G01B 5/14

Prístroj na stanovenie vôle kĺbových spojov a na meranie uhlov riadenia motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 283158

Dátum: 21.01.2003

Autor: Rossato Eride

MPK: G01M 17/06, G01B 5/14, G01B 5/255...

Značky: uhlov, meranie, vozidiel, vôle, kĺbových, stanovenie, spojov, prístroj, motorových, riadenia

Zhrnutie / Anotácia:

Prístroj na stanovenie vôle kĺbových spojov a na meranie uhlov riadenia motorových vozidiel, umiestniteľný do prehĺbenia (4), ktorým je vybavená každá zdvižná plošina (6) zdviháka vozidiel, obsahujúci základovú dosku (2) umiestnenú na spodku prehĺbenia (4), hornú dosku (18) vodorovne klzne posuvnú vzhľadom na základovú dosku (2), páry ovládačov pričlenených k hornej doske (18) na jej klzné pohyby, pohyblivú dosku (26, 34), umiestnenú na hornej...

Měřidlo pro měření roztečí otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267216

Dátum: 12.02.1990

Autor: Oderský Adolf

MPK: G01B 5/14

Značky: měřidlo, roztečí, měření, otvorů

Text:

...provedení měřidla je vyobrazen na příložených výkresech, na nichž obr. 1 představuje jeho provedení v axonometrickém pohledu, obr. 2 jeho půdorys a obr. 3 pohled na uspo~řádání vnitřních gtran stójin267 216 K základové desce ł je běžnými upevňovacími prostředkyupevněna pevná stojina g, ve které jsou jednak nad sebou v krajních polohách vytvořeny průchozí otvory Q, jednak, rovněž nad sebou, jeden, případně dva úložné otvory g....

Merací prístroj na kontrolu súmerností osí otvorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258244

Dátum: 15.07.1988

Autor: Kubištík Vladimír

MPK: G01B 5/14

Značky: súmerností, otvorov, merací, prístroj, kontrolu

Text:

...lg etalonovej dosky 2, ktorá je zaistené voči pootočeniu v druhom stojans g fixačným čapom gł. otočné uloženie nosného čapu lg v otvore prvého stojanu 1 je realizované prostredníctvom guličiek li držaných v klietke lg. Na spodnú časť nosného čapu lg dosadá ekcenter lg, ktorý je naklínovaný na ovládacom čape lg. ovládací čap lg je zvonka opatrený pákoułZ.Etalonová doska 2 je zo spodu opatrena západkou lg, ktorá volne zapadá do polohovacej...

Zařízení pro zajištění přípustných úchylek tloušťky řeziva při řezání rozřezávací kotoučovou pilou

Načítavanie...

Číslo patentu: 251173

Dátum: 11.06.1987

Autor: Prokeš Stanislav

MPK: G01B 5/14, B27G 23/00

Značky: řezání, tloušťky, kotoučovou, rozřezávací, řeziva, úchylek, přípustných, zajištění, zařízení, pilou

Text:

...ůchylek tlouštky řeziva,případně požadované polohy řezné spáry při řezání prize nebo hranolů rozřezávací vícekotoučovou pilou podle vynálezu, jehož podstata spočíva v ton,«že na rozřezávacín stroji je unístěný stojan s pohyblivýn nosníkem, ve kterém jsou prostřednictvím držáků upevněny světelný zdroj, fotočlánek a pružně uložené tuhé ocelové deatičky se clonnni, přičemž destičky jsou umíatěny v řezné spáře ve vzdálenosti poloviční hodnoty...

Mechanické měřidlo sbíhavosti kol silničních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 251004

Dátum: 11.06.1987

Autor: Sysel Antonín

MPK: G01B 5/14

Značky: vozidel, měřidlo, silničních, mechanické, sbíhavosti

Text:

...schématicky znázorněn priklad provedení mechanického měřidla sbíhavosti kol eilničních vozidel podle vynálezu, kde na obr. 1 je pohled na měřidlo a na obr. 2 je pohled na měřidlo nasazené na kolech vozidla.Mechanická měřidlo sbíhavosti kol silničních vozidel podle obr. l a 2 sestáváz lanka l, na jBh 0 ž J 0 dn°m konci JB seřizovacím šroubkem g upevněn přestavitelný háček §. Druhý konec lanka volně prochází otvorem v základné Q a je upevněn...

Zařízení pro automatické kontinuální snímání vzdáleností střednic mezí kolejnicemi především jeřábových drah

Načítavanie...

Číslo patentu: 242970

Dátum: 15.04.1987

Autor: Špetík Zdenik

MPK: G01B 5/14, E01B 35/04

Značky: zařízení, střednic, jeřábových, kontinuální, mezí, automatické, vzdálenosti, především, kolejnicemi, snímání

Text:

...vozíku 1 - elektricky izolovaná měřicí struna 10 3 242970- zapisovač vozíku 3 a uzavŕení okruhu přes uzemněné kolejnice.soustava dvou vozíků podle vynálezu umožňuje zcela automatizovat měření střednic kolejnic jeřábových drah s přímým grafickým výstupom na záznamový pás odpovídající délce kolejnic měřené dráhy. Lze volit bud zcela automatický kontinuální záznam, nebo skokový ve stanovených bodech, kdy vozík l bude ovládán pomocí...

Zařízení pro indikaci polohy stavitelných válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 238700

Dátum: 15.01.1987

Autori: Novotný Ladislav, Pařízek Jan

MPK: B21B 37/08, G01B 5/14

Značky: stavitelných, indikaci, zařízení, válcovacích, polohy, stolic, válců

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je zlepšení a zpřesnění indikace polohy stavitelných válců válcovacích stolic tak, aby měřená hodnota válcovací mezery nebyla zkreslována změnou protažení stojanů, při současném zvýšení životnosti a spolehlivosti čidel polohy. Uvedeného účelu se dosáhne zabudováním spojovacích tyčí do vzájemně korespondujících vertikálních otvorů v ložiskových tělesech horního opěrného válce a v horních příčnících stojanů válcovací stolice. Tyto...

Relativní dotykový snímač lineárních posuvů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229138

Dátum: 01.02.1986

Autori: Widtman Vladimír, Navrátil Miroslav

MPK: G01B 5/14

Značky: dotykový, lineárních, snímač, posuvu, relativní

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit relativní dotykový snímač lineárních posuvů, kterým lze měřit lineární posuvy buď dlouhodobě nebo jen v určitých naprogramovaných intervalech a výsledky měření by měly mít digitální formu. Uvedeného účelu je dosaženo takovým uspořádáním snímače, že dotykový čep s prvkem odměřovací soustavy je suvně uložen v rámu snímače s dorazem, který je referenčním bodem pro měření posuvu dotykového čepu k předmětu. Dotykový čep...

Snímač, zejména pro ovládací uzly kovoobráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228707

Dátum: 25.10.1984

Autor: Partuscheck Hellmut

MPK: G01B 5/14

Značky: snímač, zejména, strojů, kovoobráběcích, ovládací

Zhrnutie / Anotácia:

Úkol vynálezu spočívá v sestrojení snímače o velké přesnosti, dovolující odchylovat měřicí páku na velkou vzdálenost od měřicí polohy /velká výška zvedání páky/, jak je to nutné při zapichovacím broušení kroužků valivých ložisek, kdy proces měření začína až po sejmutí značného přírůstku. Podle vynálezu je úkol řešen tak, že se používá nový způsob ustavení měřicí páky, lišící se od obvyklého ustavení v kloubu z plochých pružin, přičemž nový...