Fratrič Ján

Zapojenie aparátov na výrobu N-cyklohexyltioftalimidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278843

Dátum: 04.03.1998

Autori: Fratrič Ján, Ježek Marián, Duba Lucián, Berková Květuše, Šilhár Žigmund, Marko Vladimír

MPK: C07D 209/48

Značky: aparátov, výrobu, n-cyklohexyltioftalimidu, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie je riešené tak, že cirkulačný obvod výroby cyklohexylsulfenylchloridu je predradený cirkulačnému okruhu kondenzačného reaktora tvoreného cirkulačným čerpadlom, výmenníkom tepla a samotným kondenzačným reaktorom, ktorý je zároveň opatrený vstupmi roztoku cyklohexylsulfenylchloridu, roztoku hydroxidu draselného, ftalimidu, roztoku chloridu draselného, vody a čistého organického rozpúšťadla, a zároveň cirkulačný okruh kondenzačného...

Sposob výroby N-cyklohexyltioftalimidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254208

Dátum: 15.01.1988

Autori: Ďulák Karol, Fratrič Ján, Godany Tibor, Ježek Marián, Klučovský Pavol, Truchlik Štefan

MPK: C07D 209/48

Značky: spôsob, výroby, n-cyklohexyltioftalimidu

Text:

...medzi dávkovanĺm roztoku cyklohexylsulfenylchloridu a vodného roztoku alkalického hydroxidu. Z hladiska vlastnej reakcie je nutný vznik počiatočnej koncentrácie alkalickej soli ftalimidu, ktorej existencia v prítomnosti vody je výrazne závislá od teploty. S rastúcou teplotou rastie aj konkurenčné reakcia hydrolýzy alkalickej soli ftalimidu za vzniku alkalickej soli ftalámovej kyseliny. ~Ako sa ukázalo, optimálnou teplotou pre prevedenie...

Zariadenie pre prevádzanie spôsobu výroby dicyklohexyldisulfidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238052

Dátum: 01.04.1987

Autori: Ternény Eduard, Molnár Alexander, Ježek Marián, Vörös Viliam, Fratrič Ján, Klučovský Pavol

MPK: C07C 149/26

Značky: dicyklohexyldisulfidu, výroby, prevádzanie, spôsobu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre prevádzanie sposobu výroby dicyklohexyldisulfidu pozostávajúce zo zásobníka roztoku cyklohexántiolu a zásobníka chlóru, vyznačujúce sa tým, že zásobník (1) roztoku cyklohexántiolu, zásobník (5) chlóru, odstredivé čerpadlo (2) a dávkovacie čerpadlo (3) sú predradené cirkulačnému obvodu tvorenému cirkulačným čerpadlom (4), výmenníkom (6) tepla a reaktorom (7), pričom vedenie roztoku cylkohexántiolu cez dávkovacie čerpadlo (3) a...

Zariadenie pre prevádzanie spôsobu výroby disulfidov prostých chlorovodíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 238051

Dátum: 01.04.1987

Autori: Mašek Ján, Fratrič Ján, Klučovský Pavol, Ježek Marián, Vörös Viliam, Molnár Alexander

MPK: C07C 149/12

Značky: disulfidov, prevádzanie, chlorovodíka, spôsobu, zariadenie, prostých, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre prevádzanie sposobu výroby disulfidov prostých chlorovodíka pozostávajúce zo zásobníka chlóru, zásobníka roztoku chlóru, chloračného zariadenia a absorčného zariadenia vyznačujúce sa tým, že zásobník (1) chlóru je opatrený vedením (6) chlóru a vedením (2) chlóru do zásobníka (3) roztoku chlóru, ktorý je opatrený vedením (4) prívodu organického rozpúšťadla a vedením (5) roztoku chlóru, pričom vedenie (5) roztoku chlóru a vedenie...

Zariadenie pre výrobu cyklohexántiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237883

Dátum: 15.03.1987

Autori: Fratrič Ján, Klučovský Pavol, Horváth Jozef, Heštera Alojz, Mostecký Jiří Akademik, Weiser Otto, Ježek Marián, Kolář Jozef

MPK: C07C 149/26, B01J 14/00

Značky: cyklohexántiolu, výrobu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre výroby cyklohexántiolu vyznačené tým, že zásobník (6) cyklohexénu, opatrený vstupným potrubím (5) čerstvého cyklohexénu a vstupným potrubím (62) vratného cyklohexénu, je spojený potrubím (8) s dávkovacím čerpadlom (7) cyklohexénu a zároveň zásobník (2) kvapalného sírovodíka, opatrený vstupným potrubím (1) čerstvého sírovodíka a potrubím (20) vratného sírovodíka, je spojený potrubím (3) s dávkovacím čerpadlom (4) sírovodíka, a...

Spôsob izolácie a finálnej úpravy N-cyklohexyltioftalimidu a zariadenie pre prevádzanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230339

Dátum: 15.10.1986

Autori: Jaššo Igor, Fratrič Ján, Vörös Viliam, Orlík Ivo, Ježek Marián, Hrachovcová Mária, Molnár Alexander

MPK: C07D 209/48

Značky: finálnej, n-cyklohexyltioftalimidu, spôsobu, zariadenie, spôsob, úpravy, tohto, izolácie, prevádzanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob izolácie a finálnej úpravy N-cyklohexyltioftalimidu z filtračného koláča tvoreného kryštalickým N-cyklohetyltioftalimidom a organickým rozpúšťadlom, napríklad n-heptánom, cyklohexánom, vyznačený tým, že filtračný koláč sa rozplaví vo vode na suspenziu obsahujúcu 5 až 25 percent hmot. N-cyklohexyltioftalimidu, z ktorej sa organické rozpúšťadlo oddestiluje priamo alebo ako azeotrop pri tlaku 3 až 70 kPa, a ktorá sa po tomto odstránení...

