Fleurier Stéphanie

Spôsob dehydratácie etanolu na etylén charakterizovaný nízkou spotrebou energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20291

Dátum: 09.07.2012

Autori: Minoux Delphine, De Smedt Philip, Coupard Vincent, Touchais Natacha, Adam Cindy, Fleurier Stéphanie, Vermeiren Walter, Gonzalez Penas Helena

MPK: C07C 11/04, C07C 1/24, C07C 7/04...

Značky: etylén, spotřebou, etanolu, nízkou, dehydratácie, charakterizovaný, spôsob, energie

Text:

...je vsádzka zavádzaná do kroku a) odparenie vsádzky pri tlaku nižšom, ako je tlak efluentu na výstupe zposledného reaktora tak, aby sa dosiahla maximálna tepelná výmena medzi vsádzkou a efluentom z posledného reaktora, to znamená výmena celejentalpie odparenia vsádzky a entalpie kondenzácie uvedeného efluentu.Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť spôsob dehydratácie etanolu na etylén so zvýšenoučistotou, pričom uvedený spôsob umožňuje zvýšiť...