Flanagan Mark Edward

Spôsob štiepenia enantiomérov (1-benzyl-4-metylpiperidín-3-yl)-metylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288199

Dátum: 22.05.2014

Autori: Koecher Christian, Flanagan Mark Edward, Wilcox Glenn Ernest, Munchhof Michael John, Vries Ton

MPK: A61K 31/505, A61K 31/519, A61K 45/00...

Značky: enantiomérov, spôsob, štiepenia, 1-benzyl-4-metylpiperidín-3-yl)-metylamínu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob štiepenia enantiomérov zlúčeniny vzorca (III), ich farmaceuticky prijateľných solí a ich voľnej bázy spočíva v tom, že zahŕňa kroky: (a) racemická zmes enantiomérov zlúčeniny vzorca (III) v rozpúšťadle sa mieša so štiepiacou zlúčeninou, ktorá má definovanú stereošpecifickosť väzbovej schopnosti, za vzniku roztoku, (b) získaná zmes sa ponechá stáť dostatočný čas, aby sa umožnilo podstatné vyzrážanie uvedeného enantioméru z racemickej...

3-{(3R,4R)-4-metyl-3-[metyl-(7H-pyrolo[2,3-d]pyrimidín-4-yl)-amino]- piperidín-1-yl}-3-oxo-propionitril a farmaceutický prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 288192

Dátum: 22.05.2014

Autori: Flanagan Mark Edward, Wilcox Glenn Ernest, Koecher Christian, Vries Ton, Munchhof Michael John

MPK: A61K 45/00, A61K 31/519, A61K 31/505...

Značky: prostriedok, farmaceutický, piperidín-1-yl}-3-oxo-propionitril, obsahom, 3-{(3r,4r)-4-metyl-3-[metyl-(7h-pyrolo[2,3-d]pyrimidín-4-yl)-amino

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný 3-{(3R,4R)-4-metyl-3-[metyl-(7H-pyrolo[2,3-d]pyrimidín-4-yl)-amino]- piperidín-1-yl}-3-oxo-propionitril a jeho farmaceuticky prijateľné soli, farmaceutický prostriedok s obsahom týchto zlúčenín a použitie týchto zlúčenín ako inhibítorov proteínkináz alebo Janusovej kinázy 3 (JAK3), najmä na liečenie poruchy alebo stavu vybraného zo skupiny, do ktorej patrí odmietnutie transplantovaného orgánu, xenotransplantácia, lupus, roztrúsená...

Pyrolo [2,3-d]pyrimidínová zlúčenina, jej použitie a farmaceutická kompozícia alebo kombinácia s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287188

Dátum: 27.01.2010

Autori: Blumenkopf Todd Andrew, Flanagan Mark Edward, Munchhof Michael John

MPK: A61K 31/519, A61P 37/00, C07D 209/00...

Značky: obsahom, farmaceutická, použitie, zlúčenina, 2,3-d]pyrimidínová, kompozícia, pyrolo, kombinácia

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), farmaceutické kompozície s ich obsahom, prípadne v kombinácii s jedným alebo viacerými prídavnými činidlami, ktoré modulujú imunitný systém cicavcov, alebo protizápalovými činidlami a ich použitie na prípravu liečiva. Opísané zlúčeniny sú inhibítormi proteín kináz, ako enzýmu Janusovej kinázy 3, a sú užitočné ako imunosupresívne činidlá pri transplantácii orgánov, xenotransplantácii, lupus, roztrúsenej...

Pyrol [2,3-d]pyrimidínová zlúčenina a jej použitie ako liečiva, farmaceutická kompozícia s jej obsahom a jej použitie na výrobu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 286685

Dátum: 25.02.2009

Autori: Blumenkopf Todd Andrew, Changelian Paul Steven, Flanagan Mark Edward, Brown Matthew Frank

MPK: C07D 239/00, C07D 209/00, A61K 31/505...

Značky: použitie, zlúčenina, farmaceutická, kompozícia, výrobu, obsahom, 2,3-d]pyrimidínová, pyrol, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ktoré sú inhibítormi enzýmu proteín tyrozín kinázy, akým je kináza JAK3 (Jakus Kinase), a ako imunosupresívne činidlá sú použiteľné pri liečbe odhojenia orgánových transplantátov, zožierajúceho vredu, roztrúsenej sklerózy, kĺbového reumatizmu, psoriázy, diabetu typu I a komplikácií vyvolaných diabetom, rakoviny, astmy, atopickej dermatitídy, autoimunitných porúch štítnej žľazy, ulceratívnej kolitídy, Crohnovej...

Pyrol [2,3-d] pyrimidínová zlúčenina, jej použitie na výrobu liečiva, farmaceutická kompozícia s jej obsahom, použitie jej kombinácie s ďalšími činidlami a súpravy s jej obsahom na výrobu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 286640

Dátum: 16.02.2009

Autori: Changelian Paul Steven, Flanagan Mark Edward, Brown Matthew Frank, Blumenkopf Todd Andrew

MPK: C07D 209/00, C07D 239/00, A61K 31/505...

Značky: použitie, obsahom, 2,3-d, kompozícia, súpravy, činidlami, kombinácie, zlúčenina, pyrimidínová, liečivá, ďalšími, pyrol, výrobu, farmaceutická

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ktoré sú inhibítormi enzýmu proteín tyrozín kinázy, akým je napríklad kináza JAK3 (Janus Kinase), a sú imunosupresívne činidlá použiteľné pri liečbe odhojenia orgánových transplantátov, zožierajúceho vredu, roztrúsenej sklerózy, kĺbového reumatizmu, psoriázy, diabetu typu I a komplikácií vyvolaných diabetom, rakoviny, astmy, atopickej dermatitídy, autoimunitných porúch štítnej žľazy, ulceratívnej kolitídy,...

Makrolidové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7241

Dátum: 12.12.2005

Autori: Kaneko Takushi, Flanagan Mark Edward, Magee Thomas Victor, Chupak Louis Stanley, Noe Mark Carl, Reilly Usa

MPK: A61K 31/7042, A61P 31/00, C07H 17/00...

Značky: makrolidové, zlúčeniny

Text:

...a/alebo protozoálnych infekcií, a spôsobyDetailný opis predmetného vynálezu001 O V ďalšom detailnom opise predmetného vynálezu sú poskytnuté ďalšie podrobnosti o tomto vynáleze, vrátane všeobecných metód prípravy a príkladov podľa predmetného vynálezu, čím však nie je rozsah tohto vynálezu nijako obmedzený.0011 Ako už bolo uvedené vyššie, predmetný vynález sa týka makrolidových zlúčenín na báze erytromycínu, ktoré obsahujú C-11/C-12...

Nová kryštalická zlúčenina

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9271

Dátum: 25.11.2002

Autori: Li Zheng Jane, Flanagan Mark Edward

MPK: A61P 25/00, A61K 31/519, A61P 35/00...

Značky: krystalická, nová, zlúčenina

Text:

...Guide, MacMillan Co.,New York, N.Y. (1968), ktorá je v celku uvedená ako referencia.0006 Tento vynález sa tiež týka kryštalickej formy monocitrátovej soli 3-f(3 R,4 R)4-metyl-3-metyl-(7 H-pyrolo-2,3-djpyrimidin-4-yl)aminopiperidín-1-ylj-S-oxo propionitrilu termogramom diferenčnej skenovacej kalorimetrie, ako je znázornená na obrázku 2, majúci charakteristický pík pri teplote medzi asi 203 °C až asi 210 °C,s nástupom pri teplote medzi...