Florián Štefan

Polymérna matrica na riadené uvoľňovanie spór entomopatogénnych húb

Načítavanie...

Číslo patentu: 288356

Dátum: 29.04.2016

Autori: Kozánek Milan, Nemčovič Marek, Mazáň Marian, Florián Štefan

MPK: A01N 27/00, A01N 63/04, A01N 25/02...

Značky: spór, uvoľňovanie, matrica, riadené, polymérna, entomopatogénnych

Zhrnutie / Anotácia:

Polymérna matrica je tvorená z jedno- alebo dvojzložkového nízkomolekulového polymérneho termoplastického materiálu, obsahuje zložku A s parametrami rozpustnosti 16 až 19 (J/m3)l/2, výhodne nízkomolekulový polyetylén alebo polypropylén, a prípadne aj kvapalnú zložku B s parametrom rozpustnosti 15,5 až 18 (J/m3)l/2, výhodne uhľovodíkovú alkánovú frakciu C11 až C18 a ďalej obsahuje spóry Beauveria bassiana v množstve l07 – 108/ml.

Zariadenie na znižovanie počtu škodlivého podkôrneho hmyzu biologickou cestou

Načítavanie...

Číslo patentu: 288336

Dátum: 27.01.2016

Autori: Slávová Magda, Kautman Václav, Florián Štefan, Kozánek Milan

MPK: A01M 5/02, A01N 63/04, A01M 1/02...

Značky: zariadenie, cestou, škodlivého, hmyzu, počtu, biologickou, podkôrneho, znižovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z krycej striešky (1) vybavenej závesným držiakom (2), ktorá je spojená s  lamelami (3) prostredníctvom spojovacieho komponentu (4). Lamely (3) sú spojené so zberným cylindrom (5), do ktorého je zvnútra umiestnený aplikačný disk (6), ktorý je pokrytý vrstvou adhezívnej emulzie obsahujúcej spóry entomopatogénnych húb.

Odparník na regulované uvoľňovanie prchavých látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4570

Dátum: 07.09.2006

Autori: Varkonda Štefan, Florián Štefan

MPK: A01M 1/02

Značky: uvoľňovanie, látok, regulované, prchavých, odparník

Text:

...zvlášť výhodnépri prípravkoch na ochranu rastlín, kde podľa nového riešenia môže odpamík fungovať dlhšie, než trvá vegetačná sezóna.Nasledujúce príklady ilustrujú, ale neobmedzujú predmet technického riešenia.Terrnicky upravený zmesový termoplastický materiál pozostávajúci z polymémej zložky A s parametrom rozpustnosti 16,9 (J/m 3)2 a polymémej zložky B s parametrom rozpustnosti 19,5 (J/m 3)m, ktoré sú vo vzájomnom hmotnostnom pomere A B...

Nízkoteplotné tavné lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 269697

Dátum: 11.04.1990

Autori: Obložinský Anton, Romanov Andrej, Lath Dieter, Florián Štefan

MPK: C09J 3/14

Značky: lepidlo, tavné, nízkoteplotné

Text:

...hyorigenovaného ricinového oleja a/alebo 0,5 ažB hmot. hy dratovaného oxidu kŕemičitého.K tavnému lepidlo možno pridat pre zabezpečenie jeho dlhodobej stálosti tepelnosvetelné stabilizátory, určené pre polyolefiny v množstve fo 2 hmot. .Takto pripravené tavné lepidlo má výrazný tixotrčpny charakter a vhodnú teplotnú závislost viskozity v oblasti od 35 do 90 ° C, v závislosti od zloženia tavného lepidla.Výhodou navrhovaného nízkoteplotného...

Nízkoteplotné tavné lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 269048

Dátum: 11.04.1990

Autori: Romanov Andrej, Florián Štefan, Lath Dieter, Ďurinda Ján, Klokočník Tomáš, Obložinský Anton

MPK: C09J 3/14

Značky: tavné, nízkoteplotné, lepidlo

Text:

...polypropylénu v jeho oligoméroch má veImi plochý priebeh (Florián ŠUvedená nevýhody nemá nizkoteplotné tevné lepidlo, ktoreho podstata spočiva v tom, že obsahuje 20 až 80 hmot, etaktickáho polypropylénu o priemernej molekulovej hmotnosti 3,0 až 15.104 e 20 až 80 hmot. x minerálneho oleje o viekozite 200 až 3 000 nPe.s pri teplote 20 °c.K tevnámu lepidlu možno pridať pre zabezpečenie jeho dlhodobej stálosti tepelno-evetelná...

