Fučík Bořivoj

Stříhací zařízení nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 270344

Dátum: 13.06.1990

Autori: Ferda Josef, Fučík Bořivoj

MPK: D04B 15/60

Značky: zařízení, nití, střihací

Text:

...v tom,že ústí vývodů jdou ke každému etríhsoímu, reep. pridržavaoímu místu separátně. Dále detí končí přímo ve vnitřním prostoru zarízení, takže nedochází ke ztrátám tlskoveho vzduchu.zarízení podle vynálezu je v príklednám provedení znezorněno na výkrese, kde značí obr. l zařízení ve svielám tezu ełZnámý dvouváloový okrounlý pletscí stroj pro výrobu ponožkováho zboží je v každém pletaoím systemu opatren etŕíhaoím zařízením nití....

Postrkové zařízení rozkazovacího bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263789

Dátum: 11.04.1989

Autori: Smítal František, Uher František, Fučík Bořivoj

MPK: D04B 15/74, D04B 15/94

Značky: zařízení, bubnu, rozkazovacího, postrkové

Text:

...je připevněna rohatka g sloužící pro jeho postrk opatřená nízkými a vysokými zuby. Do rohatky Q zabírá postrková západka 3 výkyvně uložená na známé neznázorněné postrkové páce poháněné otáčející se vačkou. vedle rohatky 3 je na povrchu rczkazovacího bubnu l uložena posuvně krycí šablona 5. Krycí šablona 5 je obloukového tvaru a je k ním uchycen jeden konec tažné pružiny §. jejíž druhý konec je uchycen na rámu stroje. Krycí šablona 5 slouží k...

Zámková soustava dvouválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263714

Dátum: 11.04.1989

Autori: Fučík Bořivoj, Zahrádka Pavel, Smítal František

MPK: D04B 15/32

Značky: okrouhlého, zámková, soustava, dvouválcového, stroje, pletacího

Text:

...uspořádány levá s pravé zatahovscí zámky 1 g,j§, l 6 aa střední zámek lg ą za nimi v dráze A stahovací zámekaj zvedsoí zámekstahování zá.- ,a č, mek L§ je rediálně přísuvný. Pod zmíněnými zámky łą a 19 je uspořádán zvedací zámek 2 O. sDále jsou ještě v dráze é, a to před prvním pletacím systémem uspořádány stahovací zámek g a. zvedací zámek gg pro přepínání jehel 5 a v dráze horních kolének 11 g pro pletení paty zvedací zámek a, přičemž...

Uvolňovací zařízení vyhazovače jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 263713

Dátum: 11.04.1989

Autori: Petráněk Milan, Smítal František, Fučík Bořivoj

MPK: D04B 15/32, D04B 9/56

Značky: uvolňovací, jehel, zařízení, vyhazovače

Text:

...1 zajištěná maticí 5 a jejím vlivem je tlačena ve směru šípky A (obr. 2). Horní rameno vyhszovače A je vodorovné a je uzpůsobeno pro záběr s kolénky vodících platin. Spodní rameno vyhazovače l je svislé a z boku je k němu přiřazeno svislé rameno páky §výkyvně uložené ve stojánku 1. Ke druhému vodorovnému remenu páky Q je přiřszen elektromagnet § a z druhé strany doraz 3. Elektromagnet § je upevněn ve stojánku 1, ve kterém je dále posuvně...

Zařízení pro stříhání a držení nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 263104

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zahrádka Pavel, Fučík Bořivoj

MPK: D04B 15/60

Značky: nití, držení, stříhání, zařízení

Text:

...přídržovací hranou žg. K pohyblivé přidržovací plenžetě Ž je.přiřazen přítlačný palec Qýuložený výkľvně na čepu Ql držáku l. Přítlečný palec Q je odpru~ žen tlačnou pružinou 1,uloženou v díře držáku l. Tím, že je přidr~ žovací planžeta 3 pružná, umožňuje tak přítlak obou zmíněných pohyblivých planžet 2 a 1 směrem k pevnému noži g a to vlivem působení263104 Dále jsou každá stříhací planžeta 2 a přidržovací planžeta i kinematicky opojeny...

