocuje hodnoty senzorového signálu, úmerné prietokovej rýchlosti plynu, a ktorý je kalibrovaný ako jednotka na meranie energie. Kalibrácia je založená na základnej zmesi plyn. Pri meraní spotreby plynu je nameraná hodnota spotrebovanej energie násobená korekčným faktorom, ktorý prinajmenšom čiastočne započítava výhrevnosť privádzanej zmesi plynu. Výhrevnosť je stanovená externou jednotkou....

Spôsob testovania zariadení na ejekciu odmeraných dávok a prístroj na to

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15171

Dátum: 29.04.2009

Autor: Lehmann Martin

MPK: A61M 15/00, G01F 25/00

Značky: testovania, odmeraných, prístroj, dávok, zariadení, spôsob, ejekciu

Text:

...testovacej komoryo monitorovanie tlaku v testovacej komore po dosiahnutí vopred stanoveného objemu testovacej komory obsahujúcej ejektovanú dávku plynnej tekutinyo využitie monitorovaného tlaku ako indíkácíe toho, či ejektovaná dávka V rámci vopred stanovených medzi súhlasí s vopred stanovenou menovitou ejekčnou dávkou alebo nie ao ak súhlasí, potvrdenie, že MDE zariadenie ejektuje dávky podľa vopred stanovenej0006 Podľa tohto spôsobu MDE,...

Spôsob rozoznania chyby senzora prúdenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7824

Dátum: 14.03.2008

Autor: Tomczak Heinz-jörg

MPK: G01F 25/00

Značky: chyby, prúdenia, rozoznania, spôsob, senzora

Text:

...pre vypočítaný hmotný prúd, obrázok 3 teploty oboch teplotných senzorov ako aj ich rozdiel pre vypočítaný hmotný prúd,pričom sú znázornené referenčné a chybové prípady, aobrázok 4 vypočítaný podiel oboch teplôt pre vypočítaný hmotný prúd, pričom sú znázornené referenčný a chybový prípad.0012 Senzor 1 prúdenia podľa obrázku 1 obsahuje elektrické ohrievadlo 2 medzi dvoma teplotnými senzormi 3, 4, a všetky časti sú usporiadané na jednej membráne...

Spôsob kalibrácie hladinomerov a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285549

Dátum: 26.02.2007

Autor: Igor Peter

MPK: G01F 23/30, G01F 25/00

Značky: kalibrácie, hladinomerov, spôsob, vykonávanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kalibrácie hladinomerov predovšetkým plavákových hladinomerov, pri ktorom sa pomocou zdvíhacieho zariadenia (3) spojeného s plavákovou nádobou (1) alebo s kalibrovaným hladinomerom (4) dosahuje zmena vzájomnej vzdialenosti hladiny tekutiny od úrovne hladinomera (4). Vynález ďalej opisuje zariadenie na vykonávanie kalibrácie hladinomerov, ktoré obsahuje plavákovú nádobu (1), zdvíhacie zariadenie (3) spojené s plavákovou nádobou (1) alebo...

Zariadenie na kalibráciu hladinomerov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3454

Dátum: 04.03.2003

Autor: Igor Peter

MPK: G01F 25/00

Značky: hladinomerov, zariadenie, kalibráciu

Text:

...je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obr. 1 je znázornené zariadenie na kalibráciu hladinomerov s polohovateľnou plavákovou nádobou v zdvihnutej meracej polohe, na obr, 2 je znázornené zariadenie na kalibráciu hladinomerov s polohovateľnou plavákovou nádobou v najnižšej polohe plaváka a na obr. 3 je zariadenie na kalibráciu hladinomerov s polohovaním hladinomera.Zariadenie na kalibráciu hladinomerov podľa obr. 1 obsahuje plavákovú...

