Fotul Ilja

Způsob termické separace prachových, jemných nebo kusových odpadových materiálů od kapalných fází a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 268237

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pospíšil Josef, Fotul Ilja, Bečvář Jaroslav

MPK: B01D 43/00

Značky: prachových, materiálů, fázi, způsob, kusových, separace, provádění, zařízení, odpadových, jemných, termické, kapalných

Text:

...při zpracovávání těchto odpadových materiálů, přínosem je i značná ekonomická efektivnost řešení dle Vynálezu.Konkretní příklad provedení zařízení dle vynálezu je zobrazen scheoaticky na přiloženém výkresu.Zařízení dle vynálezu sestává Z rotační kovové rezorty L, plynotěsně uzevřené ttsněním á, která je šikmo uložena na hnacích kontaktních kladkách g. Kontaktní kladky g jsou připojeny na výkonový transfonnátor 2 s regulátorem 19 a...

Zařízení k výrobě profilů plněných prachovými či jemnozrnnými přísadami do kovových lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 265718

Dátum: 14.11.1989

Autori: Štulc Václav, Bečvář Jaroslav, Fotul Ilja, Pospíšil Josef

MPK: C21C 7/04

Značky: přísadami, prachovými, profilů, zařízení, plnených, výrobe, jemnozrnnými, lázni, kovových

Text:

...bez rizika rozevírání spoje. Jednoonem kalibru zaručuje optimál úspora investič zpracovávat méně přesné pasy. zařízení, při zpevnění lemu a pláště, duchá a spolehlivá synchronizace vynášecího dopravníku s pohní plnění profilu. zvýšila se produktivita práce až o 50 B jelikož lze použít vyšších techno logických rychlostí.Zařízení podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na připojeném výkresuna obr. 1 ve schematickém nárysu, na obr. 2...

Zapojení k ovládání navíjecího zařízení drátů nebo profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264362

Dátum: 12.07.1989

Autori: Fotul Ilja, Štulc Václav, Pospíšil Josef

MPK: B66D 1/46

Značky: zařízení, navíjecího, zapojení, drátu, ovládání, profilů

Text:

...§. Provozní tlak v tlakové části je udržován druhým přepouštěoím ventilem Za a je měřen manometrem Ž. Do odpadního potrubí je vřazen olejový filtr g. AKroutící moment hydromotoru 1 je vyvozen hydrogenerátorem § poháněným elektromotorem §. V hydraulickém obvodu hydromotoru 1je vřazen redukční ventil gp. Do tlakove části obvodu vřazený pom 00 nÝ ľ 0 ZVaděč 23 paralelně propojuje přímočarý hydraulický motor 3 se zdrojem tlakové kapaliny a...

Navíjecí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262928

Dátum: 11.04.1989

Autori: Štulz Václav, Fotul Ilja, Pospíšil Josef

MPK: B21C 47/02

Značky: navíjecí, zařízení

Text:

...Nedociluje se plynulý axiální posuv během otáčky cívky. Krokový posuv se pro plněné profily neosvědčią nebot přerušovaný pohyb způsoboval nepřesnost navíjení, křížení až boroení navíjeného plněného profilu.Uvedené nevýhody odstraňuje navíjecí zařízení dlouhgch polotovarů,např. drátů či profilů, tvořené cívkou uloženou na hřídeli a pevně spojenou s rotorem hydromotoru, podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že hřídel cívky pevně...

Přísada k legování a rafinaci kovových lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 262330

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bečvář Jaroslav, Pospíšil Josef, Fotul Ilja

MPK: C21C 7/04

Značky: prísada, kovových, rafinaci, lázni, legování

Text:

...provedení vynálezu 1 až 50 S hmotnosti náplně je tvořeno jemnozrnnou prachovou složkou o velikosti zrna do 3 mm, např. hliníkovou krupicí, zbytek děleným hliníkovým drátem.Přísada hliníku podle vynálezu, tvořená drátem, děleným např. sekáním a opatřeným opláštěním umožňuje přldávání hliníku jako souvislého drátu s vysokou, až 98 účinností,na zpracovávaný kov nebo slltinu, což je trikrát vyšší než doposud při použití pouze sekaného drátu...

