Fritzký Miroslav

Hnací člen pre prevodovky s nutačným kolesom

Načítavanie...

Číslo patentu: 254205

Dátum: 15.01.1988

Autor: Fritzký Miroslav

MPK: F16H 1/10

Značky: nutačným, kolesom, člen, hnací, převodovky

Text:

...je zdrojom rozkmitávania celej sústavy kinematického reťazca a zariadenie, na ktorom je toto prevodové zariadenie aplikované. Táto dynamická nevyváženosť progresívne stúpa -s uhlom zošikmenia hnacieho člena a s uhlovou rýchlosťou vstupného hriadela.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje v podstatnej miere hnací člen prevodoviek s nutačným kolesom podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorený hnacím šikmým kotúčom a vyvažovacím...

Zariadenie pre aktiváciu zinkového povlaku na oceľovom plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230276

Dátum: 15.10.1986

Autori: Fritzký Miroslav, Šťastný Stanislav, Hlaváček Anton, Mirdala Jozef, Jasovský František, Servátka Ladislav, Špaček Jozef

MPK: C23C 1/14

Značky: zinkového, zariadenie, plechů, oceľovom, aktiváciu, povlaků

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre aktiváciu zinkového povlaku na oceľovom plechu v procese žiarového pozinkovania postrekom tekutou aktivačnou suspenziou vyznačené tým, že pozostáva z nádoby (1), ktorá je opatrená z bočnej strany sklopnou konzolou (3), tlakovým čerpadlom (2), vodoznakom (13) a elektrickým rozvádzačom (14), z hornej strany je opatrená príklopami (12) a z vnútornej strany miešacím zariadením (15), pričom sklopná konzola (3) je otočne uložená na...

Rotačný rozvádzač stlačeného vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228315

Dátum: 15.09.1986

Autori: Merčiak Ján, Marcin Igor, Fritzký Miroslav

Značky: rotačný, vzduchu, rozvádzač, stlačeného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši tranzit väčšieho množstva stlačeného vzduchu s niekoľkými tlakovými hladinami cez rotačné jednotky priemyselných robotov a manipulátorov s relatívne nepohyblivými prívodnými a vývodnými trúbkami. Podstata vynálezu spočíva v riešení rozvodnej trúbky s jej maximálnym využitím prierezu pre vedenie stlačeného vzduchu a v jej uložení v osi rotačnej jednotky robota. Rozvodná trúbka je vytvorená vnútornou vložkou, opatrenou pozdĺžnymi...

Náražkový polohovací a tlmiaci blok

Načítavanie...

Číslo patentu: 229544

Dátum: 15.08.1986

Autori: Fritzký Miroslav, Merčiak Ján

MPK: B25J 11/00

Značky: narážkový, tlmiaci, polohovací

Zhrnutie / Anotácia:

Náražkový a tlmiaci blok je určený pre dvojhodnotové odmeriavanie uhlu při cyklickom pootáčaní dvojpolohovej rotačnej jednotky priemyselného robota alebo manipulátora. Účelom vynálezu je dosiahnutie presného uhlového polohovania rotačnej jednotky a tým aj koncového člena robota s možnosťou rýchleho prestavenia potrebných krajných uhlových polôh a dodatkového pootočenia horizontálných ramien priemyselného robota. Toto je dosiahnuté samostatným...

Rotačný rozvod vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220929

Dátum: 15.03.1986

Autor: Fritzký Miroslav

Značky: rozvod, vzduchu, rotačný

Zhrnutie / Anotácia:

Rotačný rozvod vzduchu pre neobmedzené uhly pootočenia a použiteľný pre väčšie množstvo relatívne nepohyblivých prívodných a vývodných trubiek. Vynález sa týka signalizácie a ovládania robotov a manipulátorov napojených na pneu alebo elektronicky riadiaci systém. Vynález sa týka oblasti operačnej, prípadne medzioperačnej techniky. Známe riešenia použitím hriadeľa rotačnej jednotky opatrenej otvormi obmedzuje možnosť použitia, ktoré je...

