Frackiewicz Zbigniew

Elektronické relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 268739

Dátum: 11.04.1990

Autori: Caha Zdeněk, Frackiewicz Zbigniew, Lettl Jiří

MPK: H03K 17/10, H02H 7/20, H03K 17/08...

Značky: relé, elektronické

Text:

...universálnost a možnost mnoha různých aplikací podle volby typu proměnné rezistance resp. její závislosti na různých fyzikálních veličinách. Další výhodou je možnost realizace elektronického relé, které neruší elektromagnetické pole, protože zapínání tyristoru nastává v okamžicích průohodu napětí v okolí nuly.Příklad zapojení elektronického relé podle vynálezu je schematicky uveden na přiloženěm výkrese.Žárovka L, která symbolizuje...

Třístavový schodišťový automat

Načítavanie...

Číslo patentu: 268064

Dátum: 14.03.1990

Autori: Frackiewicz Zbigniew, Caha Zdeněk, Žáček Jaroslav

MPK: H05B 39/02

Značky: třístavový, automat, schodišťový

Text:

...primární obvod proudového transformátoru. Třetí svorka 2 je přes nestabilní vypínač É spojena s druhou svorkou 3, spojenou se sítí. K první svorce 1 a druhé svorce 3 jsou připojeny antiparalelně zapojené první a druhý tyristor Í a § a napájecí zdroj ll. Tento napájecí zdroj ll je spojen s prvním spínacím klopným obvodom 2 a druhým spínacím klopným obvodem lg, které mohou být tvořeny například Schmidtovýmí klopnýmí obvody. ťa vstupu každého...

Elektronické relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 267103

Dátum: 12.02.1990

Autori: Žáček Jaroslav, Frackiewicz Zbigniew, Caha Zdeněk

MPK: H03K 17/292

Značky: relé, elektronické

Text:

...Výstup napájecího zdroje Q je v tomto případě spojen e napájecím vetupem funkčního obvodu 5, který lze eestavit například na základě Schmídtova klopnéno obvodu. Výstup generátoru Ž synchronizačních ímpuľsů je přípojen na první řídící vstup elektroniokého klíče 1, na jehož druhý řídící vstup je zapojen výstup funkčního obvodu i. Napájecí vstup elektronického klíče 1 je spojen s výetupem nepájecího zdroje Q. Výstup elektronického klíče 3...

Třístavový schodišťový automat

Načítavanie...

Číslo patentu: 265612

Dátum: 14.11.1989

Autori: Žáček Jaroslav, Caha Zdeněk, Frackiewicz Zbigniew

MPK: H05B 39/04

Značky: třístavový, automat, schodišťový

Text:

...žárovky 5, generátor 5 synchronizačních impulsů a elektronický klíč 35. Generátor 1 jednoho impulsu má na vstupu připojen mezi druhou a třetí svorku 3 a 5 monostabilní vypínač 3 a jeho výstup je připojen na vstup generátoru 5 zapínání Žárovky 5. Výstup generátoru 5 zapínání žárovky 5 je připojen na první vstup elektronického klíče 33. Na jeho druhý vstup je připojen generátor 3 synchronizačních impulsü. Výstup elektronického klíče 33 je...

Obvod časového relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 263074

Dátum: 11.04.1989

Autori: Caha Zdeněk, Frackiewicz Zbigniew, Žáček Jaroslav

MPK: H01H 47/18

Značky: obvod, relé, časového

Text:

...jednoduchou konstrukcí aj vykazuje deobré technické parametry.Příklad uspořádání obvodu časového relé se zpoždovacím členem s aplikací obvodu podle vynálezu je znázorněn na příloženém výkrese na obr. 1. Na obr. 2 je uvedeno provedení samotného obvodu podle vynálezu.Sériová kombinace cívky 1 relé a tyristoru Ž, který může být nahrazen tranzistorem, je připojena k první a druhé napájecí svorce ł a Š zdroje, k nimž je zároveň připojena sériová...

Třístavový schodišťový automat

Načítavanie...

Číslo patentu: 256799

Dátum: 15.04.1988

Autori: Žáček Jaroslav, Frackiewicz Zbigniew, Caha Zdeněk

MPK: H05B 39/04

Značky: automat, třístavový, schodišťový

Text:

...Q. Tento neetabilní vypí-. nač Q je dále spojen přes vstupní obvod proudového snímače 1, v tomto případě přes prímární obvod proudového transformátoru, e druhou svorkou g, připojenou k síti. K první svorce ł a kedruhé svorce g je paralelné připojen triak 1 a napájecí zdroj łg. Tento napájecí zdroj łg je spojen s prvním opínaeím klop Äným obvodom § as druhým spínacim klopným obvodom 2, ktoré mohou hýt tvořeny například Schmidtovými...

Zapojení třístavového schodišťového automatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250293

Dátum: 15.04.1987

Autori: Frackiewicz Zbigniew, Žáček Jaroslav, Caha Zdeněk

MPK: H05B 39/04

Značky: automatu, třístavového, zapojení, schodišťového

Text:

...dalšími intervaly třetího stavu.jak je patrno z obr. 1 je obvod sestaven z časového relé KT, které VYPíná se zpoždě 4ním, tyristoru VS, kondenzátoru Cl a omezujícího rezlstoru R 1. Cívka časového relé KT je připojena paralelné k napájeným žárovkám EL. Zapínací kontakt IKT tohoto relé je přemostěn tlačítkom SB a také tyristorem VS. Kondenzátor G 1 je zapojen paralelné k časovému relé KT přes zapínací kontakt .2 KT.Stísknutím tlačítka SB se...

Zapojení samočinného přepínače hvězda – trojúhelník

Načítavanie...

Číslo patentu: 249715

Dátum: 15.04.1987

Autori: Žáček Jaroslav, Frackiewicz Zbigniew, Caha Zdeněk

MPK: H02P 1/32

Značky: zapojení, přepínače, trojúhelník, hvězda, samočinného

Text:

...Emitor tranzistoru IE je dále zapojen na první rozpínací kontakt ggł prvního stykače, který je připojen na řídící elektrodu druhého elektronického spínacího prvku ggg, V tomto případě druhého tyristoru, který přemostuje spínací kontakt łgg druhého stykače, spojený do série se čtvrtým rezistorem gł. Tento čtvrtý rezistor gi je spojen do série s cívkou gg druhého stykeče a druhým rozpínacím kontaktem Žgł prvního stykače, který je přes první...

Zapojení obvodu řízení elektrických spotřebičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249714

Dátum: 15.04.1987

Autori: Frackiewicz Zbigniew, Caha Zdeněk

MPK: H01H 47/00

Značky: obvodů, řízení, zapojení, spotřebičů, elektrických

Text:

...zapínacím tlačítkem g. Cívka g stykače je překlenuta paralelné připojeným elektro 5 ~ x 249 714niekým spínecím prvkemg a k němu paralelne přes první až třetí svorka ł, g, 2 připojeným funkčním obvodom -Q. Funkce a stavba funkčního obvodu g je stejné jako u prvního příkladu zapojení obvodu řízení elektronických spotřebičů. Stisknutím tlačítka g se stykač připojí ne sít. V tomto oksmžiloą stykač zapne a zůstene v tomto zapnutém stavu i...