G01B 3/02

Prípravok na meranie kvapalín v nádobe

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2950

Dátum: 11.09.2001

Autor: Vrábel Ivan

MPK: G01B 3/02

Značky: meranie, nádobě, kvapalín, prípravok

Text:

..., vzhľadom na to že v niektorých druhoch fliaš môže byť plnených viac druhov destilátov. Tu je výhodou že fľašky sa častokrát ani nemusia skladať z polic stačí ich optická kontrola. Ďalšia výhoda je i pri používaní dávkovačov , kedy sú fľašky umiestnené v stojanoch. V týchto prípadoch je použitie starších metód merania ešte prácnejšie a zdĺhavejšie . Pri použití meracích prúžkov manipulácie s tľaškami odpadajú. Pre použitie meracích...

Strojnícke pravítko na určenie stredu kružnice a jej výseku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2936

Dátum: 06.08.2001

Autor: Čačáni Milan

MPK: G01B 3/02

Značky: určenie, kružnice, strojnícke, pravítko, stredu, výseků

Text:

...princíp spočíva v meraní na obvode telesa /hrane/guľatiny /kružnice/, výseku /časti kružnice/ . Pravitko s rovinným zakrivením guľatiny/kružnica/, výseku /časti kružnice/ vykresli vždy kolmú ukazujúcu rysku pretínajúcu stred kružnice - časti kružnice. Je prakticky nemožné syraviť odchylku oé stredu kružnice - časti kružnice, z dôvodu delenia pra vítka pomocou číselnej stupnice a ukazovateľa stredu takzvanej rysky.Nedostatok rieši pravítko, aj...

Měřidlo pro rozměrové vyšetření rentgenových snímků

Načítavanie...

Číslo patentu: 250405

Dátum: 15.04.1987

Autor: Čechová Erna

MPK: A61B 6/02, G01B 3/02

Značky: měřidlo, rozměrově, rentgenových, vyšetření, snímku

Text:

...početná část populace.je rovněž známý způsob vyšetřování šíře páteřního~ kanálu, při němž se pomocí rentgenového přístroje, vybaveného počítačem, vyhotoví transverzální tomografická vyobrazení jednotlivých obratlů páteře.Hlavní nevýhodou tohoto způsobu je velká radiační zátěž vyšetřovaného pacienta. Další nevýhodou jsou značné vysoké pořizovací náklady na potřebné zařízení.Uvedené nevýhody »odstraňuje měřidlo podle vynálezu, jehož...