Florovie Stanislav

Zařízení pro ustavení vyjímatelného jha statoru do dělené kostry statoru elektrických točivých strojů , zejména dynamoelektrických strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246397

Dátum: 01.08.1988

Autori: Florovie Stanislav, Števeek Konrád

MPK: H02K 1/18

Značky: elektrických, vyjímatelného, zejména, strojů, kostry, dělené, zařízení, dynamoelektrických, ustavení, točivých, statoru

Text:

...účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkledu jeho provedení podle přiloženého výkresu, kde obr. 1 znázorňuje schemeticky řez jhem statoru a spodní plovinou skříně ststoru svislou rovinou procházející hlavní osou stroje u zařízení pro ustevení vyjímatelného jha statoru do dělené kostry stetoru elektrických točivých strojů, zejména dynamoelektrickych strojů, podle vynálezu, přičemž vlevo od osy je znázorněno uspořádání s vodorovnymi...

Válcový elektrostatický analyzátor s referenčním výstupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246395

Dátum: 01.08.1988

Autori: Florovie Stanislav, Drahoš Martin

MPK: H01J 37/05, H01J 37/252, H01J 49/08...

Značky: analyzátor, referenčním, válcový, výstupem, elektrostaticky

Text:

...ného vzhledem k signálovému spektrálnímu oknu, jehož podstatou je, že na výstupu analyzátoru je centrálne kolmo k optické ose analyzátoru umístěn plošný detektor nabitých částic referenčního kanálu, tvorený například ploěným násobičem se středním otvorem, za nímž je umístěna výstupní clona, opatřená centrálnímdotvorem, za kterou je unístěn násobič signálového kanálu, přičemž výstupní clona je elektricky izolo 3 246 395vána proti vnitřní...

Spôsob prípravy 1-metoxy-2-propanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246893

Dátum: 15.01.1988

Autori: Malinarie Svetozár, Florovie Stanislav, Porubská Mária, Forró Juraj

MPK: C07C 43/13

Značky: přípravy, 1-metoxy-2-propanolu, spôsob

Text:

...katalyzátora.V dalšom je predmet vynálezu objasnený na príkladoch prevedenia, bez toho, že by sa na tieto výlučne obmedzoval.4 zmieša s 39,5 g 50 ml, 1,23 M metanolu a k zmesi sa pridá 0,5 m 1 40 -ného roztoku trimetylbenzylamónium hydroxidu. Zmes sa zahrieva V uzavretom autokláve 4 hodiny na teplotu 50 °C, 4 hodiny na teplotu 80 ° Celsia. Po skončení reakcie sa rektiiikáciou41,5 g 50 ml, 0,714 M propylénoxidu sa zmieša s 39,5 g 50...

Ochranná dvojvrstva tepelně namáhaných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 240847

Dátum: 01.01.1988

Autori: Florovie Stanislav, Martišovie Jozef, Gostanian Edward Aršak, Forró Juraj, Eukan Jozef, Hajský Milan

MPK: C21C 5/04, C21C 5/40

Značky: dvojvrstva, ploch, namáhaných, tepelně, ochranná

Text:

...a po částech se odlupují, zvláště při náhlých změnách teploty.Uvedenou nevýhodu.odstraňuje ochranná dvojvrstva tepelně namáhąnýoh ploch podle vynálezu, jehož podstatou je, že sestává z metalické vrstvy, jež obsahuje v množství podle hmotnosti 15 až 20 7.3 chromu, s až 14 95 niklu, 1 až 3 mo 1 ybdenu od 0,3 až 1 titanu, od 1 až 2 mangenu, zbytekželezo a z keramické vrstvy, ze směsi prášků o zrnitosti od 0,045 až 0,063 mm, jež obsahuje v...

Spôsob flotácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 246419

Dátum: 15.12.1987

Autori: Ochec Jaroslav, Rabara Viliam, Kalaš Addej, Duda Jaroslav, Forró Juraj, Florovie Stanislav

MPK: B03D 1/02

Značky: flotácie, spôsob

Text:

...zlúčeniny,hlavne cyklohexanol a cyklohexandiol. Zmes vyššievrúciwoh látok má teplotu varu vyššiu ako 120 C pri tlaku 1,3 kPa a ma takúto chemickú charakteristiku číslo ky-slasti 1 až 70 mg KOH. g 1 číslo zmydelnenia 200 až 600 -mg KOH.g 1 číslo brómowé 10 až 45 g Br. 100 g 1 obsah ihydroxylo ĺsłšždlřšvých skupín OH - ,5 až 6 hmota hustota pri 20 C 1 50 až 150 kg. m 3 teplota tuhnutia - ~ 25 až ~i 8 °C.Táto zmes sa použije na flotáciu...

Dealkanizačný a hydrogenačný katalyzátor ropných frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 246035

Dátum: 15.12.1987

Autori: Forró Juraj, Bajús Martin, Galba Vladimar, Oddejovie Gregor, Florovie Stanislav, Oddejkovieová Iveta, Baxa Jozef

MPK: B01J 29/12

Značky: katalyzátor, frakcií, hydrogenačný, dealkanizačný, ropných

Text:

...2 0/0 hmotnostné, v asmiorfnom alumínnolsilirkáite menej ako 5 0/0 hmotnostných, s výhodou menej ako 1 0/0 hmloonostné, v zeolite typu faujassit menej alko 5 0/0 hmotnosbných, s výhod/alu menej ako 2,5 0/0 himotuosmného.Ka-talyzátor a spôsob jeho prípravy je o~ písaný v« nasledujúcich príkladoch.A Z vysokoukremílkvatého ze-oliwt-u zloženia 94 0/0 hmotnostných SiO 2, 5 0/0 hmotnostných A 1203, 0,1 0/0 hmotnostného Na 20 sa pripraví vodná...

