Frydrych Milan

Tvářecí přípravek pro výrobu šroubových ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 262557

Dátum: 14.03.1989

Autori: Dobesch Otto, Frydrych Milan

MPK: B21D 11/06

Značky: tvářecí, výrobu, šroubových, přípravek, ploch

Text:

...pro výrobu šroubových ploch dle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkrese V nárysu v částečném řezu, přičemž na obr. 1 je znázorněna tvářecí část a na obr. 2 matrice.Tvářecí přípravek dle vynálezu sestává z matrice l a nad ní umístěné tvářecí části g. Matríce ł je složena ze dvou soustředných válců lg, łł, z nichž vnější valec lg má na hořejším čele vytvořenou šroubovou plochu jednoho závitu šneku šnekového dopravníku a vnitřní válec łł...

Zařízení pro signalizaci poruchy při vyhodnocování průměru svitku pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262124

Dátum: 10.02.1989

Autori: Frydrych Milan, Páník Jaroslav

MPK: B65H 26/08

Značky: svitku, vyhodnocování, zařízení, průměru, pásu, signalizaci, poruchy

Text:

...pásu 8 jsou spojený s príslušnými informačními vstupy aj, 32, zadávacího bloku .i,jehož první a druhý zadávací výstup bj, bz,je zapojen na odpovídající první a druhý směrový vstup ej, 82 a třetí a čtvrtý zadá 26721247vací výstup bg, b, na odpovídající první a druhý ovládací vstup h, fz prvního vyhodnocovacího bloku 2, jehož blokovací vstup j je spojen s nezakresleným blokem blokovacích podmínek, který indikuje např. olej v převodovce,...

Zařízení pro regulaci tloušťky válcovného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261499

Dátum: 10.02.1989

Autori: Frydrych Milan, Hercik Petr

MPK: B21B 37/12

Značky: pásu, válcovného, tloušťky, zařízení, regulaci

Text:

...zapojení s analogových násobiček, resp. děliček, druhého řídícího bloku łg. což je např. mikropočítač, prvního upravovacího bloku §,což je v daném případě analogový omezovač strmosti vstupniho signálu a druhého upravovacího bloku §,realizovaného kombinací operačních zesilovačů. násobičky a děličky. Dále pak zařízení podle vynálezu sestává zo dvou úrovňových bloků Z,§, tvořených operačními zesilovačí s externá přepinstelným zesílením....

Zařízení ke kompenzaci poruchy tahu v pásu u válcovacích tratí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259957

Dátum: 15.11.1988

Autori: Frydrych Milan, Hercik Petr

MPK: B21B 37/06

Značky: kompenzaci, poruchy, válcovacích, tratí, zařízení, pásu

Text:

...jehož zadávací vstup je epojen s výstupom regulátoru ryohlosti.Přinosem zařízení podle vynálezu je to, že při eplněni předpokladu správneho parametrickóho návrhu dojde k citelnému potlačeni projevu poruchy změny rychlosti, závislé na regulovaą né veličině tahověho servosyàtému. Přitom neni rozhodujici. zda , vektor měřitelných složek stavu obsahuje vlastni veličinu tehu, při tzv. přimé regulaoi tehu, nebo z určitých důvodůZařízení ke...

Způsob výroby bis-/.beta. -(4-ascetamidofenoxy)-ethyl/etheru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242133

Dátum: 11.02.1988

Autori: Hercik Petr, Frydrych Milan

MPK: A61K 31/09, C07C 43/205

Značky: způsob, výroby

Text:

...katalyzátor malé množství jodidu sodného nebo draselněho a dimethýlsulfoxidu. Potřebné butylalkoholátyje možno připravit např. reakcí alkoholu 5 hydroxidam sodným nebo Qraselným pomocí azeotropického odvodnění pmocí dostatečně účinné rektifikační kolony, případně je možno užít přímo hydroxidu, který a butylalkoholem vytváří v rovnováze butylalkoholát. Reakce se 4-aoetamidotenolem se pak provede s 2,2 ĺdichlordiethyletherem několikahodinovým...

