Flimmel Jozef

Zariadenie na dlhodobé sledovanie nepriepustnosti veľkoplošných plastických izolácií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1710

Dátum: 14.01.1998

Autori: Filo Julián, Flimmel Jozef

MPK: G01M 3/40

Značky: sledovanie, nepriepustnosti, velkoplošných, izolácii, zariadenie, dlhodobé, plastických

Text:

...V závislosti od tvaru meranej plochy. Pretože so zmenšujúcou sa vzdialenosťou od okraja meranej plochy rastie náročnosť interpretácie meraní, navrhované technické riešenie uvažuje s rozmiestnením meracích elektród tak, že ich vzájomná vzdialenosťsa v smere od stredu plochy k jej okrajom zmenšuje. Pri výhodnomuskutočnení technického riešenia je vzdialenosť meracích elektród pri okrajoch meranej plochy až štvomásobne menšia ako...

Akumulátor tepla s pevnou výplňou pre disharmonicky súčinné tepelné zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 263353

Dátum: 11.04.1989

Autor: Flimmel Jozef

MPK: F27D 17/00

Značky: tepelně, akumulátor, disharmonicky, zariadenia, pevnou, súčinné, tepla, výplňou

Text:

...je prúd studeného vzduchu čiastočne alebo úplne usmerniteľný jednak do zmiešavaoej komory l a jednak cez odbočku ll do protiiahlej spodnej časti akumulačnej komory Q. Akumulačnú komoru g tvoria nepriedušné tepelne izolované steny lg a prieduäná akumulačná výplň ll z pevného materiálu o vysokej tepelnej kapacita, ktoré vytvára pri podlaha pozdĺžne,vzájomne prepojené kanale. V strops akumulačnej komory 5 sú pravidelne osadené výstupné...

Zařízení pro vykládání a vkládání lahví

Načítavanie...

Číslo patentu: 243088

Dátum: 15.11.1987

Autori: Zoo Vincent, Flimmel Jozef

MPK: B65G 47/74

Značky: vykládání, lahví, vkládání, zařízení

Text:

...rámem je pomocí čepů kyvně uchycena dvojice paralelních ramen stejné délky, na jejichž druhých koncích je pomocí čepů kyvně zavěšen manipulační rám s uchopovacími hlavicemi lahví a vodicím čepem, přičemž osy ramen leží ve společné vertikální rovině. Podstatou je dále to, že horní závěsy kyvných ramen mají tvar vidlic, které obepínají horizontální příčku nosného rámu, přičemž osy čepů dolních závěsů kyvných ramen a vodicího čepu jsou upravený...

Sposob merania tepelnej vodivosti pomocou etalónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248980

Dátum: 12.03.1987

Autor: Flimmel Jozef

MPK: G01N 25/18

Značky: tepelnej, merania, spôsob, pomocou, etalónov, vodivosti

Text:

...určí ta časť vyvinutého tepla, ktorá za daných podmienok V meracom zariadení preteká mimo skúšaného telesa, na základe čoho vyplynie množstvo tepla pretekajúce skúšanou vzorkou. Výhodou merania súčinitella tepelnej vodivosti pomocou etalónov je zjednodušenie zariadenia a urýchlenie procesu merania. Pri zisťovaní súčinitela tepelnej vodivos ti podla vynálezu sa postupuje tak, že najprvsa uskutoční meranie tepelnej vodivosti etalónu, ktorý...