Nízkoteplotné tavné lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 269047

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lath Dieter, Obložinský Anton, Romanov Andrej, Florián Štefan

MPK: C09J 3/14

Značky: nízkoteplotné, tavné, lepidlo

Text:

...1 200 a zo až 40 hmot. minerálneho oleja o viakozite 300 až 2 soo MP 6. pri teplote 20 °c. ~K tavnému lepidlu možno pridať pre zabezpečenie jeho dlhodobej atálosti tepelno-svatelná açbbilizátory, určené pre polyolefiny v množstve do 2 hmot, , Výhodou navrhovaného nízkoteplotného tevnáho lepidla oproti doterajšiu tav~ný lepidlám je jeho Iahšia aplikovetelnoef, pretože má nižšiu tavnů teplotu, niž~šie ekonomické náklady. ako ej možnosť zmenou...

Zmes na prípravu autoadhéznej fólie na báze polyolefínov s kontrolovanou difúziou adhezíva

Načítavanie...

Číslo patentu: 261667

Dátum: 10.02.1989

Autori: Brenner Rudolf, Romanov Andrej, Novák Igor, Lath Dieter, Ambrušová Marta, Florián Štefan

MPK: B29K 23/00, C08L 23/00, B29D 7/01...

Značky: autoadhéznej, polyolefínov, přípravu, difúziou, báze, fólie, adhezíva, kontrolovanou

Text:

...až 4,5 hmot. prírodnej kolotónie alebo glyceridu triabietátu.Výhodou zmesi na prípravu autoadhéznej folrena báze polyolefínov s kontrolovanou dlfuziou je jej jednoduchosť, dobrá spracovatelnost, ekonomická zvýhodnlenost V porovnani s doteraz používanými fóliami a skutočnosť, že nie je potrebná zmena technológie, ani úprava existujúcich zariadení na výrobu uvažovaných fólii.Žiadúci adhézny efekt sa dosiahol podľanavrhovaného riešenia v...

Zmes na prípravu autoadhéznej fólie na báze polyolefínov s kontrolovanou difúziou adhezíva

Načítavanie...

Číslo patentu: 261666

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lath Dieter, Ambrušová Marta, Florián Štefan, Novák Igor, Romanov Andrej, Brenner Rudolf

MPK: B29K 23/00, C08L 23/00, B29D 7/01...

Značky: autoadhéznej, polyolefínov, fólie, difúziou, přípravu, kontrolovanou, báze, adhezíva

Text:

...až 4,5 hmojt. prírodnej kolofónie alebo glyceridu tríabietátu.Výhodou zmesi na prípravu autoadhêznej fólie na báze polyolefĺnov s kontrolovanou difuziou je jej jednoduchosť, dobrá spraco~ vateľnosť. ekonomická zvýhodnenost v po~ rovnaní s doteraz používanými fóliami a skutočnosť, že nie je potrebná zmena tech~ nológie ani úprava existujúcich zariadení na výrobu uvažovaných fólií.Žiadúci adhézny efekt sa dosiahol podľa navrhovaného...

Zmes na prípravu autoadhéznej fólie na báze polyolefínov s kontrolovanou difúziou adhezíva

Načítavanie...

Číslo patentu: 261435

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lath Dieter, Florián Štefan, Novák Igor, Brenner Rudolf, Ambrušová Marta, Romanov Andrej

MPK: B29K 23/00, C08L 23/00, B29D 7/01...

Značky: adhezíva, autoadhéznej, přípravu, fólie, báze, kontrolovanou, difúziou, polyolefínov

Text:

...fólie na báze polyolefínov s kontrolovanou difúziou je jej jednoduchosť, dobrá spracovateľnosf, ekonomická zvýhodnenost V porovnaní s doteraz používanými fóllamí a skutočnosť, že nie je potrebná zmena technológie ani úprava existujúcich zariadení navýrobu uvažovaných fólií.Ziadúci adhézny efekt dosiahol podľa navrhovaného riešenia v dôsledku synergickeho účinku systému Anízkomolekulová látka a živica. Uvedený binárny systém spĺňa aj...

Středový rozvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 246513

Dátum: 15.12.1987

Autor: Florián Štefan

MPK: B23Q 7/02

Značky: rozvod, středový

Text:

...výšky bez pracného vrtání spojovacího tělesa, částečný axíální posuv šoupátka a nevyžaduje nadměrný prostor. Velkou předností .je jeho jednoduchá montáž a demontáž.Vynález se týká středového rozvodu tav .lPříkladné provedení středového rozvodu tlakového média podle vynálezu je schematícky znázorněno na připojeněm výkresu,kde na obr. je celkové uspořádání středového rozvodu v nárysném řezu. Středový hřídel 12 otočného stolu je opatřen...

