Franc Miroslav

Zapojení řadiče paměti chromatografického integrátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270700

Dátum: 12.07.1990

Autori: Míček Petr, Franc Miroslav, Černý Tomáš, Krištoufek Otakar, Semecký Jiří

MPK: H03K 17/24

Značky: zapojení, řadiče, integrátoru, pamětí, chromatografického

Text:

...má přípojeně napětí z bateríe 23, bylo provedeno až po ošetření výpadku sítě řídící jednotkou š. Blokovací hradlo 9blokuje paměť dat přl adresování zálohovenő paměti i dekoděru g zálohovaně paměti. Invertor o 1 s odpínaným napájaním upravuje výstup gł dekoděru g zálohované pamětl a má napájení připojeno püs pñpínač napětí o 4. Hradío g I odpínaným napájením ovládá vstup il zálohovanó paměti 1 v závislosti na ínvertovaném signálu z...

Zapojení pro diagnostiku aproximačního převodníku napětí-číslo

Načítavanie...

Číslo patentu: 263256

Dátum: 11.04.1989

Autori: Franc Miroslav, Pavel Libor

MPK: H03M 1/10

Značky: převodníku, diagnostiku, zapojení, napětí-číslo, aproximačního

Text:

...23 dekodéru 3 je připojen na vstup ll hradla 1. jehož výstup 1 je připojen na zípisový vstup lg výstupniho střadače lg. Jeho datový vstup łgł je pžipojen na výstup łłi posuvného registru łł, jehož datovévstupy lll a ll jsou připojeny na výstupy gg a 2 klopných obvodu g a 2 a hodinový vstup ll posuvného registru ll je připojen na výstup lg hodinového hredla lg. Výstup 3 ukončení konverze převodníku g A/C je přípojen na vstup 1 zápísového...

Zapojení pro řízení krokového motorku teplocitlivé tiskárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260612

Dátum: 12.01.1989

Autori: Semecký Jiří, Míček Petr, Krištoufek Otakar, Šubrt Vladimír, Franc Miroslav

MPK: H02P 8/00

Značky: tiskárny, řízení, motorku, krokového, zapojení, teplocitlivé

Text:

...podle vynálezu je znázorněn na přípojeněm výkresu.Řídící jednotka 1 vydává povely pro spouštění monostabílního klopneho obvodu 2 a předává data řídicímjdekodérem 3. Mono PREDMET vvukíÄazp A-. JH ulzhrwl K, iz-ľ hož datovýĺýýstup ĺäjäjííjtýpřišžěděhgia łldłčłf-V vý vstup 41 spína(še Tázíĺä a fâzovýjvý-jZapojení pro řízení krokového motorku teplocítlívé tiskárny vyznačené tím, že spouštěoí výstup 11 řídící jednotky 1 je přípojen na...

Zapojení pro řízení rychlosti tisku teplocitlivé tiskárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260611

Dátum: 12.01.1989

Autori: Krištoufek Otakar, Semecký Jiří, Franc Miroslav, Míček Petr, Šubrt Vladimír

MPK: G05D 13/02

Značky: zapojení, tiskárny, rychlostí, teplocitlivé, řízení, tisku

Text:

...Energie pro vypalování bodů se odebírá ze zdroje vypalovacího napětí a pokles tohoto napětí pod hranici čitelností je snímán napěťovým čídlem, které tuto inñormaci předá řídící jednotce. Řídící jednotka pozastaví vypalování dalších bodů do doby,kdy vypalovací napětí dosáhne požadované úrovně. zapojení umožňuje použít zdroj vypalovacího napětí na menší odběr, nebot re 4žim, kdy se vypaluje maximální počet bodů v řádce, je ojedinělý a...

Způsob výroby kruhových polotovarů pro vylisování sférických den

Načítavanie...

Číslo patentu: 242995

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kaucký Jaroslav, Rozehnal Jaroslav, Franc Miroslav, Pardy Jindoich, Figura Jioí, Mich František

MPK: B21D 51/08

Značky: polotovarů, sférických, způsob, vylisování, kruhových, výroby

Text:

...vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že z ingotu se vykove brama, ae které se váloováním zhotoví čtvercová deska o tlouščce většílnež je tlouščka potrebného polotovaru, která se omítne hořákem do osmihrannáho tvaru a zbaví koncových a bočních záložek, načež se podrohí doválcování na konečné rozměry daná její, tlouščkou a vzdálenosti dvou rovnoběžných stran desky která je rovna průměru kruhové desky, jež se z osmihranu v konečná fázi...

Zapojení pro formátování chromatografického signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223619

Dátum: 15.03.1986

Autori: Semecký Jiří, Franc Miroslav, Míček Petr

Značky: chromatografického, formátování, signálu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro formátování chromatografického signálu sestávající z řídicího obvodu, časovacího obvodu, synchronizačního klopného obvodu, chromatografického detektoru, převodníku napětí-kmitočet, tvarovacího obvodu, čítače měřené hodnoty, klopného obvodu přetečení, dekodéru adresy, paměti měřené hodnoty, vysílače stavové informace, paměti ovládacích signálů a vyhodnocovacího počítače, vyznačující se tím, že nastavovací vystup (011) řídicího...

Zapojení pro řízení tisku teplocitlivé tiskárny v přístrojové technice

Načítavanie...

Číslo patentu: 223618

Dátum: 15.03.1986

Autori: Semecký Jiří, Franc Miroslav, Míček Petr

Značky: teplocitlivé, tisku, technice, tiskárny, řízení, zapojení, přístrojové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro řízení tisku teplocitlivé tiskárny, která pracuje na základě vypalování jednotlivých bodů, které tvoří znaky a obrazce alfanumerického nebo grafického zobrazení na teplocitlivý papír. Zapojení podle vynálezu využívá sestavu z bloků procesoru, dekodéru 1 z n, střádačů, generátoru znaků, výkonových spínačů a topných prvků, které jsou tvořeny odpory a topného účinku se dosahuje Jouleovým teplem. Podstata vynálezu...