Forman Petr

Víceúčelová poklopová vrata plavebních komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 269325

Dátum: 11.04.1990

Autori: Čihák František, Raudenský Josef, Prachař Oldřich, Forman Petr, Podzimek Josef, Čábelka Jaroslav

MPK: E02B 7/20

Značky: víceúčelová, komor, plavebních, vráta, poklopová

Text:

...převodu e spojovací ramene, sbývsJící montážní díly tvoří pcklopová vrata, složení zprevidle. ze dvou dílů. V druhém případě tvoří montážní celok celá dolní část poklopových vrat, ložiska vrat, dvouramenná uhlová páka, ložiska pákověho převodu a oba. dosedaoí prahy. Pro montáž na místě pak bývá horní část vrat.Hlavní výhodou víoeuíčelovýoh poklopových vrat podle vynálezu Je zvýšení JeJich užitné hodnoty při Jen omezenám zásahu do Jejich...

Prefabrikovaná stavebnicová žlabová malá vodní elektrárna

Načítavanie...

Číslo patentu: 261792

Dátum: 10.02.1989

Autori: Podzimek Josef, Lanc Otto, Němec Miroslav, Forman Petr

MPK: E02B 9/00

Značky: vodní, prefabrikovaná, žlabová, stavebnicová, malá, elektrárna

Text:

...jezu a błehen řeky. Pudorysně šikmo uspořádané sekce česlí lg vlech čtyř bloku jsou navsájem posunuty vždy o šírku jedné opěrně slupíoe 3 ve snłru podćlnd osy turbosoustrojí l tak. že tvoří souvlslou rovinu, pžiléhající povodním koncom lg k proplachovacímu otvoru lg. Proplachovací otvor gg hradí jednokřídlá hydraulický ovlddanl vrata. Boční síly od hydrostatického tlaku na raplechovaná slupice Q přenáäí ltvks g do boční di elesobetonoveho...

Prefabrikovaná vrstva plavebních komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 253116

Dátum: 15.10.1987

Autori: Forman Petr, Čihák František, Nárovec Jan, Podzimek Josef

MPK: E02B 7/20

Značky: prefabrikovaná, komor, plavebních, vrstva

Text:

...Na obr. 2 jsou tatáž vrata v pravoúhlém zobrazení, přičemž půdorys zachycuje vrata a boční rám ve vrátňovém výklenku včetně pohybovacího mechanismu,obr. 3 je příčný řez klapkou zobrazující konstrukcí klapky a boční rám včetně uchycení přímočarého hydromotoru a obr. 4 je pohled proti vodě na klapková vrata se zalomeným ovládaným okrajem, přičemž rovina řezu prochází bočním rámem, kde je patrno jeho konstrukční řešení.Prefabrikovaná vrata...

Prefabrikovaný uzávěr obtoků plavebních komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 253115

Dátum: 15.10.1987

Autori: Čihák František, Podzimek Josef, Forman Petr, Nárovec Jan

MPK: E02B 8/04

Značky: obtoku, uzáver, komor, plavebních, prefabrikovaný

Text:

...Do stavební části se nepřenášejí síly od pohybovacího mechanismu, ale pouze od vodního tlaku. Doba montáže se omezí na minimum, což se týká i doby výměny uzávěru při jeho případné poruše.Na přiložených výkresech jsou znazorněny příklady provedení prefabrikovaného uzávěru obtoku plavebních komor podle vynálezu. Na obr. 1 je axonometricky zobrazen prefabrikovaný uzávěr obtoku plavebních komor s vícaklapkcvou hradici konstrukcí. Obr. 2...

Prefabrikovaná pohyblivá jezová konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 233358

Dátum: 01.01.1987

Autori: Podzimek Josef, Čihák František, Forman Petr

MPK: E02B 7/42

Značky: konstrukce, pohyblivá, prefabrikovaná, jezová

Zhrnutie / Anotácia:

Prefabrikovaná pohyblivá jezová konstrukce sestává z hradicí konstrukce a pohybovacích mechanismů, uložených v nosném rámu, se kterým tvoří nedílný montážní celek. Nosný rám tvoří dva boční rámy a příčný prvek, ve kterém jsou uloženy energetické rozvody a k němuž je pevně připojeno prahové těsnění. Boční rámy jsou vytvořeny z válcovaných ocelových profilů, přičemž jejich součástí je i konzola pro uchycení pohybovacího mechanismu, ložisko...