Zařízení pro regulaci tahu v převíjeném materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236277

Dátum: 01.02.1988

Autori: Hercik Petr, Brejcha Josef, Frydrych Milan, Skalický Jiří

MPK: G05D 15/00, B21B 37/06

Značky: regulaci, převíjeném, zařízení, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnit rychlé odregulování rychlých poruch regulačního systému tahu při vlastním astatismu tahu, který se projeví funkcí dynamicky pomalejších nadřazených smyček. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením zařízení podle vynálezu, které sestává z poháněcího motoru, čidla úhlové rychlosti poháněcího motoru, čidla rychlosti převíjeného materiálu, čidla tahu, čidla kotevního proudu poháněcího motoru, akčního bloku, tři kompenzačních...

Uspořádání odrušovacího filtru s proudově kompenzovanou tlumivkou na toroidním jádře

Načítavanie...

Číslo patentu: 244705

Dátum: 14.08.1987

Autori: Skalický Jioí, Hercik Petr, Frydrych Milan, Míea Karel

MPK: H02M 3/06

Značky: jadre, filtru, proudové, tlumivkou, kompenzovanou, toroidním, uspořádání, odrušovacího

Text:

...odstraňuje uspořádání odrušovacího filtru a proudově kompenzovanou tlumivkou na toroidním jádře podle vynálezu a jeho podstata spočívá v tom, že odrušovací člen pro symetrickou a odrušovaoí člen pro nesymetrickou složku rušení nebo jejich kombinace jsou umístěny ve vnitřním prostoru odrušovací kompenzované tlumivky.Uspořádání odrušovacího filtru podle vynâlezu je objasněno pomocí přiložených výkresů,kde na obr. 1 je znázorněna proudově...

Zařízení pro regulaci rychlosti poháněcích motorů válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 226136

Dátum: 15.04.1986

Autori: Frydrych Milan, Skalický Jiří

Značky: motorů, stolic, poháněcích, válcovacích, zařízení, rychlostí, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro regulaci rychlosti poháněcích motorů válcovacích stolic, sestávající ze tří součtových bloků, regulátoru rychlosti, dvou korekčních bloků, upravovacího bloku a vyhodnocovacího bloku, vyznačující se tím, že výstup vyhodnocovacího bloku (8) je zapojen na informační vstup (j) třetího součtového bloku (7), jehož výstup je spojen se zpětnovazebním vstupem (b) prvního součtového bloku (1), jehož výstup je připojen k odchylkovému vstupu...

Zařízení pro ovládání korekčního bloku přímé regulace tahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221119

Dátum: 15.01.1986

Autori: Frydrych Milan, Páník Jaroslav, Blaha Miroslav

Značky: ovládání, zařízení, bloků, regulace, přímé, korekčního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro ovládání korekčního bloku přímé regulace tahu, zejména u válcovenských pohonů navíjedel, odvíjedel, tahových válců, a pod. Vynález řeší automatické řízení korekčního bloku analogovými automatizačními prostředky. Podstatou vynálezu je zapojení regulátoru tahu v pásu, korekčního bloku, zadávacího bloku, čidla tahu v pásu, nastavovacího bloku, regulátoru tloušťky pásu, čidla průměru svitku, dvou komparačních bloků a...

Zařízení pro připínání a odepínání přímé regulace tahu v regulátoru tahového mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224884

Dátum: 01.08.1985

Autori: Blaha Miroslav, Frydrych Milan, Páník Jaroslav

Značky: mechanismu, připínání, tahového, regulace, přímé, regulátoru, zařízení, odepínání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro připínání a odepínání přímé regulace tahu v regulátoru tahového mechanismu, sestávající z čidla tahu, vyhodnocovacího bloku, napájecího bloku, čidla kotevního proudu poháněcího motoru tahového mechanismu, dvou součtových bloků, omezovacího bloku regulátoru tahu korekčního bloku, tří hradel a dvou rozhodovacích bloků, vyznačující se tím, že,výstup čidla (3.l) tahu je spojen s měřicím vstupem (m) vyhodnocovacího bloku (3.2), jehož...