Filip Petr

Mechanizmus pohonu plunžerového piesta dávkovača skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2298

Dátum: 30.03.2005

Autor: Filip Petr

MPK: C03B 7/00

Značky: skloviny, piesta, plunžerového, pohonů, mechanizmus, dávkovača

Text:

...plunžerového piesta dávkovača skloviny podľa vynálezu je, že umožňuje meniť priebeh pohybu plunžerového piesta jednoduchou zmenou rozsahu kývania vačky, takže už nie je nutná výmena vačky pri zmene parametrov výroby. Vačka sa v jednom pracovnom cykle otáča z jednej nastavenej krajnej polohy do druhej nastavenej krajnej polohy a späť. Nemusí sa teda pri jednom pracovnom cykle otočiť presne o 1 otáčku, ako tomu bolopredtým, keď sa vačka...

Hydromechanické přepouštěcí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269361

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hrobař Radim, Plhoň Aleš, Filip Petr, Kolář Václav

MPK: F22D 1/00

Značky: hydromechanické, přepouštěcí, zařízení

Text:

...energii.Príklad konkrétního provedení podle vynalezu je achematicky znázorněn na připojeném výkrese, který představuje na obr. l podélný řez hydromechanickým přepouštěcím zařízením a na obr, 2 je příčný řez hrdlem před trubkovým rozdělovačen z obr. l.Hydromechanické přepouštěcí zařízení aestává z vertikální, například valcové nádoby ł tvořené válcovým pláštěm łl 1 uzavřeným na hornín konci horním dnem ł 12 a na dovlním konci dolním dnem LA....

Způsob výroby katalytického komplexu chloridu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 269162

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pařízek Miroslav, Filip Petr, Huml Miroslav, Macek Vladimír, Černý Jaroslav, Kubička Rudolf

MPK: B01J 27/10, B01J 27/125

Značky: katalytického, výroby, chloridů, komplexu, hlinitého, způsob

Text:

...stupni organické syntězy katalyzovnná tímto katalytiokým komplexem, do kterého se dávkuaí složky komplexu, tj. chlorid hlinitý, LZ-diohloretan a -popřípadě také voda,-přičemž 1,2-dích 1 orstan se popřípadä předem rozpustí v jednotlivých surovinéch, vstupuaícíoh do stupně organické ayntézy a jako aromaticlą uhlovodík pro výrobu komplexu potom slouží směs reakčních komponent obsažené ve stupni organické syntézy, tj. například v...

Zařízení pro přípravu aktivovaného katalytického komplexu chloridu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263707

Dátum: 11.04.1989

Autori: Čejka František, Psota Milan, Filip Petr, Mazura Vítězslav, Maršík Jaroslav

MPK: C07C 15/073, B01J 21/02, B01J 27/08...

Značky: katalytického, chloridů, zařízení, přípravu, aktivovaného, komplexu, hlinitého

Text:

...pracuje tak, že v nádrži 3 se shromažčuje vode nasycená chlorovodíkem z vodní pračky odplynu. Přebytek vody odchází přepadovym potrubím lg k zařízení na neutralizaoi, které není součástí vynálezu. Ostatní voda odcnazí odváděcím potrubím g do regulačního orgánu Ž, .například dávkovacího čerpadla, nebo regulačního ventilu, dále výstupním potrubím à pro odvod dávkované vody do míchaného reaktoru l přes dispergační zařízení §, umístěné v...

Zařízení pro zpracování alkylačních produktů vypírkou při výrobě etylbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263706

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rychtrmoc Karel, Mazura Vítěslav, Filip Petr, Maršík Jaroslav, Psota Milan

MPK: C07C 15/073, B01J 19/00

Značky: zařízení, vypírkou, etylbenzenu, výrobe, alkylačních, zpracování, produktů

Text:

...produkty a vodnou fázi do kyselé pračky na dispergační zařízení, umístěné nad hladinou. V dispergačním zařízení dochází k intenzivnímu smíchání obou přiváděných proudů, přičemž vzniklý chlorovodík uniká do odplynů. V kyselé pračce, rozdělené provedenou svislou vestavbou s otvory v horní a dolní třetině na dopírací a uklidňovací prostor,se alkylační produkty nejdříve dopírají a pak společně s vodnou fází uklidňují. Potrubím vyvedeným...

Autobenzin s nízkým obsahem antidetonátorů na bázi olova

Načítavanie...

Číslo patentu: 259764

Dátum: 15.11.1988

Autori: Švajgl Oldřich, Rybár Petr, Macek Vladimír, Lederer Jaromír, Marek Miloš, Černý Jaroslav, Filip Petr, Schröngut Jiří

MPK: C10L 1/06

Značky: bázi, nízkým, obsahem, olova, autobenzín, antidetonátorů

Text:

...do autobenzinu se nepřekroči obsah chioru 10 ppm hmot což je méně než desetina halogenü pridaných jako vynašeče s alkylolovem. Z definice vynálezu dále vyplývá. že je souvislost mezi koncentraci antidetonátoru v autobenzinu a jeho eloženim daným úrovni destilace zviáště z hlediska oddělení těžkých podilů. Dále je třeba vzít v úvahu hlavní složky a jejich frakce, jejichž poměrem se dá upravit koncentrace antidetonátoru. Z definice vypiývà....

