Friml Zdeněk

Způsob snížení prášivosti sušených produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269274

Dátum: 11.04.1990

Autori: Nový Daniel, Dočkal Petr, Votápek Václav, Friml Zdeněk, Moravec Vlastimil, Baum Zdeněk

MPK: C09K 3/22

Značky: produktů, snížení, způsob, sušených, prášivostí

Text:

...0,05 až 10 ž hmot. vztaženo na upravovany produkt, ve tormš jemne rozptýlených častíc, což se výhodou provádí náatŕikem dvoulátkovou tryskou, kde hnací plyn je vzduch neboąpára., a to přímo do sušicí komory, pneumatické dopravy, před nebo za cyklony, do rluídního lože, a nebo se tento neionogenní tenzid přímo zamíchá do ueušeného produktu. uPráškové produkty takto upravené Jsou sypké a neprášivéupo dlouhodobém skladování, ta. po delší době...

Samobazifikující směs k činění usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 268060

Dátum: 14.03.1990

Autori: Čížková Jana, Baum Zdeněk, Friml Zdeněk, Ráček Vladimír, Exner Rudolf

MPK: C14C 3/06

Značky: samobazifikující, směs, činění, usní

Text:

...i pelet oxidu hořečnntćho je to, že vâží sciditu činící lázně pomoleji než dosud používaný oxid hořečnotý nebo uhličitan hořečnatý, takže nedochâzí k tvorbě skvrn srsženěho hydroxidu chromitého V usni u dají se přimíchnt do suchých směsi solí hliníku a chromu, ktoré pak není nutno rozpouštčt a znovu sušit. Použitý hydroxid chromitý i pelety oxidu hořečnntěho neobsnhují nerozpustně látky, ktoré zůstávsjí v ušni a kom ~plikují delší...

Zařízení k výrobě minerálního činícího prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265660

Dátum: 14.11.1989

Autori: Baum Zdeněk, Friml Zdeněk, Ráček Vladimír, Ponča Miroslav, Exner Rudolf

MPK: C14C 3/04

Značky: prostředků, výrobe, činicího, minerálního, zařízení

Text:

...v kterou přechází vnější válec 3.Vnitřní válec 1, ktorý Je míchaný a do jehož spodní části Jsou provedeny přívody pro vstupní látky reakce, je nahoře Otevřený a úetí do kulové banky 2 přímo, nebo je zakončen hubíoí 15 obráoenou proti stěně banky, objem baňky Q a vnějn šího válce 3 není míchanýž Komponenty reakce Jsou přiváděny do spodní části vnitřního válce l, kde spolu reagují, reakěnísměs přepadává do kulové banky 2 à vnějšího válce 3,...

Samobazifikující směs k činění usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 264767

Dátum: 12.09.1989

Autori: Friml Zdeněk, Exner Rudolf, Ráček Vladimír

MPK: C14C 3/06

Značky: samobazifikující, směs, usní, činění

Text:

...se použitý hydroxid chromitý přeměňuje během neutralizace na bazické činící soli, které se zúčastňují činícího procesu. Tím se dosáhne toho, že je možno k dosažení stejného účinku použít menší množství činících solí než v dosud používaných technologiích. současně se sníží solnost odpadních lázní při zachování všech výhod, které mají technologie s postupnou bazifikaoí - snížená spotřeba činících solí, zmenšené množství chromu v odpadních vodách...

Samobazifikující směs k činění usní obsahující sole hliníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264766

Dátum: 12.09.1989

Autori: Friml Zdeněk, Baum Zdeněk, Ráček Vladimír, Exner Rudolf

MPK: C14C 3/04

Značky: usní, obsahující, samobazifikující, hliníku, směs, činění

Text:

...výluhů z výroby celulözy ze dřeva pomocí hořečnatých solí. Teplota záhřevu je 900 až ľ 500 °c a do záhřevu se obvykle pohybuje od 14 do 28 dní. Tím se dosáhne částečně snížení reaktivity proti běžně dostupnému oxidu hořečnatému, takže pelety Mgo jsou vhodnější surovinou k přípravě samobazifikujících směsí.Při použití sušeného hydroxidu chromitého neho pelet ze spalování sulfitových výluhů Úbsâhuĺĺcĺch hořečnaté solí dochází k...

