G01F 1/66

Chirurgický systém obsahujúci kazetu s akustickou väzbou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6485

Dátum: 13.03.2007

Autori: Williams David, Chun Jeffrey, Nazarifar Nader, Hopkins Mark

MPK: G01F 1/66, A61M 1/36

Značky: kazetu, systém, vazbou, akustickou, obsahujúci, chirurgicky

Text:

...spojovací prvok pre ultrazvukové zariadenie. Ako je opísané v tejto patentovej prihláške, problémom s nezávisle vytvorenými elastomérovými akustickými spojkami je zaistenie tesného kontaktu medzi ultrazvukovým vysielačom a elastomérom tak, aby na rozhraníneboli prítomné žiadne vzduchové hniezda. Riešením opísanýmV tejto patentovej prihláške je elastomér, ktorý je extrémnemäkký a pružný a akusticky transparentný. Tieto vlastnosti umožňujú...

Spôsob a zariadenie na meranie rýchlosti prúdenia kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9432

Dátum: 01.06.2005

Autor: Schäfer Burghard

MPK: G01F 1/66

Značky: rychlostí, prúdenia, spôsob, kvapalín, meranie, zariadenie

Text:

...o tento krátky časový interval skôr. To umožňuje tiež pri meraní rýchlosti prúdenia rovnému nuIe, pri ktorom je doba priechodu zvuku vdoprednom smeru a v spiatočnom smere identická, počas druhého merania presne detekovať k-tý0011 Podľa výhodného uskutočnenia zodpovedá výška skráteniaochrannej doby jednej osmine doby trvania periódy.0012 Hoci je v podstate bezvýznamné, ktorým z budúcich pulzov začína príslušné meranie v doprednom a spätnom...

Spôsob a zariadenie na meranie prietoku prúdiacej tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 284547

Dátum: 18.05.2005

Autor: Bazin Alain

MPK: G01F 1/66

Značky: spôsob, meranie, tekutiny, zariadenie, prúdiacej, prietoku

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe merania prietokového množstva prúdiacej tekutiny sa vysielajú postupne za sebou medzi dvoma prevodníkmi, umiestnenými v smere prúdenia tekutiny, dva ultrazvukové signály, ktoré sa šíria v navzájom opačných smeroch. Vytvára sa n hodinových signálov CKi, kde i = 1 až n a n => 4, fázovo vzájomne posunuté o 2pi/n, identifikuje sa a ukladá sa do pamäte prvý hodinový signál CLS, ktorý sa vytvára bezprostredne potom, čo sa objaví...

Ultrazvuková sonda najmä na indikáciu kvapalín v potrubí a v zásobníkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 269046

Dátum: 11.04.1990

Autori: Figura Zdenko, Kuník Peter

MPK: G01F 1/66

Značky: indikáciu, sonda, potrubí, kvapalín, ultrazvuková, zásobníkoch, najmä

Text:

...sú elektricky pripojené na kábel 5. Hranolovité piezoelementy l sú ne pružnej podložka 3 zaliate v jeden celokpružnou hmotou 5 napríklad lukoprénom, Funkcia ultrazvukovej sondy na indikáciu kvapalín v potrubí je nasledovná ultrazvuková sonda sa pružnou podložkou 3 priloží na potrubie S na ktorom sa upevaní prostrednictvom spony Z. Elektrický impulz privedený káblom 5 na hrenolovité piezoelemanty l sp 3 šobívychýlenie ich čelnej plošky...

Zapojení ultrazvukového impulsového průtokoměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266200

Dátum: 13.12.1989

Autor: Obraz Jaroslav

MPK: G01F 1/66

Značky: průtokoměru, zapojení, ultrazvukového, impulsového

Text:

...ponmcný zesilovač gg na druhý vstup druhého bistabilního klopného obvodu Vgg, který je prvním vstupem připojen na výstup druhého hradlového obvodu 25, jehož první vstup je připojen přes druhý hlavní zesilovaě 23 na druhou měřicí sondu gg. Výstup prvního bistabílního klopného obvodu łgje připojen na hradlovací vstup prvního čitače łl a výstup druhého bistabilního klopného obvodu gg je připojen na hradlovací vstup druhého čitače 21. Na...

Zařízení pro bezdotykové měření průtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263835

Dátum: 12.05.1989

Autor: Szop Miroslav

MPK: G01F 1/66

Značky: bezdotykové, měření, zařízení, průtoku

Text:

...na analogově-číslicuový převodník, který je spojen s mikropočítačem. Na vstup multiplexoru je také připojen výstup integračního členu. Mlkropočítač na svém výstupu poskytuje údaj o měřeííém průtoku.Výhodou tohoto zařízení je, že nevyžaduje instalaci žádných částí čí překážek do potrubí nebo koryta, takže žádné části mě 2řioího zařízení. nepřijdou do styku sproté kajícímnzmédieníua zařízení je použitelnápro měření média kapalného, plylíného i...

