G01D 5/26

Vyhodnocovací obvod snímača polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267195

Dátum: 12.02.1990

Autor: Potocký Peter

MPK: G01D 5/26

Značky: polohy, snímača, vyhodnocovací, obvod

Text:

...prvkov voči clonke.Snímací blok l pozostáva 2 dvoch optoelektronických snímacích prvkov lg, lg umiestnenýchvedľa seba v medzere clonky li, pričom podmienkou vytvorenia správneho kôdového signáluje, aby šírka medzery clonky li bola rovnaká ako šírka zubu clonky lg. Signál z optoelektronických snimacich prvkov lg, lg je v zosilovači zosilnený na úroveň vhodnú pre spracovaniev logickom vyhodnocovacom obvode, ktorý pozostáva z dvoch invertorov gł,...

Elektrické čidlo infračerveného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 264466

Dátum: 14.08.1989

Autor: Glanc Antonín

MPK: G01J 1/04, G01D 5/26, G01J 1/24...

Značky: infračerveného, čidlo, záření, elektrické

Text:

...jednu další elektrodu připojenou k měřidlu odporu. Druhou elektroduk ní pŕíslušnou je možno upravit bud na protilehlé ploše destičky, anebo použít protilehlouelektrodu 2 dvojice elektrod připojených ke zdroji vyhřívacího střídavého proudu. Zmenšení tepelné vazby se dosáhne například zmenšením průřezu destičky z bariumtitanâtové keramikyv oblasti mezi přímo a nepřímo vyhřívanou částí. K témuž účelu slouží 1 obklopení aestičky tepelnou...