Samobazifikující směs k činění usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 264557

Dátum: 14.08.1989

Autori: Baum Zdeněk, Exner Rudolf, Ráček Vladimír, Friml Zdeněk, Dočkal Petr

MPK: C14C 3/06

Značky: směs, usní, činění, samobazifikující

Text:

...obsahují hořečnaté so 1 e,a vlivem tepelného opracování při teplotách do 1 700 °C dojde u nich ke spékání jednotlivých částeček kysličníku hořečnatého. Tím se při zachování vysoké čistoty kysličníku hořečnatého zpomalí jeho působení jako látky vážící aciditua průběh hodnoty pH V činící lázni připravované ze směsi podle vynálezu je příznivější pro lepší využití chromitých solí a zvýšenou kvalitu vyrobených usní.Tato zvýšená kvalita se...

Způsob výroby koželužského pomocného prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 238528

Dátum: 01.11.1987

Autori: Exner Rudolf, Friml Zdeněk, Čížková Jana, Baum Zdeněk

MPK: C14C 3/18

Značky: výroby, koželužského, způsob, pomocného, prostředků

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby koželužského pomocného prostředku s bělicím a plnicím účinkem, jehož podstata spočívá v tom, že se připraví kondenzát směsi kyselin naftalen mono, di a trisulfonových a ten se dále kondenzuje za přítomnosti formaldehydu a močoviny s kondenzátem fenolu a kyselin betanaftalensulfonových.

Práškovité pomocné chemické prostředky se sníženou prášivostí na bázi syntetických třísliv nebo jejich složek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237182

Dátum: 01.10.1987

Autori: Exner Rudolf, Baum Zdeněk, Friml Zdeněk, Remeš Miroslav, Adámek Milan

MPK: C11D 1/86

Značky: prášivostí, jejich, pomocné, syntetických, chemické, bázi, práškovité, třísliv, složek, prostředky, sníženou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočívá v tom, že obsahují 0,05 až 8 % hmot. látky obecného vzorce I, eventuelně 0,1 až 8 % hmot. sulfatovaného rostlinného oleje nebo 0,1 až 8 % hmot. trietanolaminu nebo 0,1 až 8 % hmot. silikonového oleje nebo 0,1 až 8 % hmot. polyethylenglykolu nebo 0,05 až 8 % hmot. tálového oleje.

Způsob výroby kombinovaného činícího prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237095

Dátum: 01.10.1987

Autori: Exner Rudolf, Baum Zdeněk, Friml Zdeněk, Čížková Jana

MPK: C14C 3/00

Značky: prostředků, činicího, způsob, kombinovaného, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kombinovaného činícího prostředku z kondezátů jedno nebo dvojmocných fenolů nebo jejich technických směsí metylsulfonovaných pomocí aldehydů a solí kyseliny siřičité, kde se před, během nebo následně po metylsulfonaci přidávají triglyceridy mastných kyselin samotné nebo ve směsi, nebo upravené rafinací, chlorací oxidaci či zmýdlením. Produkt lze použít při činění usní, kde vykazuje činící i mazací vlastnosti.

Způsob čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 237279

Dátum: 01.05.1987

Autori: Milichovský Miroslav, Bělík Jan, Baránek Pavel, Exner Rudolf, Friml Zdeněk

MPK: C02F 1/52

Značky: způsob, odpadních, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění odpadních vod, obsahujících čínicí a pomocné koželužské prostředky srážecím způsobem. Ke srážení se použije kondenzátů získaných reakcí aldehydů, které mají aktivní vodík vázaný na dusíku, jako jsou například močovinoformaldehydové pryskyřice rozpustné ve vodě. Ke zvýšení flokulačních účinků těchto kondenzátů je možno přidávat prostředky polymerního charakteru, s výhodou polyelektrolyty na bázi polyakrylaminů, polyetylenimidů,...

Koželužský pomocný prostředek a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249178

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kroupa Jan, Exner Rudolf, Roman Jan, Šarbort Jiří, Friml Zdeněk

MPK: C14C 3/20

Značky: způsob, koželužský, výroby, pomocný, prostředek

Text:

...filtrací nebo odstřečováním.Koželužský pomocný prostředek vhodný k použití V průběhu činění a úpravy usní nebo k.přípravě dalěíoh produktů spočívá podle vynálezu v tom, že je tvořen 5 až 70 hmot. nitrosoderivátů 2-naftoldisulfokyselin,2-naftoldisulfokyselin, 0,5 až 15 hmot. 2-nafto 1 trisulfokyaelin, 1 až 35 hmot. kyseliny sírová, 1 až 30 hmot. anorganickýoh.so 1 í, 20 až 85 hmot. vody. Příprava koželužekého pomocného prostředku...

