Fikar Jioí

Litina

Načítavanie...

Číslo patentu: 247120

Dátum: 28.09.1987

Autori: Kodýtek Vilém, Jaromioský Jaroslav, Vachta Jaromír, Hemer Ivan, Melichar Bohuslav, Khol Miroslav, Müller Karel, Fikar Jioí

MPK: C22C 37/10

Značky: litina

Text:

...neqn c xucnoü yTep 0 BKOň c ncnonbsoaanneu B xaqecrae mmxronux Marepuanoà H oöasox nuweňHoro«uyryHa, rpauTa, CYPBMH, cnnuxoMnmMeTanna, Qeppocnnanon Maprauna n KpeMHnn HnTeňuuň uyryu aarpyxann B neqh, pacnnaansnn, neperpesanu no 1430-1450 °C, noöannanu 3 neqb pacuernoe xónnqecrso CYDBMN, a nepen sannnxbň 3 qyryn anonnnu 0,05-0,152 cnnnxonnmneranna. Hs ornunox qyryna Ksrorasnąaanu Hanpaañnmmne BTYHKH xnananoa nnurareneň, xoropue...

Zařízení na odebírání válcových přířezů od pily

Načítavanie...

Číslo patentu: 246472

Dátum: 13.03.1986

Autori: Ferkl František, Mánek Aleš, Fikar Jioí

MPK: B65G 47/24

Značky: odebírání, přířezu, válcových, zařízení

Text:

...21 ° pístnice čtvrtého hydraulického motoru 17, upraveného na křížovém suportu 29. Dosedací plocha 25 odklâdacíhor stolku 24 je pod dráhou čelistí 1 v rozsahu pracovního zdvíhu první pístnice 3 před padacími dvířky 26 opatřena jednołkřídlými dvlřky 8, otočné uloženými kolem osy j rovnoběžné s osou b přířezu 22. ednokřludlá dvířka 8 jsou ovládána pístnioí jpátého hydraulického motoru 9 do otevřené polohy navazujíci na plochu skluzu 30,...

Způsob výroby směsného oxidového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242277

Dátum: 31.08.1985

Autori: Novotný Jioa, Fikar Jioa, Kubata Milan, Sršeo Jaroslav, Pater Jioa, Jursa Petr, Zeidler Jaroslav, Fikar Jioí

MPK: B01J 27/14

Značky: směsného, katalyzátoru, oxidového, způsob, výroby

Text:

...pH amoniakem na hodnotu 7 až 8 tak, že se roztok zahustí popřípadě s přidavkem jemné mle tého zeolitu v H formě na mikrokrystalic kou pastu s obsahem 30 až 50 hmotnostnich vlhkosti, pasta se suší a zároveň kalcinuje v kontinuální michané sušárně v V proudu spalín plynového hořáku a/nebo horkého vzduchu při teplotě 250 až 350 °C,získaný prach se smísí s tabletačními přísadami, popřípadě s přídavkem až 40 hmotnostních uhličitanu...