Spôsob izolácie a finálnej úpravy bis(o-benzamidofenyl)disulfidu alebo N,S-dibenzoyl-o-aminotiofenolu z reakčnej zmesi a zariadenie pre prevádzanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230326

Dátum: 15.10.1986

Autori: Szimcsik Vojtech, Fratrič Ján, Ježek Marián, Moravec Peter, Molnár Alexander, Vörös Viliam, Jaššo Igor, Hanuš Milan

MPK: C07C 149/42

Značky: úpravy, prevádzanie, izolácie, spôsobu, zmesí, reakčnej, n,s-dibenzoyl-o-aminotiofenolu, spôsob, zariadenie, bis(o-benzamidofenyl)disulfidu, finálnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob izolácie a finálnej úpravy bis(o-benzamidofenyl) disulfidu alebo N,S-dibenzoyl-o-aminotiafenolu z reakčnej zmesi vyznačujúci sa tým, že reakčná zmes po kondenzácii, obsahujúca bis(o-benzamidofenyl)disulfid alebo N,S-dibenzoyl-o-aminotiofenol v kryštalickej forme sa dekantuje vodou, kryštalický produkt sa kontinuálne mokrým postupom melie, pričom vzniknutá suspenzia produktu vo vode sa vákuovo filtruje a odfiltrovaný produkt sa zmieša s...

Spôsob výroby draselnej alebo sodnej soli ftalimidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233475

Dátum: 15.09.1986

Autori: Fratrič Ján, Ježek Marián, Klučovský Pavol, Kardoš Emil

MPK: C07D 209/48

Značky: ftalimidu, spôsob, draselnej, sodnej, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby draselnej alebo sodnej soli ftalimidu, chemického vzorca I priamou reakciou voľného alebo v organickom rozpúšťadle suspendovaného ftalimidu s draselnou alebo sodnou soľou alkoholu C1 až C4, získanou rozkladom draselnej alebo sodnej amalgámy v prebytku alkoholu. Využitie draselnej alebo sodnej soli ftalimidu ako medziproduktu pre ďalšie spracovanie je vo farmaceutickom priemysle, pri výrobe organických farieb a pri...

Spôsob spracovania matečných roztókov z filtrácie reakčného produktu pri výrobe N-cyklohexylbenztiazol-2-sulfénamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221005

Dátum: 15.03.1986

Autori: Holčík Ján, Fratrič Ján, Mašek Ján, Mihály František, Kačáni Stanislav, Sudek Vlastimil, Riška Miloslav

Značky: matečných, n-cyklohexylbenztiazol-2-sulfénamidu, filtrácie, roztokov, reakčného, spôsob, výrobe, spracovania, produktů

Zhrnutie / Anotácia:

Matečné roztoky, získané po oddelení N-cyklohexylbenztiazol-2-sulfénamidu z reakčnej zmesi po oxidačnej kondenzácii cyklohexylamínovej soli 2-merkaptobenztiazolu, pripravovanej zo surovej taveniny 2-merkaptobenztiazolu a prebytku cyklohexylamínu, roztokom chlorňanu sodného, sa pri zvýšenej teplote nechajú rozdeliť na dve vrstvy. Po ich oddelení sa z každej vrstvy osobitnou destiláciou regeneruje cyklohexylamín. Dosiahne tým lepšie využitie...

Spôsob kontinuálnej izolácie zmesných triarylfosfátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220995

Dátum: 15.03.1986

Autori: Fratrič Ján, Kubečka Tomáš, Pappová Mária, Špilda Ivan, Holčík Ján, Riška Miroslav, Magura Miroslav, Sabadoš Július, Karvaš Milan, Mašek Ján, Durmis Július, Ďuriš Juraj, Čollák Mikuláš

Značky: izolácie, spôsob, kontinuálnej, triarylfosfátov, zmesných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálnej izolácia zmesných triarylfosfátov obecnéha vzorca kde R je izopropyl a k, l a m sú rovnaké alebo rôzne čísla 0 až 4 vyznačený tým, že sa východzí zmes upraví pridaním hydroxidu sodného a potom sa destiláciou za sníženého tlaku oddelí zmesný triarylfosfát spolu s nezreagovanými fenolmi od smolovitých zvyškov a destilát sa za sníženého tlaku zbaví prchavejších fenolov tak, že rektifikačný zbytok obsahuje max. 0,5 hmot. %...

Spôsob výroby alifatických, cykloalifatických a aromatických sulfenylchloridov a zariadenie pre uskutočnenie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217472

Dátum: 15.05.1984

Autori: Mosný Ivan, Vörös Viliam, Klučovský Pavol, Molnár Alexander, Fratrič Ján, Ježek Marián

Značky: alifatických, sulfenylchloridov, zariadenie, cykloalifatických, tohoto, spôsob, spôsobu, aromatických, výroby, uskutočnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby alifatických, cykloalifatických a aromatických sulfenylchloridov obecného vzorca I R - S - Cl (I) kde R je alkyl s priamym alebo rozvetveným reťazcom s 3 až 12 atómami uhlíka, cykloalkyl s 5 až 8 atómami uhlíka alebo fenyl substituovaný v orto-, meta- alebo para- polohe elektroakceptórnym alebo elektrodonorným substituentom, napríklad nitroskupinou alebo metylovou skupinou, chloráciou disulfidov obecného vzorca II R - S - S -R...