Fučík Milan

Postrkové zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 277140

Dátum: 18.11.1992

Autori: Fučík Milan, Dufek Jiří

MPK: D04B 15/94, D04B 15/74

Značky: zařízení, postrkové

Zajišťovací páka postrkové páky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266195

Dátum: 13.12.1989

Autori: Fischer Evžen, Fučík Milan

MPK: D04B 15/58

Značky: páky, zajišťovací, páka, postrkové

Text:

...zařízení vypínat z činnosti, tak je k postrkové páce ł přiřazena zajiščovací páka 3. Tato zajištovací páka 3 je výkyvně uložena na čepu 3. Na tělese gg zajištovací páky g, na části sloužicí pro spolupráci s postrkovou pákou Ä, je Výkyvné na čepu gł uložena zajištovací západka gg. Na západce gg je vytvořen zářez, do kterého zapadá kolík 3 upevněný na tělese gg zajišťovací páky g. Zmíněná zajišřovací západka gg je odpružena a to dvěma tažnými...

Zařízení pro ovládání nejméně jednoho pohyblivého zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263439

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kopečný Miroslav, Rebeka Zdeněk, Fučík Milan

MPK: D04B 9/46, D04B 15/32

Značky: zámku, ovládání, jednoho, pohyblivého, nejméně, zařízení

Text:

...hřídeli elcktromotoru 1 je vytvořen vnější závit, který je zašroubován do vnítřního závitu díry v kulovém čepu § uloženém ve stojánku 2upevněném na zámkovém plášti 2. Eüektromotor 1 může být bud krokcvý motornebo servomotor.Při zmenách hustoty pracuje uvedené zařízení následujícím způsobem. Povelem od elektronického programovacího zařízení je priváděn do elektromotoru 1 podle programu proud právě potřebné polarity s podle smyslu otáčení...

Zařízení pro ovládání pohyblivého zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261117

Dátum: 12.01.1989

Autori: Fučík Milan, Rebeka Zdeněk, Kopečný Miroslav

MPK: D04B 15/32, D04B 9/46

Značky: ovládání, pohyblivého, zámku, zařízení

Text:

...stroje, například při plynulém zařeď-ování oček úpletu v lýtku je podle programu dodáván elektronickým programovacím zařízením proud do elektromotoru li,který otáčí hřídelem ve směru hodinových ručiček- Hřídel elektromotoru E se zašroubovává do díry výstupku 31 zámkového-pláště 6, v důsledku čehož se elektromotor G a tedy 1 držák 4, resp. hustotový zámek 5 axiálně snižují. Tím se zvětšuje zátah jehel 2 a tedy se i zařeďuje i .pletenina, V...

Ovládací zařízení osově posuvné volicí šablony

Načítavanie...

Číslo patentu: 260745

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dvořák Miloš, Fučík Milan

MPK: D04B 15/58, D04B 9/30

Značky: osové, zařízení, ovládací, posuvné, volicí, šablony

Text:

...uložen držák 5. Na držaku 5 jsou »na tyči G obr 2 výky-vně uložený jednotlivé zäpadky 7 přiřazené k jednotlivým ovládacím víačkám 1.K zálpadkám 7 je »přiřazenaa volící šablona 8 s ,programovými kroužky 81, uložená svisle posuvně rovněž v hor-ní »a Spodní desce 3, 4 .krytu proužkovacího zařízení. Programové kroužky G 1 jsou výškově upevněny tak, že ,při určitých výškových »polohách volicí šablony , podle programu stroje, nepůisobí, resp....

Zařízení pro odlučování sypkých hmot s obsahem feromagnetických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255991

Dátum: 15.04.1988

Autori: Polák Miroslav, Duchoň Petr, Fučík Milan, Kalina Jan, Klát František

MPK: B03C 1/10

Značky: zařízení, odlučování, obsahem, sypkých, feromagnetických, látek

Text:

...sypkého materiálu pod otočné pláště buhnů a dále pod oddělovací přepážkou oddělující prostory skříně, v nichž jsou umístěny jednotlivé bubny,jsou umístěna magnetická stínítka.účinek vynálezu spočíva v tom, že magnetické stínítka zamezují nežádoucímu rozptylu magnetického pole, přispívají k homogenitě magnetického pole a odstraňují vzájemné ovlivňování magnetických polí jednotlivých bubnů. Tím je zamezeno shlukování tříděné směsi, její tok po...

