G01B 21/00

Zariadenie na meranie a následné vyhodnocovanie vzájomnej geometrie jednotlivých dvojkolesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 286316

Dátum: 27.06.2008

Autori: Kubiš Stanislav, Krejčík Roman

MPK: G01B 21/00, G01B 5/24, B61K 9/00...

Značky: geometrie, zariadenie, dvojkolesí, vzájomnej, jednotlivých, meranie, vyhodnocovanie, následné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezom je zariadenie na meranie a následné vyhodnocovanie vzájomnej geometrie jednotlivých dvojkolesí umiestnených na viacnápravových podvozkoch. Pre každé dvojkolesie sú určené dve dvojice podperných kladiek (21, 21'), ktoré smerujú proti jazdnému profilu kolies (K) dvojkolesí. Vzájomná poloha dvojíc podperných kladiek (21, 21') priradená jednému z dvojkolesí je snímaná snímačmi (A, B, C). Veľkosť rozkolesia je snímaná dvojicami snímačov...

Kapacitní snímač mechanických výchylek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268436

Dátum: 14.03.1990

Autori: Horák Jiří, Pleštil Zdeněk

MPK: G01B 21/00

Značky: výchylek, kapacitní, snímač, mechanických

Text:

...jen ze dvou miniaturních diod, dvou odporů a ze vztažné kapacity. Ostatní obvody snímače mohou být odděleny až několik metrů dlouhým koaxiálním kaolíkem, V extrémním případě lze druhou větev můstku umístit na druhý konec koaxiálního kablíku, snímač pak obsahuje jen odpor a diody. Rozsah kapacít měřícího kondenzátoru může být od desatín pF do stovek pF.Dále je činnost tohoto obvodu využívajícího můstkové zapojení a změnu kapacity na...

Zapojení modulu vysílače optopřenosu pro dotykové sondy v CNC systémech k měření na obráběcích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 265639

Dátum: 14.11.1989

Autori: Morávek Miroslav, Piskač Jaroslav, Steidl Karel, Tláskal Zdeněk

MPK: G01B 15/04, G01B 15/00, G01B 15/02...

Značky: sondy, optopřenosu, dotykové, vysílače, měření, zapojení, strojích, obráběcích, systémech, modulu

Text:

...dotykové sondy. Výstup ll bloku l generátoru řízeněho krystalem je připojen na první vstup 3 bloku3 tvarovače komunikačních pulsü a současně na první vstup Al bloku A řízení.Funkce zapojení dotykové sondy je následujícívýchozí stav zajišťuje přenos komunikačních pulsů, které přijímač vyhodnotí - signali zuje volnou linku. Napájecím napětím je uveden do činnosti blok l generátor řízený krystalem,pripojený na vstup gł bloku 3 tvarovače...

Zariadenie pre zabezpečenie odsávania väzobného média u ultrazvukových sond s podvstrekom

Načítavanie...

Číslo patentu: 259351

Dátum: 17.10.1988

Autor: Žužo Miloš

MPK: G01N 29/04, G01B 21/00

Značky: odsávania, zabezpečenie, media, zariadenie, ultrazvukových, väzobného, podvstrekom

Text:

...sondy.Hlavné výhody popísaného zariadenia sú v tom, že je schopné zabezpečiť odsávanie prebytočného väzobného média z kontrolovaného povrchu a to i pri práci na členitých povrchoch v rôznych polohách i vo zvislej pololie. Súčasne sa toto zariadenie vyznačuje malým nárastom vonkajších rozmerov ultrazvukovej sondy, čo je zvlášť dô ležité najmä pri hlaviciach s väčším počtom vsamostatne podvstrekovaných ultrazvukových sond.Na...

Způsob stanovení rozměrů výlisků

Načítavanie...

Číslo patentu: 257929

Dátum: 15.06.1988

Autor: Petr Jan

MPK: G01B 21/00

Značky: rozměrů, výlisků, způsob, stanovení

Text:

...vytváří prováděnim logických funkcí VÝ 1 stupni signály tak, že v posloupnästi stavů 1 isuje vytvořeh také stav charakteristickýpoklesom tvâřecího tlaku na hodnotu ste-4 novenou podle požadované přesností měřenívrozmezi nula až 20mximálni hodnoty použitého tvářaciho tlaku, přičemž tvářecí ná stroj se nepřestal výlisku dotýkàt. Tento stąv 1 zu vytvořit jak samotnou kombinaci 1 ogických.stavů prvků hydraulické soustavy li-stém vytváří stav...