Spôsob overovania plynomerov veľkých prietokov a zariadenie skúšobnej stanice na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278949

Dátum: 06.03.1996

Autori: Bublavý Jozef, Schweitzer František, Vincurský Roman

MPK: G01F 25/00

Značky: spôsobu, spôsob, tohto, zariadenie, skúšobnej, veľkých, stanice, vykonávanie, plynomerov, prietokov, overovania

Zhrnutie / Anotácia:

V uzavretom skúšobnom okruhu nútene a mnohonásobne cirkuluje vzduch rýchlosťou podľa žiadaného prietoku. Jeho teplota a vlhkosť sú udržiavané na hodnotách vzduchu v okolí skúšobnej stanice, ktorým možno cirkulujúci vzduch obmieňať, pričom výdatnosť tejto obmeny je regulovateľná. Zariadenie na overovanie plynomerov, doplnené klimatizačnou jednotkou (2), prepojovacím členom (4) a prípadne dilatačným rukávom (3), je spojené do uzavretého...

Zariadenie na snímanie rôznych výšok hladín elektricky vodivých kvapalín v tlakových nádobách

Načítavanie...

Číslo patentu: 277995

Dátum: 14.09.1995

Autori: Čácha Zbyněk, Heřmánek Jiří

MPK: G01F 25/00

Značky: kvapalín, hladin, rôznych, elektricky, tlakových, výšok, vodivých, zariadenie, nádobách, snímanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva zo spojitej nádoby, rozdelenej pozdĺžnou priehradkou (9) na dva priestory (11, 12), v prvom priestore (11) je umiestená snímacia elektróda (1) na snímanie hornej hladiny. Nádoba je spojená odpúšťacím potrubím (13), opatreným uzáverom (14), s vonkajšou atmosférou, zatiaľ čo v druhom priestore (12), ktorý je spojený s vodným a parným priestorom kotla (6), sú umiestnené elektródy (2, 3) na snímanie spodnej a najnižšej...

Cejchovací zařízení radioizotopového konzistoměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270651

Dátum: 12.07.1990

Autor: Melichar Jan

MPK: G01D 18/00, G01F 1/10, G01F 25/00...

Značky: cejchovací, zařízení, radioizotopového, konzistoměru

Text:

...výši h nad dnae aěrná nádoby. příčenž nezí charakterietickýai rozměry zařízení platí funkční závíeloetc uvnitř něrné nádoby je nejeáně jedno uenárňovaoí žebro.Výhoda oejchovacího zařízení podle vynálozu epočívá v ton. že při cejchování radioízotopováho kcnzíetoeenu konkrétní euepenzí je v iůřioío proetoru. kterýn prochází uenerněná redíoektívní zářeni, zajiáteno rovnoačrná ueaörněná proudční euapenze. jejíž koncentraoí, tedy i nůrnou...

Zařízení pro kontrolu přesnosti měřidla objemu vysoce viskózních kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255826

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pokorný Pavel, Král Ladislav

MPK: G01F 25/00

Značky: vysoce, zařízení, měřidla, objemu, viskózních, presnosti, kontrolu, kapalin

Text:

...g a hledítka lg po rysku gl tvoří konstatní objem V konst, který zůstává při každém měření neměnný a neovlivňuje přesnost měření. Rozdíl celkového objemu odměrného prostoru V celk a konstantního neměřeněho objemu V konst tvoří měřený objem V měř.Měřený objem V měř je proměnný ale zvolené hodnoty kontrolovaného množství zkušební kapaliny a je dán zdvihem pístu lg ve válcove nádobě gg odměrného válce g.Celé zařízení je umístěno v prvním...

Zařízení pro dálkovou kalibrací a diagnózu systému měření průtoků tekutiny v rozvodném potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242941

Dátum: 15.04.1987

Autori: Chládek Jaroslav, Barták Slavomír

MPK: G01F 25/00

Značky: systému, potrubí, kalibraci, průtoku, zařízení, dálkovou, rozvodném, měření, tekutiny, diagnózu

Text:

...odběru teplé vody přístpným pro uživetle z obytného prostoru. Každý kontrolní blok tvoří samostatnou jednotku uzevřenou ve skříni 33, která jepro uživatele nepŕístupná.Na vstupu do celé potrubní soustavy je celkový uzavírací ventil 33, měřidlo j celkového prütoku a na paralelní vstupní větvi Q etalon ga průtoku s uzavíracími ventily g). Pro případ metrologické kontroly se průtok kapaliny paralelní větví m uskutočňuje otevřením ventilů g e...