Frimm Richard

Spôsob prípravy 3-metyl-1-/5-oxohexyl/-7-n-propyl-3,7-dihydro-1H-purín-2,6-dionu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270547

Dátum: 12.07.1990

Autori: Guttmann Michal, Tegza Marian, Mahrla Zdeno, Frimm Richard, Hesek Dušan, Rybár Alfonz, Repáš Milan Člen Korešpondent Sav A Čsav, Turčáni Peter, Szemes Fridrich

MPK: C07D 473/04

Značky: přípravy, spôsob

Text:

...možno použit uhličitan sodný alebo draselný. hydroxid sodný alebo draaalný. Helogenid v n-propylhalogenide a v 5-oxohexylhalogenide predstavuje chlőr.-bróm alebo Jód. Namiesto najreaktivnejšich jodidov možno použit menej reaktivne chloridy alebo bromidy za prítomnosti 0.5 až 20 mol. dielov alkalickeho Jodidu alebo bromidu prípadne jódu na 100 mol. dielov prialušného n-propylhalogenidu. Ako katalyzátory medzifázového prenosu sa použijú...

Spôsob prípravy 3-metyl-1-/5-oxohexyl/-7-n-propyl-3,7-dihydro-1H-purín-2,6-dionu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270546

Dátum: 12.07.1990

Autori: Frimm Richard, Rybár Alfonz, Turčáni Peter, Mahrla Zdeno, Tegza Marian, Guttmann Michal, Szemes Fridrich, Repáš Milan Člen Korešpondent Sav A Čsav, Hesek Dušan

MPK: C07D 473/04

Značky: spôsob, přípravy

Text:

...vzorce II. Ako katalyzítory medzifúzoveho prenosu sa použijú enorganické soli tetrealkylemânia, napr. tetrebutylamőnie,criatýlběnžylinőnià , tri-n-oktylmethylemőnia, dimetylbenzylelkylamőnia, v ktorom má elkyl 8 až 18 uhlíkov, prípadne se jedná o zmes týchto elkylov Q počtom uhlíkov 8 až 18. Postup možno upravit takým sposobom, že ketelyzátor medzifázového prenosu se pridá už pred pridevkom n-propylhelogenidu, tj. V prvej etape...

Spôsob prípravy 3-metyl-1-/5-oxohexyl/-7-n-propyl-3,7-dihydro-1H-purín-2,6-dionu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270545

Dátum: 12.07.1990

Autori: Mahrla Zdeno, Turčáni Peter, Rybár Alfonz, Szemes Fridrich, Repáš Milan Člen Korešpondent Sav A Čsav, Guttmann Michal, Tegza Marian, Frimm Richard, Hesek Dušan

MPK: C07D 473/04

Značky: spôsob, přípravy

Text:

...prenosu a zmes sa zehrieva na 30 až 120 °c min. 6 h.Ako n-propylhalogenid a 5-oxohexylhelogenid možno použit príslušné chloridy. bronidy alebo jodidy. Namiesto najreaktívnejších jodidov možno použit menej reaktívne chlo~ ridv alebo bronidy za prítomnosti 0,5 až 20 ool. dielov Jodidu alebo bronidu alkalického kovu, pripradne Jődu na 100 nol. dielov príslušného n-propylhelogenidu. Ako uhličitan alebo hydroxid alkalického kovu nožno použit...

Spôsob prípravy 3-metyl-7-n-propyl-3,7-dihydro-1H-purín-2,6-dionu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267796

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rybár Alfonz, Szemes Fridrich, Frimm Richard, Repáš Milan Člen Korešpondent Sav A Čsav, Guttmann Michal, Hesek Dušan, Tegza Marian

MPK: C07D 473/06

Značky: spôsob, 3-metyl-7-n-propyl-3,7-dihydro-1h-purín-2,6-dionu, přípravy

Text:

...detergentov, napr. priemyselne vyrábaných elkáneulfonátov eodnýoh, polyetoxylovnných alkoholov, polyetorylmrnnýoh alkylfenolov.zlúčením vzorce. I sa z renkčnejzmeei vyizoluje tak, že eu z nlkaliokej reagujúoej v-yohladenej reakčnej zmesi vyzráža pridevkom ąnorganickej alebo organiokej karbonloveJ kyseliny. Ako kyselinu možno použiľ zriedenú kyselinu ohlorovodikovú, kyselinu eirovú, kyselinu mzravöiu alebo a výhodou kyselinu ootovú....

