Franko Peter

Spôsob povrchovej úpravy pigmentov pre farbenie poloylefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 270172

Dátum: 13.06.1990

Autori: Mačurák Milan, Franko Peter, Paulovič Milan, Marcinčin Antón, Szentiványi Norbert, Ondrejmiška Koloman, Samuhel Jozef

MPK: C08J 3/22, D01F 1/04, C09B 67/10...

Značky: pigmentov, spôsob, poloylefínov, povrchovej, farbenie, hmotě, úpravy

Text:

...sa, łe pre polypropylánovć vlákna a tohoto hladiska sú vhodnejšie ionogenns ako bełne používanú neionogeanć preparecie.stáloeti v otere nőie v značnej siere ovplyvnit aditívny syetáa - teda stabilizátorw, aařkčovsdlá, dispersátory, kĺaadlá a podobne.zistili ale, (vid A. 0. 245098), le veĺni priaznivo sa dajú ovplyvniť stálosti tarbenia, závislé od migrácie pignentev, najna v otere, a to povrchovou úpravou pignentu polypropylánslykoloa, a, to v...

Spôsob aditivácia výrobkov na báze polyolefínov tuhými aditívami

Načítavanie...

Číslo patentu: 269532

Dátum: 11.04.1990

Autori: Marcinčin Antón, Paulovič Milan, Samuhel Jozef, Mačurák Milan, Franko Peter, Szentiványi Norbert, Ondrejmiška Koloman

MPK: C08J 3/22, C08J 3/20

Značky: výrobkov, báze, aditivácia, aditívami, polyolefínov, tuhými, spôsob

Text:

...pred alebo počas hnetenia s tuhým aditivom, alebo k aditivu pred jeho vneaenin do polyolefinového nosiča v množstve 5 až 50 hmotnostných, vztahovaných na tuhé aditivum, pričom dispergácia sa robi pri teplote taveniny maximálne o 30 °c vyššej, ako je teplota tavenia polyolefínu. Najlepšie výsledky sa dosahujú ak aditívun i nosič sú v praškovej forme a dispergàtor sa nanáša na polyoiefinový nosič vo vhodnej účinnej miešačke, ako sú...

Spôsob výroby disperzií práškových aditív, najmä koncentrátov pigmentov v polypropyléne s upravenými tokovými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 267779

Dátum: 12.02.1990

Autori: Szentiványi Norbert, Franko Peter, Mačurák Milan, Ondrejmiška Koloman, Javorek Miroslav, Mihály František

MPK: C08J 3/22, C08F 8/50

Značky: pigmentov, koncentrátov, najmä, polypropyléne, disperzií, spôsob, vlastnosťami, tokovými, upravenými, aditiv, výroby, práškových

Text:

...a iných priaad pri teplotách nàsady vyššich ako teplota rozpadu pritomných látok urýchlujúcich odbúranie.Účinok týchto priaad zavisi od účinku aditiv, najnĺ stabilizátorov, niektorýchvtypov dispergbtorov, pripadne i pigmentov, čo sa prejavuje na zvýšenej potrebe degre dačných priaad, avšak na none farabnłho odtieňa sa to neprejavi. Tento vplyv je za~ nedbatelný oproti vplyvu diapergátora a stupha dispergacie pigaentu.Ako radikàlotvornł...

Spôsob zvýšenia termostability lakov monoazopigmentov pre prípravu farebných disperzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 267361

Dátum: 12.02.1990

Autori: Szentivanyl Norbert, Mihály František, Samuhel Jozef, Marcinčin Antón, Strapko Lubomír, Mačurák Milan, Franko Peter, Ondrejmiška Koloman, Vrba Dušan

MPK: D01F 1/04, C08J 3/20

Značky: zvýšenia, termostability, disperzií, lakov, spôsob, monoazopigmentov, farebných, přípravu

Text:

...za prídavku stabilizátorov na báze organických fosfitov.Uvedené nedostatky bránili použiť ekonomicky výhodné laky monoazopigmentov pri farbení polymérov, najmä pre výrobu vlákien v hmote.Zistili sme, že tento nedostatok lakov monoazopigmentov sa dá úspešne zredukovať a hranicu použiteľnosti týchto posunúť o 20 až 30 °C smerom k vyšším teplotám, čo sa urobí podľa tohoto vynálezu tak, že pri zapracovávaní lakov monoazopigmentov do polyméru sa...

Spôsob výroby katalyzátora selektívnej oxidácie amoniaku na oxid dusnatý

Načítavanie...

Číslo patentu: 247315

Dátum: 15.01.1988

Autori: Marko Vladimír, Mezovský Milan, Szentivány Norbert, Franko Peter, Maeurák Milan, Samuhel Jozef, Oddejmiška Koloman, Bezák Štefan, Benedikty Ján

MPK: B01J 21/00, C01B 21/26

Značky: výroby, oxidácie, katalyzátora, amoniaku, spôsob, selektívnej, dusnatý

Text:

...oxidy kobaltu, s Výhodou 30 až 8 U °/0 hmot. a 0,1 až 10 hmot. oxidu titaničitého. K takejtozmesi sa musia pred jej formovaním do tvaru plných, s Výhodou dutých valčekov veľkosti 3 až 9 mm, alebo guličiek, alebo teliesok iných tvarov a veľkosti pridať všeobecne používané pomocné formovacie, - lepivé a kĺzne prísady. Ako pomocné formovacie prísady sa používajú napríklad vyššie mastné kyseliny a ich estery s vyššími alkoholmi, vyššie...