Koželužský pomocný prostředek a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249177

Dátum: 12.03.1987

Autori: Šarbort Jiří, Kroupa Jan, Roman Jan, Exner Rudolf, Friml Zdeněk

MPK: C14C 3/20

Značky: prostředek, výroby, pomocný, způsob, koželužský

Text:

...reakcí formaldehydu s 2-nefto 1 mono- a disulfokyselinami získanými ve formě technické směsi vysolením z filtrátů po izolaci 2-naftolmono- a disulfokyselin.Koželužský pomocný prostředek vhodný k použití v průběhu činění a úpravy uení nebo k přípravě dalších produktů spočívá podle vynálezu v tom, že je tvořen 5.až 30 hmot. kondenzátu 2-nafťol-3,6-disulfonové kyseliny s formaldehydem, lúaž 25 hmot. 2-naftol-3,6-disulfonové kyseliny l až 20...

Způsob výroby sušených koželužských pomocných prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 232492

Dátum: 15.06.1986

Autori: Adámek Milan, Exner Rudolf, Friml Zdeněk, Čížková Jana, Baum Zdeněk

MPK: C14C 9/02

Značky: sušených, prostředků, způsob, pomocných, koželužských, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru kožedělného, výroby koželužských pomocných prostředků, sušených pomocí rozprachové sušárny IC roztoku koželužského prostředku se před sušením přidávají sulfatované tuky či oleje nebo dispergované oleje přírodní či minerální. Vzniklý práškový produkt má, jednotlivá zrníčka potažená filmem tuku či oleje a tím jsou do značné míry chráněny proti účinkům vzdušného kyslíku a vzdušné vlhkosti. Současně se sníží i prašnost...

Způsob výroby třísločiněných usní zkráceným způsobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 235662

Dátum: 01.06.1986

Autori: Exner Rudolf, Cirkl Jiří, Buchta Vladimír, Friml Zdeněk, Bělík Jan

MPK: C14C 1/00

Značky: zkráceným, výroby, způsob, způsobem, usní, třísločiněných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby třísločiněných usní zkráceným způsobem za použití úpravy holiny pomocí kyselin organických a anorganických a eventuálně minerálních solí s následným přidáním kondenzátů kyselin naftalen mono-, di- a trisulfonových ve směsi s alkalicky modifikovanými sulfitovými výluhy. Množství kyselin se volí takové, aby hodnota pH výsledné lázně byla v rozmezí 2,0 až 4,5. Vynález lze použít ve všech koželužnách, vyrábějících třísločinné usně....

Modifikované hydraulické pojivo na bázi cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231635

Dátum: 01.05.1986

Autori: Kolář Karel, Zadák Zdeněk, Škvára František, Friml Zdeněk, Novotný Jaroslav

MPK: C04B 7/00

Značky: hydraulické, modifikované, pojivo, bázi, slínku, cementářského

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší hydraulické pojivo s na-stavitelnou dobou počátku tuhnutí. Modifikované hydraulické pojivo je založeno na směsi, sestávající z 85 až 99,89% hmotnostních umletého cementářského slínku, 0,1 až 10 % hmotnostních uhličitanu, kyselého uhličitanu, hydroxydu, křemičitanu, kyselého křemičitanu, kyselého siřičitanu nebo a/šťavelanu alkalického kovu, 0,1 až 5 % hmotnostních sole kondenzačního produktu směsi, sestávající z alespoň poloviny...

Hydraulické pojivo na bázi cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 228419

Dátum: 15.04.1986

Autori: Zadák Zdeněk, Friml Zdeněk, Škvára František, Novotný Jaroslav, Kolář Karel

Značky: slínku, pojivo, hydraulické, cementářského, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulické pojivo na bázi cementářského slínku mletého bez přítomnosti sádrovce na měrný povrch 150 až 3 000 m2/kg a jehož 5 až 95 % hmotnostní částice je menších než 5 um, aditiva na bázi soli sulfometylovaného kondenzačního produktu fenolů s formaldehydem, vyznačené tím, že obsahuje 85 až 99,89 % hmotnostních cementářského slínku, 0,1 až 5 % hmotnostních křemičitanu, kyselého křemičitanu, kyselého síranu, kyselého siřičitanu nebo/a šťavelanu...

