Franěk Čestmír

Stavítkové blokování závěru a držáku zdroje gama-defektoskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258863

Dátum: 16.09.1988

Autor: Franěk Čestmír

MPK: G21F 5/00

Značky: gama-defektoskopu, blokování, stavítkové, závěru, zdroje, držáku

Text:

...je v držáku 2zdroje vytvořen zápich §V tělese stínioího kontejneru 1 v jeg jho závěru jsou zhotovehy tri otvory, které procházejí plochou j1 vzájomného pohybu závěru v tělese stínícího koňtejneru. Osy o otvorů v tě 1 esestínícího kontejneru i.v závěru v otevřené poloze spolu souhlasí. V každém ze tří otvoru je uloženo dvojdílné stavítko 2, 3 a.i s pružihami 1. První a třetí stevítkog.a A jsou kontrolní, kdežto druhé stavítko 1 je pracovní.Ve...

Zařízení k radiačnímu ošetření předmětů gama záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 256314

Dátum: 15.04.1988

Autori: Teplý Jiří, Franěk Čestmír

MPK: G21H 5/00

Značky: zařízení, radiačnímu, předmětů, záření, ošetření

Text:

...ozařovaný předmět lg se instaluje pojízdný mechanismus 1, který se pripojí k regulační jednotce lg. Na pojízdný mechanismus 1 se připevní stínící plášť 3. Vložením ŕídícího programu do regulační jednotky lg a spuštěním celého zařízení se začne uskutečňovat ozařovací proces podle ad hoc připraveného programu. Prvním krokem je posun stínícího pláště 5 do první plánované pozice a jeho natočení do plánovaného směru pojízdným mechanismem 1. V...

Kolimační clona pro terapeutické ozařovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 238231

Dátum: 01.06.1987

Autor: Franěk Čestmír

MPK: A61N 5/04

Značky: kolimační, terapeutické, ozařovače, clona

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kolimační clony pro terapeutické ozařovače, tvořené čtyřmi segmenty pohyblivými kolem stínicího tělesa se zářičem. Segmenty jsou vedeny po kulové ploše se středem S a jsou vzájemně udržovány v dotyku vedením. Mezi segmenty je vytvořen proměnlivý jehlanovitý otvor, který vymezuje užitečný svazek záření. Na horním konci segmentů mohou být upraveny nástavce pro zakrytí styků činných ploch segmentů. Kolimační clona podle vynálezu je...

Stínicí kontejner gama-defektoskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233295

Dátum: 01.04.1987

Autori: Franěk Čestmír, Jermář Otakar, Mahelka Svatoslav

MPK: G01N 23/18

Značky: stínicí, gama-defektoskopu, kontejner

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší stínicí kontejner gama-defektoskopu, sestávající ze základového plášťového tělesa, uzavřeného na jedné straně připojovací hlavicí a na druhé straně uzavíracím víkem a ochranným krytem a dále lze stínicího tělesa, ve kterém je vytvořen úložný kanál s držákem zdroje gama záření. Stínicí těleso je uloženo v pohyblivém vnitřním pouzdru, zakončeném na straně uzavíracího víka závěrovým blokem. V závěrovém bloku je proveden manipulační...

Ovládací mechanismus aretačních indexů stínicího kontejneru gama-defektoskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238143

Dátum: 16.02.1987

Autori: Mahelka Svatoslav, Franěk Čestmír

MPK: G21F 5/00

Značky: aretačních, ovládací, indexu, stínicího, mechanismus, gama-defektoskopu, kontejneru

Zhrnutie / Anotácia:

Řeší se ovládací mechanismus aretačních indexů stínicího kontejneru gama-defektoskopu, kdy stínicí kontejner je zakončen zadním víkem a závěrovým tělesem. V zadním víku jsou upraveny nejméně dvě radiální díry, ve kterých jsou uloženy aretační indexy s vratnými pružinami. V závěrovém tělese je suvně uloženo tlačítko, do jehož jednoho konce je vložen zámek se stavítkem. Na opačném konci tlačítka je upevněn kolík a upravena klínová plocha,...

Závěrový blok pro stínicí kontejnery gama-defektoskopů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233545

Dátum: 15.08.1986

Autori: Jermář Otakar, Mahelka Svatoslav, Franěk Čestmír

MPK: G01N 23/18

Značky: závěrový, gama-defektoskopu, kontejnery, stínicí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší závěrový blok pro stínicí kontejnery gama-defektoskopu, který sestává ze závěrového tělesa napojeného na stínicí těleso kontejneru a zadního víka. V zadním víku je na straně dopravníkové rychlospojky vytvořena vnitřní obvodová drážka s vybráním a na protilehlé straně je vytvořena opěrná příruba se zářezem. V závěrovém tělese je uložena přípojka s uvolňovacím otvorem. V přípojce je uloženo pohyblivé aretační pouzdro, opatřené na...

Zařízení pro obousměrný pohon lanka v lanovodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214083

Dátum: 01.07.1984

Autori: Franěk Čestmír, Mahelka Svatoslav

Značky: zařízení, obousměrný, lanka, lanovodu, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro obousměrný pohon lanka v lanovodu, zejména pro vyvození tlačné síly pro dlouhé posuvy. Zařízení sestává z otočného navíjecího bubnu suvné uloženého v rámu a opatřeného na obvodě šroubovitou drážkou, v níž je navinuto lanko. Tangenciálně ke šroubovité drážce je upravena směrová koncovka lanovodu opatřená naváděcím členem. V rámu je uchycen napínací člen přítlačného ohebného elementu, kterým je opásána šroubovitá drážka....