Mutagenní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241201

Dátum: 15.09.1987

Autori: Mostecký Jioí Akademik, Svoboda Jioí, Ellinger Karel, Didek Václav, Florovie Stanislav, Mlekovský Miloslav, Kubelka Vladislav, Paleeek Jaroslav, Brůnová Bohumila, Hrubala Henrich, Machatka Milan

MPK: C12N 15/00, C07H 5/04

Značky: prostředek, mutagenní

Text:

...reverantů Salmonella.1 000,0 421 4 5 ako positivní kontroly byly použity P ř í k l a d 21 nitrosometylmočovina, vyvolávajicí mutace pouze u kmene TA 1535, 2 2,7-diamino-4,9-dioxy-5,10-dioxo-4,5,9,10 -tetrahydro-4,9-diazopyren, vyvolávající mu tace pouze u kmene TA 1538, 3 protlavin, vyvolávající mutace pouze u kmene TA 1537.Protože kmen TA 1535 registruje účinek mutagenů, indikujícich mutace typu zäměny nukleotidů v molekule...

Způsob izolace sterolů a tokoferolů z dezodoračního kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245562

Dátum: 15.09.1987

Autori: Florovie Stanislav, Šmíd Jioí, Forró Juraj

MPK: C07D 311/72, C07C 35/44

Značky: kondenzátu, izolace, sterolů, způsob, dezodoračního, tokoferolů

Text:

...při hydrolýze. Vlastní hydrolýza se provádí bud bez rozpouštědla, tj. reakci dezodoračního kondenzátu s vlhkým hydroxidem vápenatým za zvýšené teploty, nebo v prostředí nižšího alifatickéhc alkoholu, s výhodou etanolu, přičemž teplota hydrolyzy je určena teplotou varu rekční směsi.Izolace sterolů a tokoferolu 2 nezmýdelnitelného podílu se provádí o sobě známými postupy. Experimentálně jsme však zjistili, že izolace uvedených látek v...

Zpětnovazební systém zejména pro pulsní měniče napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244106

Dátum: 15.07.1987

Autori: Florovie Stanislav, Zikán Viktor, Roubanek František, Neeas Miroslav, Forró Juraj, Nováeek Alois, Hesoun Dušan, Smrž Rudolf

MPK: H02M 5/00

Značky: napětí, systém, měniče, pulsní, zpětnovazební, zejména

Text:

...přstížení a teplotní ochranu.Tohoto výsledku bylo dosoženo zpětnovazebním systémem zehrnujícím diferenciální předzesiloveč v neinvertujícím zapojení. srovnávsjící napětí z výstupustebi 1 izátoru s napětím prvního referenčního zdroje, stejně jako diferenciální zesilovač prncující jako kompnrátor, jehož výstup je spojen s výstupom stebilizátoru. Zpětnovazební systém rovněž obsahuje generátor periodických signálu s monotonním intervalem e...

Způsob tepelného zpracování nerezavějících chromniklových, chromniklmolybdenových a chromniklmanganových pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242701

Dátum: 01.05.1987

Autori: Florovie Stanislav, Hrubala Henrich

MPK: C21D 9/52

Značky: nerezavějících, chromniklmanganových, tepelného, způsob, chromniklmolybdenových, pásu, zpracování, chrómniklových

Text:

...e hledicínu válcování v rozsahu 0,4 až ,5 i.Tínto způsoben lze vyrábět pásy e uininální deformací za etupdene, což představuje značne energetické úspory a lze je vyrábet nu zeřizení. které bude dimenze-mno pouze na finální tlouiłku pásu. Horní hranice rychlosti ochlazování při prdhežnem rozpouetěcín žíhání není onelena.V zpuson podle vyndlezu byl pouzit pro výrobu pásu tlouàíky 4 In z ehremniklova ocel. a to i Gr sa. 8 i H 1....

Variabilní rychlosvěrka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242913

Dátum: 15.04.1987

Autor: Florovie Stanislav

MPK: B25B 1/02

Značky: variabilní, rychlosvěrka

Text:

...upnutí předmětů nejrůznéjlích tvarů. Otevřená lůžka umožňují použití prídavných čelietí i různé tvarovaných-eegmentů tvrdých neho pružných. Rychloavěrku lze též upevnit otočné nebo pevné na pracovní desku.Příklad provedení rychlosvěrlcy podle vynélezu je znázorněn na výkresu, kde na obr. l je znézornén nérysmj pohlad na základní nosné těleeo, na obr. 2 nérye obou pohybové vázaných tělee ryohloevärky, na obr. 3 boční pohled na nosné těleao...

Způsob přípravy kvarterních amoniových solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240835

Dátum: 16.07.1985

Autori: Florovie Stanislav, Hrubala Henrich, Forró Juraj, Bárta Jozef

MPK: C11D 1/62

Značky: způsob, kvartérních, přípravy, amoniových, solí

Text:

...zůstává nevyreagováno zhruba 15 z nasazeného stechiometrického množství tríetylaminu. Empiricky jsme nalezlí, že reaktivita terciárních substituovaných aminů klesáKvarterní amoniové sloučeninm připravenépäle našeho postupu ve formě 20 až 50 vodných roztoků, tvoří vodojasné až světle žluté roztoky, neomezeně stálé.zoětnjm chladičem a KPG míchadlem se předloží 426 g oktylfenolu,oxetylovaného 5 moly etylenoxidu. Přidají se 2 g kyseliny...