Deriváty kyseliny 8-ethoxykumarin-3-karboxylové a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 246334

Dátum: 13.03.1986

Autori: Novotný Jaroslav, Friml Zdeněk

MPK: C07D 311/12

Značky: způsob, kyseliny, 8-ethoxykumarin-3-karboxylové, deriváty, jejich, výroby

Text:

...jako ultrafialový filtr v opalovacích krémech, olejích apod.Výhodou uvedených deirlvátů kyseliny Bethoxykumarin-sdçarboxyiové, obecnéhovzorce Ihvevkterěm má R výše uvedený VVZľlům le, ze základ-ní výchozí surovina 3 ethoxy-Z-hydroxybenzaldehyd je odpad 111 m Droduktem a ostatní suroviny jsou běžně dostupné organické sloučeniny. Způsob YÝYOĎY je jtłdnoduchý .a umožňuje zhodla-ot 1 t odpadni surovinu a získat ultrafialové filtry, ktere se...

Způsob výroby koželužského pomocného prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 220723

Dátum: 15.12.1985

Autori: Friml Zdeněk, Baum Zdeněk, Exner Rudolf, Čížková Jana

Značky: způsob, koželužského, pomocného, výroby, prostředků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká chemické výroby koželužských pomocných prostředků používaných k činění usní. Řeší problém výroby speciálního prostředku pro činění usní. Při jeho použití se dosahuje většího využití minerálních činicích látek, speciálně chromitých solí, které jsou toxické v odpadních vodách. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se připraví kondenzát z fenolických surovin a ten se dále sulfonuje v alkalickém prostředí pomocí solí kyseliny siřičité...

Způsob výroby syntetických třísliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 218382

Dátum: 15.02.1985

Autori: Exner Rudolf, Čížková Jana, Buchta Vladimír, Laurin Josef, Friml Zdeněk

Značky: výroby, způsob, třísliv, syntetických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby syntetických třísliv na bázi fenolů a modifikovaných sulfitových výluhů. Vynález se používá při výrobě syntetických třísliv z jednomocných a dvojmocných fenolů, jejich sulfonátů či směsi těchto surovin a odvápněných varných louhů, odpadajících při výrobě celulózy sulfitovým způsobem, upravených zahříváním s louhem sodným při pH 8 až 9 na teplotu 90 až 105 stupňů Celsia. Tímto způsobem se dosáhne vyšších užitných...

Pojivo na bázi silikátů, prosté sádrovce

Načítavanie...

Číslo patentu: 225064

Dátum: 01.12.1984

Autori: Novotný Jaroslav, Friml Zdeněk, Zadák Zdeněk, Škvára František, Kolář Karel

Značky: sádrovce, bázi, silikátů, pojivo, prosté

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pojiva na bázi silikátů, prostého sádrovce. Podrobněji řečeno, předmětem vynálezu jsou přísady k pojivům založeným na mletém cementářském slínku, které mají kladný vliv na fyzikální vlastnosti pojiv, zejména které přispívají k zlepšení jejich tvárlivosti, oddalují počátek jeho tuhnutí a zvyšují jejich počáteční pevnosti. Počátek tuhnutí betonových směsí je obvykle odvislý na složení cementu, od použitého množství vody a závisí...

Pojivo na bázi silikátů, prosté sádrovce

Načítavanie...

Číslo patentu: 225063

Dátum: 01.12.1984

Autori: Friml Zdeněk, Novotný Jaroslav, Zadák Zdeněk, Kolář Karel, Škvára František

Značky: pojivo, prosté, silikátů, sádrovce, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pojiva na bázi silikátů prostého sádrovce. Přesněji řečeno, předmětem vynálezu jsou příměsi k pojivu na podkladě mletého cementářského slínku, které kladně ovlivňuje fyzikální vlastnosti pojiva, zejména které zlepšují jeho tvárlivost, oddalují počátek jeho tuhnutí a zvyšují počáteční pevnost. Začátek tuhnutí betonové směsi je zpravidla závislý na složení cementu, na použitém množství vody, na koncentraci cementu ve směsi betonu...

