Fuska Ján

Spôsob hodnotenia predovšetkým antireumatických účinkov liečivého bahna

Načítavanie...

Číslo patentu: 283728

Dátum: 18.11.2003

Autori: Stančíková Mária, Fuska Ján, Drabálek Ivan, Proksa Bohumil

MPK: A61K 35/02, A61K 7/48, G01N 33/24...

Značky: spôsob, bahna, predovšetkým, antireumatických, liečivého, hodnotenia, účinkov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob hodnotenia predovšetkým antireumatických účinkov liečivého bahna zbaveného nadbytočnej vody je charakteristický tým, že sa liečivé bahno pripravené z mladého bahna zrecím procesom obsahujúceho v prevažnej miere sírne zlúčeniny, železité, mangánové a desulfikačné baktérie, podrobí postupnej niekoľkostupňovej extrakcii účinných zložiek. Extrakcia v jednotlivých stupňoch sa uskutočňuje za stáleho miešania, najviac počas 24 hodín pri pomere...

Spôsob prípravy aktívneho bahna s protizápalovými a antireumatickými účinkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 283661

Dátum: 23.10.2003

Autori: Fuska Ján, Madlo Rudolf, Drabálek Ivan

MPK: A61P 19/02, A61H 33/04, A61K 35/02...

Značky: aktívneho, protizápalovými, přípravy, bahna, spôsob, účinkami, antireumatickými

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy aktívneho bahna s protizápalovými a antireumatickými účinkami spočíva v tom, že sa bahno tvorené vodnou suspenziou jemných riečnych naplavenín a termálnych sedimentov s biologickou aktivitou do 12 % čerpá počas 10 až 14 dní do vyzrievacieho bazéna umiestneného nad termálnou vodou, tvorenou prevažne zlúčeninami síry s teplotou 30 až 45 °C. Následne sa bahno po zbavení mechanických nečistôt nepretržite prekrýva termálnou vodou...

Prostriedok na báze vermikulínu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3193

Dátum: 09.05.2002

Autori: Fusková Alžbeta, Fuska Ján, Proksa Bohumil

MPK: C12P 17/08

Značky: prostriedok, báze, vermikulínu

Text:

...metabolittt vermikulínu. Vzhľadom na Očakávaná zavedenie vermikulínu do- 2 liečebnej praxe bolo potrebné hľadať vysokoprodukčné kmene Penicillíum vermiculatum, ktoré zvýšia produkciu prostriedku na báze vermukulínu.Podstata prostriedku na báze vermikulínu podľa riešenia spočíva v tom, že je tvorenýkmeňom mikroorganizmu Penicillíum vermiculatum CCM 8194 na kultivačnom médiu vAko kultivačné médium sa použije pôda obsahujúca...

Kmeň mikroorganizmu Penicillium vermiculatum a spôsob prípravy makrolidového antibiotika vermikulínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278657

Dátum: 05.06.1996

Autori: Fusková Alžbeta, Fuska Ján, Proksa Bohumil

MPK: C12N 1/14, C12P 17/08

Značky: kmeň, spôsob, vermiculatum, makrolidového, mikroorganizmů, antibiotika, přípravy, vermikulínu, penicillium

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný kmeň mikroorganizmu Penicillium vermiculatum CCM 8194 a spôsob prípravy makrolidového antibiotika vermikulínu kultiváciou kmeňa Penicillium vermiculatum CCM 8194 na pôde obsahujúcej zdroj uhlíka, dusíka, zlúčeniny fosforu, horčíka, medi a látku ovplyvňujúcu prenos elektrónov v biologických systémoch.

Spôsob prípravy 4-dehydrowithaferinu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 269008

Dátum: 11.04.1990

Autori: Fuska Ján, Fusková Alžbeta, Khandlová Alžbeta, Proksa Bohumil

MPK: C07G 17/00

Značky: přípravy, spôsob, 4-dehydrowithaferinu

Text:

...po detekcii p-nnizaldchydon jednu škvrnu hnadcj farby s hodnotou R 0,61. Hodnoty H-NHR snektinr 4-dohydrovitbnierinu A /1/ 1 withafcrinu A /2/, na základe ktorých bola látka identiiikovnnà sú uvedent v nasledujúcej tabulka23 a,23 b 85 S-dehydrovithaferin A inhibovat v koncentrbcipch niłłich ako 1 D,uq.ai 1 biooha-iekćfunkcie a rast buniek lłukělie P 388 výroznajłĺe ako pâvodný vithIfŠr 3 n A a iné 2 nehodoteraz pripravené deriváty. Nasi...