Proužkovací zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255218

Dátum: 15.02.1988

Autori: Fučík Milan, Gross Lumír

MPK: D04B 9/30, D04B 15/58

Značky: okrouhlého, pletacího, proužkovací, zařízení, stroje

Text:

...uchycena další páka lg (obr.2) uložená výkyvně na tyči ll, sloužící prozajisťění svislé polohy tyčky l§.Konec zajiščovací páky lg zapadá do zářezu postrkové páky ll, jak je vidět na obr. 5.K zubům lll, lgz, ll 3 jednotlivých blokovacích páček ll jsou přiřazeny kotvy elektromagneä tú lll až ll 5 napojených na neznázorněný řídící mikropočítač stroje.Kotva horního elektromagnetu lll je přiřazena k zubu l§ 3 horní blokovací páčky ll,kotva...

Zařízení pro napínání nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 255135

Dátum: 15.02.1988

Autor: Fučík Milan

MPK: D04B 15/44

Značky: nitě, napínání, zařízení

Text:

...kdy jehly přestanou zaplétat nit g, dojde působením pružin § a Q k vykývnutí odpružené páky 5, a tím k napnutí nitě 3 mezi očkem 3 a niřovým vodičem,jak je vidět na obr. 2 a k jejímu vytáhnutí z niřového vodiče. Současně ale nit 3 svým tahem vykývne působením na očko łí i páku łł a elastický člen lg způsobí sevření nitě g tím, že ji přitlačí k plošce łg. Tím je zaručeno vytahování nitě 3 pouze z ničového vodiče, resp. ze směru od jehel....

Zařízení pro odtahování úpletu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253377

Dátum: 12.11.1987

Autori: Gross Lumír, Fučík Milan

MPK: D04B 15/88

Značky: odtahování, zařízení, úpletu

Text:

...ložiska lg je pevné ulozen na svislé trubce l 2-, jejíž horní konec je pevně uspořádán, např. zašroubován do neznázorněného stojánku upevněného na horní přírubu stroje. V horní části pouzdra zje obvodové drážka, v níž je uložena kruhové pružina l , která dostředně působí na horní konce odtahových elementů l. íKaždý odtahový element 1 L má vytvořeno na homím konci kolen ko u, které spolupracuje s pevnou ovládací vačkou 1 upevněnou na...

Zařízení pro odtahování úpletu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253376

Dátum: 12.11.1987

Autori: Fučík Milan, Gross Lumír

MPK: D04B 15/88

Značky: odtahování, zařízení, úpletu

Text:

...g stejně jako äikmé i kolíky 2, které navíc procházejí ještě drážkami LO pouzdra E. Šik mé kolíky g jsou pak pevné uloženy v dalším pouzdře lg. 253 37 °Pouzdra lg je uloženo navnějším kroužku ložiska lg, jehož vnitřní vkroužek je pevné uložen na axiálně posuvné trubce L 4, přičemž pouzdro 9 je vedeno vnitřním průměrem pouzdra 1. Pouzdro g je uloženo na vnějším kroužku ložiska 3.2, jehož vnitřní kroužek je pevně uložen na axiálně posuvné trubce...

Zařízení pro ovládání zavádění a vypínání vodičů nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 253351

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kopečný Miroslav, Fišer Evžen, Fučík Milan

MPK: D04B 15/58

Značky: zavádění, vypínání, zařízení, ovládání, nití, vodičů

Text:

...řízené volicí zařízení popsanéNa postrkové páce g je uspořádána otočně rolna QA, k níž jsou přiřazeny pohonné vačky 32, a a łž (obr. 1) pevně» uspořádané na.svisle uepořádané hřídeli 16. Pohonné mačky J), JA, łâ jsou na hří-Ä delí ~ 16 uspořádány úhlově nastavitelné. ,Pohonné vačka gprovedena se dvěma vrcholy Lg a 343 (obr. 4) Zbjŕvající vačky 31 a łž maji jeden/vrchol a jsou stejného tvaru a velikosti, ale jsou vůči sobě úhlově přesazeny, jak...

Proužkovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252907

Dátum: 15.10.1987

Autori: Fišer Evžen, Fučík Milan, Kopečný Miroslav

MPK: D04B 15/58

Značky: zařízení, proužkovací

Text:

...vodičů ll a l 5 na obr. 1. Řídící vačky § 21 - 25 mají dvojí funkci. Jednak na ně dosedají snímací nosy li pák lží - ł 25 (obr. 6) a jednak jsou k jejich povrchům přířazeny západky łál - ł§ 5 uložené na centrální postrkové pásce ll výkyvně uložené rovněž na hřídeli łg,př 1 čemž jsou programové volitelné od známého neznázorněného volícího ústrojí, např. svisle posuvné šablony. Páky lâl - § 56 jsou výkyvně uloženy nad sebou na svislé tyčí §...

Proužkovací zařízení dvouválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 252906

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kopečný Miroslav, Fišer Evžen, Fučík Milan

MPK: D04B 15/58

Značky: zařízení, stroje, okrouhlého, dvouválcového, pletacího, proužkovací

Text:

...§, které určují pracovní polohy vodičů ll ~~ ł 5 jsou na stejné úrovni, kdežto konce drážek 11 - 15 určující252 905 nepracovní polohy vodičů ll ~ ł 5 D 6380 na stejné Úr°Vnĺ tedy dé 1 KYdrážek 11 - 15 se postupně od nejspodnější prodlužují. Drážka 15 je nejdelší a ostatní délky se postupně zkrucují s ohledem na postavení vodičů ll - ł 5 V nepracovních polohách,a to kvůli stříhacím nožům nůžek 2. Konce drážek 11 - 15 pro nepracovní...

Proužkovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252905

Dátum: 15.10.1987

Autori: Fišer Evžen, Fučík Milan, Kopečný Miroslav

MPK: D04B 15/58

Značky: proužkovací, zařízení

Text:

...stejného provedení. Řídłcí vačkylgl ~ g 5 mají dvojí funkci. Jednak ovládají páky § 21 - 15 (obr. 3),které jsou Výkyvné uloženy nad sebou na svislé tyčí li a slouží pro ovládání jednotlivých nožů nůžek §, s nimiž jsou spojeny prostřednictvím lanek li, která jsou upevněna na druhých koncích pák § 21 w 15,jak je vidět na páce § 21 na obr. l Dále řídící vačky lgl - g 5 jsou vytvořeny tak, že slouží i k vlastnímu postrku a jsou k nmn přiřazeny...

Mazací zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251388

Dátum: 16.07.1987

Autor: Fučík Milan

MPK: D04B 35/28

Značky: mazací, pletacího, zařízení, okrouhlého, stroje

Text:

...tomto nie je v ní z boku vyvrtán otvor la.Naproti tomuto otvoru 131 je uspořádán konec regulačního lroubu u (obr. 2) sh-oubovaného v kostce 4. Spodní konec trubičky L 2, je upevnén do tlakové komory 11 a ustí do jejího vnitřku. Vnitřek tlakové komory 1 je prostřednićtvím jednocestného uzavíracího ventilu 14 propoJen s nádobou 1.ventil 11 propouätí olej i pouze do tlakové komory u. která Je ponořana pod hladinu oleje jj. Na horní konec...

Proužkovací zařízení dvouválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251005

Dátum: 11.06.1987

Autori: Fischer Evžen, Kopečný Miroslav, Fučík Milan

MPK: D04B 15/58

Značky: proužkovací, stroje, pletacího, dvouválcového, zařízení, okrouhlého

Text:

...vodiče s pracovním V koncern pro vedení nitě 2. Tato přední část 31 je ulozene v tvarované drážce lll (obr. 3) pravítka Ľ pro vedení vodičů nití z pracovní donepracovní polohy a naopak. Tlakem planžsty 51 doeedá přední část 21251 01 | 5 vodiče ll pouze na spodní hranu drážky lll. Dále je k přední části 21 uchycena tažné pružina l , jejíž druhý konec je upevněn na držák a proužkovacího zařízení. Snímací nos 11 vodiče .1 dosedá na večku łä...

Válečkový odtah okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 215408

Dátum: 01.01.1985

Autori: Maléř Josef, Fučík Milan, Kopečný Miroslav

Značky: pletacího, odtah, válečkový, stroje, okrouhlého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká provedení pohonu válečkového odtahu maloprůměrového okrouhlého pletacího stroje pro výrobu ponožkového zboží a podobně. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pohon hnacího válečku je prováděn prostřednictvím volnoběžných spojek uspořádaných na koncích hnacího válečku. Vnější kroužky volnoběžných spojek jsou opatřeny rameny, která jsou odpružena. Na ramena pak působí svisle posuvné jezdce, jejichž zdvih je ovládán u každého od...