Spôsob prípravy 6-amino-5-bróm-1-metyl-1 H-pyrimidín-2,4-dionu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267786

Dátum: 12.02.1990

Autori: Repáš Milan Člen Korešpondent Sav A Čsav, Tegza Marian, Greiplová Eva, Hesek Dušan, Frimm Richard, Szemes Fridrich, Rybár Alfonz

MPK: C07D 239/54

Značky: 6-amino-5-bróm-1-metyl-1, přípravy, spôsob, h-pyrimidín-2,4-dionu

Text:

...postupu podľa vynâlezu je dosiahnutie podstatne vyšších výřažkov zlúčeniny I, 75 až 80 Z oproti 23 Z teőrie a podstatne vyššej čistoty /nad 98,5 Z/ u doposial popisaných metőd.V Šalšom je predmet vynàlezu popisaný v prikladoch prevedenia bez toho, že bysa na ne obmedzoval.K zmesi 14,1 g /0,10 moll zlúčeniny vzorca II, 5,3 9 /0,05 mal/ bezvodeho uhličitanu zadného a 150 ml vody sa za chladenia tečůcou studenou vodou a miešania pridáva po...

Spôsob prípravy 6-amino-5-bróm-1-metyl-1 H-pyrimidín-2,4-dionu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267380

Dátum: 12.02.1990

Autori: Repáš Milan Člen Korešpondent Sav A Čsav, Szemes Fridrich, Rybár Alfonz, Frimm Richard, Tegza Marian, Hesek Dušan, Greiplová Eva

MPK: C07D 239/54

Značky: spôsob, přípravy, h-pyrimidín-2,4-dionu, 6-amino-5-bróm-1-metyl-1

Text:

...octanu sodného alebo draselného. ktoré viažu v reakcii sa uvoľňujúci bromovodik, pri teplote 15 až 80 °C. Postup podľa vynálezu sa uskutočňuje tak.že sa 1,0 mól. diel zlúčeniny vzorca ll a 1,0 až 1,1 mól. diel octanu sodného alebo draselného suspenduje v kyseline octovej a za miešania sa pridáva 1,0 až 1,1 mól. dielu brómu pri teplote miestnosti. Po doreagovaní. ktoré sa prejaví odlarbciiíiii rcakčncj zmesi sa zlúčcitiiiii vzorca l...

Spôsob prípravy 3-metyl-7-n-propyl-3,7-dihydro-1 H-purín-2,6-dionu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267379

Dátum: 12.02.1990

Autori: Szemes Fridrich, Repáš Milan Člen Korešpondent Sav A Čsav, Hesek Dušan, Tegza Marian, Rybár Alfonz, Frimm Richard

MPK: C07D 473/06

Značky: h-purín-2,6-dionu, přípravy, spôsob, 3-metyl-7-n-propyl-3,7-dihydro-1

Text:

...vznikajúceho 5-N-(n-propyl)-formylamíno 6-amíno-1 ~metyl-IH-pyrimidín-Zô-dionu vzorca lllv prostredí formamidu za prítomnosti kyseliny s hodnotou pKa max. 4,8. Postup podľa vynâlezu sa uskutočňuje tak,že sa zlúčenina vzorca ll zahrieva s prebytkom formamidu pri teplote 100 C až 195 °C za prítomnosti kyseliny octovej, chlorovodíkovej,alebo s výhodou kyseliny mravčej. Zlúčenmavzorca l sa už počas reakcie vylučuje z reakčnej zmesi. úplne sa...

Sposob prípravy 3-metyl-1-(5-oxohexyl)-7-n-propyl-3,7-dihydro-1 H-purín-2,6-dionu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266291

Dátum: 13.12.1989

Autori: Rybár Alfonz, Szemes Fridrich, Mahrla Zdeno, Tegza Marian, Repáš Milan Člen Korešpondent Sav A Čsav, Hesek Dušan, Turčáni Peter, Frimm Richard

MPK: C07D 473/06

Značky: přípravy, 3-metyl-1-(5-oxohexyl)-7-n-propyl-3,7-dihydro-1, spôsob, h-purín-2,6-dionu

Text:

...prevedie další podiel sodnej alebo draselnej soli 3-metyl-7-n-propyl-3,7-dihydro-1 H-purín-2,6-dionu na tetraalkylamöniovú soľ vzorca II a proces sa kontinuitne opakuje aždo praktickycúplného zreagovania tetraalkylamóniovej soli vzorca II. Ako soli tetraalkylamónia možno použiť napr. tetrametylamöniumhalogenidy, tetraetylamóniumhalogenidy, tetrabutylamóniumhaloqenídy, trímetylbenzylamóniumhaloqenidy,...

