Flaška Miloš

Zařízení pro vyvození prostorového pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259474

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kondr Vladislav, Krásný Josef, Macoun Josef, Sova František, Flaška Miloš, Brabec Oldřich

MPK: B24B 27/04

Značky: pohybu, prostorového, zařízení, vyvození

Text:

...provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu, a to v kosém pohledu.Zařízení pro vyvození prostorového pohybu podle tohoto příkladu provedení sestává 2 rámu l, na kterém je vytvořena vidlice łg, jejíž ramena jsou opatřena na koncích ložisky ll vidlice lg rámu l. K rámu l jsou ještě kolmo na vidlice lg připojena kotvení lg motoru 5 přítlaku.V ložiskáah łł vidlice gg rámu l jsou zasunuty čepy 3 upevněné na kloubu g....

Posuvové zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259186

Dátum: 17.10.1988

Autor: Flaška Miloš

MPK: B23Q 5/22

Značky: posuvové, zařízení

Text:

...detail umístění šroubů se stavěeími kuželyoPodle obr. 1 eestává posuvové zařízení z konzoly 1, tělesa g, spojovacích šroubů 6, válcových vidlic gg vložených do dostředných. otvorů 33 v tělese g, z kladek 22 s čepy J 1 a z vřetena 1 Konzola 1 Je podle tohoto příkladu provedení upevněna kt Á nosiči 11,například obráběcího stroje, ktorý unáší vřeteno 2. Pro toto vřeteno 1 je v konzole l, a také v tělese 2 upraven středový otvor g. Těleso g je...

Přídavné zařízení k vybrušování dlouhých hladkých děr

Načítavanie...

Číslo patentu: 259139

Dátum: 17.10.1988

Autor: Flaška Miloš

MPK: B24B 5/06

Značky: vybrušování, dlouhých, zařízení, hladkých, přídavné

Text:

...na zařízení, obr. 2 představuje řez hrdlem brueky před miskou pružiny 7 Jak je z tohoto výkresu zřejmě, sestává prídavné zařízení k vybrušování dlouhých hladkých děr podle tohoto příkladu z vřetena L, zasunutého do hlavy ggvřetene obráběcího stroje. Na vře teno L je nasunut.přívod ll pohonné energie kterou může být pod le dosažitelnosti elektřina nebo tlakové médium. Za přivodem llpohonné energie je V závislosti na délce opracované...

Zařízení pro vybrušování děr malých průměrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259138

Dátum: 17.10.1988

Autor: Flaška Miloš

MPK: B24B 5/06

Značky: malých, vybrušování, zařízení, průměru

Text:

...hřídelel a uložený v lo ž 1 skách gg v místě spojky lg je rotační hřídel g opatřen závi tem pro uchycení ohebného hřídele 1, který končí připojením.ke hřídeli g brusnrého kotoučhe 32. Plášř 3 ohebneho hřídele k je . zaohycen ke vnitřnímu povrchu dutého nosiče làjv místě spojkylg°a jeho konec je připevněn k pouzdru Q. jPři používání zařízení podle vynálezu mohou být uplatněny tří.možnosti rotačního pohybu jednotlivých dílů. Přitom dutý...

Mobilní zařízení k vybrušování děr

Načítavanie...

Číslo patentu: 259116

Dátum: 17.10.1988

Autor: Flaška Miloš

MPK: B24B 5/06

Značky: vybrušování, zařízení, mobilní

Text:

...komorou lg je na vřeteno 1 nasunuto posuvové zařízení g, jehož statická část je upevněna k loži 1. Toto posuvové zařízení g je vytvořeno jako luneta pro vedení vřetena 1, která současně zajištuje plynule měnitelný posuv tohoto vřetena 1 včetně-pohon né jednotky 2,Jtedy i bruskyâ. Ukončení vřetena 1 je opatřeno nosičem 1 a epoákou 52 přechodky 1, nosič 1 sestává z pouzdra ąg,.hv něm.u 1 ožených ložieek Q e z objímky 3 l,.nasunuté přes...

Přídavné zařízení k přebrušování vyměnitelných destiček

Načítavanie...

Číslo patentu: 255450

Dátum: 15.03.1988

Autori: Flaška Miloš, Roubíček Zdeněk

MPK: B24B 3/36

Značky: vymenitelných, přebrušování, přídavné, zařízení, destiček

Text:

...sestává 2 první pravoúhlé opěrky Ä a druhé pravoúhlé opěrky gg, které jsou provedením i velikosti shodné, tj. vzájemně zaměnitelné. Každá pravoúhlá opěrka g, gg má kratší rameno 35, ggg a delší rameno §§, 359.Delší rameno gg, § 59 je na konci opatřeno jazykem gg, kterým se zasouvá do zářezu łg, upraveného v kratšim rameni gg, § 59 protější pravoúhlé opěrky Q, gg. Každé kratší rameno gâ, ggg je dále opatřeno radiusovou prizmatickou drážkou...