2,3-dihydro-12-beta-hydroxy-3-metoxywithaferin A a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269005

Dátum: 11.04.1990

Autori: Fuska Ján, Proksa Bohumil, Khandlová Alžbeta, Šturdíková Mária

MPK: C07G 17/00

Značky: spôsob, 2,3-dihydro-12-beta-hydroxy-3-metoxywithaferin, přípravy

Text:

...farby. Štruktúra látky bola navrhnutá na zaklade interpretácieI nameraných spektier IH NMR, 136 NMR. Pripravený metabolit l inhíboval rast a biochemickéfunkcie buniek lekémie P 388.Spôsob prípravy 1 biotransformáciou 2,3-dihydro-3-metoxyvithaterinu A a jeho izolácia sú uvedené v príkladoch.Do 20 varných baniek o objeme 500 ml pripravilo sa 100 ml média nasledujúceho zloženia glukóza 2 g, kvasničnýextrakt 0,5 g, sójové múka 0,5 g,...

Podložka pro svařování elektrickým obloukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240074

Dátum: 01.07.1987

Autori: Fuska Ján, Bueko Michal

MPK: B23K 9/02

Značky: podložka, elektrickým, svařování, obloukem

Text:

...a k němu připevněné kovové lišty. Nosič je tvořen ocelovou planžetou pro sváry rovinné nebo hustě tkaným ocelovým pletivem pro sváry na zakřivených plochách. Kovová lišta, napří-,2 240 n 74 klad měděná, je ve své délce celistvá nebo příčně dělená, přičemž styková plocha jednotlivých dílů je rovná nebo zakřivená. Příchytná část je tvořena ramenem, v jehož středu je uístěn přítlačný prvek pro uchycení podložné části. Na koncích ramene jsou...

Spôsob prípravy antibiotika vermikulínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236637

Dátum: 15.02.1987

Autori: Fusková Alžbeta, Fuska Ján, Khandlová Alžbeta

Značky: vermikulínu, přípravy, spôsob, antibiotika

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata spôsobu prípravy vermikulínu podľa vynálezu spočíva v tom, že sa kmeň Penicillium vermikulatum CCM F-748 kultivuje na pôde obsahujúcej sacharózu ako zdroj uhlíka, dusičnan sodný a kukuričný výluh ako zdroj dusíka, za pridania 0,07 až 0,1 % hmot. síranu horečnatého, pri pH 6,1 až 6,3, za neustáleho miešania pri teplote 26 až 28 °C po dobu 144 až 192 hodín, po kultivácii sa mycélium spolu s filtrátom extrahuje chloroformom, octanom...

Metabolit withaferinu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 235575

Dátum: 15.02.1987

Autori: Fuska Ján, Prousek Jozef, Fusková Alžbeta, Khandlová Alžbeta

MPK: C07G 17/00

Značky: withaferinu, metabolit

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nového metabolitu získaného biotransformáciou withaferinu A. Podstata metabolitu podľa vynálezu spočíva v tom, že je pripraviteľný pridaním 10 až 100 ml withaferinu A alebo withaferinu A diacetátu k 100 ml média naočkovaného kultúrou Rothrobacter simplex ATCC 6946 a kultivovaného pri teplote 25 až 32 °C počas 26 až 120 hodín. Metabolit podľa vynálezu v pokusoch in vitro inhibuje biochemické reakcie a rast buniek P 388 a v...

Spôsob prípravy metabolitu s protinádorovými účinkami biotransformáciou withaferinu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 232604

Dátum: 15.12.1986

Autori: Prousek Jozef, Khandlová Alžbeta, Fusková Alžbeta, Fuska Ján

MPK: A61K 31/56, C07G 17/00, C12P 1/00...

