Fišer Jan

Zařízení k upevnění elektrod elektronové trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268976

Dátum: 11.04.1990

Autor: Fišer Jan

MPK: H01J 1/88, H01J 3/02

Značky: elektrod, trysky, elektronově, zařízení, upevnění

Text:

...minimální přeskoková vzdálenost jednotlivých elektrod a tyto svým centrickým uspořádáním snižují na minimum možnost elektrického výboje. Elektrické propojení pohyblivé katody e ultravakuovými elektrickými průchody. které je provedeno pomocí ohebných vodičů, umožňuje její pohyb při centrování s současně zajištuje dokonalý elektrický kontakt bez přechodových odporů.Vynález blíže objasní připojený výkres, na kterém je v osovém řezu naznačeno...

Analyzátor energií elementárních částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 263117

Dátum: 11.04.1989

Autor: Fišer Jan

MPK: H01J 37/252

Značky: částic, energií, analyzátor, elementárních

Text:

...vhodnou volbou materiálu, ze kterého je analyzátor vyroben, je možné dosáhnout účinné stínění prinárního svazku proti vnějším ru šivým polím.vynález blíže objasní přiložený výkres, na kterém jeznázorněn ve zjednodušeném náčrtku enalyzátor v osovém řezu. Analyzátor podle přiloženáho obr. sestává ze základního tělesa 1 rotačně symetríekého, které v příčném řezu vytváří vrchlík, opatřený středovým otvorem. Pod základním tělesem 1 je izolovaně s...

Zařízení pro manipulaci s prostředky v ultravakuových přístrojích například preparátu v elektronových mikroskopech

Načítavanie...

Číslo patentu: 259749

Dátum: 17.10.1988

Autori: Schenk Antonín, Fišer Jan

MPK: H01J 37/20

Značky: například, přístrojích, prostředky, mikroskopech, ultravakuových, manipulaci, elektronových, preparátu, zařízení

Text:

...předkládraného zařízeníje, že při své relativní jednoduchosti a rozměrové nenáročnosti umožňuje ve všech třech osách x, y, z přesné a časové i prostorově stále nastavení polohy použitého prostředku umístěného v ultravakuu. Rozsah i citlivost nastavované polohy lze volit stoupáním regulačních diferenciálních šroubů. Pro větší rozsahy a menší citlivost lze použít jednoduchých justážních šroubů s větším stoupáním.Vynález blíže objasní...

Analyzátor energií elementárních částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 258565

Dátum: 16.08.1988

Autor: Fišer Jan

MPK: G01R 31/26, G01N 23/08, H01L 21/66...

Značky: částic, energií, elementárních, analyzátor

Text:

...výhodou analyzátoru je zvýšení jeho rozlišovací schopnosti, zadrží pozadí signálu vytvořeného částicemi prošlými otvorem analyzační mřížky. Značně se omezí Vliv extrakčních polí na primární svazek elementárních částic a sníží se vliv terciálních částic.Vynález blíže qpjasní přiložený výkres, na kterém je znázorněn ve zjednodušeném náčrtku analyzátor v osovém řezu.Analyzátor tvoří jednak extrakční prostor 2 a jednak brzdné pole lg...

Způsob výroby 1-/6-alkoxy-2-naftyl/-1-alkanolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243153

Dátum: 15.07.1987

Autori: Drag Jioí, Prášil Vladimír, Tůma Hanuš, Fišer Jan, Mikula Jaroslav, Vyklický Miloslav, Cíznerová Miroslava, Barsa Miroslav, Landa Václav, Kubín Sáva, Bilunek Bohumír

MPK: C07C 43/23, C07C 57/30

Značky: způsob, výroby

Text:

...bis-(2-methoxyethoxy)aluminiumhydrid, lithiumaluminiumhydrid v prostředí aromatických uhlovodíků, jako benzen, toluen, xylen, nebo éteru, nebo natriumborohydrid, kaliumborohydrid v prostředí alkoholů, jako je methanol, ethanol. Při této reakci se použije komplexní hydrid k fencnu vzorce II v ekvimolárním poměru 12 až 4. Redukce se provádí při teplotě 35 °C až teplotě varu rozpouštědla, s výhodou Z 0 až 100 °C. po dobu 1 až 7 hodin. Průběh...

Předčerpávací soustava pro ultrazvukové zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 237541

Dátum: 15.12.1986

Autor: Fišer Jan

MPK: H01J 37/18

Značky: předčerpávací, ultrazvukové, zařízení, soustava

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou řešení je, že čerpaný prostor je spojen jednak prvním potrubím přes první ventil a jednak druhým potrubím přes třetí ventil, nádobu s kapalným dusíkem a druhý ventil přes společné potrubí se vstupem druhého stupně rotační vývěvy a s prvním zavzdušňovacím ventilem, zatímco první stupeň rotační vývěvy je spojen s druhým zavzdušňovacím ventilem. Soustava je určena pro ultrazvukové soustavy, například elektronově optické přístroje.

Optická soustava určená k pozorování elektronového svazku ve vakuu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232450

Dátum: 15.07.1986

Autori: Fišer Jan, Delong Armin Akademik

MPK: G02B 27/22

Značky: svazků, pozorování, vakuu, elektronového, určená, optická, soustava

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou soustavy je vstupní optický hranol (3), jehož vstupní stěna je opatřena scintilační destičkou (1), přičemž za jeho výstupní stěnou v optické ose je umístěna planparalelní destička (6) oddělující vakuový prostor, a za ní vstupní objektiv (5) záměrná destička (7) výstupní objektiv (8) a výstupní hranol (9) s okulárem (10). Optická soustava je výhodná pro elektronově optické přístroje, zejména pro elektronový litograf.

Posuvný mechanismus manipulačního stolku

Načítavanie...

Číslo patentu: 219235

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kolařík Vladimír, Fišer Jan, Florián Miroslav, Delong Armin Akademik

Značky: mechanismus, manipulačního, stolku, posuvný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká posuvného mechanismu manipulačního stolku, například pro elektronově optický litograf. Jeho předností je možnost programovatelného provozu, vysoká životnost a velmi precizní nastavení požadovaných bodů a vysoká stabilita nastavené polohy. Podstatou vynálezu, sestávajícího ze dvou křížově posuvných desek nad sebou je, že obě desky jsou opatřeny identickým mechanismem, z nichž v prvním podélném otvoru desky je mezi dvěmi opěrnými...

Způsob nanášení pracovní kapaliny na pásový materiál, zejména textilní a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215171

Dátum: 15.10.1982

Autori: Fišer Jan, Červený Jan, Hrbotický Jiří

Značky: způsobu, zejména, textilní, pracovní, provádění, tohoto, nanášení, způsob, kapaliny, zařízení, materiál, pásový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob nanášení kapalin na textilní pásový materiál. Nanášení se provádí stykem textilního pásu s filmem kapaliny. Film je vytvářen stékáním kapaliny po nehybné nakloněné ploše, z této plochy je film kapaliny stírán pohybujícím se textilním pásem. Způsob nanášení je zejména vhodný pro nánosy lázní o nízké viskozitě pro finální úpravy textilií.