G01D 5/14

Spôsob merania pre snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15105

Dátum: 12.05.2010

Autor: Kisker Erhard

MPK: G01L 3/10, G01B 7/24, G01D 5/14...

Značky: merania, snímače, spôsob

Text:

...na faktor odtienenia je možné znížiť na odtienenie magnetického poľa, čo znižuje jeho náklady a hmotnosť. Ďalej je možné, merať tri uvedené veličiny len s jedným snímačomprakticky súčasne. To je priaznivé z hľadiska nákladov a úsporné z hľadiska miesta. 0009 Vynález je v nasledujúcom texte bližšie opísaný V súvislosti s vyobrazeniami.Obr. l vyhotovenie snímača, pozostávajúce z materiálu (3) snímača, znázomeného šrafovane, elektrických...

Snímač polohy prevodovky a príslušná prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10103

Dátum: 15.12.2008

Autor: Guibet Vincent

MPK: G01D 5/14, B03C 1/28, F16H 59/70...

Značky: převodovka, polohy, příslušná, převodovky, snímač

Text:

...citlivý koniec snímača polohy leží naproti zmienenému terču, ked je prvok pre zaraďovanie rýchlostných stupňov0010 Ďalšie výhody a znaky vynálezu vyplynú zčítania jeho popisu a- obr. 1 je perspektívny pohlad z boku na snímač polohy podľa vynálezu, EP 2 222 984 33752/1- obr. 2 je schematický pohľad na snímač v prevodovke,- obr. 3 znázorňuje schematický pohľad v reze na koniec snímača a- obr.4 znázorňuje koniec snímača zobr.3 umiestnený...

Zariadenie na reguláciu pohonu vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11976

Dátum: 12.06.2007

Autori: Hughes Peter, Bliss Craig, Dugas David

MPK: G01D 5/14, B62K 23/04, B60L 7/16...

Značky: pohonů, reguláciu, zariadenie, vozidla

Text:

...vozidla, ktorá zahŕňa časť pripevnenia škrtiacej klapky, pričom škrtiaca klapka je pohyblivo pripevnená k časti pripevnenia škrtiacej klapky a je nakontigurovaná na manipuláciu a riadenie vodiča a snímač je spojený s jednou zo škrtiacich klapiek a časťou pripevnenia škrtiacej klapky bezkontaktovým spôsobom. Tento snímač je nakonfigurovaný na snímanie polohy škrtiacej klapky vzhľadom na časť pripevnenia pomocou bezkontaktového spojenia a na...

Systém na detekciu pohybu tlačovej pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9206

Dátum: 25.07.2002

Autori: Furrow Edward, Snyder Paul, Bradfield Gerald

MPK: G01P 13/00, G01D 5/22, G01D 5/14...

Značky: pohybu, detekciu, tlačovej, pásky, systém

Text:

...tak, aby sa pohybovala V uvedenej kazete, osovo predĺženého komponentu s proximálnymkoncomupevnenýmnauvedenomrotátorea distálnymkoncom na uvedenej kazete, pričom uvedený rotátor je nainštalovaný tak, aby sapohybovals uvedenwnosovopredĺženwnkomponentom,transformátora pohybu na transformáciu lineárneho pohybu uvedenej pásky na rotaćný pohyb osovo predĺženého komponentu, ďalej z logickej jednotkytlačiarne, ktorá prijima digitálne...

Zapojení teplotní kompenzace prvků napájených konstantním proudem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261181

Dátum: 12.01.1989

Autor: Vaněk František

MPK: G01D 5/14

Značky: teplotní, kompenzace, zapojení, konstantním, proudem, napájených, prvků

Text:

...prvku je připojen mezi invertující vstup napájecího zesilovače l a druhý pól zdroje g referenčního napětí. Mezi výstup napájecího zesilovače l a druhý pól zdroje 3 referenčního napětí je připojen první dělič A napětí. Mezi první a druhý pôl zdroje 1 referenčního napětí je připojen druhý dělič § napětí. Výstupem zapojení je výstup prvního děliče A napětí proti výstupu druhého děliče § napětí.Kompenzovaný prvek na obr. 3 je připojen mezi výstup...

Zapojení pro programové řízení zkušebního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238313

Dátum: 01.10.1987

Autor: Kunt Jaroslav

MPK: G01D 5/14, G11B 31/00

Značky: stroje, řízení, programové, zapojení, zkušebního

Zhrnutie / Anotácia:

Stereofonní magnetofon je přes převodník, sestávající z monostabilního multivibrátoru propojeného v sérii se stejnosměrným zesilovačem, připojen přes ovládací jednotku ke zkušebnímu strojí, který je zpětně propojen se stereofonním magnetofonem.