Způsob zpracování polyalkylbenzenů obsahujících chlorované uhlovodíky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256308

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rybár Petr, Lederer Jaromír, Švajgl Oldřich, Černý Jaroslav, Eckert Egon, Filip Petr, Schöngut Jiří, Macek Vladimír

MPK: C10G 59/02

Značky: chlorované, způsob, polyalkylbenzénu, zpracování, obsahujících, uhlovodíky

Text:

...obsahující polyalkylbenzeny má bod veru mezi 150 až 25000 a těžký benzin mezi 80 až 20000,výhodně 110 až 18000. Hydrorafinačni katalyzátor obsahuje 15 až 25 hmot. sulfiöů molybdenu, kobaltu a/nebo niklu na game alumině a reformovací katelyzátor 0,3 až 0,4 hmot. platiny a příp. rhenia. objemové rychlosti jsou 2 až 6 hl na hydrorafinací, 1 až 2,5 h 1 na reformingu, přičemž objemový poměr cirkulujících plynů je v obou stupních mezi 100 až...

Způsob výroby etylbenzenu alkylací benzenu etylenem za použití Friedel-Craftsova katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255084

Dátum: 15.02.1988

Autori: Filip Petr, Huml Miroslav, Kvapil Zdeněk, Černý Jaroslav, Macek Vladimír

MPK: C07C 15/073

Značky: použití, etylenem, etylbenzenu, alkylaci, výroby, katalyzátoru, způsob, friedel-craftsova, benzenu

Text:

...podle vynálezu lze provádět taktoDo nádoby opatřené míohadlem a chráněné proti korozi chloridy a kyselinou chlorovodíkovou se předloží aromatický uhlovodík, uvede se do chodu míchadlo a za neustálého míchání se do nádoby nasype požadované množství chloridu hlinitého. Nádoba se uzavře a do vzniklé suspenze A 1 C 13 v aromatické komponentě se za stálého mícháni postupně nadávkuje potřebné množství vodného roztoku chloridu hlinitého. Po...

Způsob výroby etylbenzenu se sníženým obsahem chloru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238715

Dátum: 16.03.1987

Autori: Huml Miroslav, Zdebski Otakar, Filip Petr, Rusý Josef, Černý Jaroslav

MPK: C04C 2/22

Značky: chlóru, obsahem, sníženým, etylbenzenu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby etylbenzenu se sníženým obsahem chloru alkylací benzenu etylenem za přítomnosti katalyzátoru, kterým je kapalný komplex chloridu hlinitého, při kterém se reakční produkt destilačně dělí na cirkulující nezreagovaný benzen, vyráběný etylbenzen, dietylbenzenovou frakci a těžké zbytky. Pro snížení obsahu chloru v získaném etylbenzenu se čerstvý benzen přidává na vstup do destilačního dělení produktu alkylace v množství, že koncentrace...

Způsob výroby etylbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247941

Dátum: 15.01.1987

Autori: Filip Petr, Černý Jaroslav, Huml Miroslav, Pařízek Miroslav, Macek Vladimír

MPK: C07C 2/68

Značky: výroby, etylbenzenu, způsob

Text:

...a kapalných fázích. Pevné fáze tvoří nerozpuštěný AlC 13 a redukovadlo kapalnou polární fázi Hcl, vlhkosti aromátů a případně voda dávkovaná do přípravy katal. komplexu nepolární fázi aromáty.V kapalných fázích je částečně rozpuštěn AlCl 3 a redukovadlc. Volný chlor je jednak vázán na pevný A 1 Cl 3 a dále je rozpustěn v obou kapalných fázích, kde v polární fâzi probíhä redukce optimálně a je vyjádřena standardním redox potenciálem R° -...

Způsob výroby etylbenzenu se sníženým obsahem monochlorbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233540

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kvapil Zdeněk, Macek Vladimír, Černý Jaroslav, Filip Petr, Huml Miroslav

MPK: C07C 15/073

Značky: výroby, obsahem, sníženým, etylbenzenu, způsob, monochlorbenzenu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby etylbenzenu alkylací benzenu etylenem za přítomnosti kapalného komplexu chloridu hlinitého jako katalyzátoru, při němž se dosahuje sníženého obsahu monochlorbenzenu v hotovém produktu snížením chloru v recirkulované dietylbenzenové frakci při jejím oddělování od těžkých zbytků na obsah nižší než 100 ppm hmot. Destilační oddělení dietylbenzenové frakce od těžších destilačních zbytků probíhá při refluxním toku větším než...

Zařízení pro výrobu etylbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224108

Dátum: 01.11.1984

Autori: Sýkora Milan, Svoboda Karel, Filip Petr, Kvapil Zdeněk, Černý Jaroslav, Maršík Jaroslav, Kopecký Ivan, Huml Miroslav, Kubička Rudolf, Nečesaný František

Značky: etylbenzenu, zařízení, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na výrobu etylbenzenu alkylací benzenu etylenem za přítomnosti kapalného katalytického komplexu připraveného z chloridu hlinitého, sestávající se z nejméně jednoho samostatně pracujícího alkylačního reaktoru a dále odlučovače katalytického komplexu, kondenzačního systému a návazných aparátů pro zpracování alkylačních produktů, vyznačující se tím, že na vstupu reakčních komponent do alkylačního reaktoru (1a) je zabudováno dispergační...