Frühauf Petr

Vodivá pasta pre rastrovaciu elekrónovú mikroskopiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246433

Dátum: 15.12.1987

Autori: Frühauf Petr, Zegzulka Jioí, Škubna Jan, Krueek Zdenik

MPK: C09D 5/24

Značky: pasta, rastrovaciu, vodivá, mikroskopiu, elekrónovú

Text:

...štátov je ich cena pomerne vysoká.Tieto nedostatky odstraňuje vodivá pasta pre raistrovaciu .elektrónovú mikroskopiu,ktorej p~odstatar spočíva v tom, že pozostáva zo sadzí o špecifickom .povrchu 100 až 1 500 mZ/g, vody a polyvinylalkoholovej disperzie s koncentráciou polyvinylalkoholu do 20 hmot. a strednou molekulovou hmotnosťou (4-6 .105 g/mól, pričom hmotnostný pom-er sadzí, sušiny polyvinylaľkoholu a vodyje 1110 až 110100.Výhody...

Harmonická převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 244236

Dátum: 15.12.1987

Autor: Frühauf Petr

MPK: F16H 1/10

Značky: harmonická, převodovka

Text:

...e přeenost nastavení deformece pruináho kole. Tvar boků zubů je volitelný a pomer šířky ozubení k velkěmu průměru kol je vhodné volit minimálne 1 Io.Pro uchycení eziální eíly od generátor-u deformací lze e výhodou využít ulolení vstupního hřídele ve valivých kuličkových ložiekách e koeoúłnlým etykem nebo ložieok kuňelíkovýzhoNa obr. | je schematicky názor-none hemonická prevodovke e uvolnäným exiálním pruiným kolem, ne obr. 2 je schéma...

Jednookruhové chladicí zařízení tepelných strojů s neregulovaným zkratovým obtokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244233

Dátum: 15.12.1987

Autor: Frühauf Petr

MPK: F01P 11/04

Značky: zkratovým, zařízení, chladicí, tepelných, neregulovaným, obtokem, strojů, jednookruhové

Text:

...mimo jiné i otéčkový režim je príčinou kolíséní teploty, při ktoré se chladivu otevírá vstup do chladiče.Výše uvedené nedostatky jsou odstrsnčríy jednookmnhovým ehlszením tepelných strojů s nereguloveným zkretovým obtokem podle vynélezu. Toto chlazení mi komoru termoregulétoru uvnitř umístčnou v chladicím okruhu z hlediska proudění chlediva za chladičem s před občhovým čerpsdlem. Podstata vynélezu spočívé v tom, že do komory termoregulétoru...

Hydroizolační tixotropní suspenze a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244031

Dátum: 16.11.1987

Autori: Krueek Zdenik, Škubna Jan, Frühauf Petr

MPK: C08L 95/00

Značky: hydroizolační, tixotropní, její, způsob, suspenze, přípravy

Text:

...55 až 65 bítumenu o oenetraci 50 nl 200 penetrnčních jednotek při teplotě 25 OC, zo 3 už 25 hmotnostních dilů jemně mleté hydrofilní montmorillonitické horniny e ořípadně z 0,1 až 20 hmotnostních dílů latexu bitadienstyrenového nebo chloroorenového kaučuku o koncentraci 30 až 65 .Podstata zpüsobu ořípravy hydroizolsční tixotropní suspenze spočívá v tom, že se jemně mletá hydrofilní montmoŕillonitická hornina suspenduje ve vodní fázi 3 potá...

Kluzně radiální ložisko s naklápěcímí segmenty

Načítavanie...

Číslo patentu: 244029

Dátum: 16.11.1987

Autori: Frühauf Petr, Škubna Jan

MPK: F16C 25/02, F16C 17/02

Značky: naklápěcími, kluzné, segmenty, radiální, ložisko

Text:

...stnvěcího šroubu, který je svým závitovým koncem uloäen ve stavěcím dorazu.Stevěcí doraz je uohycen vložiskovém tělese. Mezi stevěoí doraz a pouzdro je souose upreven pružný element. Stoupání závitů stavěcího šroubu a závitu etovłciho doruu u liii o 0,05 až 0,3 mm.Nezávislým netáčením stevěcího dorazu a stavěciho šroubu se ne principu diferenciálního ěroubu nastaví základní ložisková vüle, přičemž při vhodné volbl otoupdní obou súvitů není...

Hlavový nástavec pro odlévání ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241169

Dátum: 15.08.1987

Autori: Stýblo Miloslav, Krueková Jitka, Hadrych Karel, Nimeeek Petr, Škubna Jan, Frühauf Petr

MPK: B22D 7/10

Značky: odlévání, hlavový, oceli, nástavec

Text:

...plocha, podle vynálezu sníěrem nahoru svírá s osou kokily ostrý úhel.Výhodou hlavového nástavce podle vynálezu je skutečnost, že jeho uspořádáním dochází k úspoře tekutého kovu v rozích hlavy, lzterého se jinak nevyužíva k dosazovaní. Napríklad u ingotu o hmotnosti 4 tuny dojde k úspoře kovu použitím čtyř zkosených rohových izolačních klínů o 56 kg. Dále se dosáhne menších tepelných ztrát a hlava íngotu - zejména ve své horní čás ti - dostane...