G01B 7/00

Zariadenie na hodnotenie tvarových zmien povrchu ležísk

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6937

Dátum: 04.11.2014

Autori: Žitňák Miroslav, Lendelová Jana, Moravčík Ľuboš, Jablonický Juraj

MPK: G01B 7/00, G01N 21/88, A01K 1/03...

Značky: povrchu, zariadenie, tvarových, zmien, ležísk, hodnotenie

Text:

...na meranie v mobilnom stave umožňuje aj pripojenie Zariadenia na hodnotenie tvarových zmien povrchu k traktoru prostrednictvom jeho trojbodového závesu.Prehľad obrázkov na výkresochObrázok l Umiestnenie zariadenia na hodnotenie tvarových zmien povrchu ležísk V ustajňovacom priestore.Zariadenie na hodnotenie tvarových zmien povrchu ležísk použité pri snímaní povrchových deformácií na stelive zo separovaného kalu hnojovice s obsahom sušiny...

Zariadenie na meranie vrtov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15994

Dátum: 12.01.2010

Autor: Hirt Rolf

MPK: G01B 3/46, G01B 7/13, G01B 7/00...

Značky: zariadenie, vrtov, meranie

Text:

...cylindrickým vonkajším obrysom, prvý merací kontakt, ktorý sa prikladá na vnútomú stenu vrtu, druhý merací kontakt, ktorý sa prikladá na vnútomú stenu vrtu, pričom druhý merací kontakt je pohyblivý vzhľadom na prvý merací kontakt ameracie zariadenie na detekciu prinajmenšom relatívnej polohy a/alebo zmeny polohy prvého meracieho kontaktu vzhľadom na druhý merací kontakt. Dané meracie zariadenie pozostáva prinajmenšom z prvého meracieho...

Polohovo – pohybový snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2802

Dátum: 12.02.2001

Autor: Vámoš Štefan

MPK: B60R 25/00, G01B 7/00

Značky: polohovo, snímač, pohybový

Text:

...realizovaná technickými prostriedkami ďalej popisovanými v tomto technickom. riešení.Uvedené nedostatky sú úplne odstraňované polohovo-pohybovým snímačom podľa tohto riešenia. Jeho podstata spočíva v tom, že pozostáva z dutého základového telesa s časťou otvorenej poľgulovej plochy, pričom v časti otvorenej poľgulovej plochy je samosvorne a otáčavo umiestnený dutý guľový prvok obsahujúci permanentný magnet uchytený ohybným spojovacím...

Zařízení pro přesné odměřování délky v jedné ose

Načítavanie...

Číslo patentu: 266076

Dátum: 14.11.1989

Autor: Král Václav

MPK: G01B 7/00

Značky: odměřování, přesné, délky, jedné, zařízení

Text:

...dlouhodobá přes nnsl měření až 1,0 pm na mňřenćm rozsahu 4 mm a krátkodobá přesnost měření až 0,5 m navynález blíže objasní přiložený výkres, kde je znázorněno blokově zařízení pro přesnéPrvní výstup generátoru ł pravoúhlých pulsü je spojen přes první budicí výkonový stupeň 3 s prvním vstupem měřicí indukční sondy 5. Druhý výstup generátoru Ä pravoúhlých pulsú je spojen jednak přes druhý budící výkonový stupeň Q s druhým vstupem měřicí...

Zařízení k bezdotykovému určení polohy feromagnetického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257066

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jagoš Milan, Truhlář Antonín

MPK: G01B 7/00

Značky: feromagnetického, bezdotykovému, materiálů, určení, zařízení, polohy

Text:

...podle vynálezu na svařovacím automatu, přičemž diferenciální transformátor je V bočním pohledu.Zařízení k bezdotykovému určení polohy feromagnetického materiálu podle vynálezu sestává podle obr. 1 z diferenciálního transformátoru l s otevřenýmí magnetíokými obvody g, ga z vyhodnocovacího zařízení Ä. Feromagnetický materiál Q, jehož poloha se určuje prochází pod otevřenými konci 1 diferenciálního transformátoru l. Vyhodnocovací zařízení Q...

