Fiala Petr

Způsob zpracování obtížně loužitelných jemných podílů rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 269061

Dátum: 11.04.1990

Autori: Fiala Petr, Baloun Stanislav, Homolka Václav

MPK: C22B 3/00, C22B 60/02

Značky: obtížně, jemných, zpracování, loužitelných, způsob, podílu

Text:

...řeiení ,je vysoká využití kyseliny sírová při loxúení. Konoentreoi kyseliny síl-dve v první výluhu xžitkovýoh složek lze udrłovnt ns nejnižší hodnotě,při ktoré Ještě zůstsnou žádeně složky v roztoku, Vyšší koncentrace kyseliny odnházíkopaninou fáz oąošsněho produktu loužoni. Množství. této kąpąlná râzo Jo- nízká o závisí.no. kvulitě oddělení. pevné Lao po nioení Řešení. unožňujo využití. kyseliny sírová, odpodąjioi z .jiných proud) při....

Způsob kyselého loužení rud pískovcového typu, zejména uranových

Načítavanie...

Číslo patentu: 268942

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hinterholzinger Otto, Fiala Petr, Baloun Stanislav

MPK: C22B 60/02, C22B 3/00

Značky: typů, způsob, uranových, kyselého, pískovcového, loužení, zejména

Text:

...tvoří společně 3 roztokeo uiitkových složek produkty určené k dalšínu xprocovàní. Další zlepšeni tohoto způsobu se dosahuje odtřídčnín častíc menších na 0,01 až 0,5 II 2 těchto produktů, určených k dalšínu zprocovàní. Třídění lze také provadět na základě obsahu užitkové složky. ľakto vzniklé obohacenb podíly se vyloułi v kyseline sirovt, přičemž so po probéhlén loužení může provést oddilcni pevne ilze z takto získaných výluhů. výluh s...

Způsob kyselého postupného tlakového loužení těžce loužitelných rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 268927

Dátum: 11.04.1990

Autori: Smirnov Vladimir, Fiala Petr, Vebr Zdeněk

MPK: C22B 3/00, C22B 60/02

Značky: způsob, postupného, tlakového, loužení, kyselého, těžce, loužitelných

Text:

...až 250 °C.Při použití způsobu kyselého postupného tlakového loužení podle vynálezu se například u uranu dosahuje zvýšení rychlosti jeho prevedení do kapalně fáze vlivem změny čtyřmocné na šestimocnou formu v mírnějších podmínkách loužení prvního stupně. Relativní spotřeba kyseliny na loužení balastních složek rudy je nižší, než u stávajících způsobů. Ve druhém stupni dojde k rozk 1 adu.těžce rozpustných miuerálů uranu a k dosažení vysoké...

Zařízení pro směšování rudného rmutu s kyselinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 266676

Dátum: 12.01.1990

Autori: Fiala Petr, Vebr Zdeněk, Baloun Stanislav, Pirkovskij Sergej

MPK: B01F 13/10

Značky: rmutu, kyselinou, rudného, směšování, zařízení

Text:

...v důsledku zkrácení prostojů nutných k odstraňováníporuch způsobenýoh korozí a potřebou odstranovat inkrustace. Uvedených účinku se dociluje bez výrazných nároku na energie. Je možno jednoduše řídit homogenizaci těchto médií kombinací jejich rychlostí toku s několika možnými variantami jejich přívodu. Výroba a údržba zařízení je jednoduchá, s minimálními nárokyna materiály. Na přiloženěm výkresu jsou znázorněny tři příklady prove dení zařízení...

Zařízení zvětšující svahovou dostupnost a bezpečnost práce tahačů v horských oblastech

Načítavanie...

Číslo patentu: 243712

Dátum: 01.04.1988

Autori: Kozlík Josef, Fiala Petr, Jedlieka Jioí

MPK: G61B 9/00

Značky: zařízení, oblastech, svahovou, tahačů, zvětšující, horských, práce, bezpečnost, dostupnost

Text:

...pojazdová kola jsou pohaněna motoram stroje je zcelaprostřednictvím lenače a zabezpečovecího lane sliminován prokluz stroje se všemi nežadoucími účinky, přičemž eíla vyvozana na lanáčích zvětšuje celkovou tažnou sílu stroje potřebnou k překonání gravitační složky stroje a jeho valivých odporů. Tato skutečnost výrazně zvyšuje evahouou dostupnoet stroje za všech povětrnostních podmínek. Při jízdč dolů sila na lanáčích zvyšuje celkové brzdné...

