Friebe Matthias

Cielené zasahovanie vaskulatúry nádoru použitím rádioaktívne označenej protilátky L19 proti fibronektínu ED-B

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9509

Dátum: 01.09.2004

Autori: Hilger Christoph-stephan, Zardi, Borsi Laura, Balza Enrica, Castellani, Friebe Matthias, Carnemolla

MPK: A61P 35/00, A61K 51/10

Značky: použitím, radioaktivně, zasahovanie, nádorů, cielené, protilátky, označenej, fibronektínu, vaskulatúry, proti

Text:

...sú uvedené v SEQ lD No. 4, 5 a 6.0018 Vo výhodnom uskutočnení špecifický vázbový člen je L 19-SIP označený s I-131-L 19-SIP).0019 Varianty VH a VL domén, ktorých sekvencie sú vo vynáleze uvedené a ktoré sa môžu použit v špecifických väzbových členoch pre ED-B, možno získat prostredníctvom spôsobov na zmenu sekvencie, alebo mutáciou a skríningom.0020 Varianty aminokyselinovej sekvencie variabilnej domény bud. VH alebo VL domény, ktorých...

Konjugáty enantiomérne čistej (4S,8S)- a (4R,8R)-4-p-benzyl-8-metyl-3,6,9-triaza -3N, 6N, 9N-trikarboxymetyl-1,11-undekánovej kyseliny s biomolekulami, spôsob ich prípravy a použitie na prípravu farmaceutických prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11285

Dátum: 22.12.2003

Autori: Brumby Thomas, Lehmann Lutz, Sülzle Detlev, Friebe Matthias, Platzek Johannes

MPK: A61K 51/00, A61K 49/06

Značky: 4r,8r)-4-p-benzyl-8-metyl-3,6,9-triaza, 9n-trikarboxymetyl-1,11-undekánovej, použitie, spôsob, přípravu, čistej, konjugáty, biomolekulami, kyseliny, prostriedkov, 4s,8s, enantiomérne, přípravy, farmaceutických

Text:

...vivo diagnostike i vterapii, boli uskutočnené pokusy zvýšiť špecifickosť a selektívnosť napríklad voči cieľovým bunkám alebo požadovaným oblastiam a štruktúram tela. Tieto vlastnosti je možné zlepšiť napríklad napojením kovových komplexov na biomolekuly podľa principu drug-targetting. Ako biomolekuly sa tu ponúkajú plazmaproteíny,protilátky, ich fragrnenty, hormóny, rastové faktory a substráty pre receptory a enzýmy(napríklad spis W 0 97/...

Protilátky odvodené od anti ED-B L19 a zacielenie na vaskulatúru tumoru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6991

Dátum: 11.03.2003

Autori: Friebe Matthias, Carnemolla Barbara, Borsi Laura, Hilger Christoph-stephan, Castellani Patrizia, Zardi Luciano, Balza Enrica

MPK: A61P 35/00, A61K 39/395, A61K 51/02...

Značky: vaskulatúru, zacielenie, tumorů, protilátky, odvodené

Text:

...delécla, substitúcia a/alebo vloženie aminokyselinového zvyšku), možno menej ako okolo 20 alterácii, menej ako okolo 15 alterácii, menej ako okolo 10 alterácií, alebo menej ako 5 alterácii, 4, 3, 2 alebo 1. Alterácie sa môžu uskutočniť v jednom alebo vo viacerých oblastiach rámca.0017 Špeciñckým väzbovým členom môže byt taký, ktorý vo väzbe na antigén konkuruje špecifickému vàzbovému členu, ktorý sa viaže na ED-B a zahrnuje aj miesto...