Spôsob prípravy 7-n-propyl-3-metyl-3,7dihydro-1H-purín-2,6-dionu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263595

Dátum: 11.04.1989

Autori: Szemes Fridrich, Frimm Richard, Nevydal Jozef, Hesek Dušan, Repáš Milan Sav A Čsav, Tegza Marian, Rybár Alfonz

MPK: C07D 473/06

Značky: 7-n-propyl-3-metyl-3,7dihydro-1h-purín-2,6-dionu, přípravy, spôsob

Text:

...postupu podľa v-yvnálezusú vysoké výťažky zlúčeniny vzorce I, v roztoku 88 až 94 °/o. Dalšími výhodami sú získanie prakticky chromatogrraficky čistej zlúčeniny vzorce l a skutočnosť, že nie je -potrebné vopred pripravovať alkalickú sol v.ýchodzej zlúčeniny vzorca II.V ďalšom je predmet vynálezu popi-saný v príkladoch prevedenia bez toho, že by sa na tieto ohmedzoval.Zmes 8,31 g 50 mmólov zlúčeniny vzorca II, 8.60 g (62,3 mmólu bezv. uhličitanu...

Spôsob prípravy 7-n-propyl-3-metyl-3,7-dihydro-1H-purín-2,6-dionu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263200

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hesek Dušan, Szemes Fridrich, Rybár Alfonz, Tegza Marian, Frimm Richard, Nevydal Jozef, Repáš Milan Člen Korešpondent Sav A Čsav

MPK: C07D 473/06

Značky: spôsob, 7-n-propyl-3-metyl-3,7-dihydro-1h-purín-2,6-dionu, přípravy

Text:

...zvýšenej teploty, resp. stĺpoovou chromatoqrafiou na silikagéle pri eluovani ohlôroformom alebojeho zmasami s niiäími alifatickými alkoholmi s počtom uhlikov 1 až 3. odstránenie halogenidu alkalického kovu i 1,7-di-n-propyl-3-motyl-3.7 ~dihydro-IH-purin-2,6-dionu je možné s výhodou uskutočniť v jednej operácii tak, že sa odparok po oddestilovaní prebytku n-propylhalogenidu a aprotického rozpúštadla rozpusti v minimálne ekvivslentnom množstve...

Spôsob prípravy 9-metyl-7-(1,1,5-trimetylcyklohexén-5-yl)-8-butén-10-alu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262772

Dátum: 11.04.1989

Autori: Cvetkova Taťjana, Černyš Gennadij, Špiljuk Svetlana, Lomjanský Jozef, Dankovskaja Dana-vera, Topoľ Larisa, Lomjanská Elena, Frimm Richard, Karabinoš Jozef, Samochvalov Gleb

MPK: C07C 47/225

Značky: spôsob, přípravy, 9-metyl-7-(1,1,5-trimetylcyklohexén-5-yl)-8-butén-10-alu

Text:

...9,61 g beta-jonónu. 9,19 monochlóroctanu etylového, ochlaclenej na 25 Q Lirčitelro objemu acetotiitrilu a alkoholu, sa postupne počas 8 až 10 minút prisype otylat sodný, pričom sa teplota udržiava v rozmedzí » 15 až -20 °C. Pri tejto teplote sa zmes mieša 1 hodinu. Tvorba glycidesteru sa kontroluje spektrofotometricky. Potom sa do reakčne zmesi pridá 20 ml toluénu a v priebehu 5 minút 25 1 n 1 15 O/o-ného vodného roztoku hydroxídu sodného...

Jednotka výztuže důlní chodby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244292

Dátum: 01.05.1988

Autori: Jokel Igor, Fakla Igor, Welward Ladislav, Potaneoková Marta, Martvoo Augustín, Cengel Peter, Frimm Richard, Rényi Marián

MPK: E21D 11/00

Značky: chodby, jednotka, výztuže, důlní

Text:

...konkrétním provozním podmínkám volbou dvou základních provedení jednoduššího, 4 244292 bez přesouvacího zařízení a složitějěího, vybaveného přesouvacím zařízením a ovládáním s různým stupněm automatizace. Jednotka výztuže podle vynálezu je řešena tak, že umožňuje zavěšení nebo uložení dalších důlních zařízení, například-potrubíi pro foukanou základku, sběrného dopravníku a podobě. | Na připojených výkresech jsou zjednodušeně znázorněny...

Sposob prípravy tuhej liekovej formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236300

Dátum: 01.02.1988

Autori: Šiška Karol, Varga Ivan, Minczinger Štefan, Morvic Ján, Gattnar Ondrej, Janegová Mária, Frimm Richard

MPK: A61K 31/195

Značky: tuhej, liekovej, formy, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sposob prípravy tuhej liekovej formy s obsahom vápenatej alebo zmesi draselnej, horečnatej soli kyseliny asparágovej. spočíva v granulácii prachových súčastí vodnými roztokmi účinnej látky s obsahom zdravotne nezávadného hydrofóbneho a hydrofilného kysličníka kremičitého (Aerosilu) a v následnom spracovaní do tuhej liekovej formy. Predmet vynálezu može byť využitý pri výrobe pevných liekových foriem pre humánnu terapiu.

