Fürst Pavel

Systém na montáž obkladov schodísk

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5351

Dátum: 08.02.2010

Autor: Fürst Pavel

MPK: E04F 11/02

Značky: obkladov, montáž, systém, schodísk

Text:

...je to, že je možné ho aplikovat na akýkoľvek podklad a tvar schodiska do hĺbky 305 mm. Systém podľa tohto technického riešenia je jedinečný svojou ľahkou montážou práve vďaka tomu,že nie sú použité žiadne lepidlá či lepiace tmely.Zásadný rozdiel oproti iným systémom, ktoré riešia obloženie schodiska, je postup montáže. Postupuj e sa zhora smerom dole, vždy položením stupnice a podstupnice. Na upevnenie fixačných profilov, do ktorých sú...

Príchytka okenných parapetných dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5308

Dátum: 07.12.2009

Autor: Fürst Pavel

MPK: E06B 1/70

Značky: dosiek, okenných, parapetných, príchytka

Text:

...tohto technického riešenia bude podrobnejšie popísané na konkrétnych príkladoch uskutočnenia pomocou priložených výkresov, kde na obr. 1 je znázomená príchytka v axonometrickom pohľade a na obr. 2 je znázomená príchytka v bokoryse s parapetom.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPríkladná príchytka okenných parapetných dosiek 4 je tvorené dvoma časťami l, 2, z ktorých jedna 1 je pripojiteľná k podkladn 3 a druhá 2 je pripojiteľná k...

Svalovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268894

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šubryt Karel, Plešinger Petr, Fürst Pavel, Šilar Jaroslav, Kubát Jan, Schreiber Vlastimil

MPK: C03B 9/30, C03B 9/00

Značky: zařízení, svalovací

Text:

...łg tvarovací nástroje ł, g posuvné. Rameno g je výkyvné okolo své osy Z a je v tomto případě tvořeno dvěma vodícími tyčemí łg apojenýmí navzájom dvěma příčníky łZ,přičemŽ součástí příčníku łz, přilehlćho ose Z, jsou výkyvně prvky lg, například čepy. Na jedné z vodicích tyčí 3 ramene Q je vnč pohybového prvku lg volně naaunut vymezovací prvek łg, v příkladném provedení předatavovaný prułínou. Vymezovací prvek lg je opřen o stavitelnou...

Svalovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268727

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kubát Jan, Fürst Pavel, Šilar Jaroslav, Schreiber Vlastimil, Šubryt Karel, Plešinger Petr

MPK: C03B 9/30, C03B 9/00

Značky: zařízení, svalovací

Text:

...nebo pneumotor. Výkyvné2 CS 268 727 B 1 rameno Ž je otočně uloženo v ose Z nastavovací jednotky §, přêdsťavovaná například elektronotorem.Zařízení pracuje následovně a je popsáno V různých alternativních řeäeních, která však neomezují rozsah základní myšlenky vynálezu, která je vyjádřena v předmětu vynálezu.Na obr. I je znázorněn skleněný předtvar 2, banka s přetáhnutou vrstvou akloviny. PředtXpr,2 je uchycen v upínací hlavě lg píäřnly ll,...

Způsob tvarování dutých skleněných předmětů a tvarovací zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268713

Dátum: 11.04.1990

Autori: Starý Josef, Kronika Josef, Pavlišta Rudolf, Fürst Pavel, Novák Jan, Kubát Jan, Šilar Jaroslav

MPK: C03B 23/00

Značky: provádění, tvarování, způsob, tohoto, sklenených, způsobu, dutých, zařízení, tvarovací, předmětů

Text:

...kompaktní dávkou skloviny.Tvnrovací zařízení sestává z píštaly l, na níž je upevněna upínací hlava g /obzu 1 až 5/. Píštala 1 je napojena na pohybové uatrojí §, které je vybavené pohonnými prostředky a mechanismy přenášejícími pohyb. Dutina píštaly 1 je připojena na pneumatickou jednotku 5 se zdrojem tlakového vzduchu a jejich ovládacích převodů, na níž je rovněž nezávisle připojeno svalovací zařízení Ž, konečná forma 19, vertikálne...

Řídící systém pro strojní tvarování skleněného předtvaru foukáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 268374

Dátum: 14.03.1990

Autori: Janoušek Milan, Flener Vladimír, Schreiber Vlastimil, Diviš Jiří, Štill Vladimír, Fürst Pavel, Kubát Jan

MPK: C03B 9/40

Značky: skleněného, tvarování, systém, řídící, foukáním, strojní, předtvarů

Text:

...aled technologických operací, to jeat požadovaná polohe e rychloet přeaunu pro jednotlive pohony pohybového ůetrojí lg, píěřaly łł, evalovacíhozařízení lg. dýnke lg, požadovaná otáčky píěľaly łł e dýnke łi e požadovaná epínánívýetupd v čaee. Na základě zadaných parametrů provádí potoe cantrální.proceeorová jednotke łgg řízení technologie přee jednotku łgł výetupů a jednotku łgł vetu PO.Pro řízení foukacího tlaku vzduchu v píáľele łł je...

