G01F 15/00

Spôsob a zariadenie na vyhodnocovanie spotreby média v napájacom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20214

Dátum: 13.06.2012

Autori: Leblang Lars, Ohl Jochen

MPK: G01F 15/06, G01M 3/28, G01F 15/00...

Značky: media, systéme, spotřeby, spôsob, zariadenie, vyhodnocovanie, napájacom

Text:

...sa škrtiace, resp. blokovacie operácie. Ako kritériá na porovnanie so samostatnou hodnotou aktuálne nameranou prietokomerom sa používajú prekročenie vopred určeného prietokového množstva, vznik stáleho, malého prietoku alebo odchýlka spôsobu prietoku od vzoru spotreby, ktorý sa zistil na adaptívnej trase a uložil sa do pamäte. Vzory spotreby sa zaznamenávajú ako zápis objemovo a časovo súvisiacich spotrebných udalostí. Jednotlivé,...

Plynomer

Načítavanie...

Číslo patentu: 286974

Dátum: 27.07.2009

Autori: Matter Daniel, Kleiner Thomas, Prétre Philippe, Wenk Alexander

MPK: G01F 1/74, G01F 15/00, G01F 25/00...

Značky: plynoměr

Zhrnutie / Anotácia:

Plynomer na meranie spotreby zmesi plynu, ktorý vyhodnocuje hodnoty senzorového signálu, úmerné prietokovej rýchlosti plynu, a ktorý je kalibrovaný ako jednotka na meranie energie. Kalibrácia je založená na základnej zmesi plyn. Pri meraní spotreby plynu je nameraná hodnota spotrebovanej energie násobená korekčným faktorom, ktorý prinajmenšom čiastočne započítava výhrevnosť privádzanej zmesi plynu. Výhrevnosť je stanovená externou jednotkou....

Spôsob a prístroj pre prevádzku elektromagnetického ventilu spojeného s plynomerom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14951

Dátum: 23.05.2007

Autor: Tabellario Mario

MPK: G01F 3/22, G01F 15/00, G01F 15/07...

Značky: plynomerom, spojeného, prístroj, elektromagnetického, spôsob, prevádzku, ventilu

Text:

...vyššie spomínaných prístrojov tak, ako sú opísané v praxi je mnoho meradiel inštalovaných vnútridomov a sú prístupné len v prítomnosti majiteľa/ užívateľa a s jeho dovolením preto, ako je možné odhadnúť, môže dôjsť k tomu, že bude pre operátora spoločnosti pomerne ťažké dostať sa k meradlu na uskutočnenie operácií priamo na ňom, ako napriklad zatvorenie plynu zapečatením pomocou olova alebo ovládaním elektromagnetického ventilu tam, kde...

Merač spotreby kvapalných alebo plynných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 285179

Dátum: 30.06.2006

Autori: König Peter Wilhelm, Hinzmann Martin

MPK: G01D 4/00, G01F 15/06, G01F 15/00...

Značky: spotřeby, plynných, médií, kvapalných, merač

Zhrnutie / Anotácia:

Merač spotreby s číslicovým indikátorom (4) spotreby média prechádzajúceho meračom spotreby, ktorý obsahuje prevod (1), indikuje kumulovaný číselný stav celej doterajšej spotreby a umožňuje indikáciu kontrolného kódu. S prevodom (1) číslicového indikátora (4) spotreby je mechanicky spojené zariadenie (3) na indikáciu kontrolného kódu a prevodový pomer medzi prevodom (1) a zariadením (3) na indikáciu kontrolného kódu je voľne voliteľný.

Spôsob uskutočnenia prietokomeru vhodného na meranie tiež extrémne nízkej prietokovej rýchlosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12767

Dátum: 04.09.2003

Autori: Zakai Avraham, Bar-or Jonathan

MPK: G01F 15/02, G01F 15/00, G01F 1/26...

Značky: meranie, prietokovej, rychlostí, prietokomeru, nízkej, vhodného, spôsob, uskutočnenia, tiež, extrémně

Text:

...umožňuje opravy. Elektronika umožňuje nastavenie prahovej úrovne a môže byť upravená pre paralelný elektrický obvod na udržanie požadovanej rýchlosti prietoku.Ale, systém nie je jednoduchý ani lacný.0007 Iný typ prietokomera, ktorý má schopnosť merať alebo monitorovať nizke rýchlosti prietoku je zložený meraci pristroj. V tomto pripade zariadenie obsahuje zariadenie na meranie veľkého prietoku spolu so sekundárnym prietokomerom, ktorý je...

Zariadenie na ochranu vodomeru pred vyradením z činnosti pomocou cudzieho magnetického poľa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2582

Dátum: 11.07.2000

Autor: Petruš Otokar

MPK: G01F 15/00

Značky: magnetického, poľa, vodoměrů, činnosti, zariadenie, ochranu, vyradením, cudzieho, pomocou

Text:

...príslušenstva Q, zostavené a zaplombované zariadenie pozostávajúce z horného krytu g a dolného krytuig navodomere lje na obr.4.Zariadenie podľa obr.3 pozostáva z horného krytu g a dolného krytu g , tvoriaceho duté teleso prevažne guIovitého tvaru. Horný kryt g a dolný kryt g je vyrobený lisovaním, alebo odlievaním do formy. Materiál na výrobu tohto zariadenia je tvrdý,priehladný PVC. Ďalej je možné zariadenie vyrobit z magnetický...

Zariadenie na ochranu elektródových snímačov hladiny kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 229

Dátum: 09.09.1993

Autori: Boháč Zdeněk, Peisker Ivan, Veselý Miloslav

MPK: G01F 23/24, G01F 15/12, G01F 15/00...

Značky: elektrodových, kvapalín, hladiny, snímačov, ochranu, zariadenie

Text:

...výparů,které projde otvory podél elektrod nad oddélovací pŕepážku. Prídavné prstence pro zvýšení účinku ochranného prostoru lze proelektrody s kruhovým průŕezem zhotovit napŕ. z ploché pryže vetvaru mezikruží se zmenšeným vnitřním prúměrem tak, aby je bylo možno na snímací elektrody tesne nasunout. Podobné lze řešit upevnéní pŕídavných prstencú í u elektrod s jiným prúŕezem než kruhovým, t.j. zhotovených např. ze ćtyŕhranu, šestihranu...

Poistka meracieho krúžku na objemové prietokové meradlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 280328

Dátum: 15.10.1991

Autori: Žoldák Ľubomír, Liška Miloš

MPK: G01F 15/00

Značky: meradlá, poistka, krúžku, meracieho, prietokové, objemové

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata riešenia spočíva v tom, že strmeň (3) je v hornej časti opatrený prvým spojovacím čapom (4) zapadnutým do otvorenej drážky (8) v deliacej medzistene (2) a v spodnej časti druhým spojovacím čapom (5) zapadnutým do otvorenej drážky (9).