Zařízení pro seřizování kolmosti mostů, zejména seřizovacích a měřicích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238571

Dátum: 01.12.1987

Autori: Wais Stanislav, Miletín Jiří

MPK: G01B 21/00, G01B 5/00

Značky: mostů, měřicích, přístrojů, seřizování, seřizovacích, zařízení, zejména, kolmosti

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno zejména pro seřizovací přístroje na seřizování řezných nástrojů programově řízených obráběcích strojů a pro měřicí přístroje pro délková měření v jedné až třech souřadnicích. Účelem řešení je přesné a rychlé nastavení kolmostí mostu s vrchní plochou pracovní desky. Podstatou řešení je, že most je uložen na válcových čepech, kolem nichž je možno most natáčet. Rozsah natáčení mostu je dán délkou drážek pro zajišťovací šrouby,...

Vyhodnocovací zařízení pro třídičky s poloautomatickou kalibrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 251120

Dátum: 11.06.1987

Autori: Psutka Petr, Růžička Miroslav

MPK: G01B 21/00

Značky: poloautomatickou, kalibraci, zařízení, vyhodnocovací, třídičky

Text:

...gg. Tím je určeno, že se na výstupu provozní paměti 3 objeví signál odpovídající měřenému rozměru.od ukončení signálu na úrovñovém vstupu lg nebo měřicím vstupu ll se odvozuje ukončení signálu na klíčovacím vstupu 33. současně se v tomto okamžiku aktivizuje dvoufázový převodník É signálem přivedeným na časovací vstup gg. Dvoufázový převodník 5 odpoví signálem s časovým překrytím, který je zveden na přerušovací vstup łgg. Časové překrytí je...

Zařízení pro vizuální kontrolu válcovitých vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249758

Dátum: 15.04.1987

Autori: Malz Dietrich, Drechsler Walter

MPK: G01B 21/00

Značky: kontrolu, vizuální, válcovitých, zařízení, vzorků

Text:

...H qacrn unxna nepeuemenna.CTyneHuaTocrLBucoru u rnyöunu swnx onopnbm 3 neMenroB 6 c 0 oTBeTcTayeT pacnonoxeunmcoxpamammuxcn cunsyBBBDX nap Banxon 2. Mnpuna onop 41 Lonopumm 3 neMeHToB 6 Buôpaua Tax, ąro onanonuxam Mexny napanm BBHKOB 2. Hx opnenwanna cooTBercTnyer opuenraunuàanxoa,T.e.pasHemeHHue Ha srnx anemenwax óöpasuu 5 pacnonoxenu napannenbHo nanKaM. KonHHecTaocTpoK nap Bankou 2 nonmuo COCTaBHHTb MHHHMBHBHO usa,onaxq H§necoo...

Zařízení k určování textury textilních útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234902

Dátum: 15.01.1987

Autor: Sodomka Lubomír

MPK: G01N 33/36, G01B 21/00, G02B 27/50...

Značky: určování, útvaru, zařízení, textury, textilních

Zhrnutie / Anotácia:

Tohoto cíle lze dosáhnout zařízením, kde v ohniskové rovině čočky před detektorem záření je umístěn optoelektronický prvek, tvořený například dvěma rovinnými skly, z nichž na jednom skle jsou vytvořeny radiální průhledné elektrody a na celé ploše druhého skla je vytvořena průhledná elektroda, přičemž mezi tato skla je umístěna nematická stočená textura. Zařízení tvořené čočkou a detektorem záření využívá rozptylu laserového záření na textilním...

Zařízení pro vedení pinoly, zejména pro měřicí přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228839

Dátum: 01.01.1986

Autori: Wais Stanislav, Miletín Jiří

MPK: G01B 21/00

Značky: měřicí, zejména, vedení, prístroje, zařízení, pinoly

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno zejména pro měřicí přístroje s posuvnou pinolou ve vertikálním směru. Účelem vynálezu je konstrukční řešení přesného a jednoduchého vedení pinoly, při malé hmotnosti a velikosti celého zařízení. Podstatou vynálezu je, že pinola 1 je umístěna ve čtyřúhelníkové objímce 2. Po obvodě objímky 2 je umístěno pět pevných držáků a tři držáky stavitelné 4. Stavitelné držáky 4 mají střední část zeslabenou, aby valivá ložiska 7 byla na...