Sposob výroby 1-butanol-3-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254209

Dátum: 15.01.1988

Autori: Tiščenko Ivan, Šauša Igor, Černyš Genadij, Šiška Vladimír, Škoda Alojz, Stasevič Genadij, Samochvalov Gleb, Bubeľ Oleg, Borisovová Galina, Gattnar Ondrej, Poitz Bernard, Frimm Richard

MPK: C07C 49/17

Značky: spôsob, 1-butanol-3-ónu, výroby

Text:

...výhodne v- reaktore s piestovým tokom s izotermickým, alebo s programovaným tetplotným režimom pozdĺž reaktora, s priestorovým časom 0,5 až 50 minút pri teplote reakčnej zmesi 40 až 130 stupňov Celzia, pričom tlak v reaktore je 0,4 až 4,0 MPa.Po prechode reaktorom sa reakčná zmes ochladí na teplotu 25 až 30 °C, bázlcký katalyzátor sa neutralizuje na katexe v H cykle, pričom sa pH v reakčnej zmesi upraví na hodnotu 7,0 a produkt sa...

Způsob výroby diesteru kyseliny sebakové s 2-ethylhexanolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243217

Dátum: 15.11.1987

Autori: Frimm Richard, Rakyta Ján

MPK: C07C 69/50, C10M 105/36

Značky: 2-ethylhexanolem, sebakové, výroby, kyseliny, způsob, diesterů

Text:

...se odtdestiluje, jeho zbytky se oudstraní destilací s vodní párou o teplotě 110 až 240 °C za tlaku 0,001 až 0,1 MPa, ester se za tlaku 0,001 až 0,1 MPa vysuší a oddělí se kaltalyzetor. Vhodný je přídavek 0,2 až 2 0/0 hníotnostních křemeliiíy a aktivního- uhlí, vztaženvo na esterifikační násadu a rovněž přídavelk 40 tvori-ného roztoku hydroxidu sodného v množství do 0,1 0/0 hmot-nsosítních,vztaženo na množství surového esteru, v průběhu...

Spôsob prípravy vodno-alkoholického extraktu rumančeka pravého

Načítavanie...

Číslo patentu: 252992

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šnupárek Vladislav, Frimm Richard, Minczinger Štefan, Gattnar Ondrej, Varga Ivan, Oravec Viliam

MPK: A61K 35/78

Značky: přípravy, extraktu, spôsob, rumančeka, pravého, vodno-alkoholického

Text:

...deriváty, cholíu, slizovité látky a časť zložiek éterickěho oleja, zostáva pri tomto spôsobe spracovania nevyužitým odpadom.Využitie hmoty po destilácii rumančekovej drogy s vodnou parou rieši postup podľa vynálezu tak, že sa droga rumančeka pravého zbavená časti lipofilnej zložky destiláciou s vodnou parou, po úprave na obsah sušiny 10 až 35 0/0 hmot., extrahuje etanolom pri teplote 10 až 50 °C po dobu 1 až 8 hodín, tuhá fáza sa oddeli a k...

Spôsob výroby trietylamoniovej soli 7-((1 H-tetrazol-1-yl)-acetamido)-cefalosporánovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252884

Dátum: 15.10.1987

Autori: Gattnar Ondrej, Frimm Richard, Bucko Miroslav, Šauša Igor, Miklovič Jozef, Rýchlik Eduard

MPK: C07D 501/34

Značky: h-tetrazol-1-yl)-acetamido)-cefalosporánovej, trietylamoniovej, spôsob, kyseliny, 7-((1, výroby

Text:

....kyseliny vobsahujúci 0,7 až 25 hm. vody .na Ihmotno-st acetónu reaguje s 1-jlH-tetrazol-l-yi-5,5,5-t~rimetyl-3-oxapentan-Z,4-diono-m za prítomnosti trietylalmóniiumvchloridu v množstve 7 až 9 D 0/0 ulrm. na hmotnost plrítomnej vody počas 1 až 2 hodin pri -10 až 0 °C a 0,5 až 3 alrodin pri teplote 10 až 25 °C.vznikajúce trietyiamónflová soľ, 7-1 H-teItrazol-l-yl -acet~amido -ocfalosipoorálnove j kyseliny z lreakčnej zmesi zylkryštalizuje...