Řídicí systém dekorovacího zařízení pro zdobení skleněných předmětů rycím nástrojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267549

Dátum: 12.02.1990

Autori: Štill Vladimír, Flener Vladimír, Fürst Pavel, Schreiber Vlastimil

MPK: C03C 19/00

Značky: dekorovacího, předmětů, rycím, systém, zdobení, řídící, sklenených, nástrojem, zařízení

Text:

...vlastního dekoru. Číslícovć kődování dat dekoru dále umožňuje transformací těchto dat v případě potřeby změny měŕítka a podobně.Příkladné provedení vynálezu je popsáno dále a je schematícky znázorněno na prípojeněm výkresu.Základní částí řídícího systemu je míkroprocesorová řídící jednotka 1, v konkretním provedení na bázi osmíbítoveho míkroprocesoru. Obsahuje centrální procesorovou jednotku 101, která je propojena s jednotkou...

Způsob tvarování dutých skleněných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265365

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kubát Jan, Šilar Jaroslav, Fürst Pavel, Šubryt Karel, Starý Josef, Novák Jan, Schreiber Vlastimil

MPK: C03B 9/00, C03B 23/00

Značky: tvarování, předmětů, způsob, dutých, sklenených

Text:

...skloviny se upevni prostřednictvím úchopové hlavy Q na pracovni konec pištaly 3. Dutina pištaly 5 je napojena na neznázorněnou pneumatickou jednotku se zdrojem tlakového vzduchu. Trajektorie pištaly 5 během následujiciho tvarovaciho procesu je graficky znázorněna na obr. 4, kde jednotlivé pozice označené řimskými čislicemi I až IV představuji polohy pištaly 5 při jednotlivých tech nologických operacich tvarovàni.Pozice I znázorňuje uchopeni...

Girlandový pásový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 247443

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vrbka František, Fürst Pavel

MPK: B65G 15/00

Značky: dopravník, pásový, girlandový

Text:

...dopravník podle vynálezu. sestávající z dopravního pásu, uloženého na girlandových stolicích, které jsou uchyceny na nosných lanech,podélně umístěných na rámu pásového dopravníku.Podstatou vynáleru je, že na každé straně pásového dopravníku jsou souběžně umístěna dvě nosnâ lana, k nimž jsou girlandové stolice svým koncem uohyceny.Výhody navrženáho řešení spočívají v tom, že je umnžněna výměna poškozeného nebo opotrebovaného lana bez...

Plastová stélka se žebrem pro rámovou obuv

Načítavanie...

Číslo patentu: 251741

Dátum: 16.07.1987

Autori: Rybka Jiří, Vavruša Jaroslav, Ševela Petr, Fürst Pavel, Tupý Rostislav, Kloubec Ludvík, Bařina František, Habrovanský Josef

MPK: A43B 13/39

Značky: rámovou, plastová, žebrem, stélka

Text:

...přesnost provedení a pracovní síly vůbec. Značné jsou 1 náklady na usňový přírodní materiál.Byly provádény pokusy o kombinaci dvou materiálů, přírodního s plastovým. Princíp spočíval v nanášení vhodného termoplastu nebo termosetu na předem vyseknutou usňovou stélku. Nevýhodou je malá soudržnost materiálů, která se projevila především při zkouškách nošení obuvi, kdy se oba materiály od sebe separovaly.Uvedené nevýhody se odstraní použitím...

Spôsob prípravy amínotiazolových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246443

Dátum: 13.03.1986

Autori: Fürst Pavel, Vašina Josef

MPK: C07D 277/38

Značky: derivátov, spôsob, amínotiazolových, přípravy

Text:

...volí talk, aby došlo k vytvoreniu 20 až 60 (Vo-ného roztoku zlúčeniny vzoroa Il.Po ukončení reakcie sa anorganžwcká zlúčenina odfiltruje a organické rozpúštadlo oddestiluje, s výhodou za vákua. Destilovaný odparok je surová zlúčenina vzorce I,ktorá sa čistí -konvenčne používanými metódami ako kryštalizácia alebo -cliromatografia.zlúčeniny vzorca I možno izolovať z reakrčnej zmesi tak, že po odfiltrovaní anorganickej zlúčeniny k jej...

Způsob výroby nových derivátů 7-thiazolyl-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolinkarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246084

Dátum: 13.02.1986

Autori: Fürst Pavel, Horáeek František, Janeaoík František, Habada Oldoich

MPK: A61K 31/47, C07D 215/22, C07D 417/04...

Značky: derivátů, nových, způsob, 7-thiazolyl-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolinkarboxylové, výroby, kyseliny

Text:

...redukovat za vzniku odpovídajícího prímárního aminu obecného vzorce Ic, v němž R 3 R 4, R 5 a R 6 znamenají vodík.Při výhondnêm způsobu se azid rozpustí V voctové kyselíně a na tento roztok se působí plynným vodíkem pri atmosfêrickém tlaku za prítomnosti 100/n palädia na uhlí jako katalyzátoru. odpovídající sekundárni aterciární amixny lze vyräbět reakcí sloučeniny vzorce XIX s vhodnými aminy.Sloučeniny vyráběné postupem podle vynálezu mají...