Topný transformátor velkého výkonu pro konduktivní ohřev

Načítavanie...

Číslo patentu: 257250

Dátum: 15.04.1988

Autori: Křiváček Ladislav, Pospíšil Josef, Fotul Ilja

MPK: H01F 29/04, H01F 27/10

Značky: výkonu, velkého, ohrev, transformátor, konduktivní, topný

Text:

...vodiče g je volen s ohledem na požadovaný sekundární proud a jeho průměr vyplňuje spolu s izolační vrstvou lg celý vnitřní prostor transformátorovýoh sekci l. Jeho délka je shodná se vzdálenosti připojovacich míst požadovaného odběru sekundárního proudu. Primární vinuti je měděné nebo hliníkové a je vinuté z dynamopásů nebo ploštěného pletiva. Sekundární vinutí, vytvořené průvlekem chlazeného vodiče 3 transformátorovými sekcemi l, je...

Zapojení k regulaci teploty přímotopných odporových ohřevů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257232

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pospíšil Josef, Křiváček Ladislav, Klasna Miloš, Fotul Ilja

MPK: G05D 23/19

Značky: ohřevu, zapojení, přímotopných, teploty, regulaci, odporových

Text:

...kontaktním přenosovým zařízením 5 a napěčovým čidlem Q. Kontaktní přenosové zařízení l propojuje ohřívaný materiál ll. zářivá energie z ohřívaného materiálu gg je přenášena do teplotního čidla A s tím, že výstup teplotního čidla 1 je spojen s třetím vstupem ll konutačního obvodu lg a výstup čidla 3 efektivní hodnoty proudu, případně napěíového čidla § je spojen s prvním vstupem ll komutačního obvodu lg. K druhému vstupu lg komutačního obvodu...

Zapojení k ovládání podavače přísad

Načítavanie...

Číslo patentu: 256511

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bečvář Jaroslav, Štulc Václav, Fotul Ilja, Pospíšil Josef

MPK: C21C 7/00

Značky: přísad, ovládání, podavače, zapojení

Text:

...kapaliny se reguluje kroâtíoí moment a tím i teh. Boční a výškové fixaoe cívky je prováděna přímočarými hdraulickýml motory. V režimu zpětného chodu se hydromotory podávaoích kladek zkratují pomocí šoupátkotého reąvaděče a hydromotor odvíječky se rovněž přepne do funkce motoru, který po překonání hydraulického odporu hydromotorů podávacíohkladekpnavine plněný profil 9 potřebnou délku zpět na cívku.W ľříklad konkrétního provedení zařízení...

Jádrový transformátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 254374

Dátum: 15.01.1988

Autori: Fotul Ilja, Pospíšil Josef, Křiváček Ladislav

MPK: H01F 27/08, H01F 15/10

Značky: jadrový, transformátor

Text:

...pomoci chladicich desek, které jsou svisle orientovány, způsobuje tzv. kominový efekt takto vytvořeného chladiče jadrového transformátoru. Počet chladícich desek odpovídá počtu vývodnich pásníc, přičemž plocha chladícich desek se volí co největší, jak to umožňuje konstrukce nebo obrys jádrového transformátoru. Mezery mezi jednotlivými chladicími deskami odpovídají nejméně tlouštce vývodních pásnic sekundárního vinuti jadrového...

Pec pro přímou chloraci

Načítavanie...

Číslo patentu: 243373

Dátum: 15.09.1987

Autori: Fotul Ilja, Obst Oldoich, Koiváeek Ladislav

MPK: C23C 8/00, C21D 3/10

Značky: přímou, chlorací

Text:

...na rýkresech, na kterých eohsmaticky ve svislčm osovem řezu znázorňuje obr. l staré provedení pece a obr. 2 nove provedení pece.Pec pro ptímou chloraci oceli podle vyndlezu je tvořeno kŕaaennou sklenčnou lelatou válcovitou pracovní nddobou L, jajíł dno z je opatřeno dovniti vystupujícím kl-eaennýa sklenäným trubicovitým noaičsm 1 tormočlúnků g so zataveným koncom a otevhným smere ven pro vkldddní termočlínkd 4.Iloeíč 3 termočlánkb 4 je...