Značky: protinádorovými, metabolitu, spôsob, withaferinu, biotransformáciou, přípravy, účinkami

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy metabolitu s protinádorovými účinkami biotransformáciou withaferinu. A tak, že sa do tekutého média obsahujúceho zdroj uhlíka, organického dusíka a minerálne soli naočkuje kultúra Cunninghamella elegans NRRL 1393, pridá naraz alebo po častiach 10 až 200 mg na 100 ml pôdy withaferinu A, rozpusteného v polárnom rozpúšťadle, s výhodou v dimetylformamide, pri teplote 26 až 36 °C za stáleho miešania a prevzdušňovania sa...

Deriváty 7,8-dihydro-5H-izoindolo(1,2-b)(3)-benzazepin-5-ónu a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 230301

Dátum: 15.10.1986

Autori: Fuska Ján, Proksa Bohumil

Značky: deriváty, 7,8-dihydro-5h-izoindolo(1,2-b)(3)-benzazepin-5-ónu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nových derivátov 7,8-di-hydro-5H-izoindolo-(1,2-b)-(3)-benzazepin-5-ónu obecného vzorca I, spôsobu ich výroby a špecifických cytotoxických účinkov. Uvedené látky špecificky inhibujú RNA syntézu a zastavujú mitózu nádorových buniek
perspektívne využitie v oblasti medicíny.

Prostředek proti roztočům, molici skleníkové a třásněnkovitým a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242895

Dátum: 22.08.1985

Autori: Fusková Alžbeta, Fuska Ján

MPK: A01N 47/34

Značky: látek, výroby, třásněnkovitým, způsob, prostředek, molici, skleníkové, proti, účinných, roztočům

Text:

...látkami, jako jsou například emulgátory, smačedla, dispergátory a stabilizátory.Jako příklady prostředků podle vynálezu je možno uvést vodné roztoky a disperze, olejové roztoky a olejové disperze, roztoky v organických rozpouštědlech, pasty, popraše,dispergovatelné prášky, mísitelné oleje, granuláty, pelety, invertní emulze, aerosolove prostředky a dýmotvorné svíčky.Dispergovatelné prášky, pasty a mísitelné oleje jsou koncentrované...

Spôsob konzervácie bazídiomycéty Coprinus sp., schopnej degradácie celulózových substrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219189

Dátum: 01.06.1985

Autori: Fusková Alžbeta, Jílek Rudolf, Khandlová Alžbeta, Fuska Ján

Značky: bazídiomycéty, coprinus, substrátov, degradácie, konzervácie, schopnej, celulózových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru technickej mikrobiológie. Rieši spôsob uchovávania a použitia konzervovanej bazídiomycéty Coprinus sp., schopnej degradácie celulózových substrátov. Pestuje sa tak, že na sklenené guľôčky sa naleje roztok sladinky o hodnote pH 6,5 a po sterilizácii sa pôda naočkuje bazídiomycétou Coprinus sp. a kultivuje sa 5 až 10 dní pri teplote 28 až 35 °C, s výhodou 32 °C. Potom sa povrch kultúry preleje roztokom maltózy v množstve...

Spôsob prípravy solí 3,4,12-trimetoxy-10,11-metyléndioxy-7,8-dihydro-5H-izoindolo(1,2-b) (3)benzazepin-5-on-7-yl-dimetylamónia

Načítavanie...

Číslo patentu: 218187

Dátum: 15.09.1984

Autori: Fuska Ján, Proksa Bohumil

Značky: solí, 3)benzazepin-5-on-7-yl-dimetylamónia, spôsob, 3,4,12-trimetoxy-10,11-metyléndioxy-7,8-dihydro-5h-izoindolo(1,2-b, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy solí 3,4,12-trimetoxy-7,8-dihydro-5H-izoindolo(1,2b) (3)benzazepin-5-on-7-yldimetylamónia obecného vzorca I v ktorom x- značí anión halogenovodíkovej kyseliny, alifatickej karboxylovej kyseliny s počtom uhlíkov 2 až 3 alebo arénsulfonovej kyseliny s počtom uhlíkov 6 až 8. Spôsob prípravy látok vzorca I podľa vynálezu je taký, že 3,4,12-trimetoxy-7-dimetylamino-10,11-metyléndioxy-7,8-dihydro- 5Hizoindolo (1,2,-b)...