Freyne Eddy Jean Edgard

Deriváty imidazo[1,2-A]pyridínu ako inhibítory kinázy FGFR na použitie v terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19273

Dátum: 15.04.2010

Autori: Ligny Yannick Aimé Eddy, Papanikos Alexandra, Murray Christopher William, Berdini Valerio, Saxty Gordon, Freyne Eddy Jean Edgard, Wroblowski Berthold, Bonnet Pascal Ghislain André

MPK: A61P 35/00, A61K 31/437, C07D 471/04...

Značky: kinázy, imidazo[1,2-a]pyridínu, inhibitory, použitie, deriváty, terapii

Text:

...tiomorfolinyluR a R 5 každý nezávisle predstavujú vodík, 01.6 alkyl, Czealkenyl, Czealkynyl,Cgącykloalkyl, Cgącykloalkenyl, Cmalkanol, haloCmalkyl, -(CH 2)-NR 9 R, (CH 2)s-COOR, -(CH 2)-0-(CH 2)m-OH, -(CHg)-aryI, -(CH 2)-O-aryl, -(CHg)heterocyklyl alebo-(CH 2)-O-heterocyklyl, kde uvedená 01.5 alkylová, C 2. galkenylová, Cgőalkynylová, C 34 cykloalkylová, 03.3 cykloalkenylová, arylová a heterocyklylová skupina môže byt volitelne substituovaná...

Derivát 2-kyaniminoimidazolu, prostriedok obsahujúci tento derivát, spôsob prípravy tohto prostriedku, uvedený derivát na použitie ako liečivo, použitie tohto derivátu na prípravu liečiva a spôsob prípravy tohto derivátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285878

Dátum: 12.09.2007

Autori: Fernández-gadea Francisco Javier, Andrés-gil José Ignacio, Freyne Eddy Jean Edgard

MPK: C07D 233/00, A61K 31/415

Značky: liečivá, 2-kyaniminoimidazolu, přípravu, liečivo, použitie, prostriedok, přípravy, prostriedku, derivát, obsahujúci, uvedený, derivátů, spôsob, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Predkladaný vynález sa týka 2-kyaniminoimidazolových derivátov so všeobecným vzorcom (I), ich N-oxidovej formy, farmaceuticky prijateľných adičných solí a stereochemicky izomérnych foriem, kde R1 a R2 sú nezávisle vodík alkyl s 1 až 6 atómami uhlíka difluórmetyl trifluórmetyl cykloalkyl s 3 až 6 atómami uhlíka 5-, 6- alebo 7-členný heterocyklus obsahujúci jeden alebo dva atómy vybrané z kyslíka, síry alebo dusíka indanyl...

Pyridínový derivát, spôsob jeho prípravy a použitie, kompozícia s jeho obsahom a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284468

Dátum: 21.03.2005

Autori: Freyne Eddy Jean Edgard, Matesanz-ballesteros Maria Encarnacion, Díaz-martínez Adolfo, Diels Gaston Stanislas Marcella

MPK: C07D 401/06, A61K 31/44, C07D 407/14...

Značky: spôsob, derivát, použitie, pyridínový, kompozícia, obsahom, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde L je vodík, -A-B- je dvojmocný radikál -CR4-CR5-, D je O alebo NR6, R1 je vodík, R2 je vodík alebo C1-6alkyl, alebo OH, R3 je vodík alebo C1-6alkyl, R4 a R5 je vodík, R6 je CN a Q je substituovaný pyridyl, spôsob ich prípravy a ich použitie na výrobu liečiva na liečenie atopických a astmatických chorôb, ďalej kompozícia s ich obsahom a spôsob jej prípravy.

Makrocyklické chinazolínové deriváty ako antiproliferatívne činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11608

Dátum: 25.05.2004

Autori: Ten Holte Peter, Embrechts Werner Constant Johan, Rombouts Frederk Jan Rita, Willems Marc, Freyne Eddy Jean Edgard, Diels Gaston Stanislas Marcella, Schulz-fademrecht Carsten, Buijnsters Peter Jacobus Johannes Antonius, Perera Timothy Pietro Suren

MPK: A61K 31/529, A61P 35/00, C07D 239/88...

Značky: antiproliferatívne, makrocyklické, činidla, chinazolínové, deriváty

Text:

...klinickým skúškam, zahŕňajúcim ErbituxTM (tiež nazývaný C 225, Cetuximab), ktorý bol vyvinutý Imclone Systems a je v 3. fáze klinických skúšok na liečenie niektorých rakovín. Taktiež je vklinických skúškach niekoľko sľubných perorálne aktívnych liečiv, ktoré sú silnými a relatívne špeciñckými inhibítormi EGFR tyrozínkinázy. zlúčenina fy AstraZeneca,ZDl 839, ktorá sa teraz nazýva IRESSA® a ktorá je schválená na liečenie vyvinutých...

Deriváty 1,3-dihydro-2H-pyrolo[2,3-b]chinolin-2-ónu, spôsob a medziprodukty pre ich výrobu a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 280400

Dátum: 08.01.1997

Autori: Freyne Eddy Jean Edgard, Raeymaekers Alfons Herman Margaretha

MPK: A61K 31/435, C07D 471/04, C07D 207/44...

Značky: spôsob, prostriedky, farmaceutické, medziprodukty, báze, 1,3-dihydro-2h-pyrolo[2,3-b]chinolin-2-ónu, deriváty, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané pozitívne inotropné a luzitropné deriváty 1,3-dihydro-2H-pyrolo[2,3-b]chinolin-2-ónu všeobecného vzorca (I), kde L je -O-Alk-(NH)p-C(=O)-R1, kde Alk je alkándiyl s 1 až 6 C p je 0 alebo 1 a R1 je OH, alkoxy s 1 až 4 C alebo -NR2R3, kde R2 je H alebo alkyl s 1 až 4 C a R3 je cykloalkyl s 3 až 7 C alebo piperidyl, ktorý je prípadne substituovaný alkylom s 1 až 4 C, fenylmetylom alebo cykloalkylmetylom s 3 až 7 C v cykloalkyle alebo R2...