Způsob výroby koželužského pomocného prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 224227

Dátum: 01.09.1984

Autori: Baum Zdeněk, Exner Rudolf, Friml Zdeněk, Čížková Jana

Značky: pomocného, výroby, prostředků, koželužského, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby koželužského pomocného prostředku z kyselin naftalen mono,di a trisulfonových,eventuálně z jejich směsi, připravené jejich kondenzací pomocí formaldehydu v kyselém prostředí s následnou neutralizací, vyznačující se tím,že se k hotovému kondenzátu přidá sulfitový výluh,modifikovaný záhřevem v alkalickém prostředí o pH v rozmezí 7,5 až 10 při teplotě 80 až 135°C po dobu 24 až 5 hodin,v množství 35 až 400%hmot sušiny,počítáno na...

Způsob výroby minerálně a kombinovaně činěných usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 214085

Dátum: 01.07.1984

Autori: Friml Zdeněk, Buchta Vladimír, Matyáš Jiří, Šmídová Týniště Nad Orlicí, Laurin Josef, Exner Rudolf

Značky: činěných, usní, kombinované, způsob, výroby, minerálně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob výroby minerálně činěných usní za přídavku kationaktivních látek před vlastním činěním. Dosáhne se tím podstatného zkrácení doby činění a zlepšení využití minerálních činiv a snížení obsahu těchto látek v odpadních lázních. Při použití chromitých činicích lázní je možno snížit dávkování chromu až o 50 % a obsah Cr2O3 v odpadní činící břečce činí 0,1 až 0,15 g/l. Jako kationaktivní látky se používá např. kondenzačních...

Způsob výroby třísločiněných usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 214055

Dátum: 01.07.1984

Autori: Buchta Vladimír, Friml Zdeněk, Klapal Stanislav, Baránek Pavel

Značky: třísločiněných, usní, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je závislý na vynálezu podle PV 3505-80, jehož podstata spočívá v tom, že se pronikání tříslovin do usně upravuje a urychluje přídavkem kationaktívních látek k usni před činěním tříslovinami. U tohoto závislého vynálezu se za účelem lepšího využití použitých třísliv a zlepšení kvality usní přidává do činicích lázní kondenzát kyselin naftalenmono-, di- a trisulfonových. Vynálezu lze využít ve všech koželužnách.

Způsob výroby třísločiněných usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 214044

Dátum: 01.06.1984

Autori: Klapal Stanislav, Friml Zdeněk, Jirman František, Buchta Vladimír, Laurin Josef, Exner Rudolf

Značky: výroby, usní, způsob, třísločiněných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kožedělného průmyslu. Řeší výrobu třísločiněných usní zkráceným způsobem. Běžným způsobem připravená holina se odvápní, okyselí a opracuje v lázni složené z 20 až 150 % vody a 0,1 až 5 % kondenzátu směsi kyselin naftalen mono, di a trisulfonových. Použitou činicí lázeň je možno znovu použít s výhodou na začátku dalšího cyklu činění. Ke zlepšení mechanických poměrů při činění dynamickým způsobem se přidávají mazadla. Vynález je...

Způsob výroby bělicího a plnicího třísliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 213869

Dátum: 01.05.1984

Autori: Friml Zdeněk, Baum Zdeněk, Čížková Jana, Exner Rudolf, Dostál František

Značky: plnicího, způsob, výroby, třísliva, bělicího

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby bělicího a plnicího třísliva z kyselin naftalensulfonových, formaldehydu a močoviny. Vynález se týká oboru výroby syntetických koželužských pomocných přípravků. Řeší výrobu bělicího a plnicího třísliva ze směsi kyselin naftalenmono,di a trisulfonových kondenzací a formaldehydem a následnou kondenzací za přítomnosti močoviny. Přídavkem solí hliníku či zirkonu se dosáhne vyššího bělicího i plnicího efektu. Vynález je možno využít ve...

Způsob výroby bíle činicího třísliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 215386

Dátum: 29.02.1984

Autori: Friml Zdeněk, Laurin Josef, Exner Rudolf

Značky: bíle, způsob, činicího, třísliva, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby bělícího a plnícího třísliva ze sulfonovaných kondenzátů fenolů, močoviny a solí hliníku. Vynález se používá při výrobě koželužských pomocných přípravků. Řeší přípravu bělícího a plnícího třísliva z kondenzátu fenolu nebo směsi fenolických surovin a formaldehydu sulfonovaného pomocí solí kyseliny siřičité a formaldehydu upraveného pomocí močoviny nebo derivátů močoviny a formaldehydu. Reakce mezi močovinou a sulfonovaným...