Fretz Heinz

3-(Heteroarylamino)-1,2,3,4-tetrahydro-9H-karbazolové deriváty a ich použitie ako modulátorov receptora prostaglandínu D2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17600

Dátum: 21.03.2011

Autori: Hazemann Julien, Aissaoui Hamed, Richard-bildstein Sylvia, Siegrist Romain, Fretz Heinz

MPK: A61K 31/403, A61P 11/06, C07D 209/88...

Značky: deriváty, prostaglandinů, 3-(heteroarylamino)-1,2,3,4-tetrahydro-9h-karbazolové, receptora, použitie, modulátorov

Text:

...GB 2388540 je opísané použitie ramatrobánu 3 R)-3-(4-fluórobenzénsulfonamidoy 1,2,3,4-tetrahydrokarbazol-9-propiónovej kyseliny), antagonisty receptora TxA 2 (tiež známeho ako receptor IP), ktorý vykazuje ďalšiu antagonistickú účinnosť na CRTH 2, pri profylaxii a liečení alergických ochorení, ako astmy, alergickej rinitís alebo alergickej konjunktivitis. V publikácii T. Ishizuka et al., Cardiovascular Drug Rev. 2004, 22(2), 71-90 sú opisané...

Aminopyrazolové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15297

Dátum: 12.12.2008

Autori: Leroy Xavier, Corminboeuf Olivier, Bur Daniel, Richard-bildstein Sylvia, Fretz Heinz, Pothier Julien, Grisostomi Corinna, Cren Sylvaine

MPK: C07D 231/40, A61K 31/4155, A61P 31/18...

Značky: deriváty, aminopyrazolové

Text:

...ALX. Tieto zlúčeniny sú užitočné pri prevencii alebo liečenia ochorení,ktoré zodpovedajú na moduláciu receptora ALX, ako zápalových ochorení, obstrukčných ochorení dýchacích ciest, alergických stavov, retrovírusových infekcií sprostredkovaných HIV, kardiovaskulárnych porúch, neurozápalu, neurologických porúch, bolesti, ochorení sprostredkovaných priony a poruch sprostredkovaných amyloidom (najmä Alzheimerovej choroby) okrem toho sú...

Deriváty (3-amino-1,2,3,4-tetrahydro-9H-karbazol-9-yl)octovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10954

Dátum: 02.08.2007

Autori: Risch Philippe, Fretz Heinz, Pothier Julien

MPK: C07D 209/88

Značky: kyseliny, 3-amino-1,2,3,4-tetrahydro-9h-karbazol-9-yl)octovej, deriváty

Text:

...TP receptor) s ďalšou antagonistovou aktivitou na CRTH 2, na profylaxiu a liečbu alergických ochorení, ako je astma, alergická rinitída alebo alergická konjuktivitída.V T. lshizuka et al., Cardiovascular Drug Rev. 2004, 22(2), 71-90 sú opísané účinky ramatrobanu na zápal v neskorej fáze. Orálna biologická dostupnosť ramatrobanu ajeho schopnosť inhibovať migráciu eozinoñlov vyvolanú prostaglandínom D in vitro boliopísané v Joumal of...

2,3,4,9-Tetrahydro-1H-karbazolové deriváty ako antagonisti CRTH2 receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10438

Dátum: 22.12.2005

Autori: Fretz Heinz, Fecher Anja, Riederer Markus

MPK: A61K 31/404, C07D 209/88, A61P 37/00...

Značky: antagonisti, receptora, crth2, 2,3,4,9-tetrahydro-1h-karbazolové, deriváty

Text:

...a na liečbualergických stavov použitie antagonistov blokujúcich naviazanie PGD 2 na CRTH 2receptor. V patentovej literatúre je zmieňovaných niekoľko zlúčenín vykazujúcichantagonistícký účinok na CRTH 2. V patentovom spise GB 2388540 (Bayer AG) jeuvedene použitie ramatrobanu (kyseliny (3 R)-3-(4-fluórbenzénsulfónamido)-l,2,3,4 tetrahydrokarbazol-9-propiónovej) pri profylaxii a liečbe alergických ochorení, napr. astmy, alergické nádchy alebo...

Deriváty tetrahydropyridoindolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3823

Dátum: 07.03.2005

Autori: Riederer Markus, Hilpert Kurt, Fecher Anja, Fretz Heinz

MPK: A61K 31/4353, A61P 35/00, A61P 11/00...

Značky: deriváty, tetrahydropyridoindolu

Text:

...k profylaxii a na liečenie alergických chorôb, ako je astma, alergická rinitida alebo alergická konjuktivitída(GB 2388540). Kyle F. et al dále uvádza V dvoch prihláškach0006 Okrem toho bola publikovaná orálna biologická dostupnosť Ramatrobanu a jeho schopnosť inhibovať in vitro eosinofilnoú migráciou, indukovanou prostaglandinom D 2 (Journal ofPharmacology and Experimental Therapeutics, 305(l), str. 347 352 (2003.OOO 7 Teraz bolo zistené, že...