Zapojení pro indikaci poruchy jednofázového polovodičového můstku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245627

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šiška Karol, Frimm Richard, Gattnar Oddej, Hesek Dušan

MPK: H02H 7/122, H02H 7/12, H02H 7/125...

Značky: můstku, polovodičového, poruchy, zapojení, indikaci, jednofázového

Text:

...postačuje jediný indikační obvod, reagující na poruchu kteréhokoliv z ventilů nebo jeho dělicího a komutačního členu. včasnou indikací poruchy jednoho prvku se zabrání zničení zbývajících ventilů, zkrátí se výpadek měniče a jím napájeného technologického zařízení.Na připojeném výkresu je v obr. 1 znázorněn příklad zapojení obvodu pro indikací poruchy jednofázového polovodičového můstku podle vynálezu.Jednofázový polovodičový můstek /obr. 1/...

Spôsob prípravy derivátov cefalosporínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251457

Dátum: 16.07.1987

Autori: Krempová Alžbeta, Chromík Jindřich, Michálková Eva, Welward Ladislav, Martvoň Augustín, Frimm Richard, Košalko Rudolf, Dudek Marcel

MPK: C12P 35/06

Značky: cefalosporínov, spôsob, derivátov, přípravy

Text:

...tetrametyléndiamiií, SB-diaminodipropylamín ai. Táto zmes sa pripraví 24 hodín pred použitím a intenzívne sa mieša bez prístupu vzduchu. Po pridaní agregačnej zmesi k bunečnej biomase sa táto zhomogenizuje a vymrazuje sa 6-10 hodín pri 25 °C.Po rozmrazetií sa vzniknuté agregáty odseparujíi tiltraciou alebo centritugáciou,premyjâ a deponujú pri 4 °C vo fosfátovom tlmivom roztoku pH 7,5.Pri imobilizácii buniek na pevný nosič sa...

Spôsob prípravy tuhých orálnych foriem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233218

Dátum: 17.04.1987

Autori: Pospíšil Arnošt, Minczinger Štefan, Gattnar Ondrej, Frimm Richard, Žák Ivan

MPK: A61K 31/185

Značky: foriem, tuhých, spôsob, orálnych, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Predkladaný vynález sa týka prípravy tuhej liekovej formy s obsahom sodnej soli kyseliny valproovej, kde aktívna látka je vo forme roztoku nanesená na veľkopovrchový nosič, ktorý je po vysušení konvenčnou formou tabletovaný. Spôsob prípravy zaisťuje vysokú stabilitu prípravku a zjednodušuje prípravu liekovej formy.

Analgetický prípravok so zvýšenou rozpustnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 233217

Dátum: 17.04.1987

Autori: Gattnar Ondrej, Minczinger Štefan, Frimm Richard

MPK: A61K 31/60

Značky: analgetický, rozpustnosťou, prípravok, zvýšenou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka analgetického prípravku so zvýšenou rozpustnosťou, ktorý pozostáva z kyseliny acetylosalicylovej, paracetamolu a kofeinu vo váhovom pomere 5:4:1 a kde k zvýšeniu rozpustnosti dochádza po prídavku amfotérnej aminokyseliny glycínu v pomere analgetická zmes - glycín 25:1 až 5:3,5. Súčasťou analgetickej zmesi môže byť aj kodeín v pomere analgetická zmes - kodeín 1:25 až 1:100.

Spôsob prípravy dimetyl-(5-oxohexyl)-xantínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237719

Dátum: 15.04.1987

Autori: Štibrányi Ladislav, Martvoň Augustín, Frimm Richard, Rybár Alfonz, Košalko Rudolf, Nevydal Jozef, Jendrichovský Ján, Jendrichovská Marta

MPK: C07D 473/08, C07D 473/10

Značky: spôsob, dimetyl-(5-oxohexyl)-xantínov, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prípravy farmaceutických substancií, ktoré sa používajú na prípravu liečiv obehového systému. Sp(sob prípravy je založený na reakcii teobromínu alebo teofylínu s 6-halogén-2-hexanónmi za prítomnosti alkalického uhličitanu v prostredí bezvodého aprotického rozpúšťadla.