Zařízení pro měření průtoku kapalin průtokoměrem s obíhající kuličkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254875

Dátum: 15.02.1988

Autori: Ambrůz Ludvík, Pilčík Rostislav, Cabák Ivan, Klos Evžen, Kubínek Roman, Makovec Vladislav, Fiala Bořivoj, Machů Alois

MPK: G01F 1/66, G01F 1/00

Značky: měření, kapalin, kuličkou, zařízení, obíhající, průtoku, průtokoměrem

Text:

...snímače. Naopak v případě průtoku vzduchu například Vzduchových bublin v kapalině se sice kulička otáčí, ale neplatí podmínka pro vznik světlovod~ ného efektu. Dopadající světelný tok způsobený rozptylem vyvolá ve fototranzistoru proud nižší, než je prahová hodnota proudu, nutná pro vznik impulsu.V konkrétním případě to tedy znamená, že například při průtoku uhlovodíku a obalu tělesa snímače z plexiskla, je index lomu uhlovodíku nl 1,55 a...

Zařízení pro snímání objemu materiálu přepravovaného na dopravním pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241615

Dátum: 01.01.1988

Autori: Bakucz Miklós, Hornyák József

MPK: G01F 1/66

Značky: materiálů, zařízení, přepravovaného, dopravním, snímání, pásu, objemu

Text:

...bloku g. Výstup druhého bloku 11 ultrazvukového vysíleče a příjímače a každého následujícího bloku ultrazvukováho vysílače a příjímače je napojen na druhý, případně následujícívměříoí vstup vyhodnocovacího bloku g, Na synchronizační vstup vyhodnocovacího bloku g je napojen výstup bloku 1 synchronizace, který je s výhodou tvořen snímačom dráhy pásu. Na kompenzační výstup vyhodnocovacího bloku g je napojen vstup bloku 1 i kompenzaoe změny...

Průtokové měřidlo parametrů dýchání

Načítavanie...

Číslo patentu: 238002

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bareš Vítězslav, Kohoutek Milan, Hanusová Věra

MPK: A61B 5/08, G01F 1/66

Značky: průtokové, dýchání, parametrů, měřidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Průtokovým měřidlem parametrů dýchání je možno synchronně měřit hodnoty tří základních parametrů plicní ventilace. V průtokovém měřidle se získá pomocí zmnožovacího členu otáček křídlového rotoru a pomocí snímače vhodný počet elektrických impulsů pro další zpracování ve vyhodnocovacím zařízení. V něm jsou impulsy integrovány a pomocí kalibračního obvodu je impuls vyhodnocen za jednotku objemu vzduchu 0,1 litr. Sumací těchto impulsů za každý...

Digitální průtokoměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 233292

Dátum: 01.04.1987

Autor: Tesař Václav

MPK: G01F 1/66

Značky: průtokoměr, digitální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká digitálního průtokoměru. Do potrubí (1) je pomocí injekční trysky (3) připojena expanzní komůrka (2) s elektrofluidickým převodníkem, napojeným na zdroj elektrických impulsů, který je tvořen zapalovací soustavou (54) pro osobní automobily a zdroj elektrických impulsů je svým ovládacím vstupem napojen přes dělič (53) frekvence na oscilátor (51). Výstupní vývod oscilátoru (51) je veden přes hradlo (52) do výstupu (5) průtokoměru....

Objemový průtokoměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 232234

Dátum: 01.03.1987

Autor: Jaroš Petr

MPK: G01F 1/66

Značky: průtokoměr, objemový

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit objemový průtokoměr, který splňuje požadavky na provozně spolehlivé, bezúdržbové a levné měřidlo pro kontrolu spotřeby pohonných hmot. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že prušná přepážka, umístěná v tělese průtokoměru, odděluje a ovládá pomocí mechanismu obdobného mžikovému přepínači rozvodové šoupátko se dvěma stabilními polohami, přičemž v jedné je propojena první komora se vstupním potrubím a druhá komora s...

Způsob měření množství vláken minerální vlny na vstupu do usazovací komory a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 231695

Dátum: 01.05.1986

Autori: Vališ Miroslav, Liškutin Jiří, Hladík Jaroslav

MPK: G01F 1/66

Značky: provádění, zařízení, měření, vstupu, komory, množství, vláken, minerální, usazovací, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby minerální vlny. Účelem vyná1ezu je získat informaci o množství vytvořených vláken vstupujících do usazovací komory. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že proud vláken vstupující do usazovací komory se prozařuje světelnými impu1sy a zjišťuje se počet světelných impulsů prošlých proudem vláken během zvoleného časového intervalu a tento počet se porovnává s celkovým počtem vyslaných světelných impulsů během tohoto...