Rotační zařízení pro vzorkování sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 237274

Dátum: 01.05.1987

Autori: Kubík Petr, Finochin Jevgenij, Vebr Zdeněk, Fiala Petr, Šeluďko Vladimír

MPK: G01N 1/20

Značky: zařízení, sypkých, vzorkování, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší rotační zařízení pro odběr a dělení vzorků z proudu sypké hmoty, sestávající z dutého válcového tělesa, nahoře opatřeného přívodem sypkých hmot a po vnitřním obvodu pod sebou souose pevně umístěnými kónickými násypkami a alespoň jedním vývodem vzorku. Uvnitř každé z nejméně tři kónických násypek jsou umístěny otočné talířové vynášeče, které jsou uloženy na společném hřídeli. Alespoň pod jednou kónickou nýsypkou, například poslední,...

Způsob kyselého kontinuálního loužení rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 234229

Dátum: 01.03.1987

Autori: Fiala Petr, Baloun Stanislav, Polanský Milan

MPK: B03B 5/28

Značky: kontinuálního, kyselého, způsob, loužení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kyselého kontinuálního loužení rud, zejména suspenze mleté rudy nebo suspenze jemných podílů rudy s obsahem alumosilikátů z fyzikální úpravy rud. Suspenze rudy se smísí s produktem předchozího kyselého loužení. Vzniklá směs se podrobí tlakovému loužení při teplotách 105 °C až 250 °C a kyselostech 30 g/l až 900 g/l kyseliny v kapalné fázi směsi.

Způsob kontinuálního tlakového loužení rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 234228

Dátum: 01.03.1987

Autori: Baloun Stanislav, Fiala Petr, Polanský Milan

MPK: B03B 5/28

Značky: kontinuálního, způsob, tlakového, loužení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kontinuálního tlakového loužení rud a jemných podílů z fyzikální úpravy rud s obsahem jílovitých složek při tlaku vyšším než je tlak okolní atmosféry. Ve směšovacím zařízení se na suspenzi působí anorganickou kyselinou, například kyselinou sírovou, při teplotě 105 °C až 250 °C. Vzniklá směs se pak louží v autoklávu bez prováděného míchání.

Troubový mlýn

Načítavanie...

Číslo patentu: 222713

Dátum: 15.03.1986

Autori: Pokorný Přemysl, Fiala Petr, Podzimný Stanislav, Fryč Zdeněk

Značky: mlýn, troubový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mlýna pro nerostné hmoty, zejména cementářský slínek. Vynález řeší uložení pláště mlýna na pod podporách za účelem snížení jeho ohybového namáhání. Podstata vynálezu spočívá v tom, že prstence na plášti pro ložiska jsou mezi sebou ve vzdálenosti 95 % až 53 %, délky pláště, přičemž délka převislých konců pláště od prstenců pro ložiska je úměrná zatížení převislého konce pláště s pohonem.

Zařízení pro obrábění rozměrných obrobků s volným středem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222069

Dátum: 15.07.1985

Autori: Pittr Josef, Mottl Karel, Fiala Petr

Značky: obrábění, rozměrných, středem, volným, obrobků, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro obrábění rozměrných obrobků s volným středem, např. těles vodních turbín, jaderných reaktorů chemických zařízení apod., vyznačující se tím, že je vytvořeno uzavřeným, avšak rozpojitelným rámem, sestaveným z vnějšího stojanu (7), vodorovného ramene (10) a středového stojanu (12) s přestavitelnými pracovními jednotkami (8, 11, 13), přičemž středový stojan (12) prostupuje volným středem obrobku (5).

Příčník obráběcích strojů, zejména svislých soustruhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216144

Dátum: 15.06.1984

Autori: Hasoň Josef, Jašek Jiří, Fiala Petr, Šplíchal Jan

Značky: obráběcích, svislých, strojů, zejména, příčník, soustruhů

Zhrnutie / Anotácia:

Příčník obráběcích strojů, zejména svislých soustruhů, vyznačující se tím, že se skládá z vodicí části (1) a z vyztužovací části (2), které jsou spojené příčnými čepy (3) a opatřeny jednak stahovacími šrouby (4,6) pro vzájemné přiblížení obou částí a jednak odtlačovacími šrouby (5, 7), pro vzájemné oddálení částí.