Fikrle Jan

Okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 265178

Dátum: 13.10.1989

Autori: Fikrle Jan, Kabátek Jan, Trnka Jan

MPK: D04B 15/18, D04B 9/54

Značky: zboží, punčochového, výrobu, okrouhlý, stroj, pletací

Text:

...Zámek Z slouží pro vysouvání přistrojových platin Š do pracovní polohy a zámek g pro jejich zasouvání. Zámkový kroužek É je vytvořen tak, že jeho pracovní hrana mezi pletacími systémy,resp. body 5 odpovídající zátahů pletacich systémů gł - 33 je okrouhlá o polnměrech gł a gg,přičemž 5 gg Poloměr gg je vytvořen na oblouku za pletacím systémem gł, kde se provádí přenášeni kliček až do místa 5, kdy pracovní hrana zámkového kroužku É se ještě...

Zařízení pro aretaci přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264374

Dátum: 12.07.1989

Autori: Kabátek Jan, Krulová Jarmila, Fikrle Jan, Trnka Jan

MPK: D04B 15/18

Značky: prístroje, zařízení, aretaci

Text:

...kolíkem §zasahujícím do jeho podélné drážky. Konzola l je opatřenapevným remenem 1, které při zavřeném přístroji drží svou boční stěnou aretační čep 5 zatlačený v úložné díře. Dále souose s konzolou l je na čepu g prostřednictvím dalšího čepu § volně výkyvně uložen segment 2. Čep § je pevně uspořádán v čepu g, přičemž segment 2 je uložen ne čepu.§ Segment g je ne boku opatřen výstupkem 2 pro záběr s ramenem 1 konzoly l. Dále je segment 2...

Pohonné zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263323

Dátum: 11.04.1989

Autori: Trnka Jan, Kabátek Jan, Fikrle Jan

MPK: D04B 15/74

Značky: zařízení, pletacího, okrouhlého, pohonné, stroje

Text:

...přístrojem g. Přístroj g je opetřen stříhecím zařízením s kruhovou pilkou a přenášecími pletinami. K pohonu jehelního válce l a přístroje g je stroj vybaven dvěma elektromotory 2 a in Elektromotor 1 pracuje V rozmezí vysokých otáček 400 - 1500 ot/min e elektromotor i pracuje při otáčkách 200 - 800 ot/min. Oba elektromotony jsou ovládány měničem řízeným od řídícího mikropočítače strojeaElektromotor 3 je kinematicky napojen přímo na jehelní...

Postrkové zařízení rozkazovacího bubnu okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263322

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kabátek Jan, Trnka Jan, Fikrle Jan

MPK: D04B 15/94, D04B 15/74

Značky: postrkové, pletacího, rozkazovacího, bubnu, zařízení, stroje, okrouhlého

Text:

...tažnými pružinani łl e ł§, jejichž jedny konce jsou na nich uchyceny. Druhý konec pružiny łl je uchycen na těleee 1,a druhý konec pružiny łê na příložce łá. Na kluzák łâ dosedá svojí rolnou jeden konec snímací páky łg, jejíž druhý konec doeedá na vačku §. Snímací páka lg je otočně uložena na čepu 1 tělesa 1. Na druhém konci kluzáku łž je Výkyvné uložena zápedka go, jež za» bírá do rohatky łł.Pomocný poetrk je tedy zajištován kinematickou...

Zařízení okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 263034

Dátum: 11.04.1989

Autori: Trnka Jan, Krulová Jarmila, Kabátek Jan, Fikrle Jan

MPK: D04B 15/94, D04B 15/18

Značky: okrouhlého, výrobu, punčochového, stroje, zboží, zařízení, pletacího

Text:

...ll, uložené otočné v kon zole 6 oNa íspodním konci hřídele lJ. je pevné uepořádána horní příruba mg spojky L 2 Q pro rozepnutí pohonu přístroje l. Ned přírubou 1 gje uspořádáno ozubené kolo l). Spodní příruba L 2 spojky 1 § je . pevné uepořádáne na horním konci hřídele lbuepořádanéotočně vestojanu L 2 stroje. Pod přírubou 12 je na hřídeli 1 g pevné uspořádáno ozubené kolo §. Hřídel .4 je poháněna od neznázorněné pře~ vodovky buä od jehelního...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 244247

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kabátek Jan, Fikrle Jan

MPK: C01B 25/32

Značky: dihydrátu, hydrogenfosforečnanu, bezvodého, vápenatého, výroby, způsob

Text:

...složení produktu od 0 OC až do bodu varu. Vzniklá sraženina se oddělí, napříkladfiltrací nebo odstředěním, promyje a vysuší, případně částečně nebo úplně dehydratuje tepel ným zpracováním k získání produktu požadovaného složení.Z části nebo veškerého zbylého roztoku se přidáním páleného vápna nebo/a vápanného hydrátu nebo/a vápenného mléka regeneruje amoniak nebo/a hydroxid amonný a roztok vodorozpustná vápenaté soli. Regenerace se...

Uspořádání zámků pletacího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 220663

Dátum: 15.12.1985

Autori: Málek Lubomír, Fikrle Jan, Řehák Miloš

Značky: zámku, pletacího, systému, uspořádání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uspořádání zámků punčochového, jednoválcového pletacího stroje pro zaplétání pružné nitě. Uspořádáním se řeší bezpečné zapletení pružné nitě do lemu úpletu punčochových kalhot. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v dráze kolének jehel v chytové poloze je uspořádán radiálně přísuvný zvedací zámek pro zvedání jehel z chytové do kladecí polohy. Tímto řešením se zakládá účinněji pružná nit za stvoly jehel.