Foret František

Zařízení pro vnášení vzorku do separační kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 251271

Dátum: 11.06.1987

Autori: Foret František, Deml Mirko, Boček Petr

MPK: G01N 30/16

Značky: vzorků, zařízení, vnášení, kolony, separační

Text:

...o obsahu několika nl je volitelná a reprodukovatelná. Zařízení podle vynále zu lze snadno automatízovat. Vynález blíže objasní přiložený výkres, kde je blokové schéma zařízení.Blokové schéma znázorňuje uspořádání zařízení, které sestává z dávkovací kolony 1,kterou tvoří kapilára opatřená na vstupu dávkovacím kohoutem Ž a ve středu odbočkou lgústicí do separační kolony 5 k detektoru 7.První elektroda l, umístěná na vstupu dávkovací kolóny 3, je...

Způsob fermentační přípravy námelové očkovací látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243009

Dátum: 15.05.1987

Autori: Foret František, Kupský Miroslav, Deml Mirko, Boeek Petr

MPK: C12N 1/14

Značky: námelové, látky, fermentační, způsob, očkovací, přípravy

Text:

...rychlým stárnutím konidií,mechanickým poškozením konidií během kultvivace mícháním a pro dané produkční kmeny nepřirozeným postupom kultivace.Další nevýhodou je vzhledem k poměrně malé koncentraci konidií v jednotce objemu média nutnost používat k zaočkování 1 ha Žitná plocľw, při dodržaní předepsaného množství živých konidií, velkych objemů (na I ha cca 10 litrů) submerzní námeloviny. Tím se zvyšují nároky na konzervaci, dopravu a...

Polovodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 250040

Dátum: 15.04.1987

Autori: Langfelderová Helena, Serátor Miroslav, Durný Rudolf, Foret František

MPK: H01L 21/316

Značky: polovodiče

Text:

...farubu, je priehľadná a absorbuje žiarenie v blízkej IČ oblasti maximum d-»d absorpčného pásu je z 11 000 cm 1.Na výkrese je znázornená závislost vodiv-osti sklenej fázy látky zloženia Tl 2 CuS 042 na teplote.Výsledky štúdia elektrických »vlastností zlúčenín, ktoré sú .predmetom vynálezu sú uvedené v prI-kladoch.Pri chladnutí tavenín látok M 2 MS 042 sa merná elektrická vodivosť, ktorá je pre zlúčeniny s M Cu v blízkosti teploty...