Freyne Eddy Jean Edgard

Deriváty imidazo[1,2-A]pyridínu ako inhibítory kinázy FGFR na použitie v terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19273

Dátum: 15.04.2010

Autori: Berdini Valerio, Saxty Gordon, Ligny Yannick Aimé Eddy, Freyne Eddy Jean Edgard, Wroblowski Berthold, Papanikos Alexandra, Bonnet Pascal Ghislain André, Murray Christopher William

MPK: A61K 31/437, A61P 35/00, C07D 471/04...

Značky: terapii, kinázy, inhibitory, imidazo[1,2-a]pyridínu, deriváty, použitie

Text:

...tiomorfolinyluR a R 5 každý nezávisle predstavujú vodík, 01.6 alkyl, Czealkenyl, Czealkynyl,Cgącykloalkyl, Cgącykloalkenyl, Cmalkanol, haloCmalkyl, -(CH 2)-NR 9 R, (CH 2)s-COOR, -(CH 2)-0-(CH 2)m-OH, -(CHg)-aryI, -(CH 2)-O-aryl, -(CHg)heterocyklyl alebo-(CH 2)-O-heterocyklyl, kde uvedená 01.5 alkylová, C 2. galkenylová, Cgőalkynylová, C 34 cykloalkylová, 03.3 cykloalkenylová, arylová a heterocyklylová skupina môže byt volitelne substituovaná...

Derivát 2-kyaniminoimidazolu, prostriedok obsahujúci tento derivát, spôsob prípravy tohto prostriedku, uvedený derivát na použitie ako liečivo, použitie tohto derivátu na prípravu liečiva a spôsob prípravy tohto derivátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285878

Dátum: 12.09.2007

Autori: Andrés-gil José Ignacio, Fernández-gadea Francisco Javier, Freyne Eddy Jean Edgard

MPK: A61K 31/415, C07D 233/00

Značky: 2-kyaniminoimidazolu, liečivá, liečivo, přípravu, použitie, tohto, spôsob, prostriedku, prostriedok, přípravy, uvedený, derivát, obsahujúci, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Predkladaný vynález sa týka 2-kyaniminoimidazolových derivátov so všeobecným vzorcom (I), ich N-oxidovej formy, farmaceuticky prijateľných adičných solí a stereochemicky izomérnych foriem, kde R1 a R2 sú nezávisle vodík alkyl s 1 až 6 atómami uhlíka difluórmetyl trifluórmetyl cykloalkyl s 3 až 6 atómami uhlíka 5-, 6- alebo 7-členný heterocyklus obsahujúci jeden alebo dva atómy vybrané z kyslíka, síry alebo dusíka indanyl...

Pyridínový derivát, spôsob jeho prípravy a použitie, kompozícia s jeho obsahom a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284468

Dátum: 21.03.2005

Autori: Freyne Eddy Jean Edgard, Diels Gaston Stanislas Marcella, Matesanz-ballesteros Maria Encarnacion, Díaz-martínez Adolfo

MPK: C07D 407/14, C07D 401/06, A61K 31/44...

Značky: použitie, kompozícia, spôsob, derivát, přípravy, pyridínový, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde L je vodík, -A-B- je dvojmocný radikál -CR4-CR5-, D je O alebo NR6, R1 je vodík, R2 je vodík alebo C1-6alkyl, alebo OH, R3 je vodík alebo C1-6alkyl, R4 a R5 je vodík, R6 je CN a Q je substituovaný pyridyl, spôsob ich prípravy a ich použitie na výrobu liečiva na liečenie atopických a astmatických chorôb, ďalej kompozícia s ich obsahom a spôsob jej prípravy.

Makrocyklické chinazolínové deriváty ako antiproliferatívne činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11608

Dátum: 25.05.2004

Autori: Schulz-fademrecht Carsten, Freyne Eddy Jean Edgard, Ten Holte Peter, Perera Timothy Pietro Suren, Buijnsters Peter Jacobus Johannes Antonius, Rombouts Frederk Jan Rita, Willems Marc, Diels Gaston Stanislas Marcella, Embrechts Werner Constant Johan

MPK: C07D 239/88, A61K 31/529, A61P 35/00...

Značky: antiproliferatívne, deriváty, makrocyklické, chinazolínové, činidla

Text:

...klinickým skúškam, zahŕňajúcim ErbituxTM (tiež nazývaný C 225, Cetuximab), ktorý bol vyvinutý Imclone Systems a je v 3. fáze klinických skúšok na liečenie niektorých rakovín. Taktiež je vklinických skúškach niekoľko sľubných perorálne aktívnych liečiv, ktoré sú silnými a relatívne špeciñckými inhibítormi EGFR tyrozínkinázy. zlúčenina fy AstraZeneca,ZDl 839, ktorá sa teraz nazýva IRESSA® a ktorá je schválená na liečenie vyvinutých...

Deriváty 1,3-dihydro-2H-pyrolo[2,3-b]chinolin-2-ónu, spôsob a medziprodukty pre ich výrobu a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 280400

Dátum: 08.01.1997

Autori: Freyne Eddy Jean Edgard, Raeymaekers Alfons Herman Margaretha

MPK: C07D 471/04, A61K 31/435, C07D 207/44...

Značky: farmaceutické, báze, medziprodukty, spôsob, výrobu, prostriedky, 1,3-dihydro-2h-pyrolo[2,3-b]chinolin-2-ónu, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané pozitívne inotropné a luzitropné deriváty 1,3-dihydro-2H-pyrolo[2,3-b]chinolin-2-ónu všeobecného vzorca (I), kde L je -O-Alk-(NH)p-C(=O)-R1, kde Alk je alkándiyl s 1 až 6 C p je 0 alebo 1 a R1 je OH, alkoxy s 1 až 4 C alebo -NR2R3, kde R2 je H alebo alkyl s 1 až 4 C a R3 je cykloalkyl s 3 až 7 C alebo piperidyl, ktorý je prípadne substituovaný alkylom s 1 až 4 C, fenylmetylom alebo cykloalkylmetylom s 3 až 7 C v cykloalkyle alebo R2...