Sposob prípravy kyseliny dipropylmalonovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 249863

Dátum: 15.04.1987

Autori: Gattnar Ondrej, Polák Jozef, Navydal Jozef, Šiška Karol Ing, Frimm Richard, Mandúch Milan

MPK: C07C 55/08

Značky: přípravy, dipropylmalonovej, spôsob, kyseliny

Text:

...a 1 000 ml vodyl.Dosah sulfonalčnej banky sa ivyhreje k refluxu 80 °C a udržiava sa 6 hodín. P-otom sa oddestiluje zo zmesi etylalkohol. Oddestllovanie etanolu sa ukončí, keď teplota reakčnej zmesi dosiahne 100 °C. Destilačný zvyšok sa ochladí na 12 °C a rafinuje sa aktívnym uhlím. K filtratu po aktívnom uhlí sa postupne pridá 336 ml 36 9/0 hmot. ky 4 esS 3Po dosiahnutí hodnoty pH 1,8 reaktčnej zmesi sa v miešaní a chla-dení pokračuje ešte 2...

Spôsob prípravy extraktu zo semien pagaštanu konského

Načítavanie...

Číslo patentu: 233266

Dátum: 01.04.1987

Autori: Varga Ivan, Černý Jozef, Gattnar Ondrej, Proksa Bohumil, Minczinger Štefan, Kolínek Jiří, Frimm Richard

MPK: A61K 35/78

Značky: semien, spôsob, extraktu, konského, pagaštanu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši prípravu extraktu zo semien pagaštana konského. Účelom vynálezu je zhodnotenie látok, ktoré odpadli pri spracovaní semien pagaštana konského. Uvedený účel sa dosiahne tým, že filtrát po oddelení surového (-escínu sa zneutralizuje prídavkom kysličníka, hydroxidu, uhličitanu alebo hydrouhličitanu vápenatého na pH 7, pridá se alifatický alkohol s počtom uhlíkov C1 až C3, zmes sa dôkladne premieša, vylúčená zrazenina sa odfiltruje a...

Zařízení k měření ulehlosti a vlhkosti půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239605

Dátum: 16.03.1987

Autori: Frimm Richard, Baránková Edita, Kalvoda Vladimír, Minczinger Štefan, Pekarik Marian

MPK: G01N 33/24

Značky: vlhkosti, ulehlosti, měření, půdy, zařízení

Text:

...v důsledku velmi proměnlivých fyzlkálních vlastností püdy na jednotlivých měřených místech.Nedostatky stávajících řešení zařízení pro měření ulehlosti půdy a její vlhkosti jsou V podstatné míře odstraněny zařízením podle vynálezu pro měření ulehlosti a vlhkosti půdy,jehož podstata spočívá v tom, že držák, uložený čepem ve slupicą je ve své spodní části opatřen pracovním orgánem, přičemž držák je v horní části opřen o siloměrný člen a ve...

Sposob prípravy 2-metyl-3-karbetoxy-56dihydropyránu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248932

Dátum: 12.03.1987

Autori: Varga Ivan, Nevydal Jozef, Šiška Karol, Mandúch Milan, Gattnar Ondrej, Frimm Richard

MPK: C07D 309/22

Značky: 2-metyl-3-karbetoxy-56dihydropyránu, spôsob, přípravy

Text:

...odpad.Uvedené nevýhody rieši postup podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že do zmesi pozostávajúcej z etanolu, vody a uhličitanu draselného, za teploty varu, sa za miešania pridáva zmes acetoctanu etylnatého a 1,3-dihalogénpropánu, kde halogén je chlór alebo bróm,po dobu 0,5 až 3 hodiny a reakčná zmes sa vyhrieva pri teplote varu ešte 3 až 6 hodín.Po separácií anorganiokých solí a etanolu sa 2-metyl-3-karbetoxy-5,G-dihydropyrán...

Spôsob prípravy fyziologicky nezávadného koloidného fosforečnanu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 235594

Dátum: 15.02.1987

Autori: Gattnar Ondrej, Šiška Karol, Frimm Richard, Nevydal Jozef

MPK: C01B 25/36

Značky: koloidného, nezávadného, fosforečnanu, přípravy, hlinitého, fyziologicky, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy fyziologicky nezávadného koloidného fosforečnanu hlinitého. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa zmieša roztok síranu hlinitého o koncentrácii 0,1 až 3 mol. l-1 a kyseliny fosforečnej o koncentrácii 0,2 až 6 mol.l-1 vo vode s vodným roztokom hydroxidu alebo uhličitanu alebo hydrogenuhličitanu alkalického kovu, s výhodou sodíka, o koncentrácii. 0,1 až 15 mol.l-1, pri pH 0,5 až 6,0 a teplote 5 až 100 °C a z...