Zařízení k obalování a zhutňování prachových a jemnozrnných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251717

Dátum: 16.07.1987

Autori: Pospíšil Josef, Fotul Ilja, Bečvář Jaroslav, Řehák Boris, Karnovský Miloš, Šváb Roman

MPK: C21C 7/04

Značky: zařízení, zhutňování, obalování, jemnozrnných, materiálů, prachových

Text:

...umístění kladek s různým funkčním zaměřením se společným pohonem na jednom kompaktním rámu. Docílilo se snížení energetické náročnosti jakož i úspory na nákladech, snížila se mezi~ provozní manipulacą jakož i prašnost prostředí.Zařízení podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na připojeném výkresu, kde na obr. 1 je schematický nárys zařízení,na obr. 2 a 3 jsou dvojice tvarovacích kladek, na obr. 4 a 5 dvo~ jice pěchovacích...

Způsob výroby opticky homogenního skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 243862

Dátum: 15.06.1987

Autori: Zamastil Jaroslav, Beeváo Jaroslav, Fotul Ilja, Pospíšil Josef

MPK: C03C 3/32

Značky: výroby, homogenního, způsob, opticky

Text:

...než 20 °C. Po napaření je nutno chalkogenidovou vrstvu temperovat po dobu 0.5 až 10 hodin a pote ochladit na teplotu místnosti.způsob přípravy homogenního chalkoqenidového skla bude vysvětlen na příkladu 1. P ř 1 k 1 a d 1směs prvků arzénu a síry odpovídající složení Aszss je zatavena do kšmenné ampule a temperována 50 hodin při teplotě 700 °C. Potom je její teplota snížena na 110 °C lišící se od teploty měknutí o 5 °C. Při této teplotě je...

Uložení hřídele spřádacího rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243022

Dátum: 15.05.1987

Autori: Fotul Ilja, Pospíšil Josef, Pošta Jan

MPK: D01H 7/04, D01H 1/12

Značky: rotoru, hřídele, uložení, spřádacího

Text:

...elektrickým motorom, jehož obrátky řídí menič frekvence elektrického proudu. Rotor elektrického motoru je na vnějším průměru obklopen statorem elektrického motoru s jeho vinutím, čímž zaujímá velký prostor.Problémom je velivé uložení hřídele elektromotoru e pružné uložení dvou trojic odvelovacích kladek, aby bylo zajištěno odpovídající uložení hřídele 1 přítlek odvelovacíoh H kladek .Uvedený problém je řeěen uložením hřídele spřádacího rotoru...

Přímotopná pec pro ohřev kusového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250504

Dátum: 15.04.1987

Autori: Křiváček Ladislav, Fotul Ilja, Pospíšil Josef

MPK: F27D 13/00, F27B 5/14

Značky: přímotopná, materiálů, ohrev, kusového

Text:

...na obr. 2 se dvěma topnýmí transformátory, na obr. Sa, b je nakreslena přívodní pásnice s chladičem tvo-řeným trubkou, kterou protéká voda a na obr. 4 a, b je znázorněn jiný způsob chlazení přívodních päsnic.Na retortu 1 jsou připojeny první 5 a druhá přívodní pásoice 7 nebo i třetí přívowdní pásnice 6. Přívodní pásnice 5, 6, 7 jsou pripojeny na sekundärní vinutí prvního 2 a druhého topneho transformátoru 8. V primarních okruzích...

Zapojení pro ovládání bezzvonové sazebny vysoké pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 239782

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vycudilík Miroslav, Fiala Booek, Fotul Ilja, Bezdik Milan, Hrabák František

MPK: C21B 7/20

Značky: ovládání, bezzvonové, vysoké, zapojení, sazebny

Text:

...l snímacích členů je svýmprvním výstupem gg připojen k prvnímu řídicímu obvodu Ľ automatu a svým druhým výstupom91 je připojen k informačnímu bloku 23. První řídící obvod 33 automatu je svým výstupem143 připojen k prvnímu rozhodovacímu bloku gr který je svýmprvním výstupem äg připojen přes druhý převodník Q úrovní jeho výstupem łcłg k bloku g akčních členů vázanýeh s blokemi snímacího členu a svým druhým výstupem lil je připojen k prvnímu...