Zařízení pro stříhání a držení nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 262189

Dátum: 14.03.1989

Autor: Fučík Bořivoj

MPK: D04B 15/60

Značky: držení, stříhání, nití, zařízení

Text:

...je zasurruta, obr. 3 polohu zasunutého výstupku přitlačného palce ve vybrání stříhací planžety.Známy dvouválcový okrouhlý pletací str-oj pr-o výrobu ponožkového zboží je opatřen vkaždém pletacím systému zařízením pro stří hání a přidržování nepracujicích nití, ktere- spolupracuje s vodiči nití. Zařízení obsahu je pevný nůž 1, k němuž jsou přiřazeny stříhací planžety 2 uspořádaně posuvně vedle sebe v držáku 3. Stříhací planžety jsou...

Zařízení pro brzdění rotačního koše

Načítavanie...

Číslo patentu: 251448

Dátum: 16.07.1987

Autori: Brázda Vladimír, Uher František, Fučík Bořivoj

MPK: D04B 15/94

Značky: koše, brzdění, rotačního, zařízení

Text:

...pro ovládání jejího elektromagnetu.známý dvouválcový okrouhlý pletací stroj pre vyrobu ponožkovéľxo zboží je opatřen rotačním koěem g pro sběr úpletů. Tento rotační koš je poháněn známým neznázorněným pohonným zařízením. V tomto pohonněm zařízení je zařazen elektromotor, který ná tři druhy otáčok, přičemž nejnižší otáčky ee používají jako záměnová .z další vyšší otáčky jako pracovní.K hrdlu mtačního koše je přiřazena čeliet g brzdy e...

Zařízení pro hlídání uvolněné nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 250369

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zahrádka Pavel, Fučík Bořivoj

MPK: D04B 35/12

Značky: zařízení, nitě, uvolněné, hlídání

Text:

...nitě, přičemž u tyčky je uspořádán elektrický kontakt hlídacího obvodu pro dosednutí elektrického vodivého kroužku při uvolnění nitě.Zařízení podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na výkrese, kde znacobr. 1 uspořádání tyčky, kontaktu »a kroužku mezi očky pro vedení ,nitě se znázornením obou poloh kroužku, 4obr. Z detail doteku kroužku a kontaktu při uvolnění nitě.Známý dvouválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu ponožkového...

Dvouválcový okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 249084

Dátum: 12.03.1987

Autori: Petráněk Milan, Hrabánek Jiří, Zahrádka Pavel, Fučík Bořivoj

MPK: D04B 15/32

Značky: dvouválcový, pletací, okrouhlý, stroj

Text:

...llg. Jezdec lłg je uložen ve vnější drážce vnitřní trubky ll jehelního válce l, přičemž je k němu uchvcen jeden konec lenka lli ovládaného od neznázorněné páky rozkazovacího bubnu. Mezi jezdcem łłg a pevným pouzdrem llž, ve kterém je uehycen konec bowdenu łłg lenka llg je na lanku llg navlečena tlačná pružina lll. Pouzdro llâje pevné uloženo na trubce łłg. Pracovní hrana výsuvného platinového zámku łł je uspořádána pod stahovacím zámkem gg v...

Zařízení pro uložení a uvolňování rotačního koše

Načítavanie...

Číslo patentu: 225461

Dátum: 15.04.1985

Autori: Fučík Bořivoj, Smítal František, Uher František, Zahrádka Pavel

Značky: rotačního, koše, uložení, uvolňování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro uložení a uvolňování rotačního koše pro sběr úpletů na maloprůměrovém okrouhlém pletacím stroji, který je uspořádán souose a pod jehelním válcem, vyznačující se tím, že dno koše (1) dosedá na náboj (2) otočně uložený na svisle pohyblivém členu (C), ke kterému je přiřazena výkyvná vidlice (12) pro jeho ovládání a na horní část koše (1), kde je upevněn středicí kruh (8) dosedá otočné poháněné víko (9) vytvořené jako protitvar ke...

Vodič nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 223794

Dátum: 01.07.1984

Autori: Smítal František, Honsová Vera, Fučík Bořivoj, Uher František

Značky: nitě, vodič

Zhrnutie / Anotácia:

Vodič nití pro podávání nitě pro zesilování úpletu na dvouválcovém okrouhlém pletacím stroji pro výrobu ponožkového a pod. zboží, který je výkyvně uložen, vyznačující se tím, že na konci vodiče (1) je výkyvně uložena páka (5) spřažená s ovládacím zařízením, přičemž je vzhledem ke zbývající části (2) vodiče výkyvně uložené odpružena tlačnou pružinou (9).