G01B 21/10

Zariadenie na bezkontaktné, kontinuálne meranie priemeru obrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7406

Dátum: 01.04.2016

Autori: Kreheľ Radoslav, Pollák Martin

MPK: G01B 21/10, B23B 25/06

Značky: priemeru, meranie, bezkontaktné, zariadenie, kontinuálně, obrobků

Text:

...fotocitlivým prvkom. Kontinuálne meranie priemeru obrobku je založené na princípe obmedzenia dopadajúceho svetelného výkonu lúča na prijímaciu časť optického snímača. Svetelný lúč je vysielaný smerom k svetelnému prijímaču pod určitým uhlom a vzhľadom k horizontálnej rovine prechádzajúcej osou obrobku, pričom v určitom mieste svojej dráhy je zčasti tienený obrábanou plochou obrobku. Zatienená časť X svetelného lúča závisí od okamžitej...

Spôsob zisťovania tvarovej stability tvarovaného drevného materiálu-výlisku

Načítavanie...

Číslo patentu: 285243

Dátum: 24.08.2006

Autori: Kotrady Marcel, Zemiar Ján

MPK: G01B 5/20, G01B 21/10

Značky: spôsob, materiálu-výlisku, stability, dřevného, tvarovaného, tvarovej, zisťovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob, ktorého podstata spočíva v tom, že zisťovanou charakteristikou tvarovej stability tvarovaného oblúkovitého materiálu je polomer zakrivenia tvarovaného materiálu a jeho zmena, pričom polomer zakrivenia tvarovaného výlisku sa zisťuje prostredníctvom prípravku na meranie polárnych súradníc bodov zakrivenia tvarovaného materiálu, ktoré sa transformujú na karteziánske a na základe nich vyhodnotením pomocou nelineárnej regresie sa získava...

Blokové zapojení televízního systému pro bezkontaktní měření rozměrů pevných livých objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235820

Dátum: 01.12.1986

Autori: Burda Jaroslav, Říčný Václav, Hanousek Karel

MPK: G01B 21/10

Značky: rozměrů, blokové, objektu, měření, bezkontaktní, zapojení, livých, televizního, pevných, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Toto zapojení lze využít v oborech, kde je nutné bezkontaktně měřit rozměry pevných i pohyblivých objektů, zejména průměry kulatin nebo trubek, stojících nebo se pohybujících ve směru své osy. Podstata blokového zapojení televizního systému pro tyto účely spočívá v tom, že obrazový vstup televizní kamery je propojen se vstupy monitoru a komparátoru spojeného svým výstupem se signálovým vstupem vrátkového obvodu pro výběr signálu jednoho řádku,...