Formánek Leopold

Způsob přípravy vodou ředitelných nátěrových hmot se sníženým obsahem zadrženého vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267612

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šňupárek Jaromír, Formánek Leopold, Kostlivý Jan, Kaška Jiří, Pilný Milan, Šíma Milan

MPK: C09D 7/14

Značky: obsahem, vodou, ředitelných, přípravy, sníženým, zadrženého, vzduchu, způsob, nátěrových

Text:

...hmot s velmi nízkým obsahem vzduchu zadrženého v podobě větších čí menších bublinek. Při aplikaci takto pŕípravených nátěrových hmot vznikají povrchové filmy s výrazně sníženým množstvím mikrobublin, které bývají hlavní príčinou nedostatečné povrchové ochrany podkladů, a to především podkladů kovových při použití antíkorozních vodou ředitelných nátěrových hmot.Oxid uhličitý 5 jednotlivými složkami vodou ředitelných nátěrových hmot...

Hmota pro obnovu protismykových vlastností silničních a dálničních cementobetonových vozovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256675

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kupec Josef, Formánek Leopold

MPK: E01C 5/22, C08L 25/08

Značky: obnovu, vozovek, vlastností, protišmykových, dálničních, silničních, hmota, cementobetonových

Text:

...postupným smícháním mletého křemene s vápnem, disperzí, kamenivem a odpěňovačem a následnou homoqenizací za studena. Doba zpracovatelnosti připravené hmoty je minimálně 5 hodin. Hmota se nanáší v tlouščce 3 až 5 mm na cementobetonovou vozovku opatřenou penetračním nátěrem 50 styrenakrylátové disperze, zředěné vodou v poměru 101. Provedený nátěr zasychá do 1 hodiny po naneseni, provoz je možno obnovit za 1 ažOproti dosavadnímu stavu...

Způsob výroby vodných polymerních disperzí se sníženým obsahem bublin polymerační atmosféry

Načítavanie...

Číslo patentu: 256521

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zatloukal Mojmír, Formánek Leopold, Šňupárek Jaromír, Tesař Jaroslav, Frýbertová Daniela, Kaška Jiří

MPK: C08F 2/22

Značky: disperzí, způsob, vodných, polymerních, atmosféry, obsahem, polymerační, bublin, výroby, sníženým

Text:

...tak, že vlastní polymerace se vede v reektoru zaplněném oxidem uhličitým. Po skončení polymerace se k reekční směsi při teplotě 20 až 80 °C přidá takové množ~~ ství hydroxidu alkalického kovu a/nebo hydroxidu amonnéhove formě 5 až 30 vodného roztoku, aby hodnota pH produktu byla v rozmezí 6,5 äž 10. Vodné hydroxidy se přidávaà jí buä přímo do polymeračniho reaktoru nebo doněkteráhoÁz dalších aparátů, jako jsou dochlazovací nebo...

Ochranná nátěrová hmota pro kovové skelety stavebnicových prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246642

Dátum: 16.11.1987

Autor: Formánek Leopold

MPK: C09D 3/24, C09D 3/38, C09D 3/64...

Značky: skelety, kovové, prvků, ochranná, stavebnicových, hmota, nátěrová

Text:

...kovová skelety stavebnioovych prvků hygienických zařízení, zejména bytového jádra a sanitární bunky je, že vzájomná nejvyhodnlji určený poměr obou složek alkyd-chlorkssičuku a koloidního roztoku asraltu v pomáru 2 z 1 nebo 3, 1 a dále 4 t 1 až 5 z l umožnuje vytvořit spektrum různých stupňů odolnosti nanesené ochranné vrstvy na kovovém ekeletu proti mechanickému polkozaní blhem montáže,nanipulsce a při instalaci na stavbách.Príklad ochranná...

Upravárenský prostriedok určený k zušlechťovaniu textilných substrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251465

Dátum: 16.07.1987

Autori: Truchlik Štefan, Formánek Leopold, Belko Dušan, Kabátová Viera, Dimun Milan, Zeman Svatopluk

MPK: C09D 3/80

Značky: zušlechťovaniu, určený, substrátov, upravárenský, textilných, prostriedok

Text:

...pozostávajúcich z polymérnej zložky s plastifikačným účinkom, ktorý pozostáva z 20 až 30 hmot. styrénu, 65 až 70 hmot. butylakrylátu, 1 až 5 hmot. izobutoxymetylakrylamidu a 1 až 6 hmot. kyseliny metakrylovej a z polymérnej zložky s tužiacim účinkom, ktorá pozostáva z 40 až 50 hmot. metylmetakrylátu, 4 U až 50 hmot. etylakrylátu, 3 až 7 0/0 hmot. metylakrylarnidu a 1 až 5 hmot. N-metylolakrylamldu, pri 4zastdpenié jednotlivých typov...

Kontaktní zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 245485

Dátum: 15.06.1987

Autori: Loutocký Miroslav, Balek Vlastimil, Novotný Pavel, Štancl František, Štipita Matij, Seidl Pavel, Formánek Leopold

MPK: H01H 1/58

Značky: kontaktní, zařízení

Text:

....Poaerouuoe nonmaxmaoe yorponcmno (mr.I.2) conepxum nauenu I. nounuxnun xnamaxm 2. xoamaxmnym npymuay 3 n ocHDBBHMB 4. Banana I uuenr yruyónenue uns Bnyrpeanero or pasuqnmensnoro KOHBHB 5, a wasxa KDHTBKTHHB nucwynu 6, K 0 mopue Bxonaw B nasu 7 ocaoaauua 4. Konsnesoe nonmanwnoa ycmponcwso (mur. 8,4) couepuur Z-oópaanue Hamann 8. KDHTBKTHHG npymuan 9, uaonanuoaaue maüön I 0, xopnyc II n xpnmxy I 2. Konsno S uueem npyrnoe nonepeunoe ceqeaue.B...