Chrániče sluchových orgánov a spôsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235220

Dátum: 15.02.1987

Autori: Berek Dušan, Florián Štefan

MPK: A61F 11/02

Značky: chrániče, výroby, sluchových, spôsob, orgánov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka chráničov sluchových orgánov a spôsobu ich prípravy. Podstata chráničov sluchových orgánov spočíva v tom, že obsahujú 30 až 90 % hmot. polyméru zmäkčeného 5 až 70 % hmot. oligomérov a 0,05 až 10 hmot. buničitej vaty, 0,1 až 3 % hmot. antiseptického prostriedku, 0,001 až 0,5 % hmot. farbiva a 0,001 až 0,2 % hmot. voňavky. Podstatou vynálezu je ďalej spôsob prípravy chráničov sluchových orgánov, ktorý sa vyznačuje tým, že sa...

Automatizovaný prístroj na meranie creepových vlastností polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234564

Dátum: 01.01.1987

Autori: Florián Štefan, Romanov Andrej Drsc, Babiak Peter, Novák Igor

MPK: G01N 33/00

Značky: polymérov, vlastností, meranie, creepových, automatizovaný, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Automatizovaný prístroj na meranie creepových vlastností polymérov je určený na meranie statických deformačných charakteristík polymérov. Podstata prístroja spočíva v tom, že na spoločnom hriadeli sú pohyblivo upevnené páky, ktoré sú na jednej strane zaťažené vymeniteľným analytickým závažím a na druhej strane posúvateľnými hornými svorkami, pričom sú páky spojené na koncoch s potenciometrami, prípadne s indukčnými cievkami, ktoré sú pripojené...

Kvapalný korektor strojopisných preklepov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223074

Dátum: 15.03.1986

Autori: Florián Štefan, Romanov Andrej, Lath Dieter

Značky: preklepov, korektor, strojopisných, kvapalný

Zhrnutie / Anotácia:

Kvapalný korektor obsahuje hmotnostne 10 až 15 % derivátov celulózy, 3 až 7 % glycerínftalovej alhydovej živice, 3 až 7 % polypropylénového oleja, 1 až 5 % dialkylftalátov, 30 až 55 % anorganického pigmentu a zbytok do 106 % tvorí rozpúšťadlový systém. Kvapalný korektor strojopisných preklepov umožňuje opätovné písanie na opravenom mieste.

Sorpčný prostriedok na zachycovanie uhľovodíkov z vody alebo vzduchu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 223067

Dátum: 15.03.1986

Autori: Florián Štefan, Hässler Jozef

Značky: spôsob, sorpčný, zachycovanie, výroby, prostriedok, uhľovodíkov, vzduchu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje sorpčný prostriedok k zachycovaniu uhľovodíkov z vody alebo vzduchu, ktorý je vytvorený z vláknitých a amorfných polymérov, pričom vláknité polyméry sú zmesou syntetických vlákien v zložení hmotn. pomerov 45 až 65 % vlákien z izotaktického polypropylénu, 20 až 30 % vlákien polyamidových a 35 až 10 % vlákien polyesterových a ako amorfný polymér je použitý ataktický polypropylén o molekulovej hmotnosti 5000 až 120 000. Podiel...

Spôsob zvýšenia adhézie polypropylénovej podkladovej tkaniny k záterovým pastám

Načítavanie...

Číslo patentu: 227606

Dátum: 01.09.1985

Autori: Lath Dieter, Florián Štefan, Romanov Andrej, Novák Igor, Dulaj Milan

Značky: spôsob, polypropylénovej, pastám, zvýšenia, adhézie, podkladovej, tkaniny, záterovým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu zvýšenia adhézie polypropylénovej podkladovej tkaniny ku polymérom. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa izotaktický polypropylén modifikuje v hmote 1 až 20 hmot. % poly/etylén-co-vinylacetát/u pri teplote 1 až 200°C. Vynález má použitie v textilnom priemysle pri výrobe podlahovín.

Dosky z aglomerovaného dreva s hydrofóbnymi vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 219175

Dátum: 01.06.1985

Autori: Hässler Jozef, Hajzok Ladislav, Florián Štefan, Durec Igor

Značky: aglomerovaného, hydrofóbnymi, dosky, dřeva, vlastnosťami

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na zvýšenie hydrofóbnych vlastností dosák z aglomerovanej drevnej hmoty, najmä drevovláknitých, vyrábaných suchým spôsobom. Drevársky Účelom vynálezu je zvýšenie hydrofóbnych vlastností pri výrobe konštrukčných veľkoplošných materiálov tam, kde je táto požiadavka vodovzdornosti pri súčasnom znížení požiarneho rizika a dosiahnutí vyšších ekonomických parametrov výroby. Uvedeného účelu prostriedku podľa vynálezu sa dosiahne tým, že je...