Třídicí zařízení s poloautomatickou kalibrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 243130

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kubina Peter, Vavrovie Ján

MPK: G01B 7/00

Značky: poloautomatickou, kalibraci, třídicí, zařízení

Text:

...měřicí stanici LL je propojen s měřicí částí |, jsi je propojena na signálový vstup A provozní pamäti 3. Provozní výstup 3 provozní paměti š je spojen s provozním vstupom 3 L vyhodnocovací části 3 a pomocný výstup 31 provozní paměti g je připojen na pamětový vstup jj, etalonová pamäti j. Hlavní výstup u, vyhodnocovscí části 3. je spojsn s prscovním třídičem g s etalonový výstup j vyhodnocovací části j, je spojsn s etslonovým třídičsm...

Fotoelektrické číslicové čidlo polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242969

Dátum: 15.04.1987

Autori: Strakoš Vladimír, Mašín Oldoich

MPK: G01B 7/00

Značky: fotoelektrické, polohy, číslicové, čidlo

Text:

...prvky Q, uspořídaně například v.řádku jsou zakrývány pohyblivou clonou 5. Počet fotocitlivých prvků 5 osvětlených světelným zdrojem 3 je pak úměrný soužadnici 5Polovodíčové obrazová snímačei, vyráběné v současné době například na principu nábojově vázaných struktur a určené pro snímání televizního obrazu. obsahují kromě fotocitlivých snímacích prvků 1 i obvody pro zpracování optických signálü a obvody pro převod optických signálu a...

Programovatelné sledovací měřidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 250399

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zachata Jaroslav, Růžička Miroslav, Vyhňák Břetislav, Schiller Jiří, Novotný Jiří, Požárek Václav

MPK: G01B 7/00, B24B 49/00

Značky: programovatelné, měřidlo, sledovací

Text:

...na vstup kontrolní části 2 s havarijním výstupem 21 a měřicím výstupem 22, který je připojen na měřicí vstup 31 měřicí části 3 s odpojovacím vstupem 32 a posouvacím vstupem, na který je napojen výstup převodníku 4. Výstup z měřicí části 3 je současně připojen na vstupy rychlostní části 10, zesilovače 11 a logaritmiclté časti 12. Výstup rychlostní části 10 je připojen na rychlostní vstup 51 rychlostního komparátoru 5. Výstup zesilovače 11 je...

Měřič ztrát zrna

Načítavanie...

Číslo patentu: 230816

Dátum: 15.06.1986

Autori: Žák Karel, Hůla Pavel, Zikmund Jiří

MPK: G01B 7/00

Značky: ztrát, měřič

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měřiče ztrát zrna pro sklízecí mlátičky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že čidlo přeměňuje mechanické údery zrn na elektrické napěťové impulsy a ty se ve vstupních obvodech přístroje zesílí a upraví. Čítač přístroje čítá impulsy zrn v intervalech mezi impulsy od pojezdového kola mlátičky, které vyjadřují ujetou dráhu. Načítané impulsy se shromáždí do paměti. Tu ovládá řídicí blok a čítač tím, že po impulsu od pojezdového kola...

Zapojení k zvýšení pracovního zdvihu elektronického délkoměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230802

Dátum: 15.06.1986

Autori: Radek Petr, Václavík Leoš

MPK: G01B 7/00

Značky: zapojení, pracovního, zvýšení, zdvihu, elektronického, délkoměru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru měřící techniky. Řeší zapojení elektronického délkoměru zařazeného jako vstup počítačového systému. Podstata vynálezu je v spojení délkoměru s první vstupní svorkou rozdílového zesilovače připojeného přes analogově číslicový převodník spojený obousměrně s počítačem spojeným s číslicově analogovým převodníkem nebo s jiným zdrojem napětí spojeným s počítačem a připojeným na druhou vstupní svorku rozdílového zesilovače....

Polohový transformátor pro rotační pohyb

Načítavanie...

Číslo patentu: 230059

Dátum: 01.04.1986

Autor: Pospíšil Bedřich

MPK: G01B 7/00

Značky: transformátor, polohový, rotační, pohyb

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kontaktních nebo bezkontaktních polohových transformátorů, zejména lineárních selsynů a rozkladačů, které se používají v nejruznějších servosystémech. Vynález řeší problém snížení nebo odstranění zbytkového napětí na výstupním vinutí polohového transformátoru. Podle vynálezu v drážkách svazku, v němž je umístěno budící vinutí, je uloženo též symetrizační vinutí, přičemž osy budícího a symetrizačního vinutí svírají úhel 90 o...