Fuchs Petr

Způsob regenerace aktivovaného kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269324

Dátum: 11.04.1990

Autori: Fuchs Petr, Tomek Jindřich, Fišer Jiří, Jindřich Luboš, Drázský Josef

MPK: C02F 3/12

Značky: regenerace, způsob, aktivovaného

Text:

...byle osezene šesti kusy eeráterů Gyrox 288-S o proněru rotoru 2 880 eu e eožnoetí obouetrannáho chodu, označených podle smeru toku vody čísly 1 ež 6 u eekce I e čísly 1 ° až 6 ° u eekce II. Odpední vode v Inožetví 350 ež 500 D 3 . h 1 ae do ektivece přivádele ve eeěru její podálná oey přívodníe kenálee uníetěnýn ve etředová příčce, e tím, že se rozdčlovele do obou eekcí po jejich delce eystánee bočních vpuetí uníetěných podál přívodního...

Způsob biologického čištění odpadních vod za zvýšeného využití kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264239

Dátum: 13.06.1989

Autori: Tomek Jindřich, Fuchs Petr, Grünwald Alexandr

MPK: C02F 3/14

Značky: způsob, využití, kyslíku, zvýšeného, odpadních, biologického, čištění

Text:

...škrticího elementu, jako je např. šoupě, clona, zůžení průťočného profilu, přičemž škrticí element může být uspořádán také tak, že umožňuje plynulé nastavení tlaku v úseku mezi injektorem a místem vtoku vody do nádrže. Zvýšení tlaku lze také dosáhnout vhodným uspořádáním výškových poměrů mezi injektorem a místem vtoku provzdušněné vody do nádrže v oměru k požadované výši tlaku vody za inje torem.Způsob použití vynálezu vyplyne z...

Způsob snížení obsahu sulfidů v odpadních vodách ze zpracování fosilních paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 263918

Dátum: 12.05.1989

Autori: Drázský Josef, Tomek Jindřich, Fišer Jiří, Fuchs Petr

MPK: C02F 1/58

Značky: zpracování, sulfidů, fosilních, obsahu, vodách, způsob, odpadních, palív, snížení

Text:

...objemového dílu vzduchu na 1 objemový díl vody. Zvýšení rychlostí proudění vody se d-osáhne průchodem vody místem zúžení průtočné plochy, přičemž voda může prochazet opakované jedním místem zúžené průtvočuné plochy, nebo několika mís 2ty zúžení průtočné plochy zařazenýmí za sebou.Způsob podle vynálezu jednak odstraňuje shora uvedené nedostatky, to jest náročnost na provozní hmoty a vysoke investiční náklady, jednak jej lze také použít k...

Barevné plnivo pro plasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 263804

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kunz Milan, Macíček Jaroslav, Veselý Karel, Petrůj Jaroslav, Fuchs Petr, Svěrák Tomáš

MPK: C08J 3/20

Značky: plasty, barevné, plnivo

Text:

...vytvářejí na něm barevné laky, které plní současně dvojí funkci. Plnivo je barvivem hydrotobizováno,takže kompozitní materiál s plastem má dobré mechanické vlastnosti i bez speciální povrchové úpravy a současně barevné plnivo je pigmentem vybarvujícím komposit na celou škálu barevných odstínů.Výhodou použití tak-ového druhu plniva,které svou barvou povrchu odpovídá požadované barvě kompozitu, je ta skutečnost,že libovolné poškození...

Způsob degradace organických látek obsažených ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 259915

Dátum: 15.11.1988

Autori: Král Miloš, Gröpl Heřman, Drázský Josef, Krejčík Jaroslav, Fuchs Petr

MPK: C02F 1/72

Značky: degradace, způsob, vodě, látek, organických, obsažených

Text:

...až 7 objemových dílů vzduchu na jeden objemový díl vody, na který se před jeho smísením s vodou působí ultrafialovým zářením.Degradace organických látek obsažených ve vodě je katalyzována kovy se snadno transformovatelnou valencí s výhodou solemi a oxidy železa, hliníku, chromu, manganu, molybdenu,vanadu, céru a mědi.Další výhodou způsobu dle vynálezu je to, že jeho použitím lze intentifikovat již provozovaná zařízení a že při jeho použití...

