Flamm Frieder

Vysekávacie zariadenie a spôsob vysekávania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16986

Dátum: 13.02.2008

Autor: Flamm Frieder

MPK: B21D 28/06, B21D 28/08

Značky: zariadenie, vysekávacie, spôsob, vysekávania

Text:

...a otočením vyseknutých dosiek do vždy rovnakej pozície odovzdania transportnému zariadeniu je toto možné vybaviť pridržiavacími prvkami prispôsobenými príslušnému tvaru dosky,ako obzvlášť uchopovacie čeľuste, ktoré umožňujú bezpečnú a šetmú manipuláciu s doskami.0016 V dôsledku neovplyvneného odovzdania vyseknutých dosiek transportnému zariadeniu podľa vynálezu sú možné ľubovoľné uhly natočenia nástroja, takže je možne čo najlepšie...

Absorbér pre termický kolektor solárneho zariadenia, ako aj spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1628

Dátum: 22.01.2004

Autor: Flamm Frieder

MPK: F24J 2/04

Značky: termicky, absorbér, výroby, kolektor, solárneho, spôsob, zariadenia

Text:

...rozhodujúcej miere podmienené nákladnými absorbérmi.0006 Z US 4 089 324 je známy absorbér tohto druhu pre solárne zariadenie s rúrkovým systémom pre teplonosné médium, u ktorého je tento rúrkový systém usporiadaný medzi dvoma na sebe Iežiacimi, absorbér tvoriacimi plechmi, pričom do jedného z týchto plechov je umiestnený rozvod rúrkového systému a uvedené plechy sú navzájom spojené pomocou lepidla.0007 DE 195 46 100 A 1, ako aj US 4 299 202...