Fioravanti Beatriz

Substituované arylové a heteroarylové deriváty ako modulátory metabolizmu a profylaxia a liečenie s tým súvisiacich chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5052

Dátum: 02.06.2005

Autori: Shin Young-jun, Jones Robert, Ren Albert, Bruce Marc, Semple Graeme, Lehmann Juerg, Xiong Yifeng, Fioravanti Beatriz, Choi Jin Sun Karoline

MPK: C07D 401/00, A61P 3/00, A61K 31/506...

Značky: súvisiacich, liečenie, profylaxia, arylové, heteroarylové, modulátory, metabolizmu, substituované, deriváty, chorôb

Text:

...integrovaného prístupu k prevencii týchto stavov založených na prevencii obezity (Perry l. J. a další, BMJ 310, 560-564 (1995.0018 Diabetes sa zúčastňuje tiež na rozvoji obličkových ochorení, očných chorôb a problémov nervového systému. Obličkové ochorenie, nazývané tiež nefropatia, vzniká, ked je poškodený obličkový tiltračný mechanizmus a proteín preniká do moču v nadmerných množstvách a eventuálne nastane zlyhanie obličky. Diabetes je...

Trisubstituované arylové a heteroarylové deriváty ako modulátory metabolizmu a profylaxia a liečenie s ním súvisiacich chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3194

Dátum: 09.07.2004

Autori: Choi Jin Sun Karoline, Semple Graeme, Lehmann Juerg, Bruce Marc, Fioravanti Beatriz, Calderon Imelda, Jones Robert, Shin Young-jun, Ren Albert, Xiong Yifeng

MPK: A61K 31/506, A61K 31/505, A61K 31/5375...

Značky: modulátory, liečenie, heteroarylové, súvisiacich, arylové, profylaxia, deriváty, metabolizmu, trisubstituované, chorôb

Text:

...serotoninu fenfluramlne (Pondimínm) a dexfenfluramíne (ReduxTM) sa uvádza, že na dlhší čas znižujú príjem potravy a telesnú hmotnost (dlhšie ako 6 mesiacov). Obe liečivá boli stiahnuté z obehu po oznámení predbežného dokazu, že s ich užívaním nastávajú abnormality srdcových chlopni. Z uvedeného vyplýva, že jestvuje potreba vývoja bezpečnejších protiobezitných látok.0016 Obezita významne zvyšuje tiež riziko rozvoja kardiovaskulámych ochorení....

Fenyl- a pyridylpiperidínové deriváty ako modulátory metabolizmu glukózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5084

Dátum: 23.02.2004

Autori: Choi Jin Sun Karoline, Xiong Yifeng, Semple Graeme, Fioravanti Beatriz, Jones Robert

MPK: C07D 211/00, A61K 31/435, A61P 3/00...

Značky: pyridylpiperidínové, deriváty, metabolizmu, glukózy, fenyl, modulátory

Text:

...spätného vychytávania) môže u niektorých pacientov zvyšovat krvný tlak a pulz. 0 ínhíbitoroch uvoľñovanialspätného vychytávania serotonínu fenliuramine (PondiminW) a dexfenfluramíne (Reduxm) sa uvádza, že na dlhší čas znižujú príjem potravy a telesnú hmotnosť (dlhšie ako 6 mesiacov). Obe liečivá boli stiahnuté z obehu po oznámení predbežného dôkazu, že s ich užívaním nastávajú abnormality srdcových chlopni. Z uvedeného vyplýva, že...

1,2,3-trisubstituované arylové a heteroarylové deriváty ako modulátory metabolizmu v profylaxii a liečbe príbuzných porúch ako je diabetes a hyperglykémia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2886

Dátum: 14.01.2004

Autori: Pereira Guilherme, Jones Robert, Dave Vibha, Azimioara Mihai, Choi Jin Sun Karoline, Xiong Yifeng, Uy Jane, Semple Graeme, Calderon Imelda, Duvvuri Kameshwari, Fioravanti Beatriz

MPK: C07D 401/00, A61K 31/513, A61P 3/00...

Značky: arylové, modulátory, poruch, profylaxii, metabolizmu, heteroarylové, 1,2,3-trisubstituované, příbuzných, diabetes, liečbe, deriváty, hyperglykémia

Text:

...možno obezitu definovať s ohľadom na hmotnosť telesného tuku vyššiu ako 25 a mužov a 30Klasifikácia hmotnosti podľa indexu telesnej hmotnosti (BMI)So zvyšovaním BMI sa zvyšuje riziko úmrtia z rôznych príčin, ktoré sú nezávislé od ďalších rizikových faktorov. Najrozšírenejšie choroby s obezitou sú kardiovaskuláme ochorenia(najmä hypertenzia), diabetes (obezita zhoršuje rozvoj diabetes), choroby žlčníka (najmä rakovina) a reprodukčné...