Způsob intenzifikace oddělování suspendovaných látek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259642

Dátum: 17.10.1988

Autori: Tomek Jindřich, Fišer Jiří, Koníček Zdeněk, Fuchs Petr, Drázský Josef, Tomíček Jaroslav

MPK: C02F 3/12

Značky: způsob, oddělování, suspendovaných, tohoto, intenzifikace, provádění, způsobu, zařízení, látek

Text:

...osm až dvanáct.Na obr. 1 je půdorys a na obr. 2 svislý řez konstrukce vtokového objektu podle vynálezu. Do pevného středového válce 1 opatřeného výtokovoými otvory 2 je zaústěno přivádějící potrubí 3 aktivační směsi. Vnější otočný valec 4 opatřený na vnitřní straně radiálními přepážkami žebry 5 je upevněn na otočněm zařízení 6 pro stírání kalu otočném mostě).Aktivační směs vtéká výtokovými otvory 2 ze středního uklidňovacího válce 1 do...

Způsob získávání druhotných surovin ze skládek kapalných hořlavých odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255568

Dátum: 15.03.1988

Autori: Tomek Jindřich, Vlčková Dagmar, Krivánka Ondřej, Drázský Josef, Janda Jiří, Fuchs Petr

MPK: C02F 11/00

Značky: druhotných, skládek, získavání, odpadů, hořlavých, způsob, surovin, kapalných

Text:

...40 n, široká 3 až 20 1,s výhodou 12 až 15 n a hluhoká 0,1 až 1,2 n, s výhodou 0,2až 0,8 n. Prosáklá voda se odvede k čištění a hořlavé kapalné odpady k dolěínu zpracování.vytvoření vhodné drenážní spáry (studny) na vnějšívzdušné straněhráze skládky dojde tedy v důsledku hydrostatického pretlaku k postupnému přstlačování spodní vodní vrstvy ze skládky do drenážní opáry. Rychlostní gradient tohoto děje je především řízen velikosti hydr....

Spojka chladících systémů výkonové polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242080

Dátum: 01.02.1988

Autori: Fuchs Petr, Janda Jioí, Krivánka Odrej, Altmann Josef

MPK: H01L 23/34

Značky: chladicích, součástky, polovodičové, systému, výkonové, spojka

Text:

...Trubice je vytvořena ze dvou navzájom do sebe zasunutých dílů, mezi kterými je umistěno pružné těsnění. Pružné čelisti jsou vytvořeny alespoň dvěma podélnými zářezy.Výhodou řešení podle vynálezu je, že pružné čelisti s osazenim zajišřuji zjednodušeni spojení a tim spolehlivějši funkci spojky. Odstraněním kovových stahovacích sponek se zvyšuje izolační pevnost spojky. Zároveň pružnéčelisti s osazenim a těsněním zajištují rychlé spojeni...

Způsob praní filtrů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254713

Dátum: 15.01.1988

Autori: Fuchs Petr, Krejčík Jaroslav

MPK: B01D 23/24

Značky: praní, zařízení, způsobu, filtru, způsob, tohoto, provádění

Text:

...potrubí lg pro přívod směsi vzduchu a vody a 2 horní části odlučovací nádrže li. Potrubí § injektoru Q je připojeno ke spodní části odlučovací nádrže lg. Přívod hnací vody 3 spojuje injektor 6 s čerpadlem 2. Sání čerpadla je opatřeno uzávěrem lg a je připojeno k odlučovací nádrži14. Do sání je dále zaústěn.přívod prací vody 3 s uzávěrem ll.Zařízení podle vynálezu pracuje taktoNa ohr. 1. znázorněné zařízení je poháněno vodou dodávanou...

Spouštěcí ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 245059

Dátum: 15.12.1987

Autor: Fuchs Petr

MPK: F02N 9/04

Značky: ventil, spouštěcí

Text:

...talíř 3 do sedla 2. Těleso 1 má na boku nálitek 8 pro přívod tlakoveho vzduchu. Na těleso 1 je nasazeno víko l s válcovou dutinou, soustřednou s osou ventilu, ve kterém je suvně uložen vnější ovládací pist 10. Ve středu dna pístu lll je otvor üstíci do přívodu 11 tlakového vzduchu ve víku 9. Na otvor v pístu 1 I je napojeno vybraní 12 uvnitř jeho dna. Ve vnějším ovládacím pístu 1 D je rovněž suvně uložen vnitřní ovládací píst 13 s pomocnou...

Ohřívák vody vytápěný párou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243236

Dátum: 15.11.1987

Autori: Fuchs Petr, Eapka Martin, Krause Hans-walter

MPK: F28D 7/08

Značky: ohřívák, párou, vytápěný

Text:

...válcového tělesa se zvětšeným průměrem je vytvořena usměrňovací vestavba srážeče přehřátí topné páry. Takto v případě vyššího prehratí se chrání plášť tělesa pred vysokou teplotou páry. Rovněž s výho dou V dolní části svislého válcového tělesa se zvětšeným průměrem je vložen Lisměrñovací plášť podchlazovače topného kondenzátu velmi jednoduché konstrukce.Výše naznačeným usporädáním je jednoznačně definován velmi výhodný směr průtoku topné...