Zapojení spínacích zařízení ve skupinových vedeních, zejména telefonních dispečerských soustavách

Načítavanie...

Číslo patentu: 245781

Dátum: 15.12.1987

Autori: Oddejmiška Koloman, Szentiványi Norbert, Maeurák Milan, Franko Peter

MPK: H04M 9/02

Značky: skupinových, zejména, soustavách, zařízení, vedeních, dispečerských, zapojení, telefonních, spínacích

Text:

...14 a k řídících výstupů je spojeno přes řídící vedení 34, 34 a až 34 m s proudovýmí obvody 21 a až 21 m vedení. Společné vstupy řídící jednotky 1 a volicí jednotky 11 jsou připojeny přes takt-ové ímpulsové vedení 38 na taktový ímpulsový výstup signalní vysílací jednotky 13.Řídicí výstup signälní vysílací jednotky 13, který spouští volicí tón, je připojen přes řídící vedení 39 na vstup tónové a volací jednotky 14, zatímoo výstup tónové...

Zariadenie na kontinuálny nános a stieranie tekutého média z lineárnych textilných útvarov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245523

Dátum: 15.12.1987

Autori: Marcinein Anton, Slatkovský Milan, Javorek Miroslav, Oddejmiška Koloman, Burgert Ladislav, Poikryl Josef, Budzák Dušan, Franko Peter, Ružieka Jaroslav

MPK: D06B 15/08, D06B 1/08

Značky: zariadenie, textilných, lineárných, nános, media, stieranie, tekutého, útvarov, kontinuálny

Text:

...Prístup k jednotlivým častiam zariadenia je nekomplikovaný, údržba zariadenia je ľahká.Zariadenie na kontinuálny nános a stieranie tekutého média z lineárnych textilných útvarov je zobrazené na obrázkoch číslo 1 až 4, pričom na obr. 1 je zobrazený pohlad do vnútra zariadenia, na obr. 2 pohlad zo vstupnej strany zariadenia, obr. 3 pohlad na výstupnú stranu zariadenia a na obr. 4 je zobrazený pozdĺžny rez zariadenim.Obr. 1 zobrazuje pohľad...

Kontinuálne plniace zariadenie pre zberné vozidlá komunálneho odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245517

Dátum: 15.12.1987

Autori: Marcinein Anton, Fleischmann Pavol, Benedikty Ján, Oddejmiška Koloman, Maeurák Milan, Franko Peter, Faneovie Karol

MPK: B65F 3/00, B65F 3/02

Značky: komunálneho, odpadů, zberné, plniace, vozidla, kontinuálně, zariadenie

Text:

...doska,ktorej hnacie čapy sú na ozubených kolách poháňaných rotačnými hydromotormi.Trajektorie hnacích čapov plniacej dosky sú Ikružnice zo stredmi na osi ozubených kolies, voči ktorej je excentricky uložena os bubna a body- opačnej, prehrabávace hrany plniacej dosky opisujú konchoidy.Pri zatläčaní odpadu z násypky do zbernej skrine prehrabávaoia hrana plniacej dosky drvi väčšie kusy odpadu a stieraciahrana z hnacími čapmi zatlačí do...

Koncentráty organických pigmentov na farbenie polyolefínových výrobkoch v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 238450

Dátum: 15.05.1987

Autori: Marcinčin Antón, Mačurák Milan, Franko Peter, Benedikty Ján, Mihály František, Ondrejmiška Koloman, Polievka Milan, Jambrich Martin, Jambrich Pavol, Szentiványi Norbert, Samuhel Jozef, Zemanová Elena, Macho Vendelín

MPK: C09B 67/22, C08J 3/22, D01F 1/04...

Značky: polyolefínových, hmotě, organických, koncentráty, výrobkoch, pigmentov, farbenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka koncentrátov organických pigmentov na farbenie polyolefínových výrobkov v hmote. Koncentráty pozostávajú z organických pigmentov, polypropylénového nosiča a dispergátora na báze alkylpolyglykoléterov. Vynález sa dá použiť na farbenie polyetylénových alebo polypropylénových vlákien, fólií, trubiek alebo iných výrobkov v hmote.

Farebné koncentráty pre farbenie polyolefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 235399

Dátum: 15.02.1987

Autori: Pavlovič Milan, Zemanová Elena, Mačurák Milan, Benedikty Ján, Szentiványi Norbert, Beniska Jozef, Samuhel Jozef, Ondrejmiška Koloman, Franko Peter, Marcinčin Antón

MPK: C09D 17/00

Značky: farbenie, farebne, polyolefínov, hmotě, koncentráty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka farebných koncentrátov pre farbenie polyolefínov v hmote. Farebné koncentráty podľa vynálezu sa vyznačujú tým, že pozostávajú z 99,4 až 50 percent hmotnostných polyolefínu, 0,5 až 40 % hmotnostných pigmentu a 0,1 až 30 % hmotnostných dispergátora na báze kopolyméru etylénoxidu a propylénoxidu s molekulovou hmotnosťou 300 až 20 000 alebo jeho esteru s alifatickými karboxylovými kyselinami s počtom atomov uhlíku 5 až 20, alebo...