Zařízení k výrobě jemných přesných kovových profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250174

Dátum: 15.04.1987

Autori: Obst Oldřich, Pospíšil Josef, Fotul Ilja

MPK: B21B 9/00

Značky: kovových, profilů, jemných, zařízení, výrobe, přesných

Text:

...nepäivádí ochranná atmosféra dochází uvnit k vytvoůení vlastního mikroklimatu, s obdobąým dčinkem jako je účinek ochranné atmosféry.výhodou zařízení podle vynálezu je dále docilování dokonalych výrobků e presným hranami bez obtíží v plynulém vyrobním postupu, bez tepelrüch ztrát. V zaäízení podle vynálezu nedošlo k oduhličení ani oxidaci materiálu. Kysličníky na povrchu vetupujícího materiálu se vyredukují v ochranná atmoeféže a...

Rozptýlená výztuž do betonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231330

Dátum: 15.05.1986

Autori: Pospíšil Josef, Obst Oldřich, Fotul Ilja

MPK: B21F 21/00

Značky: betonů, rozptýlená, výztuž

Zhrnutie / Anotácia:

Rozptýlená výztuž do betonu, sestávající z ocelových vláken o průřezu 0,1 až 1 mm a opatřených kotvicími prvky se vyznačuje tím, že kotvicí prvky jsou tvořeny vybráními, jejichž směr k podélné ose ocelového vlákna je kolmý, šikmý nebo je kombinací obou uvedených směrů.

Způsob výroby tvarových profilů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224433

Dátum: 01.12.1985

Autori: Pospíšil Josef, Obst Oldřich, Fotul Ilja

Značky: tvarových, výroby, provádění, způsob, profilů, tohoto, způsobu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby tvarových profilů válcováním vstupního materiálu za teploty 800 až 1150 °C s redukcí 10 až 70 % průřezu s následujícím ochlazováním profilů, vyznačený tím, že vyválcovaný profil se z teploty 600 až 950 °C ochlazuje řízenou rychlostí 10 až 40 °C . s-1 na teplotu 200 °C v redukční nebo inertní atmosféře, přičemž se ve vyválcovaném profilu udržuje konstantní tahové napětí 5 až 50 MPa.

Způsob válcování za studena ocelí legovaných křemíkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224419

Dátum: 01.12.1985

Autori: Fotul Ilja, Krabec Miroslav

Značky: způsob, válcování, studena, legovaných, křemíkem, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob válcování za studena ocelí legovaných křemíkem pro výrobu transformátorových plechů, vyznačený tím, že se první úběr provádí v rozmezí od 28 % do 45 %, podle výše transitní teploty a pás se navíjí tahem do 30 MPa.

Rozptýlená ocelová výztuž a zařízení k provádění způsobu její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 228047

Dátum: 01.12.1985

Autori: Pospĺšil Josef, Obst Oldřich, Fotul Ilja

Značky: zařízení, provádění, způsobu, ocelová, rozptýlená, výztuž, její, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Příčné dělení a úprava konců drátů, zvláště s vysokou pevností, pro rozptýlenou ocelovou výstuž, zvláště do betonových konstrukcí a podobně, vyznačené tím, že drát je veden podávacími válci k dělícímu zařízení, kde je přepálen, přičemž se na koncích vytvoří návar rozšířeného průměru. Zařízení k provádění způsobu příčného dělení a úpravy drátu sestává z podávacích válců zavádějících drát k dělícímu přepalovacímu zařízení. Přepalovací zařízení...

Model obráceného parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239272

Dátum: 15.05.1985

Autori: Pejchal Jioí, Fotul Ilja, Krneok Félix, Pospíšil Josef

MPK: F22B 1/06

Značky: obráceného, model, parního, generátoru

Text:

...generátoru s vestavbou v mezitrubkovém prostoru podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že v prostoru mezi tlakovým pláštěm a obvodovým pláštěm jsou uspořádány příčné přepážky, přičemž jednou komorou tvořenou obvodovým pláštěm,tlakovým pláštěm a dvěma sousedními příčnými přepážkami je uspořádán jen jeden průchod vstři kovacího zařízení mezítrubkovým prostorem.Výhodou tohoto uspořádání je to, že komoru lze utěsnit ještě před...