Stavitelný nožový držák

Načítavanie...

Číslo patentu: 253876

Dátum: 17.12.1987

Autori: Pánek Stanislav, Flaška Miloš

MPK: B23B 29/12, B23B 29/18

Značky: stavitelný, nožový, držák

Text:

...tuhý, a to zejména proto, že v rozevřeném stavuje jeho hlava zpevněna vzájemnou interakcí rozpěrky a plooh klínovité rybiny a rybinové drážky.Příklad praktického provedení stavitelného nožového držáku podle vynálezu je zobrazen na připojeném výkresu. Na jeho obr. 1 je znázorněn řez stavitelnou a rozpínaoí částí nožového držáku, obr. 2 představuje kolmý řez zadní částí držáku a obr. 3 znázorňuje půdorysný pohled na nožový držák s horizontálním...

Vyvrtávací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 253875

Dátum: 17.12.1987

Autor: Flaška Miloš

MPK: B23B 41/16

Značky: nástroj, vyvrtávací

Text:

...karbidü. Vyvrtávací nástroj podle vynálezu není třeba pracně nastavovat na požadovaný průměr, protože rozměr vyvrtávaného otvoru je vymezen vzdáleností mezi vedlejäím břítem a vodicí částí břitové destičky. Jestliže má břitová destička dva řezné břity,má i dvojnásobnou životnost. Po vyčerpaní této životnosti se břitová destička vymění za novou,a tím ae obnoví nejen všechny její břitové části, ale i vodicí část. Ostatní díly vyvrtávacího...

Lůžko vodítka vrtací hlavy s axiální opěrkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238964

Dátum: 01.07.1987

Autori: Joza Jan, Flaška Miloš, Diba Václav

MPK: B23B 29/22

Značky: axiální, vrtací, vodítka, opěrkou, hlavy, lůžko

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukčního vytvoření lůžka pro vodítko ve vrtací hlavě, opatřeného axiální opěrkou. Řeší problém vytvoření takového lůžka, které by umožnilo změny polohy vodítka, jeho stavitelnost a udržení minimálních rozměrů plochy, odebrané vrtací hlavě na úkor uložení nožové vložky. Podstatou vynálezu je uložení vodítka v rybinové drážce s jednou odpruženou stěnou a s axiální stavitelnou opěrkou ve tvaru čtyřbokého tělíska s...

Nožová vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 238963

Dátum: 01.07.1987

Autori: Flaška Miloš, Joza Jan, Diba Václav

MPK: B23B 29/22

Značky: nožová, vložka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nožové vložky pro vrtací stroje, zejména hlubokovrtací. Je řešen problém zjednodušené výroby lože ve vrtací hlavě pro vhodně konstruovanou nožovou vložku s dostatečně tuhou upínkou výměnných destiček. Vynález je řešen tak, aby nožová vložka spočívala na třech bodech, stejně jako upínka. Tím je dosaženo dokonalé stabilizace. Ve střední části je těleso nožové vložky sníženo, což umožňuje zvýšení upínky v místě jejího největšího...

Seřizovací nožová vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 228472

Dátum: 15.07.1986

Autori: Diba Václav, Flaška Miloš, Joza Jan

Značky: seřizovací, vložka, nožová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém velmi přesného nastavování břitů nožových vložek vrtacích hlav jednoduchým a rychlým způsobem. Řešení spočívá v nové konstrukci seřizovací nožové vložky, která je vysouvána mikrometrickým šroubem, procházejícím zešikmenou zarážkou, podél klínové plochy dvojitého klínu. Aby bylo možno nožovou vložku vysunout bez nebezpečí samovolného pohybu řezné destičky, je mezi upínku a klínovou vložku vložená plochá pružina, výhodně...

Vyměnitelný nožový blok

Načítavanie...

Číslo patentu: 221442

Dátum: 15.02.1986

Autori: Diba Václav, Flaška Miloš

Značky: vyměnitelný, nožový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém vyjímatelnosti nožového bloku, umístěného ve vrtací tyči tak, aby bylo zachováno přesné nastavení nožových vložek. Podstatou vynálezu je nové konstrukční uspořádání nožového bloku, který se z vyjímatelného seřizovacího klíče a z nožového bloku, do nějž muže být seřizovací klíč vložen. Seřizovací klíč je dutý a je upraven tak, že na jeho konci je upraven výstupek, jehož pomocí lze otáčet dvoudílným opěrným šroubem uloženým...