Prevodové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 223064

Dátum: 15.03.1986

Autor: Fritzký Miroslav

Značky: převodové, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zlepšenie účinnosti pri vysokých prevodových pomeroch. Uvedený účel sa dosiahne tým, že skriň zariadenia je opatrená tanierovým ozubeným kolesom, spoluzaberajúcim s ozubením voľne uloženého pastorka, ktorý je súčasne spoluzaberajúci s hnaným ozubeným kolesom, pevne spojeným s výstupným hriadeľom.

Prevodové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 223063

Dátum: 15.03.1986

Autor: Fritzký Miroslav

Značky: zariadenie, převodové

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je dosiahnúť vysoké prevodové pomery. Uvedený účel sa dosiahne vytvorením jedného páru ozubených kolies so spoluzaberajúcimi pastorkami, ktoré sú točne uložené na kľukách, pevne spojených s výstupným hriadeľom.

Aretačné zariadenie saní priemyselného robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 218737

Dátum: 01.06.1985

Autor: Fritzký Miroslav

Značky: robota, sání, aretačné, zariadenie, priemyselného

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zníženie časovej náročnosti na prestavenie presuvných saní do požadovanej polohy. Podstatou riešenia je to, že každé puzdro je opatrené klinovitou dutinou, v ktorej je uložený staviaci klin, ktorým prechádza hnací element posuvných saní, opatrený pevnými narážkami.

Dvojpolohová zdvihová jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 218181

Dátum: 15.09.1984

Autori: Pavlovič Rudolf, Marcin Igor, Fritzký Miroslav

Značky: jednotka, dvojpolohová, zdvihová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka operačnej a medzioperačnej manipulácie a rieši odstránenie klasického usporiadania vertikálnej jednotky s náhradou funkčne zhodnou ale podstatne menšou hmotnosťou disponujúcou zdvihovou jednotkou, pričom plynulý rozbeh a dobeh je daný priamo kinematickou vlastnosťou zdvihovej jednotky. Dvojpolohová zdvihová jednotka sa skladá z konštrukčného usporiadania pneu valca, z telesa s prevodom na kľuku ako i z presuvného vozíka. Vidlica...

Dvojpolohová rotačná jednotka priemyselných robotov a manipulátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 214954

Dátum: 15.09.1984

Autori: Fritzký Miroslav, Marcin Igor

Značky: rotačná, manipulátorov, dvojpolohová, jednotka, robotov, priemyselných

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojpolohová rotačná jednotka priemyselných robotov a manipulátorov má plynule na staviteľný uhol polootáčania taniera. Táto jednotka má svoje uplatnenie v robotike a to pri tlmení dobehu rotácie v krajných polohách. Aplikáciou vynálezu sa upustí od použitia tlmičov a napriek tomu sa nevznášajú pri koncových dotykoch do systému rázy. Podstata vynálezu spočíva v spojení dutého hriadeľa taniera pomocou objímky zo šmýkadlom a klzne uložený v...

Zapojenie pneumatického obvodu rotačnej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 215882

Dátum: 15.07.1984

Autori: Olejár Mikuláš, Fritzký Miroslav, Žipaj Milan

Značky: pneumatického, obvodů, jednotky, zapojenie, rotačnej

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie pneumatického obvodu rotačnej jednotky s rozvádzačmi, pneumatickými valcami, škrtiacími ventilmi, tlmičmi hluku a rotačným pneumatickým motorom, vyznačujúce sa tým, že výstup prvého rozvádzača (9) je spojený s prvým vstupom (36) rotačného pneumatického motora (19), výstup druhého rozvádzača (10) je spojený s druhým vstupom (3T) rotačného pneumatického motora (19), ktorého výstup je spojený cez druhý škrtiaci ventil (20) a druhý tlmič...