Fibinger Vratislav

Upínací zařízení válcovitých zápustek, zejména na svislých kovacích lisech

Načítavanie...

Číslo patentu: 243388

Dátum: 15.09.1987

Autor: Fibinger Vratislav

MPK: B30B 15/08

Značky: válcovitých, lisech, kovacích, svislých, zejména, zařízení, upínací, zápustek

Text:

...vybrdním ke vzájemné etabilízací jejich polohy.Oba tyto segmenty jsou na své horní ploše opatřeny dráäkoväním pre vzájomná tuhé epojení pojietkou taktáž e drdžkovdním a upevněny následne kotevnímí ärouby do upínacího těleea zúpuetek.Použití upínaoího zařízení válcovítých zúpustek podle vyndlezu představuje u klaeic- den upínačd zdpuetek předevlím pro svislé kovací lisy vyšší účinek promítající ee zejména znížením potřeby zúpuetkových...

Způsob regulace sdílení tepla z fluidní vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233576

Dátum: 01.02.1987

Autori: Pihert Dobromil, Unger Jiří, Fibinger Vratislav, Dobrozemský Jaroslav, Prausek Jiří, Koloděj Břetislav

MPK: F28D 13/00

Značky: regulace, fluidní, vrstvy, sdílení, způsob, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regulace sdílení tepla z fluidní vrstvy, např. v kotlích, pecích, výměnících tepla, se zaměřením na optimalizaci provozního režimu zejména z hlediska výkonu, teploty, provozní spolehlivosti a ochrany před havarií zařízení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pro docílení samoregulace teploty fluidní vrstvy se pod touto fluidní vrstvou vytvářejí zóny s rozdílným stupněm dispergace, to jest sloupce fluidujících částic oddělené...

Způsob vytvrdzování koberce z anorganických vláken a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 236093

Dátum: 01.12.1986

Autori: Mach Lumír, Fibinger Vratislav, Kubánek Milan, Zvonař Jiří, Kunert Miroslav, Feilhauer Jaromír

Značky: zařízení, provádění, vláken, anorganických, koberce, způsob, vytvrdzování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu vytvrzování koberce z anorganických vláken pojených pryskyřičným pojivem a zařízení pro jeho provádění. Účelem vynálezu je zvýšit kvalitu výrobků a energetickou účinnost vytvrzovacího procesu. Tohoto účelu je dosaženo tím, že v oddělení části vytvrzovací komory, kam je vháněno převážné množství topných plynů, je koberec prohřát na teplotu polykondenzace pojiva a v další části se již jen tato teplota udržuje po dobu...

Zařízení k přečerpávání tuhých částic, zejména pro potřeby fluidní techniky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230374

Dátum: 15.11.1986

Autori: Engel Oleg, Prausek Jiří, Pihert Dobromil, Dobrozemský Jaroslav, Koloděj Břetislav, Fibinger Vratislav

MPK: F23K 3/00

Značky: přečerpávání, fluidní, částic, potreby, zařízení, techniky, zejména, tuhých

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k přečerpávání tuhých částic zejména pro potřeby fluidní techniky, sestávající z nádoby ve dnu opatřené přívody dispergační tekutiny a s náplní fluidačních částic, vyznačené tím, že u dna (2) nádoby (1) je uspořádána řada dopravních komůrek (4), ve spodní části opatřených otvorem (5), přičemž vnitřní prostor dopravních komůrek (4) je přepouštěcím kanálem (6) propojen s cílovým prostorem např. se zásobníkem nebo s další fluidní vrstvou.

Přívod částic do fluidní vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 228379

Dátum: 15.06.1986

Autori: Beránek Jaroslav, Fibinger Vratislav, Večerek Jaromír

Značky: vrstvy, částic, fluidní, přívod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přívod částic do fluidní vrstvy, který současně zabraňuje jejich zpětnému vnikání do palivové části. Jeho podstata spočívá v tom, že sestává z trubky (2), ke které je připojen kanál (3). Spodní hrana (7) ústí kanálu (3) je dále od osy trubky (2) než horní hrana (6) ústí. Současně je horní hrana (6) ústí níže než nejvyšší bod dna (8) kanálu (3) a níže než hladina fluidní vrstvy (4).

Způsob přípravy paliva pro fluidní spalování

Načítavanie...

Číslo patentu: 213819

Dátum: 01.05.1984

Autori: Dobrozemský Jaroslav, Fibinger Vratislav, Beránek Jaroslav, Čermák Ján

Značky: paliva, fluidní, způsob, spalování, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob přípravy paliva pro fluidní spalování, při němž se surové palivo spolu s popelem odebíraným z fluidního ohniště zavádí do fluidní sušárny. Řízením množství přiváděného popela se teplota fluidní vrstvy udržuje na teplotě nižší než je předpisy stanovená nejvyšší přípustná teplota při sušení paliva. Rychlost fluidační tekutiny ve fluidní sušárně je rovna nebo nižší než prahová rychlost fluidních částic ve fluidním...