Frederickson Martyn

Farmaceutické zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16768

Dátum: 09.04.2009

Autor: Frederickson Martyn

MPK: A61P 35/00, C07D 209/44, A61K 31/4035...

Značky: zlúčeniny, farmaceutické

Text:

...faktoru (bFGFR). C-Src je tiež nadmeme exprimovaný a aktivovaný v mnohých ľudských karcinómoch, ktoré nadmerne exprimujú EGFR a ErbB 2. Src je tiež potrebný pre zachovanie normálnej homeostázy kostí cez reguláciu osteoklastovej funkčnosti.0010 ErbB 2 (Her 2/neu) je receptorová tyrozin kináza nadmeme exprimovaná v rôznych nádoroch vrátane rakoviny pŕs, vaječníkov, prostaty a čriev. ErbB 2 bol pôvodne identiñkovaný ako onkogén a inhibícia Hsp 90...

Zlúčeniny zahŕňajúce (S)-2-amino-1-(4-chlorophenyl)-1-[4-(1H-pyrazol-4-yl)-fenyl]-etanol ako modulátor proteín kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17534

Dátum: 14.03.2008

Autori: Woodhead Steven John, Frederickson Martyn, Grimshaw Kyla Merriom, Rees David Charles

MPK: A61K 31/415, A61P 35/00, C07D 231/12...

Značky: zlúčeniny, modulátor, zahŕňajúce, proteín, s)-2-amino-1-(4-chlorophenyl)-1-[4-(1h-pyrazol-4-yl)-fenyl]-etanol, kinázy

Text:

...PI 3 K katalytickej podjednotky, PIK 3 CA, sú bežné (25-40) medzi kolorektálnymi karcinómami, rakovinou žalúdka, prsníka, ovariálnymi karcinómami, a mozgovými nádormi s vysokým stupňom. PIK 3 CA mutácie sú bežným javom, ktorý môže nastať v rannom štádiu karcinogenézy močového mechúra. U invazívnych karcinómov prsníka, sú PIK 3 CA zmeny prítomné prevažne u Iobulárnych a duktálnych karcinómov. PI 3 K cesta je značne aktivované u...

Deriváty hydrobenzamidu ako inhibítory HSP 90

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13944

Dátum: 12.10.2007

Autori: Frederickson Martyn, Woodhead Andrew James, Woolford Alison Jo-anne, Thompson Neil Thomas, Williams Brian, Vinković Mladen, Lyons John Francis

MPK: A61P 35/00, A61K 31/496, C07C 65/05...

Značky: hydrobenzamidu, deriváty, inhibitory

Text:

...iniciovanej viacerými receptorrni rastových faktorov, vrátane receptorov pre receptor epídermálneho rastového faktora (EGFR), receptora doštičkového rastového faktora (PDGFR), kolóniu stimulujúceho faktora-1 (CSF-l R) a rastového faktora základných ñbroblastov (bFGFR). Csrc je tiež zvýšene exprimovaný a aktivovaný v množstve rovnakých ľudských karcinómov ktoré zvýšene exprimujú EGFR a ErbB 2. Src je tiež potrebný pri udržiavaní...

Deriváty hydroxybenzamidu a ich používanie vo funkcii inhibítorov HSP90

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13964

Dátum: 13.04.2006

Autori: Chessari Gianni, Downham Robert, Woodhead Andrew James, Congreve Miles Stuart, Navarro Eva Figueroa, Carr Maria Grazia, Frederickson Martyn, O'brien Michael Alistair, Murray Christopher, Phillips Theresa Rachel, Woolford Alison Jo-anne

MPK: A61K 31/403, A61K 31/438, A61K 31/439...

Značky: používanie, inhibítorov, funkcií, hsp90, deriváty, hydroxybenzamidu

Text:

...Src (c-Src) je kináza tyrozínu receptora, požadovaná pre mitogenézu viacerými receptormi rastového faktora, vrátane receptorov pre epidermálny rastový faktor(EGFR), receptor rastového faktora odvodený od krvných doštičiek (PDGFR), stimulačný faktor kolónie l (CSF-IR) a základný rastový faktor fibroblastu (bFGFR). C-Src je takisto obsiahnutý vo vysokom množstve a aktivuje sa v mnohých rovnakých ľudských karcinómoch ktoré obsahujú EGFR a...

Hydroxybenzamidové deriváty a ich použitie ako inhibítorov Hsp90

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17824

Dátum: 13.04.2006

Autori: Frederickson Martyn, O'brien Michael Alistair, Carr Maria Grazia, Congreve Miles Stuart, Murray Christopher, Woolford Alison Jo-ann, Chessari Gianni, Navarro Eva Figueroa, Phillips Theresa Rachel, Woodhead Andrew James, Downham Robert

MPK: A61K 31/439, A61K 31/403, A61K 31/438...

Značky: hsp90, použitie, deriváty, inhibítorov, hydroxybenzamidové

Text:

...faktory,naznačujú, že regulácia Hsp 90 môže byť potenciálne užitočná ako protirakovinová terapia.0008 Klientské proteíny Hsp 90 proteinkinázy zapojené do proliferácie aprežitia buniek zahŕňajú nasledovné0009 Bunkový Src (c-Src) je receptorová tyrozínkináza potrebná na mitogenézu vzbudenú receptormi viacnásobného rastového faktora, vrátane receptorov receptora epidermálneho rastového faktora (EGFR). C-src je tiež nadmerne exprimovaný...