Spôsob adhezívneho spájania krátkych vlákenných častíc s povrchmi na báze chlórovaných vinylových polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238431

Dátum: 15.05.1987

Autori: Formánek Leopold, Rajniak Igor, Zeman Svatopluk, Dimun Milan, Kabátová Viera, Ivan Miroslav, Truchlik Štefan, Belko Dušan

MPK: D06N 7/04, C08L 33/06

Značky: báze, povrchmi, chlorovaných, vlákenných, adhezívneho, spájania, spôsob, částic, polymérov, vinylových, krátkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob adhezívneho spájania krátkych vlákenných častíc s povrchmi na báze chlórovaných vinylových polymérov, určených najmä pre vákuové tvarovanie, obalový a dekoračný materiál, použitím vrstvy vodnej disperzie, ktorej neprchavá zložka je tvorená polymérom na báze jedného alebo viac akrylových monomérov, obsahujúcich poprípade aj styrén, ktorý vždy obsahuje zapolymerizované jednotky aspoň jedného alkylesteru kyseliny akrylovej...

Vodou ředitelná kompozice na bázi akrylátové disperze s iontoměniči a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238778

Dátum: 15.04.1987

Autori: Prudilová Marcela, Kühnel Vlastislav, Kučera František, Formánek Leopold

MPK: C02F 1/28

Značky: její, kompozice, akrylátové, disperze, ředitelná, iontoměniči, způsob, výroby, vodou, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká vodou ředitelné kompozice na bázi akrylátové disperze, obsahující práškové iontoměniče, zejména pro jednolázňovou impregnaci plošných vlákenných útvarů pro odstraňování fyziologicky závadných látek z pitné vody formou iontové výměny. Podstatou řešení je, že obsahuje 5 až 30 % akrylátového pojiva na bázi akrylátu, 5 až 10 % akrylátového polyelektrolytu a dále obsahuje 10 až 40 % práškového anionaktivního nebo kationaktivního...

Vodná akrylátová disperze

Načítavanie...

Číslo patentu: 249307

Dátum: 12.03.1987

Autori: Prudilová Marcela, Kühnel Vlastislav, Formánek Leopold, Kučera František

MPK: A62B 7/10, C09D 5/10

Značky: vodná, disperze, akrylátová

Text:

...ll práškového hliníku, 8 akrylatového elektro lytu - kyseliny akrylové a její sodné nebo amonné soli, 0,1 sulfonovaného butylesterukyseliny olejové, 16 akrylátového pojiva a 65 vody. Pro snížení pěnivosti může disperze obsahovat 0,1 až 0,7 silikonového odpěňovače. Je-li akrylátovým elektrolytem roztok kyseliny akrylové a její sodné soli, pak jeho pH je v rozmezí 5,5 až 7,5, je-li akrylátovým elektrolytem kyselina akrylová a její amonná...

Způsob polokontinuální přípravy vodných disperzí kopolymerů vinylacetátu s dialkylmaleináty

Načítavanie...

Číslo patentu: 233673

Dátum: 01.07.1986

Autori: Mrázek Jaroslav, Pech Jaromír, Formánek Leopold

MPK: C08F 218/08, C08F 2/30, C08F 222/14...

Značky: dialkylmaleináty, disperzí, kopolymerů, vodných, vinylacetátu, přípravy, polokontinuální, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy vodných disperzí kopolymerů vinylacetátu s dialkylmaleináty, které poskytují filmy se sníženou lepivostí a nasákavostí ve vodě a které jsou vhodné zejména pro aplikace při výrobě nátěrových hmot, ve stavebnictví, v textilním a papírenském průmyslu a jako lepidla. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do specifikovaného reakčního prostředí obsahujícího vodu, neionogenní povrchově aktivní látky, regulátory pH, ochranné...

Termoreaktivní vodou ředitelné kompozice na bázi vodných disperzí kopolymerů styrenu s akrylovými monomery a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223208

Dátum: 15.03.1986

Autori: Pátý Otakar, Krška Zdeněk, Šňupárek Jaromír, Frýbertová Daniela, Formánek Leopold

Značky: termoreaktivní, vodou, monomery, bázi, přípravy, způsob, akrylovými, styrenu, ředitelné, kompozice, vodných, jejich, disperzí, kopolymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vodou ředitelných kompozic na bázi vodných disperzí kopolymerů, které jsou vhodné zejména pro aplikace v textilním průmyslu. Kompozice jsou připravitelné emulzní radikálovou kopolymerací styrenu a specifikovaných akrylových monomerů ve vodném prostředí s obsahem tenzidů prováděnou tak, že se nejprve připraví vodná disperze termoreaktivního kopolymeru přidáváním směsi monomeru, vody a anionaktivního tenzidu po dobu 2 až 5 hodin...

Způsob přípravy vodných disperzí makromolekulárních látek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224879

Dátum: 01.08.1985

Autori: Volejník Vladislav, Matějíček Alois, Formánek Leopold, Pivoňka Pavel, Ditl Pavel, Kaška Jiří

Značky: přípravy, zařízení, vodných, disperzí, tohoto, provádění, makromolekulárních, látek, způsob, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy vodných disperzí makromolekulárních látek semikontinuální emulzní polymerací nenasycených monomerů ve vodném prostředí pod inertní atmosférou účinkem oxidačně redukčních iniciátorů při odděleném přivádění roztoků jednotlivých složek oxidačně redukčního systému a případnou konečnou úpravou vlastností připravené disperze přídavkem kapalných modifikujících látek, vyznačující se tím, že reakční složky a pomocné a případně použité...