Koncentráty polyetylénoxidov pre úpravu vlastností polypropylénových vláknitých výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 232636

Dátum: 15.12.1986

Autori: Szentiványi Norbert, Mezovský Milan, Mačurák Milan, Franko Peter, Benedikty Ján Ing, Ondrejmiška Koloman

MPK: C08J 3/20, C08L 23/12, D01F 6/06...

Značky: výrobkov, koncentráty, polypropylénových, polyetylénoxidov, vláknitých, úpravu, vlastností

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentráty polyetylénoxidov pre zlepšenie absorpčných vlastností vlákien, zníženie Youngovho modulu a zvýšenie účinkov modifikátorov pre povrchové farbenie polypropylénových vlákien pozostávajú z 80 až 98 percent hmot. polypropylénu s rel. mol. hmot. 30 000 až 200 000 a 2 až 20 % polyetylénoxidu s rel. hmot. 600 až 35 000, prípadne zo zmesi polyetylénoxidov rôznych rel. mol. hmotností.

Farebné koncentráty so zlepšenou dispergáciou pigmentov na báze polyolefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220957

Dátum: 15.03.1986

Autori: Zemanová Elena, Samuhel Jozef, Ondrejmiška Koloman, Mačurák Milan, Benedikty Ján, Marcinčin Antón, Szentiványi Norbert, Franko Peter

Značky: báze, zlepšenou, koncentráty, polyolefínov, farebne, pigmentov, dispergáciou

Zhrnutie / Anotácia:

Farebné koncentráty so zlepšenou dispergáciou pigmentov na báze polyolefínov, vhodné na farbenie polyolefínových vlákien vo hmote pozostávajú z polyolefínu ako nosiča v množstve 99,4 až 60 % hm., pigmentu v množstve 0,5 až 30 % hm. a 0,1 až 10 % hm. esterov mastných kyselín s 8 až 22 atómami uhlíka v reťazci a viacmocných alkoholov s voľnou hydroxylovou skupinou a prípadne aj stabilizátorov alebo iných prímesí modifikátorov vlastností vlákien.

Koncentráty v polymére rozpustných farbív na báze polyesterov, najmä na farbenie polyesterových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 220956

Dátum: 15.03.1986

Autori: Slavík Vlastimil, Szentiványi Norbert, Ondrejmiška Koloman, Mačurák Milan, Franko Peter, Mezovský Milan, Benedikty Ján

Značky: najmä, polyesterov, farbenie, báze, farbív, polyesterových, koncentráty, rozpustných, vlákien, polymére

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentráty v polyméroch rozpustných farbív na báze polyesterov, vhodné najmä na farbenie polyesterových vlákien vo hmote pozostávajú z polyesterového nosiča v množstve 97 až 35 % hm., z 2 až 40 % hm. farbiva rozpusteného v polyestere, 1 až 15 percent hm. polyetylénového vosku, najviac však 50 % hm. z množstva farbiva a prípadné stabilizátorov alebo iných modifikátorov vlastností polyméru a vlákien z neho.

Koncentráty organických pigmentov na báze polypropylénu so zvýšenou farbiacou výdatnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 220955

Dátum: 15.03.1986

Autori: Szentiványi Norbert, Benedikty Ján, Franko Peter, Marcinčin Antón, Samuhel Jozef, Mačurák Milan, Ondrejmiška Koloman

Značky: organických, pigmentov, koncentráty, polypropylénu, farbiacou, báze, zvýšenou, výdatnosťou

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentráty organických pigmentov na báze polypropylénu s obsahom polyetylénglykolov a ich zmesí antioxidantmi majú zvýšenú farbiacu výdatnosť ak obsahujú prídavok 0,1 až 5,0 % hm. esterov mastných kyselín s 8 až 22 atómami uhlíka v reťazci a viacmocných alkoholov s voľnými hydroxylovými skupinami.

Spôsob farbenia polykaproamidového granulátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224494

Dátum: 15.02.1986

Autori: Benedikty Ján, Mačurák Milan, Franko Peter, Ondrejmiška Koloman, Szentiványi Norbert

Značky: farbenia, spôsob, polykaproamidového, granulátu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob farbenia polykaproamidového granulátu pre farbenie polyamidových vlákien v hmote nanášaním práškového farbiva a/alebo pigmentu na granulát vyznačený tým, že polykaproamidový granulát sa najprv povrství s 0,01 až 2,0 % hmot. polyetylénglykolu alebo jeho diamínoderivátu s teplotou tavenia 40 až 80°C a nad jeho teplotou tavenia ku povrstvenému granulátu sa pridá 0,01 až 1,5 % hmot, farbiva alebo pigmentu a po zhomogenizovaní pri teplote 90...