Způsob úpravy vody v otevřených chladicích okruzích

Načítavanie...

Číslo patentu: 238260

Dátum: 01.06.1987

Autori: Fuchs Petr, Drázský Josef, Hurych Jan, Krivánka Ondřej

MPK: C23F 15/00

Značky: úpravy, okruzích, způsob, chladicích, otevřených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu úpravy oběhové vody v otevřených chladicích okruzích pro zajištění ochrany vnitřních kovových povrchu zařízení, při němž se do oběhové vody dávkuje kondenzovaný polyfosfát v množství O,9 až 4,5 g fosforu na m3 vody, přičemž tvorba ochranné vrstvy se řídí dávkováním uhličitanu sodného v množství 10 až 50 g Na2C03 na m3 vody a rychlost tvorby nárostu se řídí dávkováním směsi tvořené chlornanem sodným a kondenzovaným...

Způsob nesráživé úpravy textilních plošných útvarů, zejména hadicových pletenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 238759

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fuchs Petr, Soviš Vratislav, Sládeček Alexandr

MPK: D06M 15/423

Značky: plošných, útvaru, způsob, pletenin, zejména, textilních, hadicových, nesráživé, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Při nesráživé úpravě textilií, obsahujících celulózová vlákna nebo směs celulózových a syntetických vláken, především hadicových pletenin, se v dokončující úpravě, následující na předúpravu, pletenina v dvojité šíři v hadici nebo ve vyskládaném provazci návazně a bezprostředně po odvodnění impregnuje za současného odstranění přebytečné impregnační látky. Na impregnaci následuje několik dalších operací, jako sušení, kalandrování a vytvrzení...

Způsob srážení síranových iontů v průmyslových odpadních vodách

Načítavanie...

Číslo patentu: 238741

Dátum: 16.03.1987

Autori: Grünwald Alexandr, Fuchs Petr, Kubička Rudolf, Drázský Josef

MPK: C02F 1/52, C02F 1/58

Značky: iontů, odpadních, vodách, průmyslových, síranových, srážení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob srážení síranových iontů z odpadních vod přídavkem odpadních vod z výroby etylbenzenu obsahujících hlinité ionty, v dávce odpovídající 0,045 až 0,36 g Al3+ na 1 g S042- za současného přídavku rozpuštěné soli vápníku v dávce 0,2 g až 1,66 g Ca2+ na 1 g SO42-. Způsob je vhodný k úpravě průmyslových vod, čištění odpadních a důlních vod, dočišťování vod ve vodárenství.

Zařízení na čištění odpadních vod biologickými postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233634

Dátum: 01.03.1987

Autori: Miklenda Jiří Ostrava, Fuchs Petr, Sloup Václav, Veselý Dobromil, Grau Petr, Koníček Zdeněk

MPK: C02F 3/00

Značky: biologickými, čištění, postupy, zařízení, odpadních

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na čištění odpadních vod biologickými postupy sestává z válcové nádrže ze smaltovaných plechů s bočními čely, která jsou opatřena přívodem odpadní vody a odvodem vyčištěné vody. Po délce nádrže jsou na dvou samostatných osách upevněny disky, na nichž se při pomalém otáčení vytváří biomasa, která při svém růstu spotřebovává organické nečistoty, obsažené v odpadní vodě. Biomasa z disků postupně odpadává a hromadí se na dně kovové nádrže,...

Způsob biologického odsíření uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234146

Dátum: 01.10.1986

Autori: Fuchs Petr, Vávra Antonín, Mostecký Jiří

MPK: C10L 9/00

Značky: uhlí, způsob, odsíření, biologického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu biologického odsíření uhlí nahromaďovací kulturou oxidativních sirných bakterií, který spočívá v tom, že se na rozemleté uhlí na částice max. 15 mm s výhodou s množstvím částic s velikostí do 0,2 mm v rozmezí 75 až 90 % hmot. působí se 30 váhovými díly vody, která obsahuje nahromaďovací kulturu oxidativních sirných bakterií a vytvořená suspense se v reaktoru udržuje ve vznosu za přístupu kyslíku, jehož hodnota se udržuje...