Spôsob výroby (3Z,5E) a (3Z,5Z)-6,10-dimetylundeka-3,5,9-trien-2-ónu, alebo ich zmesi s ďalšími izomérmi 6,10-dimetylundeka-3,5,9-trien-2-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235228

Dátum: 15.02.1987

Autori: Frimm Richard, Proksa Bohumil, Šauša Igor, Krajč Tibor

MPK: C07C 49/20

Značky: 3z,5z)-6,10-dimetylundeka-3,5,9-trien-2-ónu, 3z,5e, ďalšími, izomérmi, 6,10-dimetylundeka-3,5,9-trien-2-ónu, spôsob, výroby, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vyrobiť ( 3Z, 5E ) a ( 3Z, 5Z )-6-10-dimetylundeka-3,5,9-trien-2-ón alebo ich zmes s inými izomérmi 6,10-dimetylundekatrien-2-ón nenáročným technicky ľahko prevediteľným spôsobom. Uvedený účel sa dosiahne zmiešaním organickej alebo anorganickej kyseliny 3,7-dimetyl-6-okten-1-in-3-olu a technického 2-metoxypropénu v molárnom pomere 0,5.10-3 až 2,1 : 10-3 : 1 : 2 až 2,2 a zahrievaním reakčnej zmesi pri teplote 20 až 120 °C po...

Spôsob prípravy dicitranu tripiperazínia

Načítavanie...

Číslo patentu: 235223

Dátum: 15.02.1987

Autori: Jozefíni Ľubor, Frimm Richard, Minczinger Štefan, Krejčí František, Šnupárek Vladislav

MPK: C07D 295/18

Značky: přípravy, dicitranu, spôsob, tripiperazínia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy dicitranu tripiperazínia. Dicitran tripiperazínia sa podľa vynálezu pripravuje pridávaním etanolického roztoku kyseliny citrónovej k miešanému a chladenému etanolickému roztoku piperazínu tak, aby sa teplota reakčnej zmesi pohybovala v rozmedzí 5 až 30 °C, pričom etanol použitý do reakcie je vodný etanol s obsahom 85 až 99,8 % obj. etanolu. Dicitran tripiperazínia sa používa ako anthelmintikum v humánnej i...

Sposob stabilizácie smotaných a mliečnych krémov karboxymetyléterškrobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 248125

Dátum: 15.01.1987

Autori: Mandúch Milan, Selecký Ján, Nevydal Jozef, Frimm Richard, Gattnar Ondrej

MPK: A23C 3/02

Značky: spôsob, stabilizácie, krémov, smotaných, mliečných, karboxymetyléterškrobom

Text:

...do výrobkov,v množstve podľa obsahu tuku, čo je uvedené v príkladoch. Karboxymetylêterškrob má lepšie funkčné vlastnosti a lepšie odoláva nepriaznivým podmienkam vo výrobe, skladovaní, preprave a predaji. Oproti škrobu .má k-arboxymetyléterškrob konštantnú viskozitu, gel vytvára aj za studena, má dobrú stabilitu v roztoku, k mechanickému pôsobením, ku kyselinám a voči kolísaniu teplot. Neovplyvňuje arovmatické látky.Do 1000 ll...

Sposob tepelného ošetrenia kyslých mliekárenských výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248124

Dátum: 15.01.1987

Autori: Frimm Richard, Selecký Ján, Mandúch Milan, Nevydal Jozef, Gattnar Ondrej

MPK: A23C 3/02

Značky: tepelného, ošetrenia, spôsob, kyslých, výrobkov, mliekárenských

Text:

...zrazeniny, čim sa zabráni sťahovania micel kazeinu v priebehu tepelného ošetrenia. Karboxymetylcelulćza je najlepším nosičom pridaných aromatických látok a má pôsobnosť v najširšom rozpätí pH. Pridaním želatiny o teplote 50 až 60 °C sa nenarušujú jej vlastnosti a udržuje sa jej dobrý želatínovvitý účinok. PridaIlĺľll stabilizätorov, použitím vhodný-ch technologických teplôt sa dosahuje vyššieho účinku, ktorý sa prejavuje v tom, že kyslé...

Spôsob prípravy 2,3,5-trimetylhydrochinónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232616

Dátum: 15.12.1986

Autori: Beregovych Valerij Vasiljevič, Nevydal Jozef, Mandúch Milan, Frimm Richard, Samochvalov Gleb Ivanovič, Afanasjev Igor Borisovič

MPK: C07C 39/08

Značky: 2,3,5-trimetylhydrochinónu, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 2,3,5-trimetylhydrochinónu katalytickou hydrogenáciou 2,3,5-trimetylbenzochinónu v prostredí organického rozpúšťadla a paládia na nosiči ako katalyzátora vyznačujúci sa tým, že sa hydrogenácia prevádza v prostredí chloridu paládnatého za súčasnej tvorby katalyzátora in situ.