Cévní protéza a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 232513

Dátum: 15.08.1986

Autori: Dvořák Jan, Procházka Rostislav, Sládeček Alexandr, Fuchs Petr

MPK: A61F 1/00, D06H 1/00

Značky: výroby, protéza, způsob, její, cévní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je vhodný k uplatnění ve zdravotnictví, konkrétně při chirurgických zákrocích jako implantát. Přihláška vynálezu chrání cévní protézu v podobě prodyšného textilního dutého útvaru, zejména pleteniny v hladkém nebo vrapovaném provedení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že cévní protéza je opatřena na svém povrchu podélným značením, které probíhá rovnoběžně s osou cévní protézy se které je vytvořeno na jejím povrchu z nejméně jedné barevně...

Textilní plošný útvar a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 232446

Dátum: 15.07.1986

Autori: Soviš Vratislav, Sládeček Alexander, Fuchs Petr, Vyskočilová Jiřina

MPK: D06C 23/00, D06Q 1/02

Značky: způsob, textilní, plošný, útvar, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určen využití v textilním průmyslu jako nosný podklad pro vyšívání nažehlovacích motivů, které se aplikují na prádlové výrobky, vrchní ošacení apod. Podstatou vynálezu je textilní plošný útvar v podobě tkaniny, pleteniny nebo netkané textilie, napuštěný ochrannou vrstvou z alkalických křemičitanů a dalšími chemikáliemi. Ochranná vrstva zajišťuje zasušení těchto dalších chemikálií - hlinitých solí kyseliny sírové nebo chlorovodíkové a...

Vícevrstvý filtr k čištění důlních odpadních vod s obsahem síranů, organických látek a mechanických nečistot

Načítavanie...

Číslo patentu: 220684

Dátum: 15.12.1985

Autori: Fuchs Petr, Hrubý Vladimír, Soukup Miloslav, Šíp František, Cibulka Jiří, Ruml Vladimír, Lanc Václav

Značky: látek, vícevrstvý, čištění, mechanických, organických, nečistot, síranu, důlních, filtr, odpadních, obsahem

Zhrnutie / Anotácia:

Vícevrstvý filtr k čištění důlních odpadních vod s obsahem síranů, organických látek a mechanických nečistot, vyznačený tím, že sestává z pevné kovové kostry, inertní kontaktní hmoty, s výhodou tříděné škváry a vrstvy odpadních ohřevných solí s obsahem chloridu barnatého nebo odpadních cementačních prášků s obsahem uhličitanu barnatého nebo s výhodou směsi odpadních ohřevných solí a odpadních cementačních prášků.

Způsob úpravy pH odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 220516

Dátum: 15.11.1985

Autori: Kubička Rudolf, Fuchs Petr

Značky: způsob, úpravy, odpadních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší úpravu pH odpadních vod z chemického kombinátu dávkováním odpadních vod z ethylbenzenu obsahujícím 2 až 260 g chloridu hlinitého v litru s roztokem hlinitanu sodného obsahujícím 10 až 250 gramů kysličníku hlinitého v litru s tím, že se tyto roztoky střídavě přidávají k upravované vodě dle jejího složení v takovém množství, že se dosáhne isoelektrického bodu.

Fungicidní prostředek a způsob přípravy účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243487

Dátum: 22.08.1985

Autori: Fuchs Petr, Cejpek Jioí, Karásek Otakar, Kováo Josef, Hruška František, Handl Ivo

MPK: A01N 47/20

Značky: přípravy, způsob, látky, fungicidní, prostředek, účinné

Text:

...Mycospharelle pomi,Iíex-ssonina meli a Sclsrotinia mali jablek, Phyllactinie kakicole a Glososporium kalri u čsrnodrvu, Gledosporiun carpophilún e Phonopsis sp. , u broskví, Cercospora viticole, Uncinula necetor, Elsinoo anpslina a Glonerslla cingulate u hroznů, Cercospore beticole u cukrovky, Csrcospora srachidicola a Cercospora psrsonata u podzsmnice olejné, Erysiphe grauinis f. sp. hordei, Cercosporella herpotrichoides o Fusarim nivale u...

Způsob čištění a dočišťování odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 221893

Dátum: 15.06.1985

Autori: Krivánka Ondřej, Tomek Jindřich, Fuchs Petr, Janda Jiří

Značky: dočišťování, odpadních, způsob, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší čištění a dočišťování vod náhradním flokulačním prostředkem. K vodám se přidává odpadní voda z výroby polypropylenu, obsahující metanol, hexan, detergenty, louh sodný, soli titanu a hliníku.