Spôsob prípravy kryštalického ß-escínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231550

Dátum: 15.12.1986

Autori: Proksa Bohumil, Černý Jozef, Frimm Richard, Votický Zdeno, Kolínek Jiří, Repáš Milan Člen Korešpondent Sav

Značky: spôsob, přípravy, ß-escínu, krystalického

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy kryštalického (-escínu. Účelom vynálezu je zlepšenie izolácie pri prečisťovaní (-escínu surového. Uvedený účel sa dosiahne tým, že sa pripraví (-escín v takej kryštalickej forme, ktorá je technologicky výhodne spracovateľná - postupuje sa tak, že roztok (-escínu v metanole po premiešaní s aktívnym uhlím a filtrácii sa upraví tak, aby koncentrácia (-escínu bola 0,111 až 0,273 (vyjadrené hmotnostným zlomkom), zohreje sa na teplotu...

Spôsob výroby N-fenylpiperazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227949

Dátum: 15.05.1986

Autori: Zlatinský Emil, Gattnar Ondrej, Miklovič Jozef, Nevydal Jozef, Frimm Richard

Značky: spôsob, n-fenylpiperazínu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Sp(sob výroby N-fenylpiperazínu, vyznačujúci sa tým, že sa uvedie do styku dietanolamín a anilín vo forme báze alebo len jeden z nich vo forme hydrochloridu, za súčasného p(sobenia plynného chlorovodíka a vyhrievania reakčnej zmesi po dobu 8 až 24 hodín pri teplote 220 až 240 °C, pričom molárny pomer dietanolamínu k anilínu je 1:1,0 až 1,5 a plynný chlorovodík je 5 až 20 % hmot. nadbytku od stechiometrického množstva.

Spôsob čistenia tecnického 3,7-dimetyl-9-(2´,6´,6´-trimetylcyklohexén-/1´/-yl)-nonadien-(2,7)-in- (4)-diolu-(1,6)

Načítavanie...

Číslo patentu: 227942

Dátum: 15.05.1986

Autori: Lomjanský Jozef, Valašík Tibor, Úradníček Dušan, Šauša Igor, Frimm Richard, Karabinoš Jozef

Značky: 4)-diolu-(1,6, spôsob, tecnického, čistenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia technického 3,7-dimetyl-9-(2´,6´,6´-trimetylcyklohexén-)1´(-yl)-nonadien-(2,7)-in- (4)-diolu-(1,6) chem. vzorca (1), alebo jeho roztoku v uhlovodíkovom rozpúšťadle získaného po rozklade sodnej soli s obsahom do 15 % nečistôt extrakciou vyznačený tým, že sa na nenasýtený uhlovodíkový roztok produktu pôsobí raz alebo niekoľkokrát vodným roztokom alkalického lúhu, alkalického uhličitanu alebo alkalického hydrouhličitanu s...

Spôsob výroby 6-acetoxy-2,5,7,8-tetrametyl-2-(4,8,12-trimetyltridecil)-chromanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227493

Dátum: 15.04.1986

Autori: Frimm Richard, Proksa Bohumil, Škoda Alojz, Gablech Miloslav

Značky: výroby, 6-acetoxy-2,5,7,8-tetrametyl-2-(4,8,12-trimetyltridecil)-chromanu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 6-acetoxy-2,5,7,8-tetrametyl-2-/4,8,12-trimetyltridecyl/-chromanu vzorca z 6-hydroxy-2,5,7,8-tetrametyl-2/4,8,12-trimetyltridecyl/-chromanu acetyláciou anhydridom kyseliny octovej, pričom 6-hydrozy-2,5,7,8-tetrametyl-2/4,8,12-trimetyltridecyl/-chroman sa pripravuje reakciou 3,7,11,15-tetrametyl-1-hexadecen-3-olu a 1,4-dihydroxy-2,3,5-trimetylbenzénu v prítomnosti kyslého kondenzačného katalyzátora v organickom rozpúšťadle,...

Spôsob izolácie sodnej soli cefalotínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225196

Dátum: 15.04.1986

Autori: Šauša Igor, Frimm Richard, Krajč Tibor, Pooróvá Daniela

Značky: spôsob, sodnej, izolácie, cefalotínu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob izolácie sodnej soli cefalotínu z vodných roztokov cefalotínu vo forme kyseliny získaných rozpustením reakčnej masy obsahujúcej sodnú soľ cefalotínu či cefalotín vo forme kyseliny alebo rozpustením znečistenej sodnej soli cefalotínu, okyselených silnou minerálnou kyselinou, s výhodou zriedenou kyselinou chlorovodíkovou na pH 1 až 2, extrakciou octanom alkylnatým obsahujúcim alkyl s počtom uhlíkov